ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY TZW. AZALIDÓW, O DZIAŁANIU BAKTERIOSTATYCZNYM, HAMUJĄCYM SYNTEZĘ BIAŁEK BAKTERYJNYCH; CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ KONCENTRACJĄ W ZAKAŻONYCH TKANKACH I DŁUGIM OKRESEM PÓŁTRWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZYTROMYCYNA to:

antybiotyk makrolidowy, należący do grupy tzw. azalidów, o działaniu bakteriostatycznym, hamującym syntezę białek bakteryjnych; charakteryzuje się wysoką koncentracją w zakażonych tkankach i długim okresem półtrwania (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY TZW. AZALIDÓW, O DZIAŁANIU BAKTERIOSTATYCZNYM, HAMUJĄCYM SYNTEZĘ BIAŁEK BAKTERYJNYCH; CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ KONCENTRACJĄ W ZAKAŻONYCH TKANKACH I DŁUGIM OKRESEM PÓŁTRWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.076

FISZBINOWCE, ZGRZEBŁO, CYKL PRECESYJNY, KLEJOWNIA, ANTYMALARYK, KRZYŻAK ZIELONY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KRÓTKODYSTANSOWIEC, ZYGOTARIANIN, SKURCZ, ZAPAS, GRABARZ, AREOGRAFIA, GWAJAKOWIEC, SEKCJA, OPIEKA SPOŁECZNA, ZNAMIENITOŚĆ, TEREN, AZBEST SERPENTYNOWY, TEUTOŃSKI, CZYNNIK ENDOGENICZNY, WICELIDER, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, LEPIĘŻNIK KUTNEROWATY, RAKI, GRUPOWICZKA, WYKLUCZENIE, CZTEROTAKT, PRZESZUKANIE, HIPPIS, DICYNODONTY, PROWENTOWY, JĘZYK CELTYCKI, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, MIĘSOPUST, JASTRZĘBIEC, NIKLOWIEC, PRUSAK, SEMESTR LETNI, KLASOWOŚĆ, STENOPELIKS, JANOWIEC, REAKCJA NIEODWRACALNA, HYBRYDYCZNOŚĆ, BASISTA, KARLIK KUHLA, TĘPOSZ, MODERN, PIELĘGNICA CUTTERA, PIĘTNASTKA, FATALISTA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, SUROWOŚĆ, UCISK, MANIPUŁ, KARTUZJA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, ZDATNOŚĆ, ŻURAWIEC, OWCZA WEŁNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, MAJERANEK, FALA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, TURZYCA ORZĘSIONA, MONTOWNIA, BASKINKA, LANDSKNECHT, KATALOŃSKI, KIFOZA, ZASIEKI, GĄSKA WIOSENNA, EKSKLUZYWIZM, OWCA FRYZYJSKA, UŚMIECH SARDONICZNY, KROK DOSTAWNY, LENIWIEC PSTRY, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, SZÓSTKA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, TYKA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, ODEZWA, KOMPUTEROWIEC, NIESŁUSZNOŚĆ, AKCJA, JEDNOSTRONNOŚĆ, POWIEŚĆ KRYMINALNA, DOMEK, FIGURA, SZUWAR WŁAŚCIWY, SIAD TURECKI, ŁAPKA, UKŁAD HORMONALNY, REKURS, NIEUBŁAGALNOŚĆ, DOZNANIE, RADIOELEKTRYKA, IGG, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, SZPULKA, GORĄCY PIENIĄDZ, ADAPTACJA SPOŁECZNA, CYGANOLOGIA, WĘGIEŁ, ANGIELSKI, AGREGAT POMPOWY, GEOFIT KORZENIOWY, TRYBADYZM, KORKOWE, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, DŁUGOSZPON, SZKOŁA ŚREDNIA, KONWOJER, GRUPA FOKUSOWA, JEŻÓWKA, SCHLUTER, CHLOREK SODU, CZERNIAWKA SPADZIOWA, SZAUNIS, DAMA, KABEL, ARTYKULATOR, TREN, SZTOLNIA WODNA, ESKIMOS, WYPALANKA, RYCERZ, KOPERCZAKI, WARZELNICTWO, SZURPEK POWINOWATY, UPADŁOŚĆ, UWAGA, MROCZEK POZŁOCISTY, PUNK, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, EFEKT SORETA, TWIERDZENIE RAMSEYA, TYMOTKA BOEHMERA, ZAUROPSYDY, HELISA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PARLAMENT, LOTY NARCIARSKIE, KNEDLE, FIVE O'CLOCK, BERGMAN, MEADE, MŁOT HYDRAULICZNY, HARD ROCK, PIÓRO, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PŁONNICZEK SŁOIKOWY, ŚWIETLICA, SOLARKA, ZWÓJKOWATE, MODERUNEK, TRZMIEL DRZEWNY, SIECI, KENOZOIK, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, REPETYCYJNOŚĆ, ALKOHOLAN, NIEODPORNOŚĆ, POSŁUSZNIK, PASTISZ, PAKARZ, ILOCZAS, GRZYB PLEŚNIOWY, SPOLEGLIWOŚĆ, ŁZAWNICA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, DEKANTER, BIAŁY CZŁOWIEK, WARUNKOWANIE, ZARZUTKA, KONTRGAMBIT WINAWERA, CIEKAWY, GODZINA MILICYJNA, MANELE, OBRONA SŁOWIAŃSKA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, CHOROBA DARIERA, HISTORYK, KSYLULOZA, WIEDZA O KULTURZE, TUŁACZ, TEORIA INFORMACJI, IMPAS, KABOTYNIZM, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, UFNOŚĆ, MATECZNIK, FORUM, CZUBATKA, FUNT ANGIELSKI, KAFETERIA OTWARTA, KOPARKA KROCZĄCA, MONOETANOLOAMINA, WESTERN, TEORIA GEOCENTRYCZNA, OSIEDLENIEC, STARY, ZWIĄZKOWIEC, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, GONDOLA, ŻELE, KOPCIUCH, AZYL, SZAFIARKA, FENOLOGIA, METEORYT MARSJAŃSKI, POLARYZACJA, GAŁUSZKA, MIRISZJA, PODWÓJNY TROCHEJ, ŚRÓDŁOŻNE, ZALANIE PAŁKI, KOGNITYWIZM, PIRACTWO, ZAKRES REAKCJI, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, NIEZNAJOMY, BOCZNIAK ŁAGODNY, PRAWO HUBBLE'A, BRAUN, STREFA RYFTU, CHMURA NISKA, SALWINIA SPRUCE'A, PARTIA ROSYJSKA, ASFALTOBETON, WALCOWNIA ZIMNA, ALDEHYD SALICYLOWY, MISTRZOSTWO, MARKGRAF, SHAFTOWANIE SIĘ, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, ŁOPATKA, GŁOGOWIEC, PŁASZCZ KĄPIELOWY, ZNAMIĘHALO, POWAGA, AKTORKA, ITALOGREK, HOLLEY, KORPUS, KOLIBER, HYDROAKUSTYKA, RADIO TRANZYSTOROWE, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, ŻABA SZTYLETOWATA, PRZEPITKA, BAJT, MECHANIKA GÓROTWORU, KARELIA, PISZCZAŁKA, PROZODIA, EKWIPARTYCJA, ZWIESINIEC SZORSTKI, SEANS, MALAKOLOGIA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, STACJA, SAMOAKTUALIZACJA, TAMILSKI, PEŁNIA, NAKIEROWANIE SIĘ, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ASTER TONGOLSKI, DNA MOCZANOWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, NARCIARZ DOWOLNY, PRANKO, MIĘTA PIEPRZOWA, OBRONA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ALBERTYN, LATELIONAL, UKŁAD ADAPTACYJNY, PIĘKNY WIEK, GASTROENTEROLOGIA, ŁACIŃSKI, KOPROFAGI, GWIAZDOR, BRODAWKA STÓP, WOLA, POLSKOŚĆ, SIŁA, ORBITOWANIE, WIDŁY, ZIELONE PŁUCA, FISZ, ARKANZAUR, STRUKTURA FUNKCYJNA, ?ZESPÓŁ DOOSE'A.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY TZW. AZALIDÓW, O DZIAŁANIU BAKTERIOSTATYCZNYM, HAMUJĄCYM SYNTEZĘ BIAŁEK BAKTERYJNYCH; CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ KONCENTRACJĄ W ZAKAŻONYCH TKANKACH I DŁUGIM OKRESEM PÓŁTRWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY TZW. AZALIDÓW, O DZIAŁANIU BAKTERIOSTATYCZNYM, HAMUJĄCYM SYNTEZĘ BIAŁEK BAKTERYJNYCH; CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ KONCENTRACJĄ W ZAKAŻONYCH TKANKACH I DŁUGIM OKRESEM PÓŁTRWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZYTROMYCYNA antybiotyk makrolidowy, należący do grupy tzw. azalidów, o działaniu bakteriostatycznym, hamującym syntezę białek bakteryjnych; charakteryzuje się wysoką koncentracją w zakażonych tkankach i długim okresem półtrwania (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZYTROMYCYNA
antybiotyk makrolidowy, należący do grupy tzw. azalidów, o działaniu bakteriostatycznym, hamującym syntezę białek bakteryjnych; charakteryzuje się wysoką koncentracją w zakażonych tkankach i długim okresem półtrwania (na 12 lit.).

Oprócz ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY TZW. AZALIDÓW, O DZIAŁANIU BAKTERIOSTATYCZNYM, HAMUJĄCYM SYNTEZĘ BIAŁEK BAKTERYJNYCH; CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ KONCENTRACJĄ W ZAKAŻONYCH TKANKACH I DŁUGIM OKRESEM PÓŁTRWANIA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY TZW. AZALIDÓW, O DZIAŁANIU BAKTERIOSTATYCZNYM, HAMUJĄCYM SYNTEZĘ BIAŁEK BAKTERYJNYCH; CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ KONCENTRACJĄ W ZAKAŻONYCH TKANKACH I DŁUGIM OKRESEM PÓŁTRWANIA. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x