INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW W KSZTAŁCIE RUR ODLANYCH Z BRĄZU LUB ZE STOPU MIEDZI, GLINU I NIKLU; DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKU SŁUŻY MŁOTEK, KTÓRYM UDERZA SIĘ W DZWONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZWONY RUROWE to:

instrument z grupy idiofonów w kształcie rur odlanych z brązu lub ze stopu miedzi, glinu i niklu; do wydobywania dźwięku służy młotek, którym uderza się w dzwony (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW W KSZTAŁCIE RUR ODLANYCH Z BRĄZU LUB ZE STOPU MIEDZI, GLINU I NIKLU; DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKU SŁUŻY MŁOTEK, KTÓRYM UDERZA SIĘ W DZWONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.122

MOC WYTWÓRCZA, MAGISTRALA, ŁOŻNIK, MIOTEŁKA, SUITA, UKŁAD CYFROWY, MAKINTOSZ, ZESPÓŁ DRAVET, BOCZNIAK, KOPS, WÓDKA GATUNKOWA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ROBOTA, POSTĘP TECHNICZNY, SZAMOTANINA, ELITARYZM, REPERTUAR, KOSMOGONIA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, KOŻUSZYSKO, ELANA, WIĘZADŁO OBŁE, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, PSYCHODYDAKTYKA, PRAWO MATERIALNE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ŻYCZLIWY, ZATRUCIE, NERCZYŁUSK, DYNAMIKA, KATEDRA, E-LIQUID, ZWYŻKA, TWARDY KARK, KAFEL, WIĄZADŁO, KAPITAN, POKREWIEŃSTWO, PRZECIWNIK, GOL, DESKARZ, ODCHYŁKA, CHALKOLIT, PIĘTA, HETEROTROFIA, PSEUDOMORFIZM, WERYFIKACJA, PSYCHOBIOLOGIA, FIGURA RETORYCZNA, DOLABELLA, METADANE, ASTRONAUTYKA, OMDLAŁOŚĆ, SIEĆ KRYSTALICZNA, BD, LAMINAT, UPRAWNIENIE WŁADCZE, KOMPOTIERA, WYBIEG, BEFSZTYK, ŁAGIEW, RAKIETKA, BRODAWCZYCA KONI, ANTYDOGMATYZM, KOTLARNIA, BANALNOŚĆ, ŻAKIET, SMOŁOWIEC, KLEJNOT HERBOWY, ENTEROTOKSYNA, ZUPKA CHIŃSKA, BENTAL, CIELICZKA, CHRZAN, OBIEG, NUR LODOWIEC, WYCZUCIE, LINIA TRAMWAJOWA, KLISZA, SKALICA, PIEGUS, CYTRA, REPETYCYJNOŚĆ, HARMONIA, MENDOZAZAUR, DIRT, KNAGA, CAVAL, TRAFUNEK, ASZKENAZKA, RYNEK KONSUMENTA, PROMIENIOWANIE, SEKSIZM, INKRETYNA, GARBARSTWO, WŁÓKIENNICTWO, REFERENDUM LOKALNE, ZACHŁYŚNIĘCIE, KWASICA MEWALONIANOWA, ZBIEŻNOŚĆ, DZIUPLA, POZIOM MORZA, LASONOGI, TORBACZE, ARYSTON, ŚWIATOWOŚĆ, WARNIK, PLATFORMA NAFTOWA, BEKASIK, RUCH, KORD, BAŻANT, NIEWYPARZONY PYSK, ŻOŁĄDKÓWKA, SETER SZKOCKI, ZACHŁYST, PTAK, ŁUPEK WĘGLISTY, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, FELDMARSZAŁEK, POWŁOKA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, CHOPIN, KOMENDA, HONGSZANOZAUR, PSALTERION, ILLOKUCJA, KOŁPAK, MANTYLA, OSŁONKA, DUDY, FLEKTA, GRAFICZKA, JĘZYK INDOIRAŃSKI, ZACHWALACZ, KONDYCJONALIZM, MONOTOPIZM, ŚWIT KALENDARZOWY, CIĘGNIK, ZWIERZĘTA, KULUARY, INDUKTOR, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, SZCZUR, UBOGI KREWNY, ĆAKRAM, SŁUPEK, TAŁKA, BANK, KOMEDIANTKA, LAMPA OBRAZOWA, ŚLEDŹ, SAMOUCZEK, JAGODÓWKA, CEKOTROFIA, SERENADA, GODZINA POLICYJNA, KURTYNA SKALNA, CZERWONE, LEJEK, POCHMIEL, FORMACJA SKALNA, MONETKA, HAMULEC KLOCKOWY, GATUNEK KRYPTYCZNY, PRÓBA, STYLISTYKA, PIKIEL, DEGRESJA PODATKOWA, IZBICA, WELWET, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, DOCENT, OBRONA SŁOWIAŃSKA, MIERNIK, SZTABSOFICER, NOC, GRUPA ACETYLOWA, JEDNOSTKA METRYCZNA, CZARTER, HYDROMETRIA, UDRĘKA, ZGRUBIENIE, PISUM, DEKLARACJA, MELINA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ODGŁOS, PIÓRO, DEPORTOWANY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, EPISJER, SZKŁO LABORATORYJNE, EFEKT KAPILARNY, DRAM, TRÓJKĄT EULEROWSKI, UKŁAD PIASECKIEGO, STAROWINA, ATAK, BOCIAN, KRYSZTAŁEK, CHWAST, WAGA SZALOWA, ŁYCHA, MRÓWNIKI, OKSZA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, CZERWONA FALA, RUMIAN SZLACHETNY, SCENKA RODZAJOWA, GODET, ESOWNICA, BIOLOG, GAELICKI SZKOCKI, OLEJARNIA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, STRUNA, KANIBALIZACJA, MAŁPIATKI, ŻWACZ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, EDOMETR, FOTOTROPIZM, ELEKTORAT, PALEOPATOLOGIA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, TRIAL, DNO KWIATOWE, LEKTURKA, LINIA KREDYTOWA, CYTADELA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, AMFIBIJNOŚĆ, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, RODZAJ, PSAMMOFITY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WYMÓG, PÓŁINTERNAT, PRZEPIĘCIE, SZTYFT, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, METOPROLOL, LEGITYMACJA PROCESOWA, ŻEGLAREK, BADANIE PRZESIEWOWE, ENERGETYKA JĄDROWA, SPŁYW BŁOTNY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, JĄKANIE, KOD ROZWINIĘTY, FEJHOA, EDYKUŁA, AUTOMAT TELEFONICZNY, OBLIGACJA ZAMIENNA, NAUKA PRZYRODNICZA, TERMOSTAT, SPÓŹNIALSTWO, GALWEOZAUR, OLEJ, ARBORETUM, RÓŻA BARYTOWA, EKSTERN, TRITYLODON, PULSACJA, FALOWNIK PRĄDU, MORWA, KAMPANUCA, KOZAK, JUKAGIRKA, RYZYKO KURSOWE, BAJCIK, KNEL, SUSZ, GREKA, SSAKI ŻYWORODNE, OBCOWANIE PŁCIOWE, REFERENCJA, KUPRÓWKA, OBÓZ PRACY, JAZZÓWKA, SZLACHCIURA, SEKSTET, GABINECIK, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, JĘZYK PASZTO, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ZDUN, DESKA SEDESOWA, BURDA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WIELKI WYBUCH, FILM PŁASZCZA I SZPADY, LAMPA KSENONOWA, SILNIK KOMUTATOROWY, POMADKA, OMASTA, GŁOŻYNA, ?PENITENCJAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.122 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW W KSZTAŁCIE RUR ODLANYCH Z BRĄZU LUB ZE STOPU MIEDZI, GLINU I NIKLU; DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKU SŁUŻY MŁOTEK, KTÓRYM UDERZA SIĘ W DZWONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW W KSZTAŁCIE RUR ODLANYCH Z BRĄZU LUB ZE STOPU MIEDZI, GLINU I NIKLU; DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKU SŁUŻY MŁOTEK, KTÓRYM UDERZA SIĘ W DZWONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZWONY RUROWE instrument z grupy idiofonów w kształcie rur odlanych z brązu lub ze stopu miedzi, glinu i niklu; do wydobywania dźwięku służy młotek, którym uderza się w dzwony (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZWONY RUROWE
instrument z grupy idiofonów w kształcie rur odlanych z brązu lub ze stopu miedzi, glinu i niklu; do wydobywania dźwięku służy młotek, którym uderza się w dzwony (na 12 lit.).

Oprócz INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW W KSZTAŁCIE RUR ODLANYCH Z BRĄZU LUB ZE STOPU MIEDZI, GLINU I NIKLU; DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKU SŁUŻY MŁOTEK, KTÓRYM UDERZA SIĘ W DZWONY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW W KSZTAŁCIE RUR ODLANYCH Z BRĄZU LUB ZE STOPU MIEDZI, GLINU I NIKLU; DO WYDOBYWANIA DŹWIĘKU SŁUŻY MŁOTEK, KTÓRYM UDERZA SIĘ W DZWONY. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x