URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANIPULATOR KULKOWY to:

urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 18 lit.)TRACKBALL to:

urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.022

MIGDAŁ, ZABIEG FIZYKALNY, GIGANT, TIOSÓL, OSIEMDZIESIĄTKA, SUPERKONTO, DRĄŻEK, GENERAŁ, CISZA PRZED BURZĄ, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, GOTOWIEC, PRZEKĄSKA, DRAJREP, PLEBISCYT TERYTORIALNY, KRATA, PROTEZA, PRAWO, AUDIOBUS, CYNGIEL, MIKROURZĄDZENIE, PLACUSZEK, GEOLOKALIZACJA, OKRĘŻNOŚĆ, PRZESŁANKA, PINGLE, GLORIA, HAK, ANITA, SERPENTYNA, GENEZA, MÓŻDŻEK, BEZCZUCIE, MAJSTERSTWO, DOM JEDNORODZINNY, POLIETER, LOKATOR, ZAKŁAD WZAJEMNY, KAMIEŃ, TERAPIA, MUSZTARDA DIJON, KRĘGARSTWO, PODUSZKA, TOST FRANCUSKI, STARTER, SPOROCYSTA, PROCES ODWRACALNY, PAMIĘĆ, STACJA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, BARYCENTRUM, WARZYWO, EPOKA LITERACKA, MUFKA, PANICZ, WKLĘSEK, ZABURZENIE UROJENIOWE, KORONA, PLANETARIUM, TREŚĆ, BEKHEND, PATRONKA, ZAGRANICZNOŚĆ, BACIK, TURYSTYKA SEKSUALNA, REGULATOR POKOJOWY, ORGANIZATOR JĄDERKA, DON KISZOT, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ROZPUSZCZALNIK, GŁOSKA NOSOWA, GRUSZKA BOKSERSKA, PUDDING, INFOMAT, ZBIERALNIK, SYNDYK, CYGARNICA, SCENARIUSZ, MONITORING, MATERIAŁ, TANGO, SARNA, OBUWIE, OSKARŻENIE, TONACJA, SAMPLING, PARÓWKA, ROBOTA GÓRNICZA, JĘZYK ANGIELSKI, TORPEDA, DUMPING, SZPATUŁKA, KOŁO, WSPOMAGACZ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, OBŁÓG, CIERŃ, GLAZURA, RAMIĘ, ADORACJA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KOŻUCH, ISKRA ELEKTRYCZNA, CHMURSKO, ROZWÓJ ZARODKOWY, EKSPATRIANT, PAROWCZYK, PODSZYWACZ, ANUSZKIEWICZ, GRZBIET KSIĄŻKI, SZKLIWO CERAMICZNE, RUSEK, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WYCINEK, ARSENAŁ, BETON ŻUŻLOWY, UNIWERSAŁ, DRAPACZ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ZEWŁOK, OGNISKO, ŁUK, DOBÓR GENETYCZNY, HYBRYD, WAHADŁO, DWUNASTOKROTNOŚĆ, REMULADA, DEKLARACJA, BLUETOOTH, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ZNAK TOWAROWY, ŁUNA, WAPNIAK, OSZCZĘDZACZ, OBIEG, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, GNIAZDO, SPALINKA, OPERACJA, REJESTR, APTAMER, URZĄDZENIE MECHANICZNE, DUKLA, EDUKATOR, LODÓWKA, PASOŻYT LĘGOWY, LIBONEKTES, ZBOCZENICA, ESTOŃSKOŚĆ, FISZUTKA, WŁÓCZYKIJ, WIDŁONÓG, ZWIERZĘ DOMOWE, DRIVER, JANE, KLIN, JEDNOSTKA ALOKACJI, REGULATOR POGODOWY, MAJONEZ, PIENISTOŚĆ, TRANSLACJA, GRZĘDA, MALIMO, PENTOBARBITAL, MORA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SET, KRÓL ZWIERZĄT, SPOINA, KONTYNGENT CELNY, AFRYKANIZOWANIE, RZECZ PRZYSZŁA, WIERCENIE, GAZ, MATA GRAWITACYJNA, PLOMBA, IRENA, ŚRODKOWOŚĆ, NIEWOLNIK, SEN LETNI, FUNKCJA, ŻABA DALMATYŃSKA, CIELICZKA, ODWIETRZNIK, PRASA HYDRAULICZNA, CYKL FIGURALNY, ZAMEK, KONWENANS, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, LOKATOR, CHAŁTURA, WERBENA, TYP, ZMYWACZ, BROKAT, KOŁO MŁYŃSKIE, ANALIZA LOGICZNA, GIRLANDA, UBARWIENIE OCHRONNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ADHEZJA, PLENNOŚĆ, ZWIĄZEK ZGODY, WYŁADOWANIE, ADAPTOR, VIOLA BASTARDA, PYŁ, MARA, AEROFINISZER, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ZĄB, SMERF, METALICZNOŚĆ, ALPAKA, PREZENTER, STANOWISKO, SAMOURZECZYWISTNIENIE, WYSZYWANKA, KOLEUS, ECCHI, PRZEKŁADKA, DZWON, GLORIA, ORKA KARŁOWATA, KNYSZ, NOTA PROTESTACYJNA, WZNIOS KAPILARNY, NOŚNIK, KOSZ, HALO, HALBA, JĘZYK ALEUCKI, TUNEL AERODYNAMICZNY, EKIPA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, OWERSZTAG, WASĄG, KONCENTRAT, WRAK, ZŁORZECZENIE, EFUZOR, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, CURRY, WĘGLÓWKA, DEZAKTYWACJA, DOŻYWOTNOŚĆ, DZIESIĘCINA, ZAPOJKA, JASKÓŁKA, ZARAZA, DOŁEK, KONTROLA, WĘGLIK SPIEKANY, KIEŁZNO, MYKOHETEROTROF, PĘDZLIK, RANWERSY, KINETOPLASTYDY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PERMISYWNOŚĆ, OTRUCIE, RUBELLIT, HARISSA, AŁUN POTASOWY, STANDARDBRED, KONIUGACJA BAKTERII, CZOŁOWNICA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, KORDONEK, REWIR, ŚLIZGAWKA, SAMOZAPŁON, BOJKA, SIEĆ, BBS, KULFONIK, OBLĘŻENIEC, SIŁA AERODYNAMICZNA, BABINIEC, ATOL, KAŁAMARZ, DEMOBILIZACJA, PIŁA CZOPOWA, HUBA, KOPROWINA, SZACHT, DOWÓD RZECZOWY, CEBULAK, PRZEKRÓJ, KOLORYT, CEMBROWINA, DEZINSTALACJA, WESTFALKA, TORT, ?KIEŁBAŚNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANIPULATOR KULKOWY urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 18 lit.)
TRACKBALL urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANIPULATOR KULKOWY
urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 18 lit.).
TRACKBALL
urządzenie wskazujące komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefonu), kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (na 9 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO (NP. TELEFONU), KULKA UMIESZCZANA W NIEKTÓRYCH KLAWIATURACH POD NAJNIŻSZYM RZĘDEM KLAWISZY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast