LINIA PODZIAŁU, KTÓRA ZAKREŚLA PEWIEN OBSZAR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANICA to:

linia podziału, która zakreśla pewien obszar (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRANICA

GRANICA to:

pewien zasięg (ograniczony), miara, kres (na 7 lit.)GRANICA to:

pojęcie używane w matematyce określające zachowania funkcji, a w szczególności ciągu, gdy ich argumentyzbliżają się do pewnej wartości lub nieskończoności (na 7 lit.)GRANICA to:

kres (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA PODZIAŁU, KTÓRA ZAKREŚLA PEWIEN OBSZAR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.873

DWUSETKA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, DOBUDÓWKA, KOMPUTEROWIEC, HYDROFIL, OBSZAR GÓRNICZY, KRET, SASZETKA, PASTWISKO, HIPISKA, TYKA, CYKL KOMÓRKOWY, PURPURAT, GRUBA LINIA, WARZYWO, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, LINIA CZYSTA, MODEL, METYLDOPA, LICZBA NIEWYMIERNA, CHOROBA GÓRNIKÓW, AFILIACJA, PIĘTKA, GAŁĘZIAK, MECENASKA, WSPÓŁSPADKOBIERCA, ELUWIUM, UBYTEK, POLIMORF, WYSŁANNICA, MORTAL KOMBAT, OBÓJ MIŁOSNY, PIESZCZOSZEK, ODPÓR, SILNIK STRUMIENIOWY, TEREN ZAKRYTY, LEJ DEPRESYJNY, WIGILIA, USKOK, JĘZOR OSUWISKOWY, PRYMITYWIZM, KOREKTOR, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PŁYWACZEK, SZESNASTKA, PRZESTWÓR, STANOWISKO, CENTYMETR, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, POJEZIERZE, FAŁSZYWY PROROK, MATEMATYCZNY ANALFABETA, RĘKA, DROGA PUBLICZNA, WTAJEMNICZONA, OFIARODAWCZYNI, GENERAŁGUBERNATORSTWO, FILTR CYFROWY, AKUMULATORY, ZGADYWACZ, POLEWA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, GRAFOMAN, NIMFOMANKA, ŚCIANA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, KENOZOIK, KAUKAZ, BEZKASTOWIEC, JASKRA WRODZONA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, FRANKATURA FANTAZYJNA, TAKT, KRYTYCZKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DODATEK KOMPENSACYJNY, ZMIANA WSTECZNA, MERIDIAN, OJCIEC CHRZESTNY, SKAŁA LITA, DZIKÓW, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, LINIA ZABUDOWY, STOPKA, AUT BRAMKOWY, HIENA CMENTARNA, PCHEŁKI, IMMUNOCHEMIA, OPÓR, REFERENCJA, TAPETA, LEMAT KURATOWSKIEGO-ZORNA, ELEKTRON WALENCYJNY, BUKSA, BAS CYFROWANY, STREFA NADGRANICZNA, PRZECIWNICZKA, WPŁATA, CZĘŚĆ, POWOŁŻE, ABONAMENT, HAPPY HOUR, BARANEK WIELKANOCNY, CHWAŁA, BRUSTASZA, SEKTOR PUBLICZNY, POTĘGA, KUPIEC, SPONTANICZNOŚĆ, CHOROBA DUCHENNE'A, KONTRDEMONSTRACJA, ŻONA LOTA, JUTRZYNA, KLUBOWICZ, STARA, BEZŁAD FRIEDREICHA, GOL KONTAKTOWY, TELEKS, STARA MALEŃKA, DWA ZERA, SENATOR, LINIA WODNA, DÓJKA, ROŚLINA WYMARŁA, ZMARŁY, BINARNOŚĆ, SPOWINOWACONY, ZAKRĘT ZĘBATY, DROGA LOTNICZA, PODRÓŻNIK, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, WYWIAD, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, ZNACZENIE, LINIA KRZYWA, SZARY RYNEK, ROPOWICA KŁĘBU, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, ANALFABETA, RELIEF WYPUKŁY, ABORTERKA, WERBLISTKA, TELEROBOTYKA, INTERWAŁ, SPRAWNOŚĆ, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, ABORTERKA, PÓŁDZIEWICA, OKOLICA, SZPATUŁKA, GAZOWNIK, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, LINA NOŚNA, STANOWISKO, PODSŁUCHIWACZ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, NOWOBOGACKI, STRAŻ GMINNA, RĘKAWEK, DESIGNERKA, WYBITNOŚĆ, DECYZJA OPTYMALNA, REZERWAT, BATYBENTAL, BRACIA POLSCY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, TUŁACZ, PSZCZOLINKI, DOKTOR, SEFARDYJCZYK, SPECGRUPA, KORZEŃ, ZJADACZ, ZMARTWIENIE, RACJA, MĘTY SPOŁECZNE, PRZEBIEG, GRANICA CHANDRASEKHARA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, GRUPA KARBOKSYLOWA, PODWIECZÓR, REGION NODALNY, GRĄD SUBATLANTYCKI, KONIECZNOŚĆ, ZAŁOM, PARAZYT, HOBBY, WOŹNICA, DOBRO, GRUPA LIEGO, PĘCHERZ, KRACH, MATKA BIOLOGICZNA, CEROWACZKA, SZYBOWISKO, TĘGA GŁOWA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, KLATKA BŁAZNÓW, CZEPOTA GAMBIR, MERYTORYKA, SYLABA ZAMKNIĘTA, PRZESYP, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, FRAKCJA, KOKLUSZ, CZARNA MAGIA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, OŚRODEK, BADANIE PODMIOTOWE, OPERETKA, JĘDZA, STAN SUROWY, WSZECHMOC, WIRGINIA, GALERIA, ELEMENT, ELEKTROMIOGRAFIA, POKREWIEŃSTWO, KOKOSZKA, FALA PRZYBOJOWA, PRAKTYKANT, LODOWIEC SZELFOWY, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, USTANOWICIEL, RESPONDENTKA, SŁUŻBISTKA, SUKA, DOMOKRĄŻCA, ŚWIĘTA, BŁĄD STATYSTYCZNY, ŁUSKA, KORELACJA KANONICZNA, PREKURSOR, BĄBEL, STARA MALEŃKA, DJ, FAWORYTKA, PIKADA, WŁADCA ABSOLUTNY, HURYSKA, LICENCJA OTWARTA, ORGANIZATOR, RULETKA, WIATRÓWKA, MEGHALAJA, PÓŁSFERA, CIEMNA ENERGIA, STRZELCZYNI, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PATATAJKA, GOSPODARSTWO DOMOWE, GENERAŁBAS, NOWINIARZ, SŁODKA IDIOTKA, OWOC, OBMOWA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, CYRKUŁ, SEKCJA, OPAKOWANIE, WRAK CZŁOWIEKA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, KONSTRUKCJA SOCHOWA, OSTROŚĆ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, LUSTRO WENECKIE, KAWKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, PODREGION, ZGRAJA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SKLEROTYK, ŁAŃCUCH EULERA, RAJZER, DEPRESJA CYKLICZNA, SPRZEDAWCA, PŁYWACZKA, WENUSJANKA, PARTNERKA, ADWOKAT DIABŁA, DOKSOLOGIA, NASIERDZIE, ROŚLINA CIENIOLUBNA, ANOMALIA EBSTEINA, AKADEMIA, LICYTACJA, WODOCIĄGOWNIA, ABRAKADABRA, KULCZYBA WRONIE OKO, ZMIENNOKSZTAŁTNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KĄPIEL LECZNICZA, KLASTER DYSKOWY, GŁADZIK, TRZECIA CZĘŚĆ, POSZKODOWANA, ?ŚCIĘCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA PODZIAŁU, KTÓRA ZAKREŚLA PEWIEN OBSZAR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINIA PODZIAŁU, KTÓRA ZAKREŚLA PEWIEN OBSZAR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRANICA linia podziału, która zakreśla pewien obszar (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANICA
linia podziału, która zakreśla pewien obszar (na 7 lit.).

Oprócz LINIA PODZIAŁU, KTÓRA ZAKREŚLA PEWIEN OBSZAR sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - LINIA PODZIAŁU, KTÓRA ZAKREŚLA PEWIEN OBSZAR. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x