OSTRACODA - GROMADA DROBNYCH SKORUPIAKÓW O DŁUGOŚCI CIAŁA 2-3 MM; NAJWIĘKSZY ŻYJĄCY OBECNIE MAŁŻORACZEK, GIGANTOCYPRIS AGASSIZI, OSIĄGA 2,3 CM DŁUGOŚCI, SEGMENTACJA CIAŁA ZUPEŁNIE ZATARTA; OKRYTE CAŁKOWICIE DWUKLAPKOWYM PANCERZEM PRZESYCONYM SOLAMI WAPNIA, PRZYPOMINAJĄCYM NIECO MUSZLĘ MAŁŻA, POŁÓWKI PANCERZA POŁĄCZONE PO STRONIE GRZBIETOWEJ WIĘZADŁEM I ZAMYKANE PRZY POMOCY MIĘŚNIA ZWIERACZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁŻORACZKI to:

Ostracoda - gromada drobnych skorupiaków o długości ciała 2-3 mm; największy żyjący obecnie małżoraczek, Gigantocypris agassizi, osiąga 2,3 cm długości, segmentacja ciała zupełnie zatarta; okryte całkowicie dwuklapkowym pancerzem przesyconym solami wapnia, przypominającym nieco muszlę małża, połówki pancerza połączone po stronie grzbietowej więzadłem i zamykane przy pomocy mięśnia zwieracza (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTRACODA - GROMADA DROBNYCH SKORUPIAKÓW O DŁUGOŚCI CIAŁA 2-3 MM; NAJWIĘKSZY ŻYJĄCY OBECNIE MAŁŻORACZEK, GIGANTOCYPRIS AGASSIZI, OSIĄGA 2,3 CM DŁUGOŚCI, SEGMENTACJA CIAŁA ZUPEŁNIE ZATARTA; OKRYTE CAŁKOWICIE DWUKLAPKOWYM PANCERZEM PRZESYCONYM SOLAMI WAPNIA, PRZYPOMINAJĄCYM NIECO MUSZLĘ MAŁŻA, POŁÓWKI PANCERZA POŁĄCZONE PO STRONIE GRZBIETOWEJ WIĘZADŁEM I ZAMYKANE PRZY POMOCY MIĘŚNIA ZWIERACZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.289

FIGURACJA MELODYCZNA, ATLETA, WESEL, MIKROFILTRACJA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, TROPONINA, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, OŚ STRZAŁKOWA, KOŁOWRÓT, FRETKA, ZADYCHRA POSPOLITA, MIOGRAM, FELCZER, KOLOR PEŁNY, CZARNA WDOWA, PROBIOTYK, LUKIER, SITÓWKA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, PERNAMBUK, POTENCJAŁ DZETA, JEŻ USZATY, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, BIELICE, CHARAKTERYSTYKA, OLOROTYTAN, MÓŻDŻEK, PEŁNIA, KORD, PRĘT, FIT, KONTRAKT, LORI POTTO, MILU, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, PUSTYNNICA KATOLICKA, STRUNOGŁOWE, WYGIBAS, CA, KOŚĆ OGONOWA, TUŃCZYK, BILARD FRANCUSKI, BOROWY, SIKORY, KONTRAMARKA, MCCHETA, WORECZEK, WILGA, SZYJA, CZŁOWIEK KOPALNY, NIDERLANDY, WITOS, HUCUŁ, OSZCZEP, ŁAN, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, LASONOGOWATE, BRONTOZAUR, DERKACZ, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, MYSZ BERBERYJSKA, KILOKALORIA, BRUK MORENOWY, WARTA, SZCZECINIEC, KAMIEŃ KOTŁOWY, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ŻÓŁW OLBRZYMI, GRZYWACZ, SZAMBELAN PAPIESKI, IMADŁO ŚLUSARSKIE, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, STERNIK MOTOROWODNY, FALANGA, PRĘDKOŚĆ, PANDRAK, KOCZKODAN RUDY, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, POMPELA, MŁODA, CYSTA BAKERA, UKŁAD CIAŁA, ZACHŁYST, TRAWA MORSKA, POŁĄCZENIE, TRÓJGUZKOWCE, KLASMODOZAUR, WYKŁADNIK, CERTA, SALWINIOWATE, KRĄŻENIE OBWODOWE, HONGSZANOZAUR, SAKWA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, BOMBER, SKOLEKS, UMOWA AGENCYJNA, BARIERA TECHNICZNA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, PODMIOT GRAMATYCZNY, AMEBA, ACHALAZJA, EKSYKATOR, NIT, SÓWKI, CZUŁEK, PRZEPROST, ZUCHWAŁOŚĆ, PINGWIN TONIEC, SCAFATI, ELABORACJA, KAPTOPRYL, ROŚLINA ZIMOZIELONA, SINGIEL, STRZAŁKA BAŁTYCKA, MIRUNGA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, PRĘT, DUŻY PALEC, LIS LATAJĄCY, MARSYLIA, PULMAN, MOTORYKA DUŻA, MAZUREK, GASLIFT, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, MISKA SEDESOWA, OTYŁOŚĆ, KONWIKT, DOMINACJA NIEPEŁNA, ALKOHOL CUKROWY, BACHATA, PAZUROGON UDOPRĘGI, PRAPŁETWIEC MAŁY, LIVING-ROOM, INERT, ŻUK, UMYWALNIA, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, SYRYJSKI, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, DROBNOZIARNISTOŚĆ, POKÓJ DZIENNY, STRZAŁKA MAŁA, PRZYGASZENIE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, LIST PRZEWOZOWY, MOUSCRON, DYSPLAZJA NEREK, PLEWA, PLASTRON, ECHOGRAFIA, ASTER KARŁOWATY, LAWABO, USZYSKO, MUSTANG, CYJANELLA, PAPROTNICA GÓRSKA, RZEPY, MAŁŻORACZKI, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, CZARNY KARZEŁ, ARCUS SINUS, INTERWENCJA HUMANITARNA, LEASING, MAŁŻORACZEK, PODATEK BASENOWY, MLEKO WAPIENNE, LONŻA, PÓŁTUSZA, WOŁYNIANKA, DWUKULTUROWOŚĆ, TASZCZYN PSZCZELI, URNA KANOPSKA, KORSAKOW, MROZIWO, PLIK DŹWIĘKOWY, BALANSJER, SAMOCHÓD PUŁAPKA, SPODECZEK, OTRZĘSINY, KACZENICA, KOŃ TORYJSKI, BELGRAD, PLANETA OCEANICZNA, PAŁKA, ROWER WODNY, GŁADYSZKA, WIDMO CIĄGŁE, OFICJALISTA, WAPNICA, MUTACJA DYNAMICZNA, FAJECZKA, TURKI WIELKANOCNE, KLUCZ SESYJNY, PODKŁADKA, CYCERO, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, FIRMA, CYNAMON, MIKROMETR, AUTOTOPAGNOZJA, PISZCZEK, PIKA, BAŃKA, NASKÓREK, ZIELEŃ VERONESE’A, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, FASZODA, KOLEGIATA, INOSTRANCEWIA, ŁOKIEĆ, CZYHAK SZEŚCIOOKI, DRYBLING, TOPIK, JESIOTRY, DUPECZKA, STONÓG SZORSTKI, ROZŁUPNOGŁOWCE, ARRAU, KRZYWA PODAŻY, APOSTEL, GAWIALOWATE, ZBORNORAKI, KRUCHOŚĆ, KWADRANT, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, MGŁA WYKŁADNICZA, WOAL, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, OSTRY DYŻUR, KUSACZE, STEPÓWKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MM2, PERTA, PUKOU, NIEOKRZESANIEC, CZERWONA SOJA, KOŃ MORSKI, TŁUK PIĘŚCIOWY, FINKA, PRZEGLĄDARKA, DENIER, ZALESZCZOTKI, STYGOFIL, NALEGANIE, ODWODZICIEL, FAJKA, USTAWA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, PALCAT, SKORUPIAKI, KARMAZYN, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, DRZEWIANIN, WĘŻOGŁÓWKA ARGENTYŃSKA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, STEREOTYPIA, TWIERDZENIE PITAGORASA, NARWAL, TEZA, PIĘCIOKĄT FOREMNY, DECEPCJA, DRENAŻ, FIGURA, BRZECZKA PIWNA, SPINAKER, PIŻMOWIEC, CIAPATY, LATIMERIA, CIĄG POLIGONOWY, CIASTECZKO, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, CHITYNA, KLAMOTY, SEKS ORALNY, OŚLICZKA POSPOLITA, JASKINNICA CESARSKA, KAPELA, PIŻMÓWKA MALAJSKA, DZIESIĘCIONOGI, ŁĘGOWO, PIONIZACJA, CEBULA PRZYBYSZOWA, AGREGATY PIENIĘŻNE, PLANETARIUM, PRYSZCZARKI, WINNIPEGOSIS, MECHOWCE, DORUCHÓW, PĄCZKOWCE, MALDINI, POTWAL, PLEJADY, SORDES, POCZCIWINA, ?LAMACERATOPS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTRACODA - GROMADA DROBNYCH SKORUPIAKÓW O DŁUGOŚCI CIAŁA 2-3 MM; NAJWIĘKSZY ŻYJĄCY OBECNIE MAŁŻORACZEK, GIGANTOCYPRIS AGASSIZI, OSIĄGA 2,3 CM DŁUGOŚCI, SEGMENTACJA CIAŁA ZUPEŁNIE ZATARTA; OKRYTE CAŁKOWICIE DWUKLAPKOWYM PANCERZEM PRZESYCONYM SOLAMI WAPNIA, PRZYPOMINAJĄCYM NIECO MUSZLĘ MAŁŻA, POŁÓWKI PANCERZA POŁĄCZONE PO STRONIE GRZBIETOWEJ WIĘZADŁEM I ZAMYKANE PRZY POMOCY MIĘŚNIA ZWIERACZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSTRACODA - GROMADA DROBNYCH SKORUPIAKÓW O DŁUGOŚCI CIAŁA 2-3 MM; NAJWIĘKSZY ŻYJĄCY OBECNIE MAŁŻORACZEK, GIGANTOCYPRIS AGASSIZI, OSIĄGA 2,3 CM DŁUGOŚCI, SEGMENTACJA CIAŁA ZUPEŁNIE ZATARTA; OKRYTE CAŁKOWICIE DWUKLAPKOWYM PANCERZEM PRZESYCONYM SOLAMI WAPNIA, PRZYPOMINAJĄCYM NIECO MUSZLĘ MAŁŻA, POŁÓWKI PANCERZA POŁĄCZONE PO STRONIE GRZBIETOWEJ WIĘZADŁEM I ZAMYKANE PRZY POMOCY MIĘŚNIA ZWIERACZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁŻORACZKI Ostracoda - gromada drobnych skorupiaków o długości ciała 2-3 mm; największy żyjący obecnie małżoraczek, Gigantocypris agassizi, osiąga 2,3 cm długości, segmentacja ciała zupełnie zatarta; okryte całkowicie dwuklapkowym pancerzem przesyconym solami wapnia, przypominającym nieco muszlę małża, połówki pancerza połączone po stronie grzbietowej więzadłem i zamykane przy pomocy mięśnia zwieracza (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁŻORACZKI
Ostracoda - gromada drobnych skorupiaków o długości ciała 2-3 mm; największy żyjący obecnie małżoraczek, Gigantocypris agassizi, osiąga 2,3 cm długości, segmentacja ciała zupełnie zatarta; okryte całkowicie dwuklapkowym pancerzem przesyconym solami wapnia, przypominającym nieco muszlę małża, połówki pancerza połączone po stronie grzbietowej więzadłem i zamykane przy pomocy mięśnia zwieracza (na 11 lit.).

Oprócz OSTRACODA - GROMADA DROBNYCH SKORUPIAKÓW O DŁUGOŚCI CIAŁA 2-3 MM; NAJWIĘKSZY ŻYJĄCY OBECNIE MAŁŻORACZEK, GIGANTOCYPRIS AGASSIZI, OSIĄGA 2,3 CM DŁUGOŚCI, SEGMENTACJA CIAŁA ZUPEŁNIE ZATARTA; OKRYTE CAŁKOWICIE DWUKLAPKOWYM PANCERZEM PRZESYCONYM SOLAMI WAPNIA, PRZYPOMINAJĄCYM NIECO MUSZLĘ MAŁŻA, POŁÓWKI PANCERZA POŁĄCZONE PO STRONIE GRZBIETOWEJ WIĘZADŁEM I ZAMYKANE PRZY POMOCY MIĘŚNIA ZWIERACZA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - OSTRACODA - GROMADA DROBNYCH SKORUPIAKÓW O DŁUGOŚCI CIAŁA 2-3 MM; NAJWIĘKSZY ŻYJĄCY OBECNIE MAŁŻORACZEK, GIGANTOCYPRIS AGASSIZI, OSIĄGA 2,3 CM DŁUGOŚCI, SEGMENTACJA CIAŁA ZUPEŁNIE ZATARTA; OKRYTE CAŁKOWICIE DWUKLAPKOWYM PANCERZEM PRZESYCONYM SOLAMI WAPNIA, PRZYPOMINAJĄCYM NIECO MUSZLĘ MAŁŻA, POŁÓWKI PANCERZA POŁĄCZONE PO STRONIE GRZBIETOWEJ WIĘZADŁEM I ZAMYKANE PRZY POMOCY MIĘŚNIA ZWIERACZA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x