W JĘZYKOZNAWSTWIE - UPODOBNIENIE WSTECZNE, ZJAWISKO JĘZYKOWE POLEGAJĄCE NA UPODOBNIENIU SIĘ DŹWIĘKU POPRZEDZAJĄCEGO DO DŹWIĘKU NASTĘPUJĄCEGO ZACHODZĄCE W JEDNYM WYRAZIE LUB NA STYKU DWÓCH WYRAZÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCYPACJA to:

w językoznawstwie - upodobnienie wsteczne, zjawisko językowe polegające na upodobnieniu się dźwięku poprzedzającego do dźwięku następującego zachodzące w jednym wyrazie lub na styku dwóch wyrazów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTYCYPACJA

ANTYCYPACJA to:

oznaka, zapowiedź przyszłych wydarzeń - taka, którą ktoś wymyślił lub dostrzegł (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

pogląd przyjęty z góry, założenie (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

proces myślowy polegający na przewidywaniu czegoś, jego wynikiem jest antycypacja - oznaka przyszłych wydarzeń (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

zaburzona kolejność pojawiania się elementów w wypowiedzi, tekście, ujawniająca wcześniej elementy, które zgodnie z logiką powinny wystąpić później (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

proces biologiczny i psychiczny polegający na przystosowaniu się organizmów do bodźców (na 11 lit.)ANTYCYPACJA to:

zjawisko, w którym objawy choroby uwarunkowanej genetycznie zaczynają objawiać się coraz wcześniej i w coraz większym nasileniu w następujących po sobie pokoleniach (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE - UPODOBNIENIE WSTECZNE, ZJAWISKO JĘZYKOWE POLEGAJĄCE NA UPODOBNIENIU SIĘ DŹWIĘKU POPRZEDZAJĄCEGO DO DŹWIĘKU NASTĘPUJĄCEGO ZACHODZĄCE W JEDNYM WYRAZIE LUB NA STYKU DWÓCH WYRAZÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.759

DRYFTER, STARY LIS, ZŁĄCZNIK, MATNIA, KOMPLEKS, KOMEDIANT, WIKARY, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BEZDNO, NAWYK, MYSZ, ANGLOSAS, BEETHOVEN, WIZAWKA, PRZEDRUK, PŁOMIEŃ, NIERZĄDNICA, RAGLAN, ABORTERKA, BERLACZ, KĄT PÓŁPEŁNY, DEMENTI, GRZYB ATOMOWY, KOLIMATOR, SZCZEPONOGI, PROMIEŃ, PASJA, MÓŻDŻEK, KLONOWANIE, KOŃ ZIMNOKRWISTY, BOZIA, ROZSZCZEP WARGI, TĘŻYCZKA, EUTEKTOID, SZKIELET, JEDWAB OCTANOWY, DERYWACJA PROZODYCZNA, PEŁZAK, POLEWANIE SIĘ, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, PANORAMA, GWIAZDARZ, OSADNIK, EWOLUCJA MOLEKULARNA, PRIORYTET, DRAMAT OBYCZAJOWY, ŻYWY TRUP, DOGODZENIE SOBIE, STYL MANUELIŃSKI, SKALAR, FENEK, CHONDRA, SUPERPAŃSTWO, INSTYTUT, WYCISKANIE, DŻINSY, KANONIERKA, ZDANIE, OPONKA, TEUTOŃSKI, HARMONIJKA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, HOLOWNIK, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, CIAŁO, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PRYNCYPAŁ, CIĄG, ROCK PROGRESYWNY, HETEROSFERA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, SUKIENNIK, PERSONA, ASYMILOWANIE SIĘ, CHOROBA OLLIERA, PODKŁAD, FARTUCH, OBSZAR ALIMENTACYJNY, FILOGENETYKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KRAJE, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, BORZEŚLAD ZWISŁY, POLEROWACZ, MODULARNOŚĆ, UCHWYT, SZEREG NEPTUNOWY, ROWEREK BIEGOWY, DACH NAMIOTOWY, PĘD, OPALENIZNA, ROPUCHA PANTEROWATA, MIĘSO, PĘCHERZ, BYLINA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, NIEUPRZEJMOŚĆ, PRZEDROŚLE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SUBSKRYBENTKA, IMPLEMENTACJA, MAJÓWKA, ZNACZENIE, ŻAREŁKO, UCHWYT ZACISKOWY, PUBLIC RELATIONS, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, PKB PER CAPITA, TORT, CHŁOSTA, WARTOŚĆ NOMINALNA, PAREMIOGRAF, PIKIETA, MIĘCZAK, ILUZJA PIENIĄDZA, MAŁPY WĄSKONOSE, SKAUT, MIĘKISZ POWIETRZNY, TRASA ŚREDNICOWA, LEMONIADA, PRAKOLCZATKA, WOODSTOCK, LADA, RÓW, OBSERWATORKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, NEFROSTOMIA, PUSTAK, GEORGE, KOŁO, PANTOGRAF, ZNIECZULENIE, MECENASOSTWO, JON, INFOMAT, MAGIERA, KLEJARZ, WAN, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, CZEPIEC HIPOKRATESA, ZJAWISKO, KONSENSUALNOŚĆ, PUSZCZALSKA, ALKOHOLIZM, ROPUCHA WODNA, WIROWOŚĆ, AKT, ZASZŁOŚĆ, KLEJÓWKA, KAWA Z MLEKIEM, SZKŁO OPTYCZNE, GOŁĄB POCZTOWY, ZŁODZIEJKA, HALLING, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, FILIGRAN, OBEDIENCJA, EKSPAT, PRZYŁĄCZE, HALLOWEEN, FIGÓWKA, ANALIZA LOGICZNA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KAPLICA CHRZCIELNA, GRZYB, FROTTE, MINERAŁ, LICZEBNIK ZBIOROWY, LODOWICA, CZERPNIA POWIETRZA, LIDER, GAJA, RETRAKCJA, REGRES, GRAFIKA INŻYNIERSKA, FILIGRAN, OBRAMIENIE, AWAL, EONIZM, PERIOD, NACZYNIE OZDOBNE, ZOONOZA, POSTĘPAK, NOWOWIERCA, MECH JAWAJSKI, MILOWY KROK, SPŁATA, MONOTELETA, RIKSZA, TĘSKNOTA, CIAŁO ACETONOWE, BIEDACZKA, MONTOWNIA, FORMIZM, SŁODZIAK, ERGASTULUM, GŁADZAK, PARAMETR, AKCJA, PERUKARNIA, FECHMISTRZ, WŁOSIANKA, OBEREK, BIELMO, CZUWANIE MODLITEWNE, PRZECIWSTOK, MAJSTERSTWO, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KANTON, PARK PRZEMYSŁOWY, CHOROBA REUMATYCZNA, NOTARIUSZ, SZPRING, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, SEGMENTACJA, PENSJA, TELETECHNIKA, KABRIOLECIK, BULWA, MYJNIA, ALGEBRA MACIERZY, BEZCZYNNOŚĆ, POMIDOR DRZEWIASTY, OKA, WGŁOBIENIE, INTERFERENCJA RNA, ODPŁYW, HASŁO, KRÓTKI WZROK, FILOZOFIA KRYTYCZNA, TURMA, WYRAZ, RUCHY EPEJROGENICZNE, ŚLIZGAWKA, TRÓJBÓJ, KANCJONAŁ, ZAWŁOKI, PUNKT, DOJŚCIE, KOŁNIERZ, REGLAN, SATURACJA, ŚMIECISKO, POETA LAUREATUS, OSCYLATOR, PIKNIK, ODWSZALNIA, NAROST, SLOW-FOX, RAPTULARZ, ODMIENNIA, HAMBURGER, IGLASTE, ZBIORÓWKA, SOLO, SKŁAD, FONIATRIA, PARÓWKA, CIUPAGA, DZIEWCZYNIĄTKO, STACZ, ROZŁÓG, GRUBOŚĆ, DIAMENT, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, TENIS ZIEMNY, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, ULGA BUDOWLANA, CHIPPENDALE, IZOCHRONA, RUDI, HETYTA, TOINA, DZIECKO ULICY, PODCIEP, GITARA BASOWA, KOMODOR, OTWARCIE SERCA, ACID WESTERN, OCHRONA UZDROWISKOWA, PAMIĘĆ, ZGNIŁY KOMPROMIS, BIAŁORUSZCZYZNA, MAZUREK, KÓŁKORODEK, OBELISK, DESZCZ, STRATYFIKACJA, FRAZEOLOGIZM, POLIANDRIA, BRZDĄKNIĘCIE, MIĘKKIE SERCE, RYCZAŁT, ANTYFRAZA, PLAC MANEWROWY, ?NIESTAWIENNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.759 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE - UPODOBNIENIE WSTECZNE, ZJAWISKO JĘZYKOWE POLEGAJĄCE NA UPODOBNIENIU SIĘ DŹWIĘKU POPRZEDZAJĄCEGO DO DŹWIĘKU NASTĘPUJĄCEGO ZACHODZĄCE W JEDNYM WYRAZIE LUB NA STYKU DWÓCH WYRAZÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE - UPODOBNIENIE WSTECZNE, ZJAWISKO JĘZYKOWE POLEGAJĄCE NA UPODOBNIENIU SIĘ DŹWIĘKU POPRZEDZAJĄCEGO DO DŹWIĘKU NASTĘPUJĄCEGO ZACHODZĄCE W JEDNYM WYRAZIE LUB NA STYKU DWÓCH WYRAZÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCYPACJA w językoznawstwie - upodobnienie wsteczne, zjawisko językowe polegające na upodobnieniu się dźwięku poprzedzającego do dźwięku następującego zachodzące w jednym wyrazie lub na styku dwóch wyrazów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCYPACJA
w językoznawstwie - upodobnienie wsteczne, zjawisko językowe polegające na upodobnieniu się dźwięku poprzedzającego do dźwięku następującego zachodzące w jednym wyrazie lub na styku dwóch wyrazów (na 11 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE - UPODOBNIENIE WSTECZNE, ZJAWISKO JĘZYKOWE POLEGAJĄCE NA UPODOBNIENIU SIĘ DŹWIĘKU POPRZEDZAJĄCEGO DO DŹWIĘKU NASTĘPUJĄCEGO ZACHODZĄCE W JEDNYM WYRAZIE LUB NA STYKU DWÓCH WYRAZÓW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE - UPODOBNIENIE WSTECZNE, ZJAWISKO JĘZYKOWE POLEGAJĄCE NA UPODOBNIENIU SIĘ DŹWIĘKU POPRZEDZAJĄCEGO DO DŹWIĘKU NASTĘPUJĄCEGO ZACHODZĄCE W JEDNYM WYRAZIE LUB NA STYKU DWÓCH WYRAZÓW. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x