FORMA ŻYCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, W KTÓREJ KILKA ORGANIZMÓW ŁĄCZY SIĘ W JEDEN O FUNKCJI TAKIEJ, JAKĄ PEŁNIŁBY JEDEN OSOBNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLONIA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 7 lit.)OSADA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLONIA

KOLONIA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 7 lit.)KOLONIA to:

w polskim prawie jednostka osadnicza powstała w wyniku ekspansji miejscowości na terenach oddalonych od wcześniej istniejącej zabudowy (na 7 lit.)KOLONIA to:

terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa (na 7 lit.)KOLONIA to:

forma życia społecznego mrówek we wspólnym mrowisku (na 7 lit.)KOLONIA to:

widoczne gołym okiem skupisko wielu komórek powstałych (w wyniku podziałów amitotycznych) z jednej komórki bakteryjnej lub z jednej jednostki wzrostowej (na 7 lit.)KOLONIA to:

miasto w Niemczech (Nadrenia Płn.-Westfalia), port nad Renem, wielki ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i naukowy, ważny węzeł komunikacyjny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA ŻYCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, W KTÓREJ KILKA ORGANIZMÓW ŁĄCZY SIĘ W JEDEN O FUNKCJI TAKIEJ, JAKĄ PEŁNIŁBY JEDEN OSOBNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.629

SUBREGION, ADMINISTRACJA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, NORKA, ŁACINA, NAGRODA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ŚWIECA, SEANS, MAGNOLIA, RYZYKO KREDYTOWE, STADIALNOŚĆ, CZARNY LUD, GUFFA, AGENCJA RATINGOWA, FILOLOGIA NIEMIECKA, WINKULACJA, SCUTUM, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KOMERAŻ, OBSZCZINA, WYWIAD CHOROBOWY, BAJRONISTA, STŁUCZENIE, PŁYTA, SPAWĘKI, NADKRWISTOŚĆ, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DOLAR ETIOPSKI, SSAKI, SYSTEM PRZYPOROWY, LITEWSKI, ADVOCATUS DIABOLI, UTRZYMANIE, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, EROZJA GENETYCZNA, NOC, FUNKCJA HARMONICZNA, KRÓLICZARNIA, ODGRYWKA, NATARCZYWOŚĆ, UMOWA UBEZPIECZENIA, CHRZEST, JĘZYK GURAGE, MILL, OLEODRUK, TUALETA, GÓRMISTRZ, TYGRYSIE OKO, AKTYNOWIEC, OBUDOWA, SPÓŁKA CICHA, ALIGATOROWATE, MATKA BOSKA GROMNICZNA, BIEGUN, IRRADIACJA, BUFONADA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, CEDET, NAROŻNICA, ŚCIANKA, PŁAZY BEZOGONOWE, BAJT, BLIŹNIAK, SONANT, STOPNIOWALNOŚĆ, ULOTNOŚĆ, TRANSMISJA, DEKAMETR, ŚMIECISKO, CHEERLEADERKA, SMOCZEK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OKRĘŻNOŚĆ, RUMSZTYK, HARDOŚĆ, KUROPATWA, PODESZŁY WIEK, FRAZA, AUTOTELICZNOŚĆ, CENA SKUPU, NAKTUZ, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, PÓŁGRUPA TRANSFORMACJI, ŁONO, TEOLOGIA PASTORALNA, OPOZYCJONISTKA, NEGATYWA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KCIUK NARCIARZA, NERW CZASZKOWY, MAYO, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PARTER OGRODOWY, GATUNEK KATADROMOWY, LINIA PRZEMIANY, OSTROGA PIĘTOWA, MODRASZEK ARGUS, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ZEJŚCIE, WODORÓWKA, EKSPEKTORACJA, POLITYKA DYSKONTOWA, CYNKOGRAFIA, LITERATURA POPULARNA, KOMEDIA STAROGRECKA, POCZĄTEK, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ODWAR, SKÓRZAK, STRZAŁA EROSA, ATOMISTA, FLUIDYZACJA, MALMIGNAT, CUKIER, HALOGENOWODÓR, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, AGENEZJA NEREK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, DWUDZIESTOPAROLATEK, KĄPIEL SŁONECZNA, SKARPETKA, FILM SAMURAJSKI, INWALIDA WOJENNY, DRUK WYPUKŁY, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ALEGORYZM, SUMA PROSTA, COROCZNOŚĆ, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ABIOGENEZA, STRAŻ OGNIOWA, LOG, BOŻYSZCZE, KOSMOLOGIA, TĘŻYCZKA, DZBANECZNIK, ŻAL, ALT, AGAR, TITAN, ZUPA Z GWOŹDZIA, MARTWOTA, KREOLKA, CHOROBA GAMSTORP, GWIAZDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, TANATOPSYCHOLOGIA, SZCZUR PACYFICZNY, BIAŁACZKA KOTÓW, NARZĄD SZCZĄTKOWY, ATONALNOŚĆ, ORATORIUM, BOROWINA, SŁUCHAWKA, BEZWŁAD, BRACTWO KURKOWE, WILKOWNIA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PLAMKA FORDYCE'A, CHWALBA, NASTRÓJ ROJOWY, KOLUMNA MARYJNA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, SUROWOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ZAPALENIEC, SKRZYDŁO, KONKURY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ŻYRYTWA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MARKETINGOWIEC, NEOGAULLIZM, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, BEZROBOCIE JAWNE, SWING, YURI, GRAMATYK, RUCH KRZYWOLINIOWY, PRZEPOCZWARZENIE, GEOMETRIA AFINICZNA, ELEGANTKA, MATERIA, PRZEDSZKOLE, PRZEKŁADNIA PASOWA, WODOROSÓL, ROPUCHA PANTEROWATA, MYRMEKOLOGIA, CZARNA KSIĘGA, TEMPO, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, SZACHY AKTYWNE, BUFFETING, FENICKI, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, TOWARZYSZ PANCERNY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, KASZUBSKI, PROMINENT, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, SOLARIUM, MIR, OBSZAR CELNY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, BACHATA, KONCERT, SEJM, TRITON, JUMPER, PODCASTING, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, NIESŁUSZNOŚĆ, PRZEDMIOT, MUNGO, KLISZA FOTOGRAFICZNA, WZGÓREK NASIENNY, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, KATOLICYZM, ASCETA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KROK, ANTYBIOZA, ROZWÓJ ZALEŻNY, INTERFEJS, KRÓLOWA MATKA, HARMONIJKA, PLUTOKRACJA, DZIEŁO SZTUKI, AGAMIA, AFAZJA AMNESTYCZNA, TRYPLA, KOŁEK, ZROŚLAK, ROLADA, SCYT, WYWINIĘCIE ORŁA, BALDACHIM, ANGLISTYKA, CZARNY CHARAKTER, RURALISTYKA, ZASADA, MEDYCYNA SPORTOWA, ROŚLINA NACZYNIOWA, AFEKTYWNOŚĆ, DYFERENCJACJA, KULTURA AZYLSKA, REGESTRATOR, JĘZYK, TŁO, NARZĄD ROZRODCZY, DUSZA, ICHTIOSTEGA, MUFLA, BAZA, PLANETA OCEANICZNA, GEOGRAFIA ROŚLIN, STANFORD, LITERATURA WAGONOWA, ANOLIS WODNY, ISKRA ELEKTRYCZNA, KABARET, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, TEST, BUTERSZNIT, ARGENTYNOZAUR, MAG, AZDARCHY, KUC MERENS, POCIĄG EKSPRESOWY, NOSACZ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SPECJACJA, PORUSZENIE, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, INFORMATYKA MEDYCZNA, ENERGIA ŚWIETLNA, POLIMORFIZM, WYGON, DIAMAGNETYK, RUMIEŃ NAGŁY, INFLACJA UKRYTA, BOHR, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, DŁUŻNIK SOLIDARNY, MEDYCYNA NUKLEARNA, ZAKŁADKA, KOLONIA, RESET, LIBRA, CHA-CHA, JĘZYK STAROEGIPSKI, STAŁA FARADAYA, WŁÓKIENKO, ?SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA ŻYCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, W KTÓREJ KILKA ORGANIZMÓW ŁĄCZY SIĘ W JEDEN O FUNKCJI TAKIEJ, JAKĄ PEŁNIŁBY JEDEN OSOBNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA ŻYCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, W KTÓREJ KILKA ORGANIZMÓW ŁĄCZY SIĘ W JEDEN O FUNKCJI TAKIEJ, JAKĄ PEŁNIŁBY JEDEN OSOBNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLONIA forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 7 lit.)
OSADA forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLONIA
forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 7 lit.).
OSADA
forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.).

Oprócz FORMA ŻYCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, W KTÓREJ KILKA ORGANIZMÓW ŁĄCZY SIĘ W JEDEN O FUNKCJI TAKIEJ, JAKĄ PEŁNIŁBY JEDEN OSOBNIK sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - FORMA ŻYCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, W KTÓREJ KILKA ORGANIZMÓW ŁĄCZY SIĘ W JEDEN O FUNKCJI TAKIEJ, JAKĄ PEŁNIŁBY JEDEN OSOBNIK. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x