W GRACH: SUMA STAŁA, W KTÓREJ WYPŁATY GRACZY RÓWNOWAŻĄ SIĘ (ICH SUMA WYNOSI ZERO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUMA ZEROWA to:

w grach: suma stała, w której wypłaty graczy równoważą się (ich suma wynosi zero) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRACH: SUMA STAŁA, W KTÓREJ WYPŁATY GRACZY RÓWNOWAŻĄ SIĘ (ICH SUMA WYNOSI ZERO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.909

ZWIERANIE SZYKÓW, JOGIZM, BEZTORBIKI, ŁZA, WYNAJEM, KOMEDIANTKA, UPADEK, DRUGI ŚWIAT, DEMENCJA, KIFOZA, BANK GENÓW, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, NADZIEWKA, SFERA NIEBIESKA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, SHAPESHIFTER, KOLOR OCHRONNY, SAMOZAPŁON, SETKA, LIOFILIZACJA, LITRÓWKA, AEDICULA, MIKROFON DYNAMICZNY, MORION, RYBA MAŚLANA, MIKSER, EUPELYKOZAURY, CYGAŃSKIE DZIECKO, AGONIA, STOMATOLOG, AUSTRIACKI, KRAINA MITOLOGICZNA, WYROBNIK, WEKSYLOLOGIA, DYSKRYMINACJA, PAKA, PODSTAWKA, SPŁUKIWANIE, MIŁOŚCIWOŚĆ, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, ARCHIWIZACJA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, NIEBO, WIZJER, DZIENNIK PODAWCZY, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, ZABURZENIE NASTROJU, ŚRODEK KONTAKTOWY, KLASA INTEGRACYJNA, ZMAGANIA, ZAZDROŚĆ, AMBRAZURA, SYRENA ALARMOWA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, PRUSAK, KORDYT, PIRUETKA, DIASTOLE, TRÓJMIAN, ZRAZÓWKA, PODSKAKIWACZ, RURA CROOKESA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, DWA OGNIE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, TROSKA, JĘZYK WEHIKULARNY, NÓŻKA, MUFLA, POŻYWIENIE, OGRZEWNICTWO, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, NABIEG KORZENIOWY, NOC, ENERGIA ROZPADU, COACHING, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, SZCZUR WĘDROWNY, SPRAWDZIAN, TERENOZNAWCA, MEGAPOLIS, WEJŚCIE, WIARA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, RZEMIEŚLNICZEK, WINNICKI, TERAPENA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, TEŚCIK, BECZKA, KREDYT ZAUFANIA, ZDZIADZIENIE, KOMPATYBILNOŚĆ, PIKIEL, MISJOLOGIA, GIPSORYT, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, BĄBELEK, ŚLEPE ŹRÓDŁO, TURBINA RUROWA, PEDET, OPRAWA, SZTUKA DEKORACYJNA, TRZONKÓWKI, FILOSEMITA, JĘZYK BRETOŃSKI, LEKOOPORNOŚĆ, SYNTAKTYK, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, KANTORAT, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, WIATRÓWKA, SAROS, KONTROLA DROGOWA, WSPÓŁBRZMIENIE, BIEGUN GALAKTYCZNY, AL SECCO, GŁAGOLICA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, OPCJA, KAUZALIZM, STYCZNOŚĆ, SKARGOWOŚĆ, POWIEŚCIOPISARZ, OBRZEŻKOWATE, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, DYNAMIZM, BACHMISTRZ, PIKOMETR, SZPULA, ROCKOWIEC, CEDET, ŻAŁOBA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, MASZYNA CIEPLNA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, PŁAWNOŚĆ, SZLACHTUZ, SZCZĘKA, PIĘTNO, PRZEŻUWACZE, MOWA, BUTELKA MIAROWA, TRANSPOZYCJA, EKONOMIA DOBROBYTU, RUCH RELIGIJNY, ŻARÓWKA, KIESA, SAMOGŁOSKA NISKA, NERWICA NIEDZIELNA, DZIDZIA PIERNIK, CZAS, PRYMITYWIZM, WESTA, MANIACZKA, MOSKWICZ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KRÓTKI RÓG, BLITZ, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, MANIKIURZYSTKA, EURYBIONT, SILNIK ELEKTRYCZNY, ROZWÓJ ZALEŻNY, CHOROBA ZASADOWA, WITAMINA B6, LIGAWA, GIPSORYT, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, ETAT, RUDA, INFORMACJA, SILNIK CZTEROSUWOWY, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, ATOPINA, GORĄCZKA ZŁOTA, MIESZADŁO, KRĘG OBROTOWY, CYKL MENSTRUACYJNY, MUCHA, WYBUCH, FAWORYTYZM, GALAKTYKA, ASTROFOTOMETRIA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, MROCZEK POSREBRZANY, HIPISKA, SUBREGION, SEPTYMOLA, MIEJSCE, NADGORLIWOŚĆ, ODRUCH KOLANOWY, TLENEK ŻELAZOWY, RETINOPATIA, FARMAKOGENETYKA, ŚREŻOGA, USUWISKO, NOEMAT, OBRÓBKA PLASTYCZNA, CIEŚŃ NADGARSTKA, POMOC, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, CAŁY TON, KĄT PÓŁPEŁNY, TORBACZE, MUZYKA KLASYCZNA, CYKLOP, TEREN ZIELENI, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, WORKOWCE, ELEGIA, WIESZCZBIARNIA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, LICHENOLOGIA, PRZEBIEG, SZOK POPORODOWY, AKTUALIZM, WIELKA CHOROBA, ANALITYKA MEDYCZNA, ENTEROBAKTERIA, WIKARYZM, RZEŹBA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, CIĘŻAR DOWODU, MIESZALNIK, KOMANDYTARIUM, PLAKODONTY, ŚWIDER, PROTOZOOLOGIA, AUTONOMIA REGIONALNA, MANDAT WOLNY, SMYCZ, SAMOREALIZACJA, MAŁPI GAJ, PODAŻ AGREGATOWA, KACAPSKI, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, FIZYKA MATEMATYCZNA, KRÓLEWNA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, WSZYSTKOIZM, TEREBINT, ORGANKI, BLUSZCZ, KOMANDO, HEAD-HUNTER, SPADKODAWCA, STAW OSADOWY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, PRACA INTERWENCYJNA, TROJE, WASZA WYSOKOŚĆ, SUBSYSTENCJA, TABLICA, MIMETYZM, MIĘDZYŻEBRZE, OKRES, MONTAŻYSTKA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, NIEDŹWIEDNIK, POMPA TŁOKOWA, DOBÓR NATURALNY, HAITAŃSKI, FLACHA, ALUZJA LITERACKA, SAWANTERIA, STOPOFUNT, ALGRAFIA, CRO-MAGNON, PASEK MAGNETYCZNY, KONIK DULMEŃSKI, OBRONA PIRCA, MILICJA, MASTYKS, PROTETYKA, FILEMON BRĄZOWY, NASKALNIK, MAGMA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ŚWIATOWOŚĆ, CHOROBA STRÜMPLLA, REPETYCYJNOŚĆ, ZAWÓD, FILOLOGIA POLSKA, NERWIAK ZARODKOWY, LINIA HODOWLANA, ROZDANIE, METODA AGLOMERACYJNA, ŁOŻYSKO TOCZNE, WOSK, DIALEKT, PTERION, FAŁ, SZALENIEC, POKÓJ LEKCYJNY, POTWÓR, ?RYBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.909 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GRACH: SUMA STAŁA, W KTÓREJ WYPŁATY GRACZY RÓWNOWAŻĄ SIĘ (ICH SUMA WYNOSI ZERO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GRACH: SUMA STAŁA, W KTÓREJ WYPŁATY GRACZY RÓWNOWAŻĄ SIĘ (ICH SUMA WYNOSI ZERO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUMA ZEROWA w grach: suma stała, w której wypłaty graczy równoważą się (ich suma wynosi zero) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUMA ZEROWA
w grach: suma stała, w której wypłaty graczy równoważą się (ich suma wynosi zero) (na 10 lit.).

Oprócz W GRACH: SUMA STAŁA, W KTÓREJ WYPŁATY GRACZY RÓWNOWAŻĄ SIĘ (ICH SUMA WYNOSI ZERO) sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - W GRACH: SUMA STAŁA, W KTÓREJ WYPŁATY GRACZY RÓWNOWAŻĄ SIĘ (ICH SUMA WYNOSI ZERO). Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast