PŁÓCIENNE ZWYKLE NAKRYCIE OKRYCIE ZAKŁADANE DLA OCHRONY ODZIEŻY PRZY PRACY LUB W CELACH HIGIENICZNYCH; DAWNIEJ PŁÓCIENNY KAFTAN LUB PŁASZCZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KITEL to:

płócienne zwykle nakrycie okrycie zakładane dla ochrony odzieży przy pracy lub w celach higienicznych; dawniej płócienny kaftan lub płaszcz (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KITEL

KITEL to:

lekkie, przeważnie płócienne, ubranie ochronne o kroju przybliżonym do płaszcza, nakładany dla ochrony odzieży przy pracy np. w laboratoriach, bądź w celach higienicznych (np. przez lekarza, pielęgniarkę) (na 5 lit.)KITEL to:

fartuch lekarza (na 5 lit.)KITEL to:

rodzaj luźnego fartucha (na 5 lit.)KITEL to:

fartuch dermatologa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁÓCIENNE ZWYKLE NAKRYCIE OKRYCIE ZAKŁADANE DLA OCHRONY ODZIEŻY PRZY PRACY LUB W CELACH HIGIENICZNYCH; DAWNIEJ PŁÓCIENNY KAFTAN LUB PŁASZCZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.198

PŁATEK, REGLAN, SYLWETKA, ERUPCJA, PODODDZIAŁ, GARBNIK, ZWARCIE, ESTRADOWOŚĆ, PLEKTRON, KONTRAKT REGIONALNY, STRASZYK, DRUMFILL, ANTYDOGMATYZM, ŁOPATA, TELEKONWERTER, BOKS, ROZKAZ PERSONALNY, KOMORA NABOJOWA, NIEZDARSTWO, DUO, KISZONKA, POPPERS, REN, GEKONEK, CYGARO, GAMBIT, DEWETYNA, INSTYTUT, KORYTKO, PORĘCZ, GAWĘDA SARMACKA, ROK GWIAZDOWY, APARAT REGENERACYJNY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, LUDWIK, PIWO, DOJRZAŁOŚĆ, KOLUMNA, PISEMKO, ANTENA, SKIPASS, SYNDETIKON, TEREN, KARTAUN, BATAT, LANDO, RYBOŁÓWSTWO, ARCTG, SKARB, TRANSFER BUDŻETOWY, WIRUS POLIO, RAPT, KLAPKA, SZERYF, HANKA, BILANS BRAMKOWY, KIJ, ZAPARZACZ, JEZIORO RELIKTOWE, WIDOWISKO, WYKŁADNIK POTĘGOWY, IDOL, EGRETA, SIATECZKA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, STRACH, CHOROBA PLUMMERA, TUNEL, KĄT GRANICZNY, ARABIKA, GRZYB PIASKOWY, LIWERUNEK, SZPILKA, TRĘDOWNIK, ALEC, BORYS, SAMOOKALECZENIE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, DOJARKA, KONTUR, AMNEZJA, GLORIETA, ŻURAWIK, EGZAMIN POPRAWKOWY, AFILIACJA, LEKCJA, BIAŁOŚLIWIE, AUSZPIK, DOKER, LEBERKA, LISTA PROSKRYPCYJNA, KOŁPAK, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, GODZINA PRAWDY, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SĄD I INSTANCJI, WIĘZADŁO, LIBELLA, TORPEDA, BAJEREK, OWADOŻERNOŚĆ, KEYBORD, BAJADERKA, FORMA, GÓRALSKOŚĆ, GŁOWNIA, OSTOJA, KRYSZTAŁEK, GRZĘDA, EWOLUCJA KASKADERSKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, LINA, FILM SCIENCE-FICTION, GERONTOKRACJA, OREGANO, KARMA, PRZYTUŁEK, ZAKWAS, GRAFIKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, OBLICÓWKA, SMĘTARZ, TŁUK PIĘŚCIOWY, TINA, LINIA ZABUDOWY, KOLIMATOR, ZŁĄCZE, OPŁATA ADIACENCKA, KOSZAR, PUNA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, TERCET, IMADŁO ŚLUSARSKIE, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ANTONI, HEBAN, ELEKTROWNIA WIATROWA, JAK, ZBAWICIELKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, STARY MALUTKI, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, AGROTURYZM, SZUM, ERMITAŻ, PARA MINIMALNA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, TAKS, MELODIA, NANTONG, DRAPACZ, ŁUG, ZEGAR WIEŻOWY, FUJARKA, LEASING PRACOWNICZY, POLIGAMICZNOŚĆ, SZPIEGÓWKA, RÓŻANIEC, DEZAKTYWACJA, METRYKA, SZARADZIARSTWO, WALIJSKI KUC GÓRSKI, SKAŁA, TREND ROZWOJOWY, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, SZATRA, KOZIOŁEK MATOŁEK, DŻUBBA, SZLAM, SERCÓWKA, PENIUAR, KASZTEL, BURNUS, PIANKA, ZAKŁAD PRACY, JODEK, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, OCZKO, PLINTA, HYDROAKUSTYKA, UPIĘCIE, GARNITUR, BĄBEL, PRZYRODNIA SIOSTRA, MOC WYTWÓRCZA, HELIPORT, BIAŁY, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, GODNOŚĆ, BOKÓWKA, KRAN, NIEDŹWIEDZIE, BŁYSKOTKA, PASKUDZTWO, NATRYSK, MELANIZM, PODESTA, OBRAZEK, ESPRINGOLA, SERWER WIDEO, KREDYCIK, DEFICYT CYKLICZNY, SIMON, OZOREK, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, ANALIZA WARIANCJI, NIESTRAWNOŚĆ, PIECZARKOWA, JEDEN, MODRASZKOWATE, DWORZANIN, BOZIA, UDAWACZ, SZAFKA, ARENA, CYRK LODOWCOWY, DZIERŻAWCA, MIARA, OKAP, OSTATNI MOHIKANIN, LOTERIA PROMOCYJNA, KOŚCIÓŁ FARNY, ODŁAMKOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, KELOWEJ, WYSZUKIWARKA, MAŁŻORACZEK, WSKAZ, MASKA, KAZALNICA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, KATAFALK, ZANIECZYSZCZENIE, WSPÓŁKRÓL, MIKROMACIERZ DNA, BASEN, ŁUPEK ILASTY, BEZ CZARNY, PRZEJŚCIÓWKA, KOMŻA, FANTOM, KLEIK, ANTEFIKS, LICHINGA, LAWENDA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, WSPOMINKI, STREFA, DYNAMITARD, NADZÓR INWESTORSKI, SĘK, KIEŁ, TONACJA, KOMPRES, KLERK, JOGURT, PRZETOKA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, WISIOREK, ROZMIAR, BALAST, TAROT, ADIANTUM ROZWICHRZONE, TRUSKAWKA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, AGRESOR, HISZPAN, CHARAKTER PISMA, FLASHBACK, SKALA RANKINE'A, PEDET, KOSMOGONIA, DROŻNOŚĆ, SPÓŁKA OSOBOWA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ZŁAZ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, WYNAGRODZENIE, PATYCZAK, SYMPOZJON, KLEJNOT HERBOWY, AKREDYTACJA, ROZBRATEL, WSPOMNIENIE, PAKOWNOŚĆ, SIEROTA, INEZ, GALA OPEROWA, PAJĄCZEK, AMALGAMOWANIE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KUNA, POSTOJOWE, HIN, DŻIHAD, ZBROJENIE, FRAMUGA, ?KORNET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.198 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁÓCIENNE ZWYKLE NAKRYCIE OKRYCIE ZAKŁADANE DLA OCHRONY ODZIEŻY PRZY PRACY LUB W CELACH HIGIENICZNYCH; DAWNIEJ PŁÓCIENNY KAFTAN LUB PŁASZCZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁÓCIENNE ZWYKLE NAKRYCIE OKRYCIE ZAKŁADANE DLA OCHRONY ODZIEŻY PRZY PRACY LUB W CELACH HIGIENICZNYCH; DAWNIEJ PŁÓCIENNY KAFTAN LUB PŁASZCZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KITEL płócienne zwykle nakrycie okrycie zakładane dla ochrony odzieży przy pracy lub w celach higienicznych; dawniej płócienny kaftan lub płaszcz (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KITEL
płócienne zwykle nakrycie okrycie zakładane dla ochrony odzieży przy pracy lub w celach higienicznych; dawniej płócienny kaftan lub płaszcz (na 5 lit.).

Oprócz PŁÓCIENNE ZWYKLE NAKRYCIE OKRYCIE ZAKŁADANE DLA OCHRONY ODZIEŻY PRZY PRACY LUB W CELACH HIGIENICZNYCH; DAWNIEJ PŁÓCIENNY KAFTAN LUB PŁASZCZ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PŁÓCIENNE ZWYKLE NAKRYCIE OKRYCIE ZAKŁADANE DLA OCHRONY ODZIEŻY PRZY PRACY LUB W CELACH HIGIENICZNYCH; DAWNIEJ PŁÓCIENNY KAFTAN LUB PŁASZCZ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x