LITERÓWKA POLEGAJĄCA NA PRZESTAWIENIU LITER LUB CYFR W TEKŚCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZESKI BŁĄD to:

literówka polegająca na przestawieniu liter lub cyfr w tekście (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LITERÓWKA POLEGAJĄCA NA PRZESTAWIENIU LITER LUB CYFR W TEKŚCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.823

FORMACJA SKALNA, PIKA, KANONIK, ANEKSJA, MIRABELKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, IMPLEMENTACJA, PRZECIWNIK, BOCZNIK, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PAWĘŻ, SONIFIKACJA, HASHTAG, PIERWSZA POMOC, OBRONA STREFOWA, CYGARETKI, ANNA, MUSZKA, MADZIARSKI, SANDAŁY, MAKAGIGA, PASZTET, KRATKA, ALPAGA, POKAL, KREWNIAK, POZIOMNICA, CAPRICCIO, POCHODNA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, FRYZ, BOMBIARZ, TALICH, FARMAKOTERAPIA, MUCHA SUCHA, OBUDOWA, MRÓWKA, SKUTEK PRAWNY, AWARIA, PIELGRZYM, HERB, BŁĄD METODY, PALMETA, BABINIEC, BIZA, PANOCZEK, ANTRESOLA, HYDRIA, ZAPŁADNIACZ, FILM SF, KASZKIET, SREBRO, INDEKSACJA, PROTETYKA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, SYMETRIA, BIFURKACJA, TEST, KRUPNIK, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, FALA, BALDACHIM, EREKCJA, BLOK ENERGETYCZNY, BLUZA, SYGMATYZM, FARBA, PARCH, FOLIA, PLUJKA, MODUŁ SERWISOWY, BYDLAK, DEROGACJA, KROSNO, WSTĘŻNICE, MIEJSCE KULTU, PLENNOŚĆ, PRÓCHNICZEK, MERZYK OBRZEŻONY, SKWARKI, RÓŻA SKALNA, RZYGACZ, REGISTER, PAWĘŻ, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ANALIZA, PUDDING, MEDIALNOŚĆ, GWAŁT, KARAFECZKA, ANILANA, FRANCUSKOŚĆ, PICOWNIK, BISEKS, ENDOCENTRYZM, PRZEŁOM, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, CYKL FIGURALNY, SZAFLIK, ORGANDYNA, NOGA, UKAZ, GRUSZKA, KARBROMAL, POWIEŚĆ SF, POMINIĘCIE, BASEN, KASZA JĘCZMIENNA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, PIÓROSZ PIERZASTY, SĄD OSTATECZNY, KREDYT PAŃSTWOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ROZNOSICIEL, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, BĘBEN, KATAFOREZA, DYREKCJA, GAMBIT, MELINA, MIKROMIERZ, WOTUM ZAUFANIA, SMOŁOWIEC, KLUCZ, OBROŻA, ADWENTYSTA, TROLL, RUCH, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, WAMS, TRENING AUTOGENICZNY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, KOMIN, PYTANIE, OPCJA BARIEROWA, FAZA, LUTNIARZ, KOLOR OCHRONNY, USTNIK, KONTROLER, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, MADONNA, RENATA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, POPRAWNOŚĆ, POSZKODOWANA, AŁYCZA, WIECZÓR POETYCKI, JON KOMPLEKSOWY, FURGON, JABŁKO, JACK, STOWARZYSZENIE, BŁĄD DRUKARSKI, ENZYM, SZMER, DOMINANTA, CHÓR, CIERŃ, OWRZODZENIE, NIEREGULARNOŚĆ, ROZGAŁĘŹNIK, BREZYLKA, PAWIĄZ, FILTR, RESTRYKCJA, OBROŻA, POR, MACICA, TYRANIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TRZYDZIESTY PIERWSZY, DZIRYT, PRZEGUBOWIEC, LIŚCIEC, CZAPKA FRYGIJSKA, LUK ŁADUNKOWY, OBRÓT, REJESTR, PLECIONKA, PŁYWACZEK, MINIATURA, KINO DOMOWE, TAKSON, TRZECI, ABANDON, GROŃ, METAL, MIKROKROPKA, MAGNEZJA, TINA, POMPA ODŚRODKOWA, LIGA, SOCJALDEMOKRATA, UKŁAD OPTYCZNY, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, AKWARELA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, KOT, ANTAGONISTA, RĄB, ŁĄCZNIK, LINA, PLATER, SKRÓT, PNEUMATOLIZA, WTRYSK, KRĄG KULTUROWY, ANTRYKOT, ALBARELLO, MATKA, CZARTER, BRYTFANNA, WAFEL, PRZĘSŁO, CHIMICHANGA, SIEDEMDZIESIĄTKA, POKŁAD, WARKOCZ, CZYNNIK BIOTYCZNY, AGAMA, NADZIEMNOŚĆ, MURZYŃSKOŚĆ, GENETYKA KLINICZNA, CIELĘCINKA, TRASA, BASS, KANAŁ, STOCZNIA, MAPA MENTALNA, KOGUT, TERMOREGULATOR, BAŁYK, NASKÓREK, NEUROMEDIATOR, MASZYNA PROSTA, UNIWERSAŁ, OBRĘCZ, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, METODA KASOWA, CHOROBA SEGAWY, NET, DYSOCJANT, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, DOBRO POZYCJONALNE, WIROSZYBOWIEC, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NIESPIESZNOŚĆ, CIS, DUCH OPIEKUŃCZY, FIRANKA, TUSZ, BOCZEK, RZECZOWNIK POSPOLITY, OWOC, PIĘKNY WIEK, PRZECIER, RETABULUM, SALA, CIEK, SMYCZ, ZABURZENIE, ŁAKNIENIE SPACZONE, SIATKA, DYFUZJA KULTUROWA, DIABEŁEK, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, CZÓŁNO, ANNA, MASZT, MODULACJA SKROŚNA, KRYTYCZNOŚĆ, HIN, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ŚMIECIARZ, POŁOŻENIE, MONOGAMIA, USTAWKA, PELENG, OBWÓD REZONANSOWY, KOMISARZ WOJSKOWY, KORDYLINA, CZARODZIEJKA, DZIEŁO OTWARTE, CERAMIKA SANITARNA, PRZEPIS KOŃCOWY, ESCALIVADA, CIĄG, PASIERB, ODSYŁACZ, ODBIJACZ, UNIA REALNA, DOSTĘP, ?STRZĘP LUDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LITERÓWKA POLEGAJĄCA NA PRZESTAWIENIU LITER LUB CYFR W TEKŚCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LITERÓWKA POLEGAJĄCA NA PRZESTAWIENIU LITER LUB CYFR W TEKŚCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZESKI BŁĄD literówka polegająca na przestawieniu liter lub cyfr w tekście (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZESKI BŁĄD
literówka polegająca na przestawieniu liter lub cyfr w tekście (na 10 lit.).

Oprócz LITERÓWKA POLEGAJĄCA NA PRZESTAWIENIU LITER LUB CYFR W TEKŚCIE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - LITERÓWKA POLEGAJĄCA NA PRZESTAWIENIU LITER LUB CYFR W TEKŚCIE. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast