UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODEL to:

układ, którego zadaniem jest imitowanie cech innego układu, zwanego oryginałem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MODEL

MODEL to:

mężczyzna, który prezentuje modę (na 5 lit.)MODEL to:

typ czegoś, mający cechy charakterystyczne dla serii przedmiotów (na 5 lit.)MODEL to:

wzór określający sposób wykonania czegoś (na 5 lit.)MODEL to:

osoba, która zachowuje się w sposób odbiegający od norm, czym budzi emocje w innych (na 5 lit.)MODEL to:

typowy dla jakiegoś czasu i miejsca sposób robienia czegoś, zachowania, np. tradycyjny model rodziny (na 5 lit.)MODEL to:

konstrukcja, schemat, który ukazuje działanie czegoś, pomaga w wyjaśnieniu i poznaniu zjawisk, często jest to twór teoretyczny (na 5 lit.)MODEL to:

przedmiot, który jest kopią, odzwierciedleniem czegoś innego (na 5 lit.)MODEL to:

osoba, która pozuje artyście (na 5 lit.)MODEL to:

to, co służy do wykonywania form odlewniczych (na 5 lit.)MODEL to:

szkic dzieła w zmniejszonej skali (na 5 lit.)MODEL to:

(odlewniczy) zespół przyrządów do wykonywania form odlewniczych (na 5 lit.)MODEL to:

(woskowy) forma mająca kształt spoiny, stosowana przy spawaniu lub zgrzewaniu termitowym (na 5 lit.)MODEL to:

miniatura auta (na 5 lit.)MODEL to:

typ lub fason czegoś (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.173

DZIEDZICZNOŚĆ, ZAJĄCZEK, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, MANUFAKTURA, ELIPSOIDA OBROTOWA, NIEPOKALANOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ, RADIOELEKTRONIKA, GAL, BEDŁKA MUCHOMOR, GILOTYNA HUME'A, HIPERWENTYLACJA, ELEKTRON WALENCYJNY, SPÓDNICZYNA, PRZĄDKOWATE, HUBA BIAŁAWA, POLIPLOID, UKŁAD ODOSOBNIONY, KOMPLETNOŚĆ, ZŁOTY BLOK, SZCZUPŁOŚĆ, NIENORMATYWNOŚĆ, TAMARYND, MAGOT, BIOSFERA, GRUPA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SKANDYNAWSKOŚĆ, KLECANKA RDZAWOROŻNA, TRAWA KANARYJSKA, POSZUKIWANY, ŁAPACZ, GENDER, STOPIEŃ SWOBODY, REKOMPILACJA, REJA, DYSKONTO, ZAKON MNISI, KSIĄŻĘ, GRA W CIEMNO, ZASADA MACHA, PÓŁOKRĄG, SŁODYCZ, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ZJAWISKO FIZYCZNE, ŁYCZAK MUSZLOWY, POLIMORFIZM, MGŁAWICOWOŚĆ, GALERIA, CHOROBA SCHILDERA, GRUPA ETNICZNA, ANALIZA LITERACKA, GOŚCIU, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, TABLICA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, UPUST, ANALEPTYK, KONSULENT, SYMPTOMAT, GOOGLE INC, BYK SYCYLIJSKI, OTWARTOŚĆ, DROGA APIJSKA, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, ZMIANA, GBUROWATOŚĆ, CHRAPY, RUSKOŚĆ, RAK PRĘGOWATY, MODRASZEK IKAR, FORMACJA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PROLETARIUSZ, MIEJSCE SIEDZĄCE, OBLĘŻENIEC, IZOMORFICZNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, HALO, GRUBOŚĆ, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, FAJKA, UKŁAD ZAMKNIĘTY, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SZTUKA ZIEMI, CZAS TERAŹNIEJSZY, DWÓJNIAK, WEJŚCIE, CZERWOŃCZYK UROCZEK, URZĄD SKARBOWY, CZAS, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, TWIERDZA, DOMINATOR, ŚMIECIOWISKO, HORROR, POKOLENIE KANAPKOWE, HISTORYCYZM, POGODNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, TELEOLOGIZM, JEDYNY, ŻEBRO, KOD JĘZYKOWY, JĘZYK EZOPOWY, POKRZYWDZONY, TAKTYCZNOŚĆ, JUDASZ, JEDNOSTRONNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, SPACJA, EMULSJA, DYSPOZYCJA, ŻÓŁW NOROWY, SZARY KONIEC, PRZEŚWIETLENIE, MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SIMOLESTES, KRYTERIUM KALMANA, PRĄD ZAWIESINOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, ZEGAR WODNY, ŚLIZGACZ, KONCERNIAK, NIELOTNOŚĆ, JA, TRATWA RATUNKOWA, ASTER SOLNY, CHOROBA ALPERSA, LOTNY FINISZ, NIEWIERNOŚĆ, ZAIMEK ZWROTNY, MIESZKALNOŚĆ, FUNKTOR INTENSJONALNY, ZWÓJ RDZENIOWY, CHROMOSOM PHILADELPHIA, PŁYTA DETONACYJNA, NIECIEKAWOŚĆ, PONURNIK, SARNA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, MIECZ BASTARDOWY, MULTIPLEKSER, PŁONIWOWCE, LSI, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KSIĘSTWO, KOŁNIERZ, ODSYŁACZ, GRUCZOŁ SUTKOWY, RÓŻANIEC, PRZEKAZ, DŁOŃ, MELANCHOLIA, PION, NAUSZNIK, WARZĘCHA MAŁA, PRZYGODA, WYRÓWNANIE, ZAPYLACZ, CZUWAK AKTYWNY, ESCORT, STOPA, DIORAMA, 126P, BŁĄD MATERIALNY, CHIŃSKOŚĆ, PROWINCJONALNOŚĆ, OSTATECZNOŚĆ, EDIAKAR, PASKUDNIK, OGNISKOWA, GAZ GENERATOROWY, BYSTRZACHA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, SZYBKI BILL, RAJD OBSERWOWANY, CZUJNIK, POMPA STRUMIENIOWA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, POKREWIEŃSTWO, KARZEŁKOWATOŚĆ, KAWAŁ, WIDELCZYK, PRETOR MIEJSKI, WŁOSKOŚĆ, WIDMO, SAMPEL, PARTER OGRODOWY, WAŃTUCH, PORWAK TEKTONICZNY, DŁUGOSZOWE, ŚLEPY STRZAŁ, NIECZUŁOŚĆ, LENIWIEC, KOPERNIK, LAKOLIT, ODCISK PALCA, AKTYWNOŚĆ, UT, ŻABA, GOSPODARZ, POTRZEBUJĄCA, PREKLUZJA, LUK ŁADUNKOWY, STARSZY CZŁOWIEK, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, KAPSYD, ĆWIARTKA, KROWIENIEC, ULISTNIENIE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, CZESKOŚĆ, KRAJCZY KORONNY, GÓRALSKOŚĆ, ZAPŁON, PASTERSKOŚĆ, STABILIZATOR, KĄPIEL GAZOWA, RZĄDNOŚĆ, NALEWAK, ZASILANIE SIECIOWE, FIZYCZNOŚĆ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, WODOGŁOWIE WRODZONE, OGRZEWANIE KAFLOWE, GERMAŃSKOŚĆ, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, STAŻ, KARDIOLOGIA, SŁODKA BUŁKA, RADIAN, STENOKARDIA, MÓZGOWIE, KOŚĆ KLINOWA, BŁYSK HELOWY, UMOWNOŚĆ, MOL, NASADA, PIES OZDOBNY, POMPA TŁOKOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, OLIMPIADA, MOSTEK TERMICZNY, GRUPA RYZYKA, DELFIN GRUBOGŁOWY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, OTWÓR GĘBOWY, MODEL, POSŁANNIK, GALERIA SŁAWY, POLONEZ, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SOLIPSYZM, POROŚLE, PAKA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, IRLANDZKOŚĆ, OBÓZ WĘDROWNY, SŁONOROŚLE, ZUCHWAŁOŚĆ, ORBITA, SIARCZAN, CAYLEY, AZATIOPRYNA, MŁOT, ŻABA KATOLICKA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KONTROLKA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, WIECHEĆ, SZPARNICOWATE, INSTYTUCJA KREDYTOWA, RODZICIELSKOŚĆ, KADETT, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, ORGANOLOGIA, KOTLINA KŁODZKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KORUPCJOGENNOŚĆ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, GŁUPI, SIMPLEKS, ZAKŁADKA, PĘPAWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, TRÓJCA, KILOWAT, MONDEO, NIEBO, POZYCJA, ?PROTEKTORAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODEL układ, którego zadaniem jest imitowanie cech innego układu, zwanego oryginałem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODEL
układ, którego zadaniem jest imitowanie cech innego układu, zwanego oryginałem (na 5 lit.).

Oprócz UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - UKŁAD, KTÓREGO ZADANIEM JEST IMITOWANIE CECH INNEGO UKŁADU, ZWANEGO ORYGINAŁEM. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x