SPŁYW KRWI Z NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ CORAZ GRUBSZYMI ŻYŁAMI DO ŻYŁY WROTNEJ, PRZEZ KTÓRĄ KREW DOSTAJE SIĘ DO WĄTROBY I DALEJ, DO ŻYŁY GŁÓWNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĄŻENIE WROTNE to:

spływ krwi z narządów jamy brzusznej coraz grubszymi żyłami do żyły wrotnej, przez którą krew dostaje się do wątroby i dalej, do żyły głównej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPŁYW KRWI Z NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ CORAZ GRUBSZYMI ŻYŁAMI DO ŻYŁY WROTNEJ, PRZEZ KTÓRĄ KREW DOSTAJE SIĘ DO WĄTROBY I DALEJ, DO ŻYŁY GŁÓWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.250

PANTOMIMA, NIEKAPEK, FOLK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, DEMISEKSUALISTA, MINERALOGIA, QUICKSTEP, TUŁACZKA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, SYLWETA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, UWAGA, GWAJAKOWIEC, EPICYKL, PANEK, NAKŁADKA, MUTACJA, WETERYNARZ, WKŁAD, NIEŻYCIOWOŚĆ, PISTOLET, SCENICZNOŚĆ, WIRUSY DSDNA, MANDARYŃSKI, OSKARŻENIE, KOŃCZYNA, RÓG, ZAKAŻENIE POKARMOWE, WIECZNA ZMARZLINA, RADIACJA, PĘCINA, HOŁDOWNIK, ODPŁATA, BIAŁA HERBATA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, BAZA ORBITALNA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, ZASTRZYK, PRZESIĄK, KULTURA AZYLSKA, LITAURY, PARAMAGNETYZM, JĘZYK DAHALIK, ZMĘCZENIE, GOTÓWKOMAT, INTERWENCJA POSELSKA, REDINGOT, STRAJK OSTRZEGAWCZY, WEKSEL CIĄGNIONY, KROKIET, LEKCJA, CIELENIE LODOWCA, ALFABET MUZYCZNY, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ZRZĄDZENIE, MĘŻCZYZNA, WIECZNE NIEODDANIE, MNIEJSZE ZŁO, KOLIZJA, TARTAN, SZELF, SAMOWOLNOŚĆ, PIEG, SZYBKI PANCERNIK, WĘŻOJAD, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ŚMIERĆ KLINICZNA, GRUPA ALKILOWA, STOPA LODOWCA, OSTROGI, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, DŁUGOSZPAR, SEMESTR LETNI, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, WYSPA MAN, DWUKADŁUBOWIEC, GOLE, WAŻNIAK, ROZCHÓD, RYBOJASZCZURY, KARTAGIŃSKI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DYSFAGIA, APORT, WAGON, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, UMIEJĘTNOŚĆ, APIKOMPLEKS, SIDLISZ PIWNICZNY, WACHTA, CEDUŁA, NACIEK, ŁUCZNIK, PODPAŁ, GĄSKA WIOSENNA, ZAMYKANIE USZU, CYKLOP, WSPÓŁBRZMIENIE, TUNEZYJSKI, NACZYNIE WIEŃCOWE, SUKCESYWNOŚĆ, RZYGI, RZEZAK, ESTETYKA, WISKOZA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, WIATROPYLNOŚĆ, IMMUNITET FORMALNY, CHORDOFON, PERKOLACJA, SPISEK, LINIA GŁOWY, SAMOOBRONA, LUGER, ZŁOTE RUNO, OBWAŁ, SONANT, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GEOLOGIA PODSTAWOWA, MIECZ OBROTOWY, CENUROZA, PRZEPUKLINA BRZUSZNA, PALATOGRAFIA, KĄPIEL, UKRAINISTYKA, EKONOMIK, DROGA KOŁOWA, WYDATEK MAJĄTKOWY, BIOFILIA, CONFIT, PODNÓŻEK, GMINNOŚĆ, GESTALT, ŁABA, PADWAN, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, DOMOKRĄŻCA, TORT DOBOSZA, KLAN, RYBY MORSKIE, MICHAŁ, SYFEK, USTĘPSTWO, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BOŚNIACKI, SILNIK BLIŹNIACZY, WYPŁYW, TRZONKÓWKI, MISJE, MORSZCZYNA, WIRUS, PINZGAUER, MIODOWÓD, DALEKOWIDZTWO, PYLICA TALKOWA, SZARPANINA, ODPŁATA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ZIEMIA ODNIESIENIA, KONCEPT, AUTOTOPAGNOZJA, SALONOWIEC, BRONTOZAUR, PSYCHOANALIZA, ASTRONAUTYKA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, GRAND VITARA, GONIEC, FOTEL ROZKŁADANY, TAJEMNICZOŚĆ, KRATA, BYDLĘCTWO, KOŃ BUDIONNOWSKI, PRZYLEPA, MONOPOL FISKALNY, ARANŻACJA, DZIWKA, ZJAWISKO FARADAYA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ROZTROPEK, KOMORA, RZEKOTKA, INSTRUMENTALISTYKA, MINA, SUMA WEKSLOWA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, TOKSYNA SINICOWA, WODNICA, ZIMNO, HISZPANKA, ŚMIAŁEK, AGRESOR, BOYS BAND, BORDER, FARSZ, JĘZYK DRAWIDYJSKI, GASKONADA, ASTROCHEMIA, KAMIKAZE, CHOROBA D'ACOSTY, ŻYŁA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, DOLOT, PARACENTEZA, BLOKADA ALKOHOLOWA, KORKOCIĄG, PAJĘCZYNA, SAMOCHWALSTWO, MIETLORZ, MIJANKA, AREOGRAFIA, KLIENT, ŚWIĄTYNIA, WIECZORÓWKA, RISOTTO, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PASO PERUWIAŃSKI, MULINA, POŃCZOSZNIK, RENER, FIZA, POSŁUSZNIK, KĄT PEŁNY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, DUET, AMINOKWAS BIOGENNY, PEDOSFERA, SZYB WINDOWY, REGENERACJA, PRZEKUPIEŃ, SCENA, WIEK ROZRODCZY, KARTRIDŻ, MECHANIKA PRECYZYJNA, STYL GOTYCKI, KABOTAŻ, ZIEMIA OBIECANA, UKŁAD DOKREWNY, ETER KOSMICZNY, ARMIA ZACIĘŻNA, ZAPŁODNIENIE, ZATOKA, PAIŹA, PUNKT, TRUP, MIECZ DŁUGI, ALUMINOGRAFIA, PIRACTWO, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, ZAJĘCZE GRUSZKI, PERSONA, TYFLOPEDAGOGIKA, ROZCZAROWANIE, WURŚCIK, GAMA, PODATEK PORADLNY, KOSA, FORNALKA, CZUHA, IRISH DRAFT, REGUŁA SAVAGE'A, MAŁY REALIZM, PEPINIERA, ORBITA, POŚWIĘCENIE, ŚRUTA SOJOWA, OGNISKO, GEOBOTANIKA, OBSYPISKO, SZATA TYPOGRAFICZNA, SUROWOŚĆ, TYPOGRAFIA, HUBA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, WYGŁAD TEKTONICZNY, KOROWÓDKI, TABLOIDYZACJA, PORWAK, KOCIOŁ, ŚWIATOWOŚĆ, HEGEL, LEPTOSPIROZA, DĘTKA, PŁUCZKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, HYBRYDYCZNOŚĆ, SMAR, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, NAUKA ŚCISŁA, WZROST, CANZONETTA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, PAPU, PLECIONKA, SUSZARNICTWO, ?PASYWIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.250 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPŁYW KRWI Z NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ CORAZ GRUBSZYMI ŻYŁAMI DO ŻYŁY WROTNEJ, PRZEZ KTÓRĄ KREW DOSTAJE SIĘ DO WĄTROBY I DALEJ, DO ŻYŁY GŁÓWNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPŁYW KRWI Z NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ CORAZ GRUBSZYMI ŻYŁAMI DO ŻYŁY WROTNEJ, PRZEZ KTÓRĄ KREW DOSTAJE SIĘ DO WĄTROBY I DALEJ, DO ŻYŁY GŁÓWNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĄŻENIE WROTNE spływ krwi z narządów jamy brzusznej coraz grubszymi żyłami do żyły wrotnej, przez którą krew dostaje się do wątroby i dalej, do żyły głównej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĄŻENIE WROTNE
spływ krwi z narządów jamy brzusznej coraz grubszymi żyłami do żyły wrotnej, przez którą krew dostaje się do wątroby i dalej, do żyły głównej (na 14 lit.).

Oprócz SPŁYW KRWI Z NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ CORAZ GRUBSZYMI ŻYŁAMI DO ŻYŁY WROTNEJ, PRZEZ KTÓRĄ KREW DOSTAJE SIĘ DO WĄTROBY I DALEJ, DO ŻYŁY GŁÓWNEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SPŁYW KRWI Z NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ CORAZ GRUBSZYMI ŻYŁAMI DO ŻYŁY WROTNEJ, PRZEZ KTÓRĄ KREW DOSTAJE SIĘ DO WĄTROBY I DALEJ, DO ŻYŁY GŁÓWNEJ. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast