DROGA NALEŻĄCA DO SYSTEMU DRÓG WYBUDOWANYCH PRZEZ RZYMIAN, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 70 TYS. KILOMETRÓW; DROGI MIAŁY NA CELU GŁÓWNIE UŁATWIENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ LEGIONÓW ORAZ KUPCÓW I POZWALAŁY NA SZYBSZE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DZIĘKI ZORGANIZOWANEJ WZDŁUŻ NICH POCZTY PAŃSTWOWEJ (CURSUS PUBLICUS) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA RZYMSKA to:

droga należąca do systemu dróg wybudowanych przez Rzymian, o łącznej długości przekraczającej 70 tys. kilometrów; drogi miały na celu głównie ułatwienie przemieszczania się legionów oraz kupców i pozwalały na szybsze przekazywanie informacji dzięki zorganizowanej wzdłuż nich poczty państwowej (cursus publicus) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA NALEŻĄCA DO SYSTEMU DRÓG WYBUDOWANYCH PRZEZ RZYMIAN, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 70 TYS. KILOMETRÓW; DROGI MIAŁY NA CELU GŁÓWNIE UŁATWIENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ LEGIONÓW ORAZ KUPCÓW I POZWALAŁY NA SZYBSZE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DZIĘKI ZORGANIZOWANEJ WZDŁUŻ NICH POCZTY PAŃSTWOWEJ (CURSUS PUBLICUS)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.718

NEUROCHEMIA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, OBLITERACJA, WIETLICA ALPEJSKA, PŁOZA, WIRKI, SAMOLOT KOSMICZNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, AKCJA, DOWÓD NIE WPROST, KOKTAJL MOŁOTOWA, RELIGIOLOG, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, NAZGULE, HIPERPOWIERZCHNIA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, EUROBAROMETR, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, OTWARTOŚĆ, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, RYJKONOSY, KUC FELIŃSKI, LICZBA NIEPARZYSTA, KURTYNA POWIETRZNA, CECHA PODZIELNOŚCI, TELEGRAF HUGHESA, ĆAKRA, SEJM, LUTNIA, KOMIAK, WIBRYSS, KREOLKA, KWADRANS AKADEMICKI, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, DASZEK, WIELKANOC, STUDZIENKA, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, KOMBAJN ŚCIANOWY, PLEŚNIAK, OKO, CELESTYN, BOJA RATUNKOWA, ZWARCIE, BOREWICZ, SAPROFAG, CIĄG, SAPONINA, TRYWIALIZM, TELEKONFERENCJA, OBWÓD WYBORCZY, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, RODZAJ NIJAKI, KAPŁAK, KAMERTON WIDEŁKOWY, LEJ, POLNIK PÓŁNOCNY, JEDNOSTKA ALOKACJI, KOKTAJL, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PORUSZENIE, LINA PORĘCZOWA, ZETEMPÓWKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PARK SZTYWNYCH, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, ODRA, DROGI ŻÓŁCIOWE, LISOWCZYK, DUET, CZARNY KARZEŁ, WOLNOAMERYKANKA, IASI, ROKOWANIA ZBIOROWE, FOLIARZ, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, CHŁOPAK DO BICIA, MERZYK GROBLOWY, PRZEWRÓT, BIZNESMENKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, HERETYK, ROZKAZ DZIENNY, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, ZSTĘPNICA, AMPEROZWÓJ, INKA, ROKIET, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, RYSUNEK, MOSTOWNICZY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, TRZY KRÓLE, CZAKRAM, ISTOTA BIAŁA, REKIN, ZMARZLUCH, ADMINISTRACJA SKARBOWA, GAGAUZKA, CURLING, FLAGA SYGNAŁOWA, PENSUM, WSPÓLNOŚĆ, CYNK, OKTANT, TURKAN, SER PODPUSZCZKOWY, KARNIAK, OSEŁEDEC, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, KAMUFLAŻ, GARNELA, KASTRAT, ELEKTRON WALENCYJNY, POEMAT HEROIKOMICZNY, WAŁKOŃ, STAROISLANDZKI, AMBULATORIUM, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, CEREBROZYD, SŁUŻBA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ROCKOWIEC, ŻWIR, OKRUSZYNKA, WIZAŻYSTKA, STOP-KLATKA, ARBITRAŻ DEWIZOWY, UJŚCIE, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ŁUK NOCNY, GŁOWICA FREZOWA, CZEPIEC, ARTYSTA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, GROMBELARD, TICO, SZAROZIEM, SIECI, SŁOWIANOZNAWSTWO, PROFESJA, ENCYKLOPEDYSTA, ALKOHOLAN, MANTA, ŁYŻECZKA, WAGON, SKOJEC, CZAKRA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, RICERCAR, PŁAZY BEZOGONOWE, KISZKA PODGARDLANA, KABEL, KLINGOŃSKI, HIOLSKI, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, BILOKACJA, OUROBOROS, DRAPIEŻNOŚĆ, CADILLAC, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ŚWIADCZENIE, ODTWARZANIE, GLIZA, STACJA TRANSFORMATOROWA, KSENOLIT, ESCUDO INDYJSKIE, PĘCHERZYCA, MASA STARTOWA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, SILNIK SPALINOWY, FONDUE SEROWE, PRZODEK, PIENIĄDZ LOKALNY, ARDEN, ANTEOZAUR, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KRYSZTAŁ, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BĄK, NARCIARZ DOWOLNY, POKÉMON, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KERSTSTOL, UPARTOŚĆ, LICZNIK ISKROWY, URLOP WYPOCZYNKOWY, WEKSEL WŁASNY, CZAS, KRAV MAGA, INDEKS, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, RZEŹBA, MENNICA, JEDWABNIK, KOŁATKA, ASTRACHAN, KLĄTWA, PUPIL, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, GEN SKACZĄCY, KĘDZIERZAWKA, KOŁO, PREDYSPOZYCJA, SZURPEK ODRĘBNY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WYSYP, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, ARYTMETYKA WYBORCZA, MEJL, PLAŻÓWKA, ANORAK, AWIZO, WALEC KOŁOWY PROSTY, ROGATKOWATE, SZANIEC, FILM, OLEJ SMAROWY, SEKRECJA, ŁAŃCUCH, JAŚ WĘDROWNICZEK, ODNOWA BIOLOGICZNA, FACHMAN, KONWENCJA TURYSTYCZNA, CHOCHLA, RUCH, MCOT, KŁUSAK FRANCUSKI, MAPA SZTABOWA, PODIUM, WIECZÓR KAWALERSKI, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, CHODNICZEK, ŚMIECH, KISZONKA, NERKA RUCHOMA, LATARNIK, TUBA, BAJKA, RYSUNKI, PROCES FIZJOLOGICZNY, JĘZYK PERSKI, KOSA KUŚNIERSKA, NEURON LUSTRZANY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, GORĄCZKA DUM-DUM, KORNICKI, NEKROFAG, FAJCZARNIA, PROMIEŃ, TOPSPIN, PARPOSZ, KOMEDIALNIA, RURA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, PRZERWANIE, CZYŚCIEC, PAMELO, GAWORZENIE, FERMENTACJA PROPIONOWA, KONTYNUATOR, AMFORA, MEGATSUNAMI, PEŁNIA, MULTIPLET, TRÓJNÓG, TRÓJSKOK, HEKSODA, EDYL, RUSZT, DZIKUSKA, BEZBRZEŻ, OBRĘB EWIDENCYJNY, KONTRPOCHÓD, WIDOWISKO, LISZAJ CZERWONY, WYSPA BARIEROWA, IRAŃSKI, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, BAŁWOCHWALSTWO, POŁAWIACZ, JĘZYK, ENTROPIA WARUNKOWA, MILICJA OBYWATELSKA, ZBROJOWNIA, TKANINA UBRANIOWA, TEST CIS-TRANS, PRZEWIĄZKA, OBLIGACJA MUNICYPALNA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, BARCZATKA GŁOGÓWKA, ?MODRZACZKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.718 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROGA NALEŻĄCA DO SYSTEMU DRÓG WYBUDOWANYCH PRZEZ RZYMIAN, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 70 TYS. KILOMETRÓW; DROGI MIAŁY NA CELU GŁÓWNIE UŁATWIENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ LEGIONÓW ORAZ KUPCÓW I POZWALAŁY NA SZYBSZE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DZIĘKI ZORGANIZOWANEJ WZDŁUŻ NICH POCZTY PAŃSTWOWEJ (CURSUS PUBLICUS) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROGA NALEŻĄCA DO SYSTEMU DRÓG WYBUDOWANYCH PRZEZ RZYMIAN, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 70 TYS. KILOMETRÓW; DROGI MIAŁY NA CELU GŁÓWNIE UŁATWIENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ LEGIONÓW ORAZ KUPCÓW I POZWALAŁY NA SZYBSZE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DZIĘKI ZORGANIZOWANEJ WZDŁUŻ NICH POCZTY PAŃSTWOWEJ (CURSUS PUBLICUS)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA RZYMSKA droga należąca do systemu dróg wybudowanych przez Rzymian, o łącznej długości przekraczającej 70 tys. kilometrów; drogi miały na celu głównie ułatwienie przemieszczania się legionów oraz kupców i pozwalały na szybsze przekazywanie informacji dzięki zorganizowanej wzdłuż nich poczty państwowej (cursus publicus) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA RZYMSKA
droga należąca do systemu dróg wybudowanych przez Rzymian, o łącznej długości przekraczającej 70 tys. kilometrów; drogi miały na celu głównie ułatwienie przemieszczania się legionów oraz kupców i pozwalały na szybsze przekazywanie informacji dzięki zorganizowanej wzdłuż nich poczty państwowej (cursus publicus) (na 12 lit.).

Oprócz DROGA NALEŻĄCA DO SYSTEMU DRÓG WYBUDOWANYCH PRZEZ RZYMIAN, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 70 TYS. KILOMETRÓW; DROGI MIAŁY NA CELU GŁÓWNIE UŁATWIENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ LEGIONÓW ORAZ KUPCÓW I POZWALAŁY NA SZYBSZE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DZIĘKI ZORGANIZOWANEJ WZDŁUŻ NICH POCZTY PAŃSTWOWEJ (CURSUS PUBLICUS) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DROGA NALEŻĄCA DO SYSTEMU DRÓG WYBUDOWANYCH PRZEZ RZYMIAN, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 70 TYS. KILOMETRÓW; DROGI MIAŁY NA CELU GŁÓWNIE UŁATWIENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ LEGIONÓW ORAZ KUPCÓW I POZWALAŁY NA SZYBSZE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DZIĘKI ZORGANIZOWANEJ WZDŁUŻ NICH POCZTY PAŃSTWOWEJ (CURSUS PUBLICUS). Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast