CHRONIONY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH DŁUGOŚCI OKOŁO 16 CM; ŻYWI SIĘ GŁÓWNIE NASIONAMI; EURAZJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIL to:

chroniony ptak z rzędu wróblowatych długości około 16 cm; żywi się głównie nasionami; Eurazja (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GIL

GIL to:

wydzielina z nosa (na 3 lit.)GIL to:

krewny zięby (na 3 lit.)GIL to:

barwny ptak z łuszczaków (na 3 lit.)GIL to:

ptak wielkości wróbla (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHRONIONY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH DŁUGOŚCI OKOŁO 16 CM; ŻYWI SIĘ GŁÓWNIE NASIONAMI; EURAZJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.953

KATOLICYZM, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, BRUNELLESCHI, INTERNAT, IMMUNOGLOBULINA, CĘGOSTEREK CHILIJSKI, HEDWIGIOWATE, SZRAF, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, STEROWANIE KRZEPKIE, EWEŃSKI, WYPRAWIACZ, AGROPROMOCJA, TRUST, ANGLOSAS, MIKSOZAUR, GRAWIMETRIA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, PODKÓWECZKA, WAGON PULMANOWSKI, URODA, ORLIK, DWUTLENEK SIARKI, GŁODOWANIE, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, KAMELEON, SZNUR, MOTYLEK, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZŁOM, REALIZM, EKONOMIA POLITYCZNA, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, AMADYNA, KLATKA BŁAZNÓW, POŻAREK, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, STATYKA, ADEPT, IRISH DRAUGHT, TACZANKA, FATUM, PODZIAŁ METRYCZNY, AUTSAJDER, SZCZEP, SZKARADZIEŃSTWO, BĄK, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KASTLER, ERYTROZUCH, ŻYŁA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, GRUCHOT, GRZESZNOŚĆ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, INTERNACJONAŁ, PLENNOŚĆ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, WERSOLOGIA, DOBB, PÓŁNOCNY WSCHÓD, FOTOGRAFIKA, KRONIKARKA, PARNIK, ELEGANTKA, KRAJNIK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, PRANKO, ISTOTA ZBITA, TYTUŁ WYKONAWCZY, CZAJKA, DIAFTOREZA, BUSINESSWOMAN, OKRES WEGETACYJNY, ERA KENOZOICZNA, DUR POWROTNY, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, ŹRÓDŁO, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PRĄD ZWARCIOWY, GARDEROBA, STARY, RAK SZEWC, OWCZA WEŁNA, PŁYTA GŁÓWNA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, POTWORKOWATOŚĆ, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, KWASOWĘGLÓWKA, AUTYZM, DWUDZIESTA CZWARTA, APOSTOŁ, ZŁOTY SYROP, WIELORYB, GEN WĘDRUJĄCY, PATENA, GORCZYCZNIK, ROBEREK, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, AKROPOL, LASONÓG ZACHODNI, SZLARNIK, ŻMIJA, LAMPA CROOKESA, NUMER TAKTYCZNY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, CZERWONE ŚWIATŁO, PALMOWCE, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, IZOMER KONFIGURACYJNY, IRRADIACJA, GOŁĄBEK, POBLISKOŚĆ, GOLIAT, SZARPANKA, CELTYJKA, COKÓŁ, KURIER PODHALAŃSKI, KNEBEL, KADZIDEŁKO, REDOWA, CHOROBA KUFSA, KSYLOFON, PLACÓWKA RODZINNA, WAKACJE PODATKOWE, WAŁ, TANATOLOGIA, UPOJENIE SENNE, SYLABA ZAMKNIĘTA, TERAPIA BEHAWIORALNA, PERŁOZ, DIZAJNERKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, BÓL, MŁYNEK DO ODPADKÓW, MUSICAL, UKŁAD HAMULCOWY, NARÓD, POGROBOWIEC, ZAKŁADKA, REGRESJA MORZA, GALARETKA, PROCENT PROSTY, SIODŁO, ADRES KORESPONDENCYJNY, RÓWNIA POCHYŁA, SKÓRNICTWO, KUFA, HISTORIA, LEJNIA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, LAWONICHA, WYSMUKŁOŚĆ, WŁÓKIENKO, TEREN, KAZAMATA, ZBIÓRKA, WARUNKOWANIE, KRUCZYNA, SOK JELITOWY, HAMLETYZM, LEGHORN, PODWÓJ, GANOIDY KOSTNE, ŁUT SZCZĘŚCIA, OLŚNIAK, ZROBIENIE KUPY, RESPONDENT, SZAFRAN, HOMARZEC, MOPS, OBSZUKANIE, KULIK, TETRAETYLOOŁÓW, PUNKT ZEROWY, GONIOMETRIA, BIEGŁOŚĆ, NIEWIDKA, LOGIKA, MOA, PORDZEWIACZ ŚLIWOWY, BRODZĄCE, STEPÓWKI, CANCA, OSSUARIUM, NACHLANIE SIĘ, AKOMODACJA, ZATAR, KORNWALIJSKI, PROSZEK DOVERA, AMORY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, FIZYKA JĄDROWA, CORBETT, DAR ZIEMI, SARABANDA, ŚMIECIARZ, SOLOWIEC, BAGNET, DZIK, LEBERKA, CUKIER BURACZANY, PÓŁOKRĄG, NOWOBOGACKI, STABILIZACJA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, NAPASTNIK, BEZA, PARASZYT, ROŚLINA AKWARIOWA, WYKRĘTAS, ORZEŁ, MAŁPOŻER, STACJA REDUKCYJNA, WITRYNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, NOCEK WĄSATEK, KULTURA LATEŃSKA, ŻUŁAWA, BABKA, SUBTERRANEOTERAPIA, GANGLIOZYDOZA GM2, TOPIALNIA, WIELKORAK, KONSONANS, KONIK, ELEGANCIK, MRÓWKA ŻNIWIARKA, PANDRAK, LIROGON, OBLAT, DZWONIEC, POKŁAD ŁODZIOWY, KUŹNIA, REFREN, OGNISKO, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, TOR, ODSTĘPSTWO, ODLEWACZ, DOKUMENTALISTYKA, SUCHORYT, SIMA, PROSIONEK SZORSTKI, ROZŁUPNOGŁOWCE, DYSCYPLINA POKAZOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, CHERUBINEK, IGE, WORECZEK, RADCA, ORGANISTKA, SKALNICA, NIHILIZM, PRAWA RĘKA, AKCJA, PODNÓŻEK, ROK PODATKOWY, ALFABET MUZYCZNY, GENOMIKA FUNKCJONALNA, GRZEBIUSZKOWATE, LATINO, NAŚLADOWNICTWO, SKOCZKOWATE, KOCIOŁEK, POSKOCZOWATE, ZATWAROWATE, TORFOWIEC BŁOTNY, MIODNIKI, PRAWOZNAWCA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KLIN, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, NAPÓJ, SŁONKA, ZATRZYMANIE SIĘ, BŁOTNISZKOWATE, MIECHEROWATE, DYSFONIA, OSTROGA, DOCZESNA, KOMISUROTOMIA, PIŻMOWIEC, BRANSOLETA KRZYWICZA, JASTRZĄB, POLIMODALNOŚĆ, GRUPA WSPARCIA, TRANSPOZON, CYKL GRANICZNY, STYL TOSKAŃSKI, DRYBLING, ARETOLOGIA, SYNTAKTYK, DZIUPLA, SZCZOTECZKA, OBRABIALNOŚĆ, ?TYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.953 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHRONIONY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH DŁUGOŚCI OKOŁO 16 CM; ŻYWI SIĘ GŁÓWNIE NASIONAMI; EURAZJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHRONIONY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH DŁUGOŚCI OKOŁO 16 CM; ŻYWI SIĘ GŁÓWNIE NASIONAMI; EURAZJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIL chroniony ptak z rzędu wróblowatych długości około 16 cm; żywi się głównie nasionami; Eurazja (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIL
chroniony ptak z rzędu wróblowatych długości około 16 cm; żywi się głównie nasionami; Eurazja (na 3 lit.).

Oprócz CHRONIONY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH DŁUGOŚCI OKOŁO 16 CM; ŻYWI SIĘ GŁÓWNIE NASIONAMI; EURAZJA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CHRONIONY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH DŁUGOŚCI OKOŁO 16 CM; ŻYWI SIĘ GŁÓWNIE NASIONAMI; EURAZJA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x