RZECZ, MATERIALNY OBIEKT, COŚ STWORZONEGO PRZEZ CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDMIOT to:

rzecz, materialny obiekt, coś stworzonego przez człowieka (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDMIOT

PRZEDMIOT to:

to, czego coś innego dotyczy, cel, obiekt jakiejś czynności lub stanu (na 9 lit.)PRZEDMIOT to:

to, czego się uczy w szkole, nauka, która została objęta programem nauczania (na 9 lit.)PRZEDMIOT to:

temat, główny wątek, coś o czym się mówi lub pisze (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZECZ, MATERIALNY OBIEKT, COŚ STWORZONEGO PRZEZ CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.518

NIEDORZECZNOŚĆ, WYJĄTEK, SPRAWNOŚĆ, KOREKTA DOMOWA, DEKRET, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NIESPŁACALNOŚĆ, IRREDENTA, OCZYSZCZALNIA, STRÓŻA, PASTERSKOŚĆ, BRZUSZEK PIWNY, RĘKAWICA GOLFOWA, DWUPŁCIOWOŚĆ, AMH, BOEING, ROZTROPNOŚĆ, ZGORZELIZNA, ANALIZA CZYNNIKOWA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, HINDUSKI, TELEWIZJA KABLOWA, ROBDESZAN, NACIOS, MINA, KRĘGARSTWO, KARA PIENIĘŻNA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, ANALITYK, BIBLIA, OGOŃCZOWATE, CIŚNIENIE KRWI, ENTEROTOKSYNA, FAZOWOŚĆ, AVENSIS, JASKINIA LAWOWA, NIEPORZĄDNOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, NAMIOTNIKOWATE, MIASTOWOŚĆ, SŁÓWKO, DOCZEPA, ULGA UCZNIOWSKA, GENERAŁ, PIEŃ WULKANICZNY, WRZÓD TRAWIENNY, HYGROPSAMMON, STARUNEK, PAŃSZCZYŹNIAK, ANTYNOMIA RUSSELLA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, MONITOR, LIST OTWARTY, WNIEBOWZIĘCIE, PRZEDZIAŁ, PISMO KLINOWE, SALEZJANIE, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, REPREZENTACJA, TOWIANIZM, KONFIGURACJA, WIRTUOZOSTWO, BEZCELOWOŚĆ, GŁOSICIEL, CHOROBA RDZY, KORA MÓZGOWA, STYR, PROSTOŚĆ, MNOŻNA, MOŻNOŚĆ, RAMA, WYNALAZCA, OKROPNOŚĆ, HADŻAR, MIĘSO, VIP, RAZ, PASKUDNIK, GLINIASTOŚĆ, ZASOBY NATURALNE, NER, FLINTPAS, WYSZUKIWARKA, ODBIÓR, KRZTUSIEC, UCZCIWOŚĆ, SUTANELA, MUZA, SOCZEWKA SCHODKOWA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, KOŃ KIŃSKI, ZŁOTY CIELEC, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KOKS, SZTUCZNY CZŁONEK, MŁYNEK, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, KOŁO MAŁE, LICZBA HITTORFA, KTOŚ, WIATKA, KRETYŃSTWO, WYMIANA, PROKURATURA APELACYJNA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, FAKT, RAJSTOPY, PATRZAŁKI, PENTIMENTO, DIALOG KONKURENCYJNY, BENCHMARKING, ORGANOGENEZA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, STRZELISTOŚĆ, FUTURYSTYCZNOŚĆ, NIKAB, POMNIK, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PASTICCIO, HELMINTOLOGIA, GENERACJA ROZPROSZONA, SZPILKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, FUNKCJA JEDNORODNA, MALARZ, SAJAN, MURENA WSTĄŻKOWA, AMFORA, WYMIENNIK, WAGNER, PATYCZEK, CHYBOTLIWOŚĆ, PIANOLA, WARGA DOLNA, REKOMENDACJA, JASNOŚĆ, KURSISTA, PEŁNOLETNOŚĆ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, BŁONA DOPOCHWOWA, REJ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SFERA BIOTYCZNA, POGODNOŚĆ, PIERSI, ZARAZA MOROWA, NEGOCJACJE AKCESYJNE, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, HALMA, KOMPENSACJA, WŻER, GAZY, ŚMIECIOWISKO, IMIĘ, MINA, MATMA, BUFOR, SPLENDOR, PRĄTNIK SREBRZYSTY, DWUBÓJ KLASYCZNY, REAKCJA, TETRYK, KRAJOBRAZ KULTUROWY, PRZEKRYCIE, WZÓR PRZEMYSŁOWY, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, DYSKOGRAFIA, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, OWAL KARTEZJUSZA, SPECJAŁ, POWSTRZYMANIE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, DRAŃSTWO, MIKROCYSTYNA, NIECZYNNOŚĆ, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, RĄBEK, DROBIAŻDŻEK, FOLKSDOJCZ, USPOSOBIENIE, STRAWIŃSKI, HAPEK, PODATEK OBROTOWY, PRZEDMIOT PRACY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, ZAJAWKA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PILEUS, GRUNT, LEKTURA, PRZYSTRÓJ, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, CIEŃ, KĄT DOPISANY, ZIÓŁKO, FEMINISTA, URLOP, ALGORYTM EUKLIDESA, BETONOWE BUTY, ANTYLOPA KROWIA, IDEA, ELIPSOIDA OBROTOWA, GÓRSKA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ULEPEK, MYCKA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, CZUŁOŚĆ, NAPÓR, SIERAK, GRUBIAŃSTWO, HELMIOTOLOGIA, SZEW STRZAŁKOWY, ŹRÓDŁO, KOŃ DOMOWY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, CUCHA, DOBROWOLNOŚĆ, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, SZKARADA, GRAETZ, NACISKANIE, RÓG, MIOTEŁKA, WYŚCIGÓWKA, MAZURSKI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, UMIEJĘTNOŚĆ, INFA, DZIEŃ POLARNY, CZARNY DIAMENT, SŁODZIAK, EFEKT DOPPLERA, RAPTULARZ, DESER, SERBSKOŚĆ, ROZSTRZYGALNOŚĆ, TOR, FATALIZM, DZIELNICA, BAJKA, ANGLIK, PITEKANTROPUS, MICRA, WALEC, HEAD HUNTER, WZNOWIENIE, SUWAK LOGARYTMICZNY, WCIELENIE, NAJDUCH, SERCE, MONAR, PUSTY PIENIĄDZ, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, GIBBON, DRASTYCZNOŚĆ, AUTOPARODIA, TRZONOWIEC, ZASADA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, PASZCZA, PIES PRZECIWPANCERNY, RENER, POKARM, ZGNIŁOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, RETRANSLACJA, PIŁKA, ŁĄKA, ARESZT, ANALIZA FRAZOWA, KĘSISKO, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, BUŁAWA, ZIARENKO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZAKŁÓCENIE, MARKOTNOŚĆ, ALLOFONIA, CZYNNIK PRODUKCJI, PODATEK PORADLNY, MOST POWIETRZNY, CAMRY, OSMOZA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, GODŁO PROMOCYJNE, ZGODNOŚĆ, GNIOTOWCE, AKWIZYTORZY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PRACA ORGANICZNA, BOZON W, ?DŁUGOTERMINOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZECZ, MATERIALNY OBIEKT, COŚ STWORZONEGO PRZEZ CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZECZ, MATERIALNY OBIEKT, COŚ STWORZONEGO PRZEZ CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDMIOT rzecz, materialny obiekt, coś stworzonego przez człowieka (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDMIOT
rzecz, materialny obiekt, coś stworzonego przez człowieka (na 9 lit.).

Oprócz RZECZ, MATERIALNY OBIEKT, COŚ STWORZONEGO PRZEZ CZŁOWIEKA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - RZECZ, MATERIALNY OBIEKT, COŚ STWORZONEGO PRZEZ CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast