MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PĘKNIĘCIE SKORUPY ZIEMSKIEJ - KONTYNENTALNEJ LUB OCEANICZNEJ, POPRZEZ KTÓRE MAGMY POWSTAŁE DZIĘKI ZMNIEJSZENIU CIŚNIENIA W PODŁOŻU LITOSFERY WYDOSTAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA RYFTU to:

miejsce, w którym znajduje się pęknięcie skorupy ziemskiej - kontynentalnej lub oceanicznej, poprzez które magmy powstałe dzięki zmniejszeniu ciśnienia w podłożu litosfery wydostają się na zewnątrz (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PĘKNIĘCIE SKORUPY ZIEMSKIEJ - KONTYNENTALNEJ LUB OCEANICZNEJ, POPRZEZ KTÓRE MAGMY POWSTAŁE DZIĘKI ZMNIEJSZENIU CIŚNIENIA W PODŁOŻU LITOSFERY WYDOSTAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.288

SENTYMENT, OBLICÓWKA, PORUSZENIE, DEWELOPER, POMADKI, HAZUKA, ROZWOLNIENIE, OKULARY, INDYK, NACJA, ODROŚL, KĄTEK, OBROŻA, ZADANIE, BAR MLECZNY, DAUMIER, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, MASKA POŚMIERTNA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PODOKARP, IBISOWATE, TRANSPORTOWIEC, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, WĄTPLIWOŚĆ, KOŃ BUDIONNOWSKI, KORKOWIEC, MELON, WODNICZKA, DEZADAPTACJA, LOPOLIT, EDYKUŁ, AUTYZM DZIECIĘCY, KANAŁ, BRAHMS, SAMOZAGŁADA, GNIAZDKO, ODCIEK, ZIOŁO, ZASTAWKA MITRALNA, TYSIĘCZNIK, ATOMOWOŚĆ, MINA, HAIŃSKI, WSPÓŁKATEDRA, ORGANIZATOR JĄDERKA, AUTOTELICZNOŚĆ, ATAWIZM, DYNAMIKA ŻYCIOWA, RYM ŻEŃSKI, HELIOCENTRYZM, MIASTO UMARŁYCH, JĘZYK ELFÓW, PRINSEPIA CHIŃSKA, ANETA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, NACIĄG, LISTOPAD '89, SERNIK, NAROST, BIURO LUSTRACYJNE, SREBRNA PAPROĆ, PIĄTKA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, BENEFICJENT, KARNECIK, ISTOTA, GNIAZDO, BASEN, TRENT, BARWA OCHRONNA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, EPIGENEZA, AGERATUM, HURTNICA ZWYCZAJNA, KOMBINACJA ALPEJSKA, KALIBER, DINGO, PRZEJEZDNA, MAHOŃ, MIKSER, OPIEKUŃCZOŚĆ, KONCEPT, DZIAŁKA, HAMULEC CIERNY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, BINOKLE, POZIOM MORZA, PRZEPIS, RYSOWNICA, ZIELONE PŁUCA, SKAFANDEREK, ZNAK MUZYCZNY, TRIADA KARTAGENERA, WEKTOR WAHADŁOWY, KWAS, PRUSKI DRYL, ZARANIE, PROZODIA, WYCISK, UWAŻNOŚĆ, ŻYWOTOPISARZ, OSPA, LIGATURA, BODZIEC PROKSYMALNY, MAJMA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, KÓZKI, METODA FEULGENA, INSTYTUT, KAMIEŃ NERKOWY, BRODAWKA, SZMATA, TRENING AUTOGENNY, BINGO FANTOWE, EMBOLIZACJA, PODJAZD, NAUKI O POZNANIU, OSŁONICA, MENISK, WIELOKULTUROWOŚĆ, POSKROMICIEL, PARNOŚĆ, MIKROSKOP SKANINGOWY, DZIEŃ, MUSZKA, NIEŻYWOŚĆ, GAZ, PLAMA WĄTROBOWA, GRA W BUTELKĘ, STAROŚCIŃSKI, STACJE ZLEWNE, STYRON, POTOP, KARIN, BĄK AMERYKAŃSKI, ARSYNA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, WIĘZADŁO, CIEŃ, WIDELEC, PZPR, POŻYCZKA, GÓRY ZRĘBOWE, FILOZOFIA PRZYRODY, ODMIANKA, URANIDOWATE, TORBACZE, NASIADÓWKA, JEDWABNIK, RUSZT, GENETYKA MOLEKULARNA, ŚMIETANKA, AKADEMIA, JAJA, PEŁNIA, HOLOPROJEKTOR, ŁOŚ, CZÓŁNO, UFNOŚĆ, ZNAJDA, DOBROĆ, DROGA ZBIORCZA, OPĘTANY, CIĘŻKA DUPA, KOZIOŁ, ROŚLINA SŁONOLUBNA, DANE TELEADRESOWE, NAPARZANKA, OŻYNA, BABIMÓR, OGNIWO SREBROWE, OBIJACZKA, ATRYBUCJA STABILNA, SŁOWOTWÓRSTWO, KULUARY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, WASABI, TACIERZYŃSKI, SALAFIZM, NIELOTNOŚĆ, NEOGOTYK, WIELKA BRYTANIA, ANTRYKOT, ORZESZEK PINIOWY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, BEZAN MASZT, KRUPON, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SUPINACJA, ASTROWIEŻYCZKA, MODEL, ALGEBRA LIEGO, LAS, ADRES, LESŁAW, KELT, DOMINATOR, PLOMBA, PIŁKA SETOWA, ZEZWŁOK, SIOSTRZYCZKA, NOK, BEZPIECZNE ZAPASY, DZIEWIĄTKA, TELEROBOTYKA, TEMPERATURA ROSY, NEOKLASYCYZM, SZEREG HOMOLOGICZNY, GATUNEK SEMELPARYCZNY, KORYTO RZEKI, FOKA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, CHOPINISTKA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, WYBUCH, KORONKA, CHASEREK, KONWERTOR, TALERZ, OPINIA, RYTOWNIK, FUS, ALNIKO, FRANIA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PRZYJEZDNY, LUKSEMBURSKI, OZIMINA, CIMELIUM, SKANER PŁASKI, KOPNIAK, JĘZYK KARYJSKI, STACCATO, BŁONA ZEWNĘTRZNA, OSUWISKO, ŻYŁKA, SROKOSZ, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, CYTOSTOM, TENOR, HALLOWEEN, KAWALERIA POWIETRZNA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, CZOŁO, NERWICA NIEDZIELNA, NAPŁYW KORZENIOWY, OCZKO, PIT, EKTODERMA, BATYMETRIA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, JAZDA, ZIMNE NÓŻKI, WATA, GROMBELARD, PROZIAK, WOLA, TYNK, PRZÓD, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ACEFALIA, ZAPŁADNIACZ, CEMENTOWE BUTY, ŚMIERDZIEL, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CRACKER, MŁODZI, TŁO, TYFLOLOGIA, ODSKOK, SULFOTLENEK, DRAMAT, WIDZENIE PERYFERYJNE, DYSK AKRECYJNY, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, GEST, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PUŁAPKA KREDYTOWA, TRASZKA ZWYCZAJNA, GEN DOMINUJĄCY, ZAKRĘTKA, NADGORLIWOŚĆ, DRAPAK, KARNET, ODTRUTKA, ZDANIE OGÓLNE, WYSPA, MIESZALNIK, TROLL, FORMA ODLEWNICZA, WIRTUOZ, STYLIZACJA, PĘCHERZYK, KAPER, OSTRZE TRZONECZKOWATE, SIEĆ, POLSKI-SLOWNIK.PL, POSIADŁOŚĆ, ?USKOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.288 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PĘKNIĘCIE SKORUPY ZIEMSKIEJ - KONTYNENTALNEJ LUB OCEANICZNEJ, POPRZEZ KTÓRE MAGMY POWSTAŁE DZIĘKI ZMNIEJSZENIU CIŚNIENIA W PODŁOŻU LITOSFERY WYDOSTAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PĘKNIĘCIE SKORUPY ZIEMSKIEJ - KONTYNENTALNEJ LUB OCEANICZNEJ, POPRZEZ KTÓRE MAGMY POWSTAŁE DZIĘKI ZMNIEJSZENIU CIŚNIENIA W PODŁOŻU LITOSFERY WYDOSTAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA RYFTU miejsce, w którym znajduje się pęknięcie skorupy ziemskiej - kontynentalnej lub oceanicznej, poprzez które magmy powstałe dzięki zmniejszeniu ciśnienia w podłożu litosfery wydostają się na zewnątrz (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA RYFTU
miejsce, w którym znajduje się pęknięcie skorupy ziemskiej - kontynentalnej lub oceanicznej, poprzez które magmy powstałe dzięki zmniejszeniu ciśnienia w podłożu litosfery wydostają się na zewnątrz (na 11 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PĘKNIĘCIE SKORUPY ZIEMSKIEJ - KONTYNENTALNEJ LUB OCEANICZNEJ, POPRZEZ KTÓRE MAGMY POWSTAŁE DZIĘKI ZMNIEJSZENIU CIŚNIENIA W PODŁOŻU LITOSFERY WYDOSTAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PĘKNIĘCIE SKORUPY ZIEMSKIEJ - KONTYNENTALNEJ LUB OCEANICZNEJ, POPRZEZ KTÓRE MAGMY POWSTAŁE DZIĘKI ZMNIEJSZENIU CIŚNIENIA W PODŁOŻU LITOSFERY WYDOSTAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x