Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIERNIK, W KTÓRYM POMIAR WIELKOŚCI NASTĘPUJE W DYSKRETNYCH ODSTĘPACH CZASU I W KTÓRYM MIERZONA WIELKOŚĆ ZAZWYCZAJ JEST KODOWANA I WYŚWIETLANA W FORMIE CYFROWEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIERNIK CYFROWY to:

miernik, w którym pomiar wielkości następuje w dyskretnych odstępach czasu i w którym mierzona wielkość zazwyczaj jest kodowana i wyświetlana w formie cyfrowej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIERNIK, W KTÓRYM POMIAR WIELKOŚCI NASTĘPUJE W DYSKRETNYCH ODSTĘPACH CZASU I W KTÓRYM MIERZONA WIELKOŚĆ ZAZWYCZAJ JEST KODOWANA I WYŚWIETLANA W FORMIE CYFROWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.112

KATANA, BLU-RAY, SROMOTNIK WOALKOWY, OBIEG PIENIĄDZA, UNISTOR, ODPADY STAŁE, POWSZECHNOŚĆ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KARTA KREDYTOWA, KOSZT CAŁKOWITY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, MŁODY, SPREJ, OLFAKTOMETRIA, BIEDASZYB, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, CZIRU, OPONA BEZDĘTKOWA, BIGIEL, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, TORBA, PĘCHERZYK, PURANA, PSIARKA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, MIEDNICZKA NERKOWA, UBOGOŚĆ, CHORDOFON, SINOLOGIA, CHIŃSKI, BRONCHOGRAFIA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MAORYJSKI, NIECIEKAWOŚĆ, KLOSZ, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, TYBETAŃCZYK, OBELISK, MATERIALIZM DZIEJOWY, TWIERDZENIE REESA, MARGINALNOŚĆ, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, PŁASKOZIEMCA, KOTLARNIA, SHOUJOAI, MARENGO, GRADIENT, NASOSZNIKOWATE, WELWET, PRADRAPIEŻNE, OPRAWA, SUPERPOZYTYW, WOREK, SZKOŁA, POTENCJA, NOWY, MOŻLIWOŚĆ, SZAŁAWIŁA, PATYCZAK, CZAS LETNI, PROJEKCYJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, FRASZKA, KOMÓRKA KERRA, CIASTO, SKLEP ZOOLOGICZNY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, GRUBOŚĆ, STOPA, ŻWAWOŚĆ, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, NIECZYNNOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PINGWIN CESARSKI, MONOCENTRYZM, BUŁGARSKI, PAŃSZCZYŹNIAK, ALOCHTON, POGONIEC, PIERWOMSZAKOWCE, METODA ZERO-JEDYNKOWA, WZMACNIACZ, PATRON, SYSTEM KONSORCYJNY, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, TRANDOLAPRYL, KĄT PEŁNY, PROTAGONISTA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, PAŁAC, AZYL, MAGNETOSTATYKA, OFFSET, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ERGATYWNOŚĆ, UŁAMEK ZWYKŁY, DOJŚCIE, PIENIĄDZE, NAPĘD TAŚMY, EDYTORIAL, SZORY, ROŚLINY OSIOWE, OGRÓD ZIMOWY, PASMANTERIA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, USZYSKO, POTRZEBA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, PASTOFORIUM, WZÓR, RZUT RÓWNOLEGŁY, GRYF, EUROCENT, SZCZWANY LIS, SILNIK KOMUTATOROWY, OUTSIDER, RAMA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, FENOLAN, KRYSZNAIZM, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, HOMAR EUROPEJSKI, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, ŁAPACZ, FILTR, MASA, SKRZYNIA, ŁADA KROPLICA, KUKIEŁKA, POSADZKA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, STOLICA, KLEZMER, GŁUPKOWATOŚĆ, WYDZIAŁ, WAPIENNIK, KREWETKA ELEGANCKA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, MONARCHIA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, GÓWNOZJAD, KOMERCJA, ŻYWY POMNIK, RODZIMOŚĆ, CEREBROZYD, ELEKTROFON, CHRANCUSKI, WOSKOWATOŚĆ, NAGOŚĆ, MAKI ZŁOTY, REGULATOR POGODOWY, BÓL, BŁĄD POMIARU, POTIOMKIN, CIELĘCINKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PIWO, MAJKA, PRZEKRÓJ CZYNNY, PODEJŹRZON, LOKOMOTYWA SPALINOWA, FLET NOSOWY, KOMUNIKATOR, MUSZTARDA DIJON, SER, REFLEKTOR, OPIESZAŁOŚĆ, PIRYDOKSAMINA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, DOMIAR PROSTOKĄTNY, MASZT, NIEŚMIAŁOŚĆ, PRZETOKOWY, SIEKACZ, PIERDU PIERDU, DROBNOŚĆ, ZAKŁAD PRACY, BODY PAINTING, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, OGÓR, SZYKANA, EWEŃSKI, PAN, HALA TARGOWA, BARANEK WIELKANOCNY, PORZĄDEK, ODŻYWCZOŚĆ, KLAPA, JELONEK JAWAJSKI, MISKA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PRZEBÓJ, PRAŻONKA, EDESTYDY, BAGAŻ, PRZEWÓD, MAGOT, EGOISTYCZNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, POLEPSZACZ, WSZECHBYT, LUZACKOŚĆ, TAKT, MASZT, IZOMER KONFIGURACYJNY, USTNY, WIELKOŚĆ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, SŁOWO MASZYNOWE, ŚLEPE ŹRÓDŁO, GEOLOGIA, MOTOR, CELOFYZY, CELULOZOWNIA, DZIURA, KLEJOWNIA, SHOJO-AI, LICZBA POJEDYNCZA, PIĘKNOŚĆ, ENANCJOMER, GEREZA BIAŁOBRODA, IDEALISTKA, SZALEŃSTWO, ZAPYCHACZ, ZASIŁEK OKRESOWY, TRANZYSTOR POLOWY, CIENISTKA, MULTIPLEKS, MEDALION, OGNISKO, CIOTA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, OMIEG GÓRSKI, SWAWOLA, ŻYŁKA, CERIWASTATYNA, WYRAŹNOŚĆ, RARYTAS, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, ZBITOŚĆ, DACH, SYNDROM WILKOŁACZY, NUTRIA, PUNKT OGNIOWY, POSIADACZ ZALEŻNY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ELIMINACJE, UNIWERSYTET, BIOLA, GBUROWATOŚĆ, BROŃ WODOROWA, ENOL, OTOCZENIE, UBOGOŚĆ, NEUTRALIZACJA, STACJA BAZOWA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, MIKROPRĄD, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, SKIBA, NATARCZYWOŚĆ, USTAWODAWCA ZWYKŁY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DIATRYBA, RAK SZEWC, KONSEKWENTNOŚĆ, BRASSEUR, PRZEWODNICA, NOCEK WĄSATY, CESARSTWO, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, AMBITNOŚĆ, ŚWIATŁODRUK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, PODWIECZÓR, KIWI, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, OŁTARZYK, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, GYYZ, OKOREK, POLSKI, PÓŁĆWIARTKA, PROSTACKOŚĆ, KOŁO, RZEŹBIARNIA, KORYTARZ POWIETRZNY, WEKSEL WŁASNY, DIABELSKOŚĆ, MASA SPOCZYNKOWA, RAJFURKA, SAUNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: miernik, w którym pomiar wielkości następuje w dyskretnych odstępach czasu i w którym mierzona wielkość zazwyczaj jest kodowana i wyświetlana w formie cyfrowej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIERNIK, W KTÓRYM POMIAR WIELKOŚCI NASTĘPUJE W DYSKRETNYCH ODSTĘPACH CZASU I W KTÓRYM MIERZONA WIELKOŚĆ ZAZWYCZAJ JEST KODOWANA I WYŚWIETLANA W FORMIE CYFROWEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
miernik cyfrowy, miernik, w którym pomiar wielkości następuje w dyskretnych odstępach czasu i w którym mierzona wielkość zazwyczaj jest kodowana i wyświetlana w formie cyfrowej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIERNIK CYFROWY
miernik, w którym pomiar wielkości następuje w dyskretnych odstępach czasu i w którym mierzona wielkość zazwyczaj jest kodowana i wyświetlana w formie cyfrowej (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x