ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA PROMIENIOWANIU LUB WYDZIELANIU SIĘ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMANACJA to:

zjawisko polegające na promieniowaniu lub wydzielaniu się czegoś (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA PROMIENIOWANIU LUB WYDZIELANIU SIĘ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.265

KOLCZAKOWATE, MASELNICZKA, TWORZYWO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, PRANKO, BUNT, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, INTERNACJONAŁ, ŻYRYTWA, WIR, SŁONIOWATOŚĆ, GRZEBIEŃ, GERONTOKRACJA, KONNICA, WYSADEK, ALTOCUMULUS, ALBINOS, STARAJĄCY SIĘ, ZASZŁOŚĆ, KĄŚLIWOŚĆ, OFENSYWA, NUMEREK, NIECKA BASENOWA, RYPS, HARUSPIK, FELINOLOGIA, GRZYB, PRZYJEMNOŚĆ, PODZIELNIK, WURŚCIK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, RETENCJA, DIALOGIZM, ZORBA, AZALIA, LATARNIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KACZKA DZIENNIKARSKA, LORDOSTWO, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ZAPASY, ASYSTA GRAWITACYJNA, BEZJĘZYKOWE, UCHO, MIKROSTRUKTURA, KALIBER, KOLORYT, KACZKA, CZĘŚĆ, LIŚCIEŃ, MYJNIA, SPIKER, SALA, WTRYSK, CEMENTOWE BUTY, ZASTRZALIN, CIOS, PIKOMETR, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, EFEKT WYPYCHANIA, GETRY, PERCEPAN, TOLERANCJA WYMIARU, DEPORTOWANY, JEDWAB, KOALESCENCJA, PODŁOŻE GRUNTOWE, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, MECENASOSTWO, KRYTERIUM STEROWANIA, EGZEKUTOR, SPIEK, ZAPUSTY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ŚCINACZ, KOTLARNIA, GŁOSKA NOSOWA, ZWID, FRAKCJA, WINOGRODNIK, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, CZERPNIA POWIETRZA, BAŻANT, KONKURENCJA, PUDŁO, PANORAMA, ZAŚCIANEK, SKANDYNAWSKOŚĆ, SOPEL, OLEJEK ETERYCZNY, CHUTOR, RPG, MOLEKUŁA, PARAPECIK, ATETOZA, PIEŚŃ, CEWNIK, OBIÓR, PLOTER TNĄCY, RODNIK, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, CZERWONA GWARDIA, UNIWERSYTUTKA, LANGOSZ, PROKARBAZYNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, LOG, SKALA STAROGRECKA, STERYLIZATOR, FUNGICYD, DELIRKA, OOLITYT, RURA CROOKESA, WŁADZUCHNA, HYBRYD, WARSTWOWANIE, ŁAPADŁO, OBEJŚCIE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KULT LUNARNY, ALPAKA, BUDDA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, BALON, TRASZKA PIRENEJSKA, SAKSAUŁ, AUREOLA, WIRKI, POKOLENIE, IKAR, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, LUWERS, POLEWA, MONOGENEZA, HERBACIARKA, CLERK, GRUBY ZWIERZ, STYL WIKTORIAŃSKI, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, CAMORRA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, METODOLOGIA NAUK, DŻET, WYROCZNIA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, BIURO MATRYMONIALNE, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, MINIATURA FORTEPIANOWA, AKCEPTOR, BOZIA, PRZYPAŁ, RACJA, KSIĄŻĘ, BARWINEK, MAORI, TRAKTAT SOJUSZNICZY, MATERIAŁ BUDOWLANY, SEKRETARZ, STOPIEŃ NAUKOWY, POWTÓRKA, PODCASTING, MORENA SPIĘTRZONA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PANEKLA, CHINE, EFEKT MAJĄTKOWY, HARUSPIK, BOCZEK, ZAPRZĘG, KATEGORYCZNOŚĆ, KUPON, DOŚWIADCZENIE, BERBEĆ, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, REAKCYJNA PRAWICA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, MUESLI, SYMETRIA, LIQUID, DODATEK STOPOWY, ZAMROŻENIE PŁAC, KLON, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, RYGIEL, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ROLA, AUTOBUS SZYNOWY, PODWYMIAR, DYPTYCH, WZORNIK, CUDOTWÓRCA, MARKGRAF, MECHANIKA KWANTOWA, GLIF, PATYK, KLEJARZ, KAPITAŁOWOŚĆ, KURANT, WIELOBÓJ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KROKIET, WYZWISKO, METALURGIA PROSZKÓW, WYŚWIETLARNIA, TRAGIZM, ROCK, WSPÓŁWŁADCA, REZONATOR, ŁUSKOWCE, CARAT, PIRANIOWATE, OBWIĄZKA, REGENERAT, GAŁĘZATKA, KAWAŁEK, PRYSZNIC, BIOCYD, OKREŚLNIK, JADOWITOŚĆ, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, KUBAS, DROGI MOCZOWE, LISTA PROSKRYPCYJNA, TYTUŁ WYKONAWCZY, WYRAZ OBCY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KONFIGURACJA, MOC ZNAMIONOWA, KURAŻ, DROGA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, STOPIEŃ, ANTAŁ, DOKUMENT, PARAGAMMACYZM, GORSET, METAMORFIZACJA, ZATRUCIE, MAMUT CESARSKI, STOPNICA, HEKATOMBA, LARWA, MASTYKS, ZWIERCIADŁO, ELASTOMER, OBLICÓWKA, PANDA, MIGOTANIE GWIAZD, LOTNOŚĆ, MARSKOŚĆ, KUNA, TWARDE LĄDOWANIE, GRZBIETORODOWATE, KWADRAT, TRANSFUZJA KRWI, DYSZKANCIK, KONIECZNOŚĆ, AZYL, AGENT ROZLICZENIOWY, BĄK AMERYKAŃSKI, ŁADUNEK, SIARCZEK, ZBRODNIA HITLEROWSKA, SZARPANINA, KONWERTOR, MANIFESTACJA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ONE-STEP, SKALA PODATKOWA, AKLIMATYZACJA, HEROS, NACZYNIAK, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, BIOLOG MOLEKULARNY, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, DEZERTER, SAMOUPROWADZENIE, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, PODZBIÓR, MYDELNICZKA, BOGUMIŁ, WYRAZISTOŚĆ, ARYTMETYZACJA, SĄD I INSTANCJI, HARDTOP, CHORIAMB, NOSACZ, POR, ENCYKLOPEDYSTA, MINIATURA, PLASTYKA, ASFODEL, CZARNY FILM, MACIERZ SCHODKOWA, ZNAK ZODIAKU, DIAKON, ?TACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.265 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA PROMIENIOWANIU LUB WYDZIELANIU SIĘ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA PROMIENIOWANIU LUB WYDZIELANIU SIĘ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMANACJA zjawisko polegające na promieniowaniu lub wydzielaniu się czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMANACJA
zjawisko polegające na promieniowaniu lub wydzielaniu się czegoś (na 8 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA PROMIENIOWANIU LUB WYDZIELANIU SIĘ CZEGOŚ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA PROMIENIOWANIU LUB WYDZIELANIU SIĘ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x