Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODEL to:

układ, którego zadaniem jest imitowanie cech innego układu, zwanego oryginałem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MODEL

MODEL to:

mężczyzna, który prezentuje modę (na 5 lit.)MODEL to:

typ czegoś, mający cechy charakterystyczne dla serii przedmiotów (na 5 lit.)MODEL to:

wzór określający sposób wykonania czegoś (na 5 lit.)MODEL to:

osoba, która zachowuje się w sposób odbiegający od norm, czym budzi emocje w innych (na 5 lit.)MODEL to:

typowy dla jakiegoś czasu i miejsca sposób robienia czegoś, zachowania, np. tradycyjny model rodziny (na 5 lit.)MODEL to:

konstrukcja, schemat, który ukazuje działanie czegoś, pomaga w wyjaśnieniu i poznaniu zjawisk, często jest to twór teoretyczny (na 5 lit.)MODEL to:

przedmiot, który jest kopią, odzwierciedleniem czegoś innego (na 5 lit.)MODEL to:

osoba, która pozuje artyście (na 5 lit.)MODEL to:

to, co służy do wykonywania form odlewniczych (na 5 lit.)MODEL to:

szkic dzieła w zmniejszonej skali (na 5 lit.)MODEL to:

(odlewniczy) zespół przyrządów do wykonywania form odlewniczych (na 5 lit.)MODEL to:

(woskowy) forma mająca kształt spoiny, stosowana przy spawaniu lub zgrzewaniu termitowym (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.100

CZUBATOŚĆ, NIETAKTOWNOŚĆ, ZŁOTY BLOK, NIEWYDOLNOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PACJENT URAZOWY, SZAŁAŚNICTWO, KROCHMAL, FRANCZYZA, METRUM, PISMO NUTOWE, UNERWIENIE, CARSTWO, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ZACHODNIOŚĆ, SŁUCH MUZYCZNY, POLIMORFIZM, SKRZYDEŁKO, RELACJA PEŁNA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, RÓŻANIEC, UKŁAD DYSKRETNY, WIELKOGŁOWOWATE, KOPROSTANOL, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, MASZT ANTENOWY, POLITYKA SPÓJNOŚCI, KĄPIEL LECZNICZA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, BIELMO, SIEROTA NATURALNY, METKA, WIETRZENIE MECHANICZNE, DROGA, NITINOL, NÓŻ DO CHLEBA, BOMBA LOTNICZA, CZWÓRNIAK, PATRON, STUKACZ, KADETT, PAMIĄTKOWOŚĆ, PAUPER, ZIEMIA, FORNALKA, NIESTRAWNOŚĆ, GAŁĄŹ, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, TAMILSKI, STRATOTYP, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, WIĘZIEŃ, POCIĄG EKSPRESOWY, MINOCYKLINA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SUSZARKA, RAJFURKA, MIEDZIOWIEC, MAKATKA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ÓSEMNIK, CISZA WYBORCZA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POROŚLE, SPOT REKLAMOWY, BUKIET, DYSTORSJA, OBRÓT PUBLICZNY, OPONA RADIALNA, PRĘDKOŚĆ, NEGATYWIZM, WODY TERYTORIALNE, WSZECHMOCNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, KOMPENSACJA DYNAMICZNA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, WZORY CRAMERA, GIDIA, NAPĘD TAŚMY, UNIWERSYTECKOŚĆ, BIMETAL, NIEDELIKATNOŚĆ, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, MODRASZEK BAGNICZEK, TOPOLOGIA MAGISTRALI, NIELUDZKOŚĆ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, NAWA GŁÓWNA, SORBENT, BUDIONOWSK, DIORAMA, SIDLISZ PIWNICZNY, SEROCZEŃ, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, PIENIĄDZ TOWAROWY, MAFIA, TRWAŁOŚĆ, HYBRYDA, HRABIA, SKRZYNKA POCZTOWA, LEGALIZM, REZYDENT, FARAD, JA, GAZ SZLACHETNY, PRAWO HOOKE’A, FILTRACJA, MACIEK, OTCHŁAŃ, NABÓJ BOJOWY, PASKUDNIK, UKŁAD ADAPTACYJNY, ŚWIATŁO ZIELONE, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, PROWANSALSKI, CHŁODNIK LITEWSKI, GŁUPTAKOWE, ROBOTY PRZYMUSOWE, ANGIOTENSYNA, DOBRA STRONA, EUROLAND, ŚWIATŁO CZERWONE, UKOŚNIKOWATE, ZACNOŚĆ, NAGOŚĆ, SURFAKTANT, NIEPOKORNOŚĆ, ELEKTROFON, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, OKRES OCHRONNY, GNUŚNOŚĆ, SPORT EKSTREMALNY, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, KOMÓRKA KONWEKCYJNA, PODAŻ ELASTYCZNA, ZASILANIE, NOTORYCZNOŚĆ, OGNISKOWA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, PRZEWARSTWIENIE, TERAPIA SYSTEMOWA, GUGIEL, WARUNEK DOSTATECZNY, ARYTMETYKA BINARNA, MACIERZYSTOŚĆ, POGODNOŚĆ, STÓŁ MIKSERSKI, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, ZAKON ŻEBRACZY, NURKOWANIE TECHNICZNE, ĆWIARTKA, ALLEGRETTO, RELING, CHOROBA ALPERSA, ROZWIĄZŁOŚĆ, CYNKOTYPIA, FORMACJA DEFENSYWNA, ŻART, OKOREK, POETKA, PORTFEL, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, METALICZNOŚĆ, WIGONIA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, KOSZT UTOPIONY, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, KĄT UJEMNY, PODEJŹRZON, CWAJNOS, FILM DOKUMENTALNY, SYNTETYK, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, SPRAWNOŚĆ, HÄNDEL, POPULARNOŚĆ, KOZIBRÓD, PGR, ODBŁYŚNIK, SKIOFIT, STRYJO, SAMOUPROWADZENIE, CERKIEWSZCZYZNA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, UKŁAD WYŻOWY, UPOJNOŚĆ, CZTERNASTKA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, GLIKOZYD FENOLOWY, PORZĄDNOŚĆ, AMINOPENICYLINA, ALFABET MIGANY, FUNKCJE AMPLITUDY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, RDZEŃ KRĘGOWY, POWRÓT, TREN, NIELOTNOŚĆ, KOMUNAŁKA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ELEKTROINSTALACJA, POWYWRACANIE, AURORA, UT, TELEFON, MOCNA STRONA, TYBETAŃCZYK, CZAS TERAŹNIEJSZY, ARKEBUZER, TROCZEK RZEPKI, PANECZEK, TRAWA KANARYJSKA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, GETER, MOSTEK, ZŁOTA FUNKCJA, TRAKEN, PIERWOMSZAKOWCE, PUNKT APTECZNY, NEPTUN, CIEMNA ENERGIA, RASOWOŚĆ, CYKL MIESIĘCZNY, MIEJSCE, SIECZKA, WRZÓD HUNTERA, ZAPALENIE, MONOCUKIER, POGODNOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, PRZEDAWCZYK, PRZYBYTEK, JAŚMINOWIEC, POKOLENIE, SZCZEPONOGI, ANTYDEPRESANT, FAJERWERKI, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PADACZKA ODRUCHOWA, KRYTERIUM LAPLACE'A, ASTRONOMICZNA LICZBA, PRACOWNIK, SZEREG, HISTORYZM CEGLANY, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, ŁAŃCUCH POKARMOWY, GRADIENT, BEZSENS, MINIPIŁKA, SYFON, ZADUPIE, WZMACNIACZ, KIJANKA, KIEROWALNOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, PIEŃ TRZEWNY, SYGNAŁ, FOSFATYDYLOCHOLINA, MARKETING SKOJARZENIOWY, POGODNOŚĆ, ŚWIĄTEK, ASTER, SPOT, JAGLANKA, ŚNIEG, STAROŚĆ, ZAKON MNISI, UKŁAD NIELINIOWY, UZBROJENIE, KILKAKROTNOŚĆ, ŚLIWA, PRACOHOLIK, SĄD I INSTANCJI, BARYCENTRUM, EKSPERYMENT KLINICZNY, KONCERT, ZAJOB, DOMINATOR, OBŁÓG, PAROKSYTON, PAGI, CELOWOŚĆ, GŁUPEK, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, RÓWNOŚĆ, NAGANIACZ, MORFOGENEZA, KREDKA ŚWIECOWA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, PARANOJA, MEDIUM, EWOKACJA, ESKONTO, WALEC ELIPTYCZNY, ARCHETYPOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: układ, którego zadaniem jest imitowanie cech innego układu, zwanego oryginałem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
MODEL, układ, którego zadaniem jest imitowanie cech innego układu, zwanego oryginałem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODEL
układ, którego zadaniem jest imitowanie cech innego układu, zwanego oryginałem (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x