Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANIPULATOR KULKOWY to:

urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 18 lit.)TRACKBALL to:

urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.310

SPRAY, RASTRAL, ŚMIERDZIUCH, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SERCÓWKA, WĄS, FAGOCYTOZA, SIATKA, NIEWYDAJNOŚĆ, WYCHODŹSTWO, ZŁOCIEŃ, LINIE PAPILARNE, OBROŃCZYNI, BAMBUS, PRAWORZĄDNOŚĆ, PŁOMYCZEK, GŁUPEK, DZIERŻAWCZOŚĆ, STAN WYJĄTKOWY, FASETA, STAN CYWILNY, ALUZJA, PIEZOMAGNETYZM, ANTRESOLA, UJŚCIE, OBLICÓWKA, BROSZURKA, SILNIK OBCOWZBUDNY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, DYRYGENTURA, PARAFRAZA, BANER, ANTENA MIKROPASKOWA, FRYKANDO, BOCZNIAK, KROTNICA, GRA CYLINDRYCZNA, OSKARŻENIE, POMALOWANE, ZASILANIE, AFRYKANIZOWANIE, ASYSTENTKA, KRYZA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KRÓWSKO, PODŁOGA, AKT PŁCIOWY, PODSKOK, KWARTET, KOJEC, ROZGRZEWACZ, LISTA PROSKRYPCYJNA, NARKOANALIZA, ZASTAW REJESTROWY, LOFIX, TŁOCZARKA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, WRZÓD TRAWIENNY, SYMPTOM, SZABROWNIK, KARIOLKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SKONIA, OKRES PRZEDRZYMSKI, UKŁAD NIEINERCJALNY, WZMACNIAK, SŁUŻKA, KELT, NAJDUCH, KOSKINOMANCJA, PIWNICA, WĘGAR, PRZEŚWIETLENIE, TOWARZYSZKA BRONI, NOSICIEL, TERMOS BUFETOWY, WARTA, STILON, MAGNOLIA, POMPA WTRYSKOWA, BAT, NASTAWA, TROLLING, SALTARELLO, TABULA RASA, MERZYK GROBLOWY, ANALOGIA, POSIADACZ ZALEŻNY, UCIOS, BLOGONOTKA, TRESER, KOBIECISKO, ZNAK, ZARYS, KASKADA, ZIARNECZKO, CENZURA, ZASIŁEK OKRESOWY, PLECIONKA, MIKROKASETA, MECHANIZM, PŁOMYK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KONOTATKA, CZAS URZĘDOWY, MACKI, TAŚMOWY, ASTER GAWĘDKA, CYKLON, MOSTEK, KOLUMBARIUM, PŁÓTNO, TYMOTKA, KARRUKA, FORMA, PRZEBITKA, DIETA ASPIRYNOWA, BURGRAF, MOŁOTOW, KONTUR, RAJSKI PTAK, KONDYCJA FIZYCZNA, POURPOINT, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, DEZETKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, DELOKALIZACJA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, BYDLAK, UZIOM, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, WNĘTROSTWO, OBCOKRAJOWIEC, KRZYŻAKOWATE, WOJNA CELNA, ZĄB, NEOGOTYK, CERAMIKA SZNUROWA, NUROGĘŚ, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ZIELONI, DYSPEPSJA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, BARYKADA, WYMIENNIK, IDENTYFIKACJA, JER SŁABY, REOFILE, SYNTETYK, ŚMIETANKA, SZPIEGÓWKA, BACIK, MOWA POGRZEBOWA, MŁOTEK, KULTUROWOŚĆ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ODŁAMKOWY, STRZELEC WYBOROWY, PROCES FIZYCZNY, EKOGROSZEK, BALANS, BASENIK, KOMONICA, ASTEROIDA, MEDALION, SZPERACZ, CHEŁBIA, ŁAPADŁO, PAKA, TEREN ZAKRYTY, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, FARBA OLEJNA, PREMIA GÓRSKA, KRYTYCZNOŚĆ, ROZMARYN, MARUDER, SERYCYTYZACJA, BIDET, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, SZAMPAN, METAL CIĘŻKI, ZESTAW, BENTAL, PUSTELNIA, CYBORG, GENERACJA, PROMIENNIK, DZIEWICTWO, ZASADA, PRZYJEZDNY, PAZUR, TERMOLOKATOR, FUTRO, DANIE CZARNEJ POLEWKI, JAPOŃSKI, SPĄGNICA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, DOMINANTA, POKRYWA, JEŻYNA, KRATER WULKANICZNY, LENIWIEC, MOC WYTWÓRCZA, BROŃ MIOTAJĄCA, PERILLA ZWYCZAJNA, PIERWSZOŚĆ, SKŁADKA, NIMFA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WYSZYWANKA, FASOLA, MODA, DRACHMA, SZKIELET, KABLOBETON, KLAPECZKA, STREFA PRZYGRANICZNA, MIĘTÓWKA, MUR, BIRET, OWOCNIK, MIŁOŚĆ, NADZIEWARKA, CLERK, PROGRAM, PEREŁKA, NAMIAR, JESIOTROWATE, SPÓJNIK, POSTĘP BIOLOGICZNY, BACYTRACYNA, MILANEZ, PIECZEŃ, KREMOGEN, TURMA, PRZEKŁADKA, KOREKTOR, GROTESKA, REWERENCJA, TLENOWNIA, PAWIĄZ, AKREDYTACJA, WYSKLEPEK, ROKOWANIA ZBIOROWE, KASZUBSKI, WALENCJA, BALSAM, RZUT WOLNY, ŁOPATA, SYSTEM POWIERNICZY, COMBER, POMPA POŻARNICZA, GŁĘBSZY, NAGŁOŚNIENIE, WYPIS ŹRÓDŁOWY, CHLEB, PLANETARIUM, POLSKOŚĆ, ANTENA YAGI, FREON, MIR, ASPIRACJA, GARDENIA, LUSTERKO, KAPUŚCIANY ŁEB, FAZA, WAZOW, EMPORA, C, INTEGRACJA PIONOWA, MROK, INKA, DUCHOWY OJCIEC, HIPERTONIA, BLOKADA, WYPADEK JĄDROWY, MOPEK, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, FIŃSKI, DEPESZOWIEC, OCIEKACZ, ŚMIECH, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, WYŁAWIACZ, ULTRAMARYNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, DON KISZOT, ZORZA, CZOŁOWNICA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, WIEŻA KOŚCIELNA, MIESZEK, POJAZD, INTERPRETACJA, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, NIEBOŻĘ, PRZEŁOM, STEROWNIK URZĄDZENIA, BRONA, MANIOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.310 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
manipulator kulkowy, urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 18 lit.)
trackball, urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANIPULATOR KULKOWY
urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 18 lit.).
TRACKBALL
urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x