CHŁODNIK, KTÓREGO PODSTAWĘ STANOWI UGOTOWANA BOTWINA ZMIESZANA ZE ZSIADŁYM MLEKIEM BĄDŹ KWAŚNĄ ŚMIETANĄ (WSPÓŁCZEŚNIE CZĘSTO ZASTĘPOWANYMI PRZEZ KEFIR, JOGURT ALBO MAŚLANKĘ) WRAZ Z DODATKAMI, TAKIMI JAK SUROWY OGÓREK, KOPEREK, JAJKO NA TWARDO, A W WERSJI KLASYCZNEJ - SZYJKI RAKOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁODNIK LITEWSKI to:

chłodnik, którego podstawę stanowi ugotowana botwina zmieszana ze zsiadłym mlekiem bądź kwaśną śmietaną (współcześnie często zastępowanymi przez kefir, jogurt albo maślankę) wraz z dodatkami, takimi jak surowy ogórek, koperek, jajko na twardo, a w wersji klasycznej - szyjki rakowe (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHŁODNIK, KTÓREGO PODSTAWĘ STANOWI UGOTOWANA BOTWINA ZMIESZANA ZE ZSIADŁYM MLEKIEM BĄDŹ KWAŚNĄ ŚMIETANĄ (WSPÓŁCZEŚNIE CZĘSTO ZASTĘPOWANYMI PRZEZ KEFIR, JOGURT ALBO MAŚLANKĘ) WRAZ Z DODATKAMI, TAKIMI JAK SUROWY OGÓREK, KOPEREK, JAJKO NA TWARDO, A W WERSJI KLASYCZNEJ - SZYJKI RAKOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.239

PRZESZKADZAJKA, KOPIEC, SĄD KONIECZNY, WINO RÓŻOWE, MINIMALIZM, LAND, TAPETA, GOSPODARZ, COMBER, BIOLOGICZNOŚĆ, DYCHAWICA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, PIEPRZ, DZIELNICOWY, MAKRELOWE NIEBO, MYLAI, SCENA PUDEŁKOWA, BACHMAT, ZBÓJ, DRENAŻ KIESZENI, KRYZYS GOSPODARCZY, FEROMON, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, WARUNEK DOSTATECZNY, ALTERNATYWA, ZNISZCZENIE, GARIBALDCZYK, OLIFANT, GTA, NAJTYCZANKA, HARDTOP, RDZA ZBOŻOWA, BITA ŚMIETANA, WIELKA JEDNOSTKA, MOBILE, STAW, PREZENTER, SALWINIA MAŁA, PALMA KRÓLEWSKA, KACZKA, ŚWIĘTY, KOTLINA KŁODZKA, MASKARON, TELEZAKUPY, KANONIK, PINGLE, MÓZG MATRIOSZKA, PATRONTASZ, ANEKSJA, AURORA, TYTANIAN, PIĘKNO, EKSPERYMENT KLINICZNY, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, MYDELNICZKA, SŁUPOZĘBNE, OBSZAR TRANZYTOWY, REMAKE, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, WIRYDARZ, SORT, SIARCZAN, PRZEKŁADANIEC, SPACJA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, LANDSZAFTA, DIPLONT, CHROMOSOM FILADELFIA, ALFABET MUZYCZNY, SEJSMOGRAM, CHRYZELEFANTYNA, CYNAMON CEJLOŃSKI, MUSZKIETON, HURYCKI, WAWRZYN, KONGRUENCJA, BIEGUN, ZACISK, ENDYWIA, GETTO PRZEJŚCIOWE, MEDIATEKA, BRUDNOPIS, CEWKA, COCKNEY, METALICZNOŚĆ, ANSAMBL, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, MUSZTRA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, BOEING, CZAS UNIWERSALNY, PUCHLINA WODNA, ZASŁONA, MIARA ŁUKOWA, FLEGMA, BARWY NARODOWE, MINIMUM EGZYSTENCJI, KLAKA, TWIERDZENIE KRONECKERA-CAPELLEGO, SALWINIA PŁYWAJĄCA, ŚWIĘTY JAN, STYLISTA, DWÓR, FAUST, UKŁAD STACJONARNY, POZWOLENIE EMISYJNE, CEP, WZORZEC UMOWNY, STRUDEL, KANAŁOPATIA, STYLOBAT, POJEMNOŚĆ POLOWA, SYRENI ŚPIEW, GACEK BRUNATNY, CIENKA SKÓRA, RUM, FOTOKSIĄŻKA, WKŁAD, FLOTA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, WYROK, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TON, KORPUS, REZYDENT, POSTĘPOWANIE KARNE, LOG, TKANKA NERWOWA, WIBROBETON, KINDER NIESPODZIANKA, NEGACJONIZM, DOPPELGANGER, OKTET, WEZWANIE, ROSTBEF, REEDUKATOR, CEMENTACJA, KURZA PAMIĘĆ, FIRMÓWKA, GRUCHOT, SAGAN, MARKETING SIECIOWY, WAB, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, POLENTA, MUZEUM, REOFIL, HAMULEC KLOCKOWY, CIŚNIENIE KRWI, KONSTYTUCJA, TLENOWODÓR, BRZECZKA PIWNA, CHAŁTURA, ANTRESOLA, GHI, TWARDA SPACJA, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, INTUICJONIZM, KARMNIK AUTOMATYCZNY, FENAZOPIRYDYNA, PREDESTYNACJA, ZASIEKI, EKSKLUZYWIZM, KLUCHY, JEDYNY, CZART, KONDYCJONALIZM, FUNKCJA GREENA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SEN, ADRESAT NARRACYJNY, WYSPA PŁYWOWA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, MŁÓDKA, REWANŻ, GŁĘBIA OSTROŚCI, LAWINA GRUZOWA, ZBIÓR, SKARGA KASACYJNA, HOLENDER, POSADZKA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, PRZESTRZEŃ ORTOGONALNA, ŻEBRO, WZROK, CZEKOLADA, DOBRO RZADKIE, BERLACZ, WOŁYNOW, MŁYNEK DO ODPADKÓW, WINCERADA, FENIRAMINA, ŚWIETLIKI, NAPĘD TAŚMY, BON PIENIĘŻNY, IDEAŁ, PRZYRZĄD MIERNICZY, SYRENA, LISTWA, HIPEROATOM, ELEKTROINSTALACJA, CHYLUS, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, ODRA, ONET, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, SOS NEAPOLITAŃSKI, KINO FAMILIJNE, PUPILEK, NEOFASZYSTA, PAMPA, ESCUDO INDYJSKIE, PRZÓD, BATERIA KOKSOWNICZA, OSTOJA, CHLOREK HEMATYNY, GALIA, GÓWNOZJAD, BERGMANN, HIPSTER, WYROŚL, ASTROWIEŻYCZKA, PIÓROSZ PIERZASTY, SCENOPIS, CYFRA, EMFAZA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, JAJA PRAWICZKÓW, PROPINATOR, CRIOLLO, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ULGA UCZNIOWSKA, MAZUR, REDUKCJA, GRAD, JĘCZMIEŃ, WICELIDER, ŻUŻLOBETON, POPRAWKA, TRADER, CACKO, POKÉMON, CHLEB POKŁADNY, ZASIEK, DRABINA ANALGETYCZNA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, OWCA KAMERUŃSKA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ALMIKOWATE, CZEŚNIK KORONNY, OPĘTANY, CHŁODNIK, KOREA, PIERWODRUK, KONSULENT, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, NIEBIANIN, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, ARBITRAŻ, BIEG, CZUCIE TRZEWNE, PARK TECHNOLOGICZNY, SZOS, WŻER, SEKTORÓWKA, GNOJOWNIK, WIANO, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, WYZNANIE, KONSTYTUCJA, PUŁAP TLENOWY, STAN CZYNNY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, MŁYNEK DO ODPADÓW, PEPLOS, AUTSAJDER, KLARYSKI, ŚWIATŁO POZYCYJNE, SUFLET, OSOBA, ŻYWY TOWAR, KĄT GODZINNY, WYŚCIGI, STAROISLANDZKI, HARMONIJKA USTNA, SIEROTA, PRZERZUT, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, SZARFMECA, ASTROLOGIA NATURALNA, KOSIARKA ROTACYJNA, BLOKADA ALKOHOLOWA, NADZÓR OCHRONNY, MIT, SER, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, PRUSY, ?HRABIANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHŁODNIK, KTÓREGO PODSTAWĘ STANOWI UGOTOWANA BOTWINA ZMIESZANA ZE ZSIADŁYM MLEKIEM BĄDŹ KWAŚNĄ ŚMIETANĄ (WSPÓŁCZEŚNIE CZĘSTO ZASTĘPOWANYMI PRZEZ KEFIR, JOGURT ALBO MAŚLANKĘ) WRAZ Z DODATKAMI, TAKIMI JAK SUROWY OGÓREK, KOPEREK, JAJKO NA TWARDO, A W WERSJI KLASYCZNEJ - SZYJKI RAKOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHŁODNIK, KTÓREGO PODSTAWĘ STANOWI UGOTOWANA BOTWINA ZMIESZANA ZE ZSIADŁYM MLEKIEM BĄDŹ KWAŚNĄ ŚMIETANĄ (WSPÓŁCZEŚNIE CZĘSTO ZASTĘPOWANYMI PRZEZ KEFIR, JOGURT ALBO MAŚLANKĘ) WRAZ Z DODATKAMI, TAKIMI JAK SUROWY OGÓREK, KOPEREK, JAJKO NA TWARDO, A W WERSJI KLASYCZNEJ - SZYJKI RAKOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁODNIK LITEWSKI chłodnik, którego podstawę stanowi ugotowana botwina zmieszana ze zsiadłym mlekiem bądź kwaśną śmietaną (współcześnie często zastępowanymi przez kefir, jogurt albo maślankę) wraz z dodatkami, takimi jak surowy ogórek, koperek, jajko na twardo, a w wersji klasycznej - szyjki rakowe (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁODNIK LITEWSKI
chłodnik, którego podstawę stanowi ugotowana botwina zmieszana ze zsiadłym mlekiem bądź kwaśną śmietaną (współcześnie często zastępowanymi przez kefir, jogurt albo maślankę) wraz z dodatkami, takimi jak surowy ogórek, koperek, jajko na twardo, a w wersji klasycznej - szyjki rakowe (na 16 lit.).

Oprócz CHŁODNIK, KTÓREGO PODSTAWĘ STANOWI UGOTOWANA BOTWINA ZMIESZANA ZE ZSIADŁYM MLEKIEM BĄDŹ KWAŚNĄ ŚMIETANĄ (WSPÓŁCZEŚNIE CZĘSTO ZASTĘPOWANYMI PRZEZ KEFIR, JOGURT ALBO MAŚLANKĘ) WRAZ Z DODATKAMI, TAKIMI JAK SUROWY OGÓREK, KOPEREK, JAJKO NA TWARDO, A W WERSJI KLASYCZNEJ - SZYJKI RAKOWE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CHŁODNIK, KTÓREGO PODSTAWĘ STANOWI UGOTOWANA BOTWINA ZMIESZANA ZE ZSIADŁYM MLEKIEM BĄDŹ KWAŚNĄ ŚMIETANĄ (WSPÓŁCZEŚNIE CZĘSTO ZASTĘPOWANYMI PRZEZ KEFIR, JOGURT ALBO MAŚLANKĘ) WRAZ Z DODATKAMI, TAKIMI JAK SUROWY OGÓREK, KOPEREK, JAJKO NA TWARDO, A W WERSJI KLASYCZNEJ - SZYJKI RAKOWE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x