BARDZO CIENKA TKANINA SUKIENKOWA Z WEŁNY CZESANKOWEJ, O TRZYNITKOWYM SPLOCIE SKOŚNYM, BARWIONA LUB DRUKOWANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZMIR to:

bardzo cienka tkanina sukienkowa z wełny czesankowej, o trzynitkowym splocie skośnym, barwiona lub drukowana (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZMIR

KASZMIR to:

miękka, cienka, ciepła, uchodząca za wyjątkowo szlachetną tkanina z wełny kóz kaszmirskich (na 7 lit.)KASZMIR to:

wełna kóz kaszmirskich (na 7 lit.)KASZMIR to:

kraina historyczna w Indiach i Pakistanie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO CIENKA TKANINA SUKIENKOWA Z WEŁNY CZESANKOWEJ, O TRZYNITKOWYM SPLOCIE SKOŚNYM, BARWIONA LUB DRUKOWANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.499

SŁUGA BOŻY, KESON, KORNIK, AMARANTOWOŚĆ, WYCHODŹSTWO, OKO, OLEANDER, BERLACZ, DIADEM, WELIN, PALIUSZ, OSPA, GENE, CHOREG, FOKI, ŹRÓDŁO POLA, BEDŁKA, SEMINARIUM, ROSOŁEK, MUCHOMOR BULWIASTY, SONIFIKACJA, PRÓBA, ZBROJOWNIA, BRZYDAL, AGRESJA, OKULARY, KSIĄŻĘ, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ORZECHÓWKA, ARESZT DOMOWY, KUBEK, MEDIALNOŚĆ, NIEDOPASOWANIE, POPLECZNICTWO, KNYSZ, KONKURS, PRZEWAGA, INTERES PRAWNY, MIODNIK, ETAMINA, KOLONADA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, WOLUTA, TRANSPARENT, MUFKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, STANOWISKO, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, BEKA, WIDEOMAN, STARTER, BATYST, NAWAŁNICA, ZNAJOMY, KULTYWAR, POWIEŚĆ S-F, MURZYSKO, CHUTOR, AUGUR, FIGURA, MANIERYZM, WIĆ, NIESZPUŁKA, ZRAZIK, NIEWINNA KREW, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WULKAN BŁOTNY, PASZTETÓWKA, ZASTOINA, MINERAŁ, DZIEWCZYNIĄTKO, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, SĄD POLOWY, BROŃ BIOLOGICZNA, GRUPA ARYLOWA, STARZĘŚLA, GOŹDZIANKA, NANSUK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ROTOR, RATYSZCZ, KRETYN, NUCZA, ŚMIECH, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KOŁTRYNA, KIJ, GWAJAK, KONDOMINIUM, BLADY RANEK, MINERALIZACJA, DOPŁATA EKSPORTOWA, ŻELAZNE ZDROWIE, RUMUN, ROLA, REDA, PIZZA, TRANSPORTEREK, OBRONA, CHABANINA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, ROSZCZENIE ZWROTNE, SYGNAŁ, KONSYGNATARIUSZ, WYPALENISKO, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, PRZETWÓRCZOŚĆ, UZDATNIACZ, RAJZBRET, MIKROWAGA, PRZETOKA, WĘGIERKA, WSPARCIE, NARTA, PŁOMIEŃ, SUROWIEC ENERGETYCZNY, OPŁATA MIEJSCOWA, OPERATOR, SZWEDZKI, KLASYFIKACJA ABC, PRZEBIERANIEC, TERGAL, EKSPLANTAT, LITERATKA, SZCZYTNICA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, WNĘKA, MONETYZACJA, TKANINA BAWEŁNIANA, FERRYT, REZYDENT, MINA MORSKA, S.Y, KEFALINA, KAPUŚCIANA GŁOWA, SOK, PODATEK, PRZĘSŁO, NASIONNICE, JAŁOWIEC CHIŃSKI, DROGA WOJEWÓDZKA, MINESTRONE, PROSIAK, STAROŚCIŃSKI, KURWIARZ, LASONOGI, SUKA, ZARZUT, DŹWIGAR, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PARA 0, FOLKSDOJCZ, MADAPOLAM, INDUKTOR, DIAGNOSTYKA, OLEJEK HASZYSZOWY, INIEKCJA, MASKOWANIE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PIROGRAFIA, LAMPA MIKROFALOWA, GŁASZCZKOCHODY, DOM HANDLOWY, KOŁPACZEK NAWOZOWY, DULKA, PRZODOWNIK, KRUPNIK, TKANINA UBRANIOWA, SZMAT, FILTR POLARYZACYJNY, FORMA, ELEMENT, ADAPTACJA, JAZ, PRZYNĘTA, KREPA JEDWABNA, CZĘSTOKÓŁ, CELOZJA, RATOWNIK MEDYCZNY, KŁAK, AGATA, IGLAK, PODWIĘŹ, UNIWERSAŁ, CIĄGOTY, KRAKWA, SZÓSTKA, TEKA, NIEWYDOLNOŚĆ, WYPIS ŹRÓDŁOWY, DERYWAT, PODCHLEBSTWO, PIES STRÓŻUJĄCY, OSTRA REAKCJA NA STRES, OKULARY, RUBEL, GLIKOZYD FENOLOWY, UKAZ, OPERACJA LOGICZNA, GENIUSZEK, SZLAMIEC, SALTARELLO, MAŁOPOLSKOŚĆ, GLEBA KOPALNA, NIEPOSPOLITOŚĆ, OSTRIA, OBRONA, GATUNEK MIESZANY, FRUSTRACJA, JER PRZEDNI, PEDAGOG, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, PORÓD RODZINNY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PRZERÓB, KARTEL, SCENARIUSZ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, NATURALNY SATELITA, BERET, IRC, ORTALION, NIECHLUBNOŚĆ, KWASZONKA, AKRYL, GAZ, ODTWÓRCA, DZWONY RUROWE, ROŚLINA KOPALNA, KANEFORA, FILTR, LICZARKA, CYGARETKI, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, STADIONIK, OPAD, UWE, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, BALSAM KANADYJSKI, PSEUDOMORFIZM, BAJKA, SYSTEM ALARMOWY, PORTRET, RURA ODPŁYWOWA, TWARZYCZKA, WYŁAPYWACZ, PIĄTA WODA PO KISIELU, PARCIANKA, KOKORYCZKA, STATUS SPOŁECZNY, KORYTKO, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ONDULA, LUK ŁADUNKOWY, RYPS, STREFA RYFTU, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, PODMIOT, DEPTAK, ANTYFONA, CERAMIKA SZNUROWA, SPÓJNIK, AMUR, RESET, OBIEKTYWNOŚĆ, POKÓJ GOŚCINNY, SZLACHCIURA, PARMEZAN, RATING, NADLOTKA, MARLA, MORA, ANTYPKA, WIZJONER, POGROM, FROTTOLA, ZAJĄCZEK, SIEĆ NEURONOWA, KAPISZON, SERBSKOŚĆ, SYMPOZJON, ATREZJA ODBYTU, WARAN BEZUCHY, KLONOWANIE, RZECZOWNIK, NĘCISKO, DZIUPLA, NOWICJAT, BESZBARMAK, WYJAZD, DYLETANCTWO, PODKAST, WINO, TAKSON MONOFILETYCZNY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, SYSTEMATYKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, WELON, UMOWA WIĄZANA, ?GARMAŻERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.499 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO CIENKA TKANINA SUKIENKOWA Z WEŁNY CZESANKOWEJ, O TRZYNITKOWYM SPLOCIE SKOŚNYM, BARWIONA LUB DRUKOWANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO CIENKA TKANINA SUKIENKOWA Z WEŁNY CZESANKOWEJ, O TRZYNITKOWYM SPLOCIE SKOŚNYM, BARWIONA LUB DRUKOWANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZMIR bardzo cienka tkanina sukienkowa z wełny czesankowej, o trzynitkowym splocie skośnym, barwiona lub drukowana (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZMIR
bardzo cienka tkanina sukienkowa z wełny czesankowej, o trzynitkowym splocie skośnym, barwiona lub drukowana (na 7 lit.).

Oprócz BARDZO CIENKA TKANINA SUKIENKOWA Z WEŁNY CZESANKOWEJ, O TRZYNITKOWYM SPLOCIE SKOŚNYM, BARWIONA LUB DRUKOWANA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BARDZO CIENKA TKANINA SUKIENKOWA Z WEŁNY CZESANKOWEJ, O TRZYNITKOWYM SPLOCIE SKOŚNYM, BARWIONA LUB DRUKOWANA. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x