GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALWANOTERAPIA to:

grupa zabiegów leczniczych polegających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym za pomocą przyłożonych do ciała elektrod metalowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.869

KROCIEŃ, KONKATENACJA, BRZĘKACZ, ODRĘB, PRZEMYSŁ, FENYLOBUTAZON, HANDICAP, AMLODYPINA, AERODYNAMIKA, BURAK PASTEWNY, ZAPPING, FLURBIPROFEN, GRAMOFON CYFROWY, LEMIESZ, GŁUPEK, ETYL, AERODYNAMIK, PLASTYKA, TLENOWIEC, FIZJOGNOMIKA, GNIOTOWE, SMAGŁOŚĆ, ŻABKA, ABSORPCJA, SPRAWNOŚĆ, PASOŻYT POLIKSENICZNY, SZOK TERMICZNY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, OBRONA, GRUPA WERBALNA, NIEWYDOLNOŚĆ, APOLOGETA, NUMERACJA, ŚLUZOROŚLA, SUBLIMATOR, WATAHA, DIAZEPAM, REWERS, ADAMITA, EPICYKL, JURNOŚĆ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, BETA-BLOKER, NEOTENIA, BIAŁY ŚPIEW, OKSYBIONT, GIMBAZA, ZASTĘP, PODZIEMIE, ORGANIZACJA, NIEPOPULARNOŚĆ, TŁUM, SZKARADZIEŃSTWO, ŻEL, PRANIE, IPERYT, KOMANDO, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, WOLNA AMERYKANKA, FAKIR, MUZYCZKA, BOGATE MEDIA, CNOTA KARDYNALNA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, HERBATA Z PRĄDEM, DETEKTORYSTKA, PRZEŚWIETLENIE, KONKURENCJA, KLEROMANCJA, IMMUNIZACJA CZYNNA, SIKWIAKI, PRZEBITKA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, CYZELATORSTWO, OPRYSZCZKA POSPOLITA, GRUPA FOKUSOWA, MIKROFALÓWKA, DIFLUNISAL, PARALAKSA, ULTRA, SPRYTNOŚĆ, INFUZJA, SKAFANDER KOSMICZNY, PINCETA, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, DYKTATURA, WIBRACJA LABILNA, EUFONIA, MOLEKUŁA, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, MENNONICI, ALFABET MORSE'A, PSYLOTY, WERTEBROPLASTYKA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, ROZSADNIK, STRAŻ, POZYCJA, RANA WYLOTOWA, ANTYLOPA DERBIEGO, FETYSZ, KRWINKOWCE, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, ISKIERNIK OCHRONNY, KORMOFITY, KONTRKULTURA, OPOZYCJA, SEKS ORALNY, TEMPERATURA, PRAKRYTY, TYŁ, KECZUOWIE, PIECZYWO, GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA, NIEODPORNOŚĆ, RESET, SĄD WOJENNY, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, RADIOTERAPIA, SZTAB SZKOLENIOWY, HEKSAPLOID, CZERWIOCH, PEŁNOŚĆ, ROŚLINY OSIOWE, WODA ROZTOPOWA, KRATA PODGRUP, REAKCJA PODSTAWIANIA, MITOLOGIZM, MECHOWCE, SENSUALNOŚĆ, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SYLWETKA, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, GŁOS, ŚCIĘCIE, DYWAN SIERPIŃSKIEGO, OZÓR, GRUPA NITRYLOWA, DIPLONT, NIEOSTROŻNOŚĆ, OPUCHLIZNA, GRUPA, RÓWNOWAGA, KRUCHOŚĆ, LUZYTANOZAUR, KUZYN, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, WYCIĄGARKA, GRUPA, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, ZADŁAWIENIE, PYKNIK, MARKIZA, GORĄCA KREW, USTAWKA, BÓBR WSCHODNI, APORTACJA, GRUSZE EUROPEJSKIE, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, OLEJEK HASZYSZOWY, ZWÓJ RDZENIOWY, STAROFRANCUSKI, APOASTRON, LUSTERKO, NOUMENON, MEDIALNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, PARAFIAŃSTWO, WANNANOZAUR, INKUBATOR, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, RÓJ, BARBARZYŃSKOŚĆ, FRANCISZKANKI, AFILIACJA, ASYSTENCJA, WYROSTEK RZĘSKOWY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, CHOROBA MIKROFALOWA, MENISK, GAŁĄŹ, DZIECIĘCOŚĆ, POCISK ODRZUTOWY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, FIZYCZNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, SONOMETR, CIEKAWSKOŚĆ, PATROL, ZABIEG LECZNICZY, ŚWIATŁOŚĆ, DYFUZJA, ENDOPSAMMON, KOTERIA, PORĘCZE, AKLIMATYZACJA, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, ŚRODKOWY PALEC, STENOGRAF, CHARAKTERYSTYKA POSTACI, CHIRURGIA MIĘKKA, HUZAR ZWYKŁY, RUCH WSTECZNY, WNĘTRZNOŚCI, ROZWIERACZ, ANIMACJA, TETRYK, MITOSPOROWE, PITEKANTROPUS, DZIURAWE RĘCE, KORZENIONÓŻKI, AGAR, DRĘTWOTA, WIOŚLARKI, PRAWNICTWO, SZPACHLA, GITARA ELEKTRYCZNA, TELEFOTOGRAFIA, SĄCZEK, CHYTROŚĆ, WYSTĘPNOŚĆ, DRESZCZ, PYCHÓWKA, GRZYB, TYPOGRAFIA, MONOGAMIA, SUBKULTURA, CHART, NORMA, DUPECZKA, BATERIA, KORZENIONÓŻKA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, TERMOMETR OWULACYJNY, ENDODERMA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, HEGEMON, ZĄB TRZONOWY, POWOLNOŚĆ, SUCHORYT, ZESPÓŁ WOKALNY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PASMO GÓR, TERBINAFINA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, HUMANOID, RACJONALNOŚĆ, JUNKIERSTWO, LÓD, WOREK TRZEWIOWY, WITALNOŚĆ, LORAZEPAM, WSPARCIE, CONSAGRA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, GRZYBY ANAMORFICZNE, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, NUŻENIEC LUDZKI, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, WCINKA, SKRYTOSKRZELNE, METAKWALON, BARWA, BIOGEN, KUPER, SEDACJA, GRZBIET, TOBOŁKI, WRZASKLIWOŚĆ, EMISJA POLOWA, BENZODIAZEPINA, WYRÓB TYTONIOWY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, OCHRONA, MASŁO, SPRAWNOŚĆ, PREDESTYNACJA, RUCHLIWOŚĆ, HASŁO, POINT AND CLICK, AUTOKRATYCZNOŚĆ, WIELOMIAN, PRAKTYCZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ, WRZĘCHY, MOTYW, NAJEŹDŹCA, HORDA, PARÓWKA, DOŚWIADCZENIE DUCHOWE, STEPÓWKA, KONTRAFAŁ, TWARDA DUPA, SIEDZENIE, APOSELENIUM, PIĘKNY WIEK, ŚLEPY PUŁAP, CHOROBA VAQUEZA, ?TRUST MÓZGÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALWANOTERAPIA grupa zabiegów leczniczych polegających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym za pomocą przyłożonych do ciała elektrod metalowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALWANOTERAPIA
grupa zabiegów leczniczych polegających na działaniu na organizm człowieka stałym prądem elektrycznym za pomocą przyłożonych do ciała elektrod metalowych (na 14 lit.).

Oprócz GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - GRUPA ZABIEGÓW LECZNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA STAŁYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ PRZYŁOŻONYCH DO CIAŁA ELEKTROD METALOWYCH. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast