STOPA METRYCZNA SZEŚCIOMOROWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JAMBU I CHOREJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHORIAMB to:

stopa metryczna sześciomorowa, która składa się z jambu i choreja (na 8 lit.)CHORIJAMB to:

stopa metryczna sześciomorowa, która składa się z jambu i choreja (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOPA METRYCZNA SZEŚCIOMOROWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JAMBU I CHOREJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.628

KŁOPOTANIE SIĘ, MIĘKISZ SPICHRZOWY, OSOWIAŁOŚĆ, KOSZYKÓWKA, FROTKA, BADACZ, ROZKŁAD, ORTOPEDA, GRANICA, SPIĘTRZENIE, MODERUNEK, ALGEBRA UNIWERSALNA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PROSIACZEK, FUZJA PIONOWA, PRZELEW, PINGWIN RÓWNIKOWY, CHIŃSKI, AULA, SYNONIMIKA, GAR, SPRAWDZIAN, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MAZUREK, NAPASTNICZKA, DROGI ODDECHOWE, ABSOLUT, SZEPT, MATECZNIK, ODŁAM, TEREN, JĘZYK ŁACIŃSKI, AMH, RELING, CIELENIE LODOWCA, MODEL POINCARÉGO, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, NUTACJA, OBSZCZYMUR, GRUNGE, KASZUBSKI, KONIEC, ALDROWANDA, TAŚMA MONATAŻOWA, PIORUN KULISTY, ZWYCIĘZCA, PROGRAMOTWÓRCA, KENIJSKI, STAŁA, ANUSZKIEWICZ, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BASZTAN, BIOSELENOLOGIA, CZĘSTOKÓŁ, STŁUCZENIE, PRZYGOTOWALNIA, NISZCZUKA KROKODYLA, GRZYB, FISZBINOWIEC, GROTESKA, PRZEGUBOWIEC, WUEF, WIDEŁKI HERETYKÓW, SEZON, POŁOŻENIE, PDL, PRZEMYSŁ HUTNICZY, ALFABET FONETYCZNY, BICIE CZOŁEM, RYT, PSAŁTERZYSTA, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, ŚLEDZICIEL, KUŹNIA, TARCZA KRYSTALICZNA, MISJA WERYFIKACYJNA, BIPOLARNOŚĆ, RAJZA, CELEBRACJA, BROŃ TERMOJĄDROWA, DROGI RODNE, NUMERANT, IDIOMAT, ZAMIANA, WIDOWNIA, IMPERIUM KHMERSKIE, GINEKOMASTIA, SZRANKI, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, FIGLARZ, GZYMS, ŁUG, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, POLIMER, PUNKT KONSTRUKCYJNY, KONDOMINIUM, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SOCJOGRAFIA, NISKOŚĆ, MECHANIZM JEZDNY, ŁUK, LORDOSTWO, BABKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, RÓWNIK TERMICZNY, WYWIAD LEKARSKI, MADISON, SĄD OPIEKUŃCZY, MILLET, REALIZM, SAŁATA DŁUGOLISTNA, FILOLOGIA NIEMIECKA, NATRYSK, ALKOHOLIZM, SEN, GRUPA NILPOTENTNA, HANAFITA, PRZESTRZEŃ METRYCZNA, BAON, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, BUTERSZNIT, NAKAZ, ZANOKCICOWATE, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, ZAPRAWA, NIEDOPOWIEDZENIE, AKT, NIEREGULARNOŚĆ, SZEWNICA BZÓWKA, STOIK, LICZBA PIERWSZA, KOD JĘZYKOWY, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, BIEG, FILOZOFIA POZNANIA, ALUMN, OSTRĘŻYNA, SAPROFAG, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, BADACZ POLARNY, ODRZYNEK, PRZEŻUWACZE, POCHRZĘST, PLAMA, KOKSOCHEMIA, MAJÓWKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, WIRTUOZOSTWO, ABSTRAKCJONISTA, REALNOŚĆ, BIERNY OPÓR, KOLORYSTYKA, SKAŁA WULKANICZNA, CHOROBA THOMSENA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ROSYJSKI, TROMPA, ALBAŃSKI, KĄT DEPRESJI, CZUWAK, OKTET, MAŁPKA, SZMUGLERZ, SPRAWNOŚĆ, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, NOEMAT, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, MOST PONTONOWY, ENTODERMA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, STARY MALUTKI, MRÓWNIK, TACZANKA, FORMAT BINARNY, IZOMER OPTYCZNY, HETEROMORFIZM, ORZEŁ, KOMPANIA, CZARNA STOPA, DEALER, CYKL WEGETACYJNY, BARCIAK, GRASICA, AZYL, CYFRA, ODKŁACZACZ, GWIAZDOR, SIARA, CIĘTOŚĆ, KODYFIKATORKA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, KIKUTNICE, CYKL MIESIĘCZNY, IMAGE, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, MONOGENEZA, MORA, SPISYWACZ, RADIANT, CHŁONIAK BURKITTA, PARAGENEZA, PRZEPIÓRKA, SNYCERZ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BIOMETEOROLOGIA, ŁACINA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SEROWNIA, ŚNIEG, MELINA, ASZKENAZYJKA, CIENNIK, WIDZOWNIA, POCISK SMUGOWY, CYKL POETYCKI, EKSPERT, ODNÓŻA, DARŃ, IDEALISTKA, DIALIZOTERAPIA, JĘZYK DUNGAŃSKI, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KAMIEŃ, DRIVER, PRAWORĘKI, PŁETWA, SNIFFER, CYNGIEL, JĘZYK, ZIMNA KATODA, MYSZ WERTYKALNA, ROLNIK, BON VIVEUR, BLOK STARTOWY, NAPŁYW, MODULARNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SAMORZUTNOŚĆ, UNIŻONOŚĆ, FARBA OLEJNA, REFREN, EKRANOPLAN, WĘZEŁ DROGOWY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, SIEROTA ZUPEŁNA, TRYCZNIK, TRĄBKA POCZTOWA, LONGER, PATOLOG, RYGOR, EKSPERIENCJA, WYMIANA, ROK OBROTOWY, KOŃ ZIMNOKRWISTY, DESZCZÓWKA, TAMBOREK, SYRENA OKRĘTOWA, STĄGIEW, SHORT TRACK, FILOLOGIA ROSYJSKA, NAPLETEK ŁECHTACZKI, GEREZA BIAŁOBRODA, CYKLOTYMIA, ZESPÓŁ BEHRA, ODLEGŁOŚĆ, PROPILEJE, STOPIEŃ HARCERSKI, NIZIOŁEK, DACH NAMIOTOWY, KONCENTRACJA, PROCES POSZLAKOWY, TRUP, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, JĘZYK EZOPOWY, DOMEK, ŚLIMAK, KOORDYNATA, DROGÓWKA, KLEKOTKA, RELIEF WYPUKŁY, BOGRACZ, MEADE, ZAMIENIALNOŚĆ, ODRĘTWIENIE, RADIOWIEC, PROWANSALSKI, WSPÓŁREGENT, ANALFABETKA, ODROSTY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, OFIARODAWCZYNI, TŁUMACZKA, CEGŁA SUSZONA, KOŁO, PODSZEWKA, AWARYJNOŚĆ, POGROBOWISKO, KSENOLIT, ?WIRTUALIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.628 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOPA METRYCZNA SZEŚCIOMOROWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JAMBU I CHOREJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STOPA METRYCZNA SZEŚCIOMOROWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JAMBU I CHOREJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHORIAMB stopa metryczna sześciomorowa, która składa się z jambu i choreja (na 8 lit.)
CHORIJAMB stopa metryczna sześciomorowa, która składa się z jambu i choreja (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHORIAMB
stopa metryczna sześciomorowa, która składa się z jambu i choreja (na 8 lit.).
CHORIJAMB
stopa metryczna sześciomorowa, która składa się z jambu i choreja (na 9 lit.).

Oprócz STOPA METRYCZNA SZEŚCIOMOROWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JAMBU I CHOREJA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - STOPA METRYCZNA SZEŚCIOMOROWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JAMBU I CHOREJA. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x