NAUKA, KTÓRA NIE DA SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ JEDNOZNACZNIE DO KTÓREJŚ Z NAUK WG KLASYFIKACJI NAUK; CZERPIE METODOLOGIĘ, METODY I NARZĘDZIA Z KILKU NAUK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAUKA INTERDYSCYPLINARNA to:

nauka, która nie da się podporządkować jednoznacznie do którejś z nauk wg klasyfikacji nauk; czerpie metodologię, metody i narzędzia z kilku nauk (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA, KTÓRA NIE DA SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ JEDNOZNACZNIE DO KTÓREJŚ Z NAUK WG KLASYFIKACJI NAUK; CZERPIE METODOLOGIĘ, METODY I NARZĘDZIA Z KILKU NAUK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.735

ZAKRĘCENIE SIĘ, KORONIARZ SERCATY, STOSUNEK, TRUSIA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, TAJEMNOŚĆ, SZWARCOWNIK, NEPALSKI, KRYSTALIZACJA, MIKROFON KWASOWY, WYKONANIE, TABLICA, CHYTROŚĆ, SINGIEL, KAZNODZIEJA, ROZWOZICIEL, SALON, KONSERWIARNIA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, EGERIA, WSCHÓD, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, SKÓRZAK, LEŃ, SORABISTYKA, WYNAJMUJĄCA, JODEŁKA, SUMA PROSTA, PUENTA PŁASKA, RAGLAN, SOLARIUM, KAPELUSZ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, CZTERY DESKI, CANZONETTA, DESPOTYZM, SOCJOPATOLOGIA, ENERGIA GEOTERMALNA, TCHÓRZLIWOŚĆ, DIASTEREOIZOMER, SHOUNENAI, SPISYWACZ, NACIEK JASKINIOWY, TALERZ, KONSYGNATARIUSZ, SZARPANINA, CZTEROPOLÓWKA, CHAŁTURSZCZYK, KRATA, FOTOEDYTOR, NADNOSIE, KAMARAN, NAGANIACZ, RACHMISTRZ SPISOWY, POLIP, ZWIĄZANIE SIĘ, EFEKT KAPILARNY, LAMPA KARBIDOWA, AMON, ODPRAWA CZASOWA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, DWUDZIESTKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, PAPIER BEZDRZEWNY, DUR POWROTNY, OKRĘŻNOŚĆ, TARCZKA, SROKOSZ, WYTRAWERSOWANIE, IZOZYM, SZATA SPOCZYNKOWA, BALON, MITOSPOROWE, KARTEL NARKOTYKOWY, CHOROBA TAYA-SACHSA, PYTANIE SIĘ, STORCZYKARNIA, ŻAREŁKO, DROGÓWKA, OPRACOWANIE, IMMUNOONKOLOGIA, MARAZM, GASIWO, KIJ, SMARKULA, ZAKON MENDYKANCKI, WYWÓZKA, PATOLOGIA NARZĄDOWA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, KARCZMA PIWNA, ŁUSKA, MIESZALNOŚĆ, STRUP, ELEGANCIK, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, PLIOZAUR, MYRMEKOLOGIA, ŁUPEK OSADOWY, TEST, DZIKUS, ROPNICA, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, RUMIEŃ NAGŁY, RETORYCZNOŚĆ, BANALNOŚĆ, MLON, BEZWIETRZE, ZATYKANIE USZU, BOHEMISTYKA, WICEMISTRZ, SUSZARKA, GERMANISTYKA, CHOROBA CSILLAGA, PŁAWCA, KOBIETA SPOD LATARNI, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, JĘZYK PROTOSEMICKI, PLANETA WEWNĘTRZNA, POWRÓT, POIDEŁKO, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MYSZ DOMOWA, ŚCIANA OGNIOWA, BOROWINA, KOŃ TRAKEŃSKI, BARWA DŹWIĘKU, WOLNA AMERYKANKA, WZNIESIENIE, WOLNOŚĆ, APANAŻE, TEREN, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, UMIEJSCOWIENIE, NIEDOPOWIEDZENIE, ŚMIERDZIUCHA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, FIZYKA, METAMERIA, CZYNNOŚĆ POZORNA, RZEŹNIA, PASMO PRZEPUSTOWE, GANGLIOZYDOZA GM2, NOGAJOWIE, PROGRAM, RZĄD KOALICYJNY, CEWA, PIANKA, PREPARATYKA, CHARLESTON, WEJŚCIE, ARABSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PEBA, TRWONICIEL, DRZEWOSTAN NASIENNY, KĘDZIERZAWKA, EKONOMIA ROZWOJU, NADBUDÓWKA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BRAT, WIEDŹMA, TRĄBKA POCZTOWA, PRĘDKOŚĆ, KOŁO MAŁE, CZARNY KARZEŁ, ZNAK ZAPYTANIA, MOWA ZALEŻNA, CZARNOGIEŁDZIARZ, SZYSZAK HUSARSKI, MATKA BOSKA GROMNICZNA, OKLEPIEC, CHART, BIOGEOGRAFIA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, STYL WIKTORIAŃSKI, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, PRZEZNACZENIE, PO, OBRONICIEL, SMYCZ, ZABUDOWA, ROZMOWY W MAGDALENCE, ŻEGLARZ, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, KORZEŃ, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, INTERWENIENT UBOCZNY, SZALEŃSTWO, STULETNIE JAJO, PAN STOP, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, IKEBANA, BALANSJER, WYRĘBA, KATEGORYCZNOŚĆ, KROJCZY, SZKŁO WENECKIE, GARNA, BETONOSKOP, OFENSYWA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, UNIK, BARION, BOOT, BEZBRZEŻ, TROLL, CUDZOŁOŻNICA, DŻIN, SEMIWEGETARIANIN, PRZEZROCZYSTOŚĆ, PIECHUR, SEPTYMOLA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, WRAK, ANOMALIA PELGERA-HUETA, PARSZYWA OWCA, HALLOWEEN, DOLA, ŻYLAKI, WIDEŁKI, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BRAK, LINGWISTA, NASIENNIK, KNEDLE, ŚCIANA, MIKROSKOP SKANINGOWY, ASYSTENTKA, SKALICA, GEODEZJA, HALON, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, MSZAKI, MUTUALIZM, PODWYMIAR, IDENTYFIKACJA, WIGILIA, PORTUGALSKI, POSZLAKA, DIMER, NAPAD, MENTOR, WIZAŻYSTA, DYSTORSJA, ASTRONOM, WYSYPKA, JĘZYK ARGOBBA, ZJAWISKO KERRA, PRZEŻUWACZE, KOLIZJA, PRAWO MOORE'A, PIŻMAK, HARACZOWNIK, POLEGŁA, APIOLOGIA, WIDZENIE MASZYNOWE, ZIMNO, PASZTET, MISZCZU, ORZECHÓWKA, JUDAISTA, ŁAWICA SKALNA, CZARNA OWCA, LAWINA GRUZOWA, MLECZNIK, KONKURENCJA, RUMIAN RZYMSKI, JĘZYK DUŃSKI, ARENA, RYNEK, AFEKTYWNOŚĆ, PARGAMIN, MUZYK, DOM AUKCYJNY, LAJKONIK, PIKNIK, GONIEC CZARNOPOLOWY, POZIOM, DERMATOLOGIA, NOWONABYWCA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, FREESTYLE, BUDDYZM TYBETAŃSKI, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, RYBA KOPALNA, FORMA PRZESTRZENNA, OKLUZJA, TREPY, RANNY PTASZEK, HUMANIZM, WARSTWA ŚCIERALNA, RÓW TEKTONICZNY, PORA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, PŁAZY BEZOGONOWE, KASTRAT, ?BRYZG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.735 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA, KTÓRA NIE DA SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ JEDNOZNACZNIE DO KTÓREJŚ Z NAUK WG KLASYFIKACJI NAUK; CZERPIE METODOLOGIĘ, METODY I NARZĘDZIA Z KILKU NAUK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA, KTÓRA NIE DA SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ JEDNOZNACZNIE DO KTÓREJŚ Z NAUK WG KLASYFIKACJI NAUK; CZERPIE METODOLOGIĘ, METODY I NARZĘDZIA Z KILKU NAUK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAUKA INTERDYSCYPLINARNA nauka, która nie da się podporządkować jednoznacznie do którejś z nauk wg klasyfikacji nauk; czerpie metodologię, metody i narzędzia z kilku nauk (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAUKA INTERDYSCYPLINARNA
nauka, która nie da się podporządkować jednoznacznie do którejś z nauk wg klasyfikacji nauk; czerpie metodologię, metody i narzędzia z kilku nauk (na 23 lit.).

Oprócz NAUKA, KTÓRA NIE DA SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ JEDNOZNACZNIE DO KTÓREJŚ Z NAUK WG KLASYFIKACJI NAUK; CZERPIE METODOLOGIĘ, METODY I NARZĘDZIA Z KILKU NAUK sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NAUKA, KTÓRA NIE DA SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ JEDNOZNACZNIE DO KTÓREJŚ Z NAUK WG KLASYFIKACJI NAUK; CZERPIE METODOLOGIĘ, METODY I NARZĘDZIA Z KILKU NAUK. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x