JEDNA Z RAS OWCY DOMOWEJ, WYHODOWANA W OKOLICACH OLKUSZA PRZEZ KRYCIE OWIEC SPROWADZONYCH Z POMORZA TRYKAMI RASY FRYZYJSKIEJ, HOLSZTYŃSKIEJ ORAZ KENT; W WYNIKU DŁUGOTRWAŁEJ SELEKCJI UZYSKANO OWCE ŁĄCZĄCE BARDZO WYSOKĄ PLENNOŚĆ - PONAD 160% (W DUŻYM STOPNIU ODZIEDZICZONĄ PO FRYZACH) - ORAZ DOBRĄ UŻYTKOWOŚĆ WEŁNISTĄ, ODZIEDZICZONĄ PO OWCACH RASY KENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWCA OLKUSKA to:

jedna z ras owcy domowej, wyhodowana w okolicach Olkusza przez krycie owiec sprowadzonych z Pomorza trykami rasy fryzyjskiej, holsztyńskiej oraz kent; w wyniku długotrwałej selekcji uzyskano owce łączące bardzo wysoką plenność - ponad 160% (w dużym stopniu odziedziczoną po fryzach) - oraz dobrą użytkowość wełnistą, odziedziczoną po owcach rasy kent (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z RAS OWCY DOMOWEJ, WYHODOWANA W OKOLICACH OLKUSZA PRZEZ KRYCIE OWIEC SPROWADZONYCH Z POMORZA TRYKAMI RASY FRYZYJSKIEJ, HOLSZTYŃSKIEJ ORAZ KENT; W WYNIKU DŁUGOTRWAŁEJ SELEKCJI UZYSKANO OWCE ŁĄCZĄCE BARDZO WYSOKĄ PLENNOŚĆ - PONAD 160% (W DUŻYM STOPNIU ODZIEDZICZONĄ PO FRYZACH) - ORAZ DOBRĄ UŻYTKOWOŚĆ WEŁNISTĄ, ODZIEDZICZONĄ PO OWCACH RASY KENT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.471

CENTRUM URAZOWE, ZAPACH, GLUTYNA, HETMAN NAKAŹNY, TOŁHAJ, FANATYCZKA, KAPA, ZABUDOWA MIEJSKA, BIUROKRACJA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, CIERŃ W OKU, PERKOZEK TRÓJBARWNY, POJAZD SZYNOWY, BAR, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, OSŁONA TERMICZNA, KAY, TUKAN, PELAGIAL, TANIEC BRZUCHA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ŁUK DZIENNY, BRZEŻANIN, HUTNICTWO, PESO, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, PERŁA, MAPNIK CAGLE'A, MEKINTOSZ, SKALA FAHRENHEITA, KONGRUENCJA, PAMPA, CYRANKA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SMITH, RDZA, ZNANOŚĆ, WIOŚNIANKA, PIEROGI RUSKIE, WILK GRENLANDZKI, CESJA NALEŻNOŚCI, RATOWNICTWO TECHNICZNE, STERLET, KASZANKA, PIES UŻYTKOWY, GŁOWICA FREZOWA, CHWOŚCIK BURAKOWY, TRANSGRESJA, PROWINCJA, SZÓSTA CZĘŚĆ, SIEWRUGA, EPITET BAROKOWY, STRAŻ, KRAS, KODEKS PRACY, MINÓG DALEKOWSCHODNI, ANIOŁ, WIGOŃ, ZATOROWOŚĆ, ZBOCZENIEC, PUNKT KARNY, KAPROZUCH, EROZJA WSTECZNA, RYNEK PODSTAWOWY, SOCJALIZM REALNY, AKSAMITNA REWOLUCJA, SERBOCHORWACKI, ŚWIADECTWO, NIBYNÓŻKA, CYFRONIK, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, PRZERZUT, DRZEWOŁAZOWATE, INTERPRETACJA, OFIAKODON, STACJA KLIENCKA, BAGDAD, NOWOROCZNIK, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, BARCZATKA ŚLIWIENICA, E-PODPIS, WINIDUR, PROTEKTORAT, PREPPER, PENOLOGIA, KULTURA FIZYCZNA, HIMALAJE, PISMO NUTOWE, KATOLICYZM, ZAĆMIENIE, WYMIANA GAZOWA, KARMIDEŁKO, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, MUSZTRA, POTWORKOWATOŚĆ, REZERWA OBOWIĄZKOWA, TRZMIEL OZDOBNY, HYDROSFERA, PRZESMYK, EROZJA BOCZNA, TRZECI, SUMAK, KENT, BRĄZOWY PODKARZEŁ, RAJA OSTRONOSA, DIS, PARSZYWOŚĆ, PERKOZ WIELKI, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, BANKOWOŚĆ MOBILNA, SKORPION CESARSKI, JEŻOWATE, BETON, KSIĄŻĄTKO, TRANSFUZJOLOGIA, KOCIOŁ, MEWKA, UNIWERSYTECKOŚĆ, SZKODNIK, KOZA KASZMIRSKA, PRZEPLOTKA, RZADZIZNA, ŻABA OWCZA, ANALIZA KOSZTÓW, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, CZEPIEC, KORIACKI, PRZYŁBICA, SZNAUCER, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, POPIELNICZKA, ADLER, KARRAR, BETELGEUSE, BALBO, ZAKRES REAKCJI, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WIELKA JEDNOSTKA, CZEŁKOWSKA, ŚRODEK PRAWNY, JAMRAJE, APARAT SUTTONA, KAWA ZBOŻOWA, RZECZNIK PATENTOWY, POKÉMON, MIEJSCE ŚWIĘTE, PIWO, HALOGENEK ALKILOWY, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, WYLINKA, CHOROBA VELPEAUA, PODZIELNOŚĆ, TACHISTOSKOP, FACJATA, MOHER, KUKŁA, JEZIORO TEKTONICZNE, MORENA, TRASZKA WALTLA, LOARA, BTV, WŁÓCZNIA, SZPILA, REAKTOR, TEMAT PODSTAWOWY, MELODYKA KANTYLENOWA, GRA CYLINDRYCZNA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, ZRZESZENIE, AZDARCHY, KNEBEL, ARENDARZ, PIEC OPOROWY, ROZLEGŁOŚĆ, ZOOEKDYSON, KOŃ WIACKI, MIŁORZĄB, RAS, SCHIZOFRENIA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, KREDYT ROLOWANY, STADIUM, HASTATUS, POMOC, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, SŁUŻALCZOŚĆ, GTA, FONDUE, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, KONSULTANT, ŁUSKOKSZTAŁTNE, NIEBIELISTKA TRWAŁA, SATELITA SZPIEGOWSKI, STRUŚ MASAJSKI, CYNGALIA, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, SOPRAN KOLORATUROWY, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, MINESTRONE, MODRZEW EUROPEJSKI, KOREKTA DRUKARSKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, DETERMINIZM, FORD, SCIENCE FICTION, ORGAN RENTOWY, SKRZYNIA BIEGÓW, PRAWO BANKOWE, BETAPROTEOBAKTERIE, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ŻELAZO, OKRES PRZEDRZYMSKI, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, GORĄCZKA DUM-DUM, RENTA ODROBKOWA, ŚWIŃSKA MORDA, BOLA, EWANGELICYZM, NANDO, GENERAŁ, TEROFIT, OTWARTOŚĆ, 1,2-BENZOCHINON, KOCIA WIARA, PODBÓJ, WYROK PRAWOMOCNY, ZAPŁODNIENIE, PORÓD NATURALNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PRZETRAWIANIE, TOŃ WODNA, KREDYT REDYSKONTOWY, MACHIAVELLI, LEŃ ŚMIERDZĄCY, NIEBOTYK, STARY WYŻERACZ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, POLAR, ZENIT, GARBATE ANIOŁKI, WEKSEL TRASOWANY, GEN DOMINUJĄCY, SKALICA, PILŚŃ NERWOWA, WILKI WORKOWATE, SALEP, MOWA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, SALDO DEBETOWE, JEZIORO FIORDOWE, TEKA, JĘZYK NANDORIŃSKI, SZOGUN, METAPLAN, SZABLONIK, ORTOPTYSTA, STAN CZYNNY, MĄKA, ABSTRAKT, PIGMENT, BIAŁA HERBATA, PIEC WANNOWY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, WKŁAD, KRONSELKA, BOSFOR KIMMERYJSKI, HELIOCENTRYZM, PRZEWIĄZKA, KĄT DOPISANY, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, ŁUPEK MARGLISTY, ANDROGINIA, MANDYLION, IBERYSTYKA, KUC ZANISKARI, OFERTA WARIANTOWA, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, ARMILA, PETROCHEMIKALIA, GORĄCZKA ZŁOTA, ATEST, FORUM, KUCHNIA MOLEKULARNA, ŻNIWIARKA, WERESZCZAKA, KISZKA, WYROSTEK JARZMOWY, HOBBIT, NUR CZARNOSZYI, WYKROCZENIE DROGOWE, MAH JONG, BLOK SOCJALISTYCZNY, KATION AMONOWY, ŚRODOWISKO, WROŚNIAK PACHNĄCY, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, FORTISSIMO, ?PIASKOWIEC KWARCYTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z RAS OWCY DOMOWEJ, WYHODOWANA W OKOLICACH OLKUSZA PRZEZ KRYCIE OWIEC SPROWADZONYCH Z POMORZA TRYKAMI RASY FRYZYJSKIEJ, HOLSZTYŃSKIEJ ORAZ KENT; W WYNIKU DŁUGOTRWAŁEJ SELEKCJI UZYSKANO OWCE ŁĄCZĄCE BARDZO WYSOKĄ PLENNOŚĆ - PONAD 160% (W DUŻYM STOPNIU ODZIEDZICZONĄ PO FRYZACH) - ORAZ DOBRĄ UŻYTKOWOŚĆ WEŁNISTĄ, ODZIEDZICZONĄ PO OWCACH RASY KENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z RAS OWCY DOMOWEJ, WYHODOWANA W OKOLICACH OLKUSZA PRZEZ KRYCIE OWIEC SPROWADZONYCH Z POMORZA TRYKAMI RASY FRYZYJSKIEJ, HOLSZTYŃSKIEJ ORAZ KENT; W WYNIKU DŁUGOTRWAŁEJ SELEKCJI UZYSKANO OWCE ŁĄCZĄCE BARDZO WYSOKĄ PLENNOŚĆ - PONAD 160% (W DUŻYM STOPNIU ODZIEDZICZONĄ PO FRYZACH) - ORAZ DOBRĄ UŻYTKOWOŚĆ WEŁNISTĄ, ODZIEDZICZONĄ PO OWCACH RASY KENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWCA OLKUSKA jedna z ras owcy domowej, wyhodowana w okolicach Olkusza przez krycie owiec sprowadzonych z Pomorza trykami rasy fryzyjskiej, holsztyńskiej oraz kent; w wyniku długotrwałej selekcji uzyskano owce łączące bardzo wysoką plenność - ponad 160% (w dużym stopniu odziedziczoną po fryzach) - oraz dobrą użytkowość wełnistą, odziedziczoną po owcach rasy kent (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWCA OLKUSKA
jedna z ras owcy domowej, wyhodowana w okolicach Olkusza przez krycie owiec sprowadzonych z Pomorza trykami rasy fryzyjskiej, holsztyńskiej oraz kent; w wyniku długotrwałej selekcji uzyskano owce łączące bardzo wysoką plenność - ponad 160% (w dużym stopniu odziedziczoną po fryzach) - oraz dobrą użytkowość wełnistą, odziedziczoną po owcach rasy kent (na 11 lit.).

Oprócz JEDNA Z RAS OWCY DOMOWEJ, WYHODOWANA W OKOLICACH OLKUSZA PRZEZ KRYCIE OWIEC SPROWADZONYCH Z POMORZA TRYKAMI RASY FRYZYJSKIEJ, HOLSZTYŃSKIEJ ORAZ KENT; W WYNIKU DŁUGOTRWAŁEJ SELEKCJI UZYSKANO OWCE ŁĄCZĄCE BARDZO WYSOKĄ PLENNOŚĆ - PONAD 160% (W DUŻYM STOPNIU ODZIEDZICZONĄ PO FRYZACH) - ORAZ DOBRĄ UŻYTKOWOŚĆ WEŁNISTĄ, ODZIEDZICZONĄ PO OWCACH RASY KENT sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - JEDNA Z RAS OWCY DOMOWEJ, WYHODOWANA W OKOLICACH OLKUSZA PRZEZ KRYCIE OWIEC SPROWADZONYCH Z POMORZA TRYKAMI RASY FRYZYJSKIEJ, HOLSZTYŃSKIEJ ORAZ KENT; W WYNIKU DŁUGOTRWAŁEJ SELEKCJI UZYSKANO OWCE ŁĄCZĄCE BARDZO WYSOKĄ PLENNOŚĆ - PONAD 160% (W DUŻYM STOPNIU ODZIEDZICZONĄ PO FRYZACH) - ORAZ DOBRĄ UŻYTKOWOŚĆ WEŁNISTĄ, ODZIEDZICZONĄ PO OWCACH RASY KENT. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x