GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALWANOTERAPIA to:

grupa zabiegów leczniczych polegających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym za pomocą przyłożonych do ciała elektrod metalowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.869

ISK, NIEOSTROŻNOŚĆ, CYJANELLA, SZEW STRZAŁKOWY, KRĄGŁOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, GAŚNICA PIANOWA, ASYMILATOR, ODJEMNIK, ANALIZA KOLORYMETRYCZNA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PUPA, TRAŁOWIEC, MUTACJA, MIĘSO, POSPÓLNOŚĆ, GATUNEK INWAZYJNY, CIŚNIENIE, PRZECIWMALARYK, WYSYPKA, PRĄTKI ATYPOWE, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, BOJKA, TROGLOBIONT, ZDRADZIECTWO, WASAL, PRZÓD, LUŹNOŚĆ, ENCYKLOPEDYZM, PRAWA CZŁOWIEKA, FUNKCJE ELEMENTARNE, OMDLAŁOŚĆ, CHEMIA POWIERZCHNI, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, ROGATA DUSZA, DOBRO MATERIALNE, PERFUMA, ZACHOWANIE, ŁAJDACTWO, WOLTAMPEROMETRIA, KONODONT, MIKROWELA, GRUPA HYDROKSYLOWA, KLUCZ KODOWY, DEZADAPTACJA, PRĘŻNOŚĆ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ELEKTROKAUTER, KIRYS, PROSTOŚĆ, PLEJADA, DWUSETKA, GRZECH GŁÓWNY, ODRĘB, KLESZCZE, ENDOSZKIELET, BARIERA JĘZYKOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KLUB, OKREŚLENIE, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, FILTR CZĄSTECZKOWY, SZKIELET, PODKŁAD, GRACKA, WODA GULARDOWA, TECHNOSFERA, KUCHENKA MIKROFALOWA, ELEKTROKINEZA, OTULINA, JAMA GARDŁOWA, GENOM CZŁOWIEKA, SYLWETA, PRZEJRZYSTKA, MIĘSIEŃ PIWNY, BRANLE, JAJO, SZCZEP, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PŁATEK USZNY, DYSLOKOZAUR, GRUPA ETYLOWA, DYSKRETNOŚĆ, ROZWIERACZ, CIAŁO ACETONOWE, DOROBEK, PARZYSTOŚĆ, DEMODEKOZA, ŁUK ZĘBOWY, SPÓŁKA, OPRYSZCZKA, ODLEWARKA, IDEA, DYNAMIKA NIELINIOWA, KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, ŁÓDŹ WIOSŁOWA, FLUIDYZACJA, JASKINIOWIEC, NIEWYDOLNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, SYNTETYK, PULPIT, ZARODZIEC PASMOWY, NIECIERPLIWOŚĆ, PONUROŚĆ, DZIARSKOŚĆ, ŻUKOWCE, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, SZKARŁUPIEŃ, STANOWCZOŚĆ, GENERATYWIZM, PAKA, GRUPA KRWI, DEMON, GRUPA AZOWA, NADFIOLET, ROŚLINA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, LEISZMANIOZA TRZEWNA, METYLEN, WYKRZYKNIENIE, PRODIŻ, KASTA, PROSTOLINIJNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, CERKIEW, ZMIANA, POLIGAMIA, WRZASKLIWOŚĆ, PREPARACJA, MIKROHADROZAUR, MUCHOMOR BULWIASTY, EGZEMPLARZ, PRĘDKOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, LITOŚĆ, ŁEB, KRUCHOŚĆ, GRZYBY ANAMORFICZNE, NIEUFNOŚĆ, DEFERENT, ZAPRZĘG, CIEPLARKA, LUŹNOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, PAREJAZAURY, WYZNANIE, NIEMORALNOŚĆ, GANG, PRZERWA ENERGETYCZNA, ROBOTA, ZROSŁOSKRZELNE, PAŃSTWO, DIADA, CYZELATORSTWO, MORAWSKI, LOTNOŚĆ, WNĘTRZE, CHÓD, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ZGORZEL, PERYSELENIUM, NIEOBOJĘTNOŚĆ, DUNGANIE, WAGA ELEKTRONICZNA, GNETOWE, TRANSKRYPCJA, TRANSPORT, SIŁA AERODYNAMICZNA, ABROZAUR, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ZAPIS, JAMA CIAŁA, DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE, MISIEK, OSTROŻNIACTWO, KUZYN, RASTER, NIEPOPULARNOŚĆ, ELEKTROKOAGULACJA, PIKIETA, UNDERGROUND, OSPA WIETRZNA, ODKOP, ANDROGYNIA, PRZYTOMNOŚĆ, ŚLUZOWCE, OMNOPON, NITROFURANTOINA, HOJNOŚĆ, BRODAWKA SUTKOWA, KINEZJOLOGIA, INDYWIDUALNOŚĆ, KAMARYLA, EGOCENTRYZM, GRUPA ALGEBRAICZNA, USŁUGI NIEMATERIALNE, WYDALINA, CZŁON NADRZĘDNY, RÓJ, OPERACJA, WIERTARKA, ENTODERMA, OBOJĘTNOŚĆ, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, KONSTELACJA, KOPALNIA OTWOROWA, DOMENA INTERNETOWA, SMILEY, PRAWO, LORDOSTWO, DYKTAT, DIODA OSTRZOWA, PINCETA, USTRÓJ, KAJDANY SKEFFINGTONA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PLEMIĘ, PIERŚ, WOREK, BLENDA SMOLISTA, TO COŚ, SERWIS INTERNETOWY, SAMORZĄD, RÓJ, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, STYL PRZERZUTOWY, RAKIETNICTWO, KODZIK, ZIÓŁKA, PUCHLINA WODNA, RANKOR, SEKTA, ROSŁOŚĆ, KLASTER, RINOWIRUS, OPONA, WORECZEK, PŁEĆ, SZYBKI BILL, MOWA WIĄZANA, SAMOLOT TORPEDOWY, ROZWÓJ PSYCHICZNY, LAKTOGLOBULINA, HIPOPOTAMOWATE, PIŁONOSOKSZTAŁTNE, REWERS, FATALIZM, PISEMNOŚĆ, SPOKÓJ, KRZYŻYK, CIEKAWSKOŚĆ, STEROWANIE ODPORNE, POPRZECZNOZĘBNE, PŁASKORZEŹBA, WYTWÓRCZOŚĆ, SPECGRUPA, MAŁŻORACZKI, GRZECZNOŚĆ, KLASMODOZAUR, GRUPA FENYLOWA, NOUMEN, NIEPODATNOŚĆ, PODSTAWCZAK, SEGMENT RYNKU, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, PREPARAT, WZORZEC RUCHOWY, MYMURAPELTA, ŚRODOWISKO, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, CELOSTAT, REKRYSTALIZACJA, WSPÓŁDZIAŁACZ, STOŻEK ROTATORÓW, KLIOCHINOL, KOLCZASTOŚĆ, DEMON, EURYBIONT, MÓŻDŻEK, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, GRZBIET, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, EKIPA, MEFLOCHINA, ENDOSKOPIA, STRAWNOŚĆ, RÓŻOWCE, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, BEZSZPARKOWCE, STŁUCZENIE, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, MEDYCYNA SPORTOWA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, URSULA, GRUBOŚĆ, FETYSZ, TOTALIZM, ?KOLORYMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALWANOTERAPIA grupa zabiegów leczniczych polegających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym za pomocą przyłożonych do ciała elektrod metalowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALWANOTERAPIA
grupa zabiegów leczniczych polegających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym za pomocą przyłożonych do ciała elektrod metalowych (na 14 lit.).

Oprócz GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x