SPŁASZCZKOWATE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ PRZEDSTAWICIEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE to:

spłaszczkowate, Dermatemydidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, której cechą jest występowanie w miejscu połączenia karapaksu z plastronem kilku rzędów niewielkich tarczek; pod koniec mezozoiku była bardzo liczna na wszystkich kontynentach, współcześnie żyje tylko jeden jej przedstawiciel (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPŁASZCZKOWATE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ PRZEDSTAWICIEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.397

PISTACJA WŁAŚCIWA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, GAZ ŁZAWIĄCY, BATERIA ALKALICZNA, REAKCJA NIEODWRACALNA, GĄSZCZ, WOMBATOWATE, OSY, LAWETA, STRAŻAK, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, WELIN, NIZIOŁEK, PROCES NIEODWRACALNY, KOMITAS, PINGWIN RÓWNIKOWY, SZACHOWNICA PUNNETTA, TWARDA SPACJA, ZARZEWIE, KOLEGIUM, HORMON STEROIDOWY, DREWNO LETNIE, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, MODRASZEK IKAR, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PREFEKTURA, GÓRNICZKA, WODA POZAKLASOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, CHOROBA ZASADOWA, KONDOROWATE, WOLNA KONKURENCJA, WILLAERT, DRENAŻ KIESZENI, SPRAWDZIAN, HIPOSTYL, UMIEJSCOWIENIE, KOŃCÓWKA, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, NAMULNIK WIELKOGŁOWY, GARDZIELEC, JAWNOŚĆ, CHROMATYNA PŁCIOWA, WAFEL, PIES RODZINNY, BIOLOGICZNY OJCIEC, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, RDZEŃ KRZEMIENNY, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, LODÓWKA, KAMIKADZE, GOETEL, CUMULUS, HAKOWNICA, KAMELEON ŻYWORODNY, SUPERKLIENT, ŁONO, ARAUKARIOWATE, NEUTRALIZM, KARLIK MALUTKI, WITALIZM, ZAPORA SIECIOWA, CYWIL, ŁOTEWSKI, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, WYSPA, PRAWO DŻUNGLI, UZIOM, NIESYMPATYCZNOŚĆ, WIESŁAW, GIBON CZARNY, HEREZJA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, AUTSAJDER, SARKODOWE, WERESZCZAKA, WŁÓCZYKIJ, MOŻLIWOŚĆ, POGODA POD PSEM, KONCHOWANIE, OSIEMDZIESIĄTKA, SUMY WĘDROWNE, TARSJUSZE, ROZTWÓR BUFOROWY, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, KĄT ŻYLNY, KALIPSO, PROSTOWNIK SELENOWY, RAMDYSK, TRYB, JURYDYKA, OWCA WIELKOPOLSKA, RYJOSKOCZKI, PROSTACKOŚĆ, NEPOT, KORZYSTNOŚĆ, PRZYCZYNA MATERIALNA, KOD PRZEDROSTKOWY, GALAGO, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, PRZYNĘTA, GROMADA ZUCHOWA, KŁUSAK ROSYJSKI, SPRAWNOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, MOLTO, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, SAMOOBRONA, SKOK PĘTLICOWY, DOMICYL, DRAPACZ CHMUR, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, SOKOŁOWATE, EWOLUCJA KASKADERSKA, CENTRALA, TUPAJOWATE, FRANK, NIERÓBKA, KWIAT PRĘCIKOWY, KREWNA, WERSJA BETA, FRAKCJA, KRZEW OWOCOWY, HURYSA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, MISJOLOGIA, MNOGOŚĆ, AUDYTORIUM, STALÓWKA, JĘZYK ŻYWY, WIEŚNIAK, HIPOTEKA, TUMAN, UNIWERSYTET LUDOWY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SYNERGIA, OPAD PROMIENIOTWÓRCZY, ŚWINIA WISAJSKA, PRZECIWOBRAZ, BERGMAN, DIABEŁ MORSKI, METYCYLINA, E 336, PODPORA, HALKA, KARŁĄTKOWATE, PRAGMATYKA, DON KISZOT, LIE, WĘŻOWNIK, SCREENSHOT, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, WARAN BEZUCHY, CELEBRACJA, FANDANGO, WODA HIPEROSMOTYCZNA, MLEKO, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, BOROWIK DUPAINA, WĘZEŁ REFOWY, SYMETRIA, MIKROPOWIEŚĆ, ZWŁOKI, KOMANDO, OPOS CZARNOBARKI, NIEPRZYSTOSOWANIE, KATON, NIERÓB, TWIST, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, ANSAMBL, WULKANODON, KLONOWATE, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, NASADA, LIROGON ALBERTA, BÓBR RZECZNY, PYTONIAKOWATE, CIEMNOGRÓD, MUSZLOWCE, ŻYWIENIE, KOORDYNACJA, DIKDIK, JONKERIA, MAJĄTEK TRWAŁY, KIEŁŻOWATE, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, SROKACZ CZARNOGARDŁY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, WAŁ BRZEGOWY, GRUSZKI NA WIERZBIE, ARCHETYPOWOŚĆ, POLICYJNOŚĆ, WELON, JEZIORO DYSTROFICZNE, KORONA, WIZJA, GRUPA ALGEBRAICZNA, KICZ, INFORMACJA, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, MURARKA OGRODOWA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, URZĄD SKARBOWY, CYGAŃSTWO, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, SEGMENT, GNIAZDO, WOLA BOŻA, ASYSTENCJA, ROPUCHA BLOMBERGA, ODMIEŃCOWATE, NATARCZYWOŚĆ, MCHY WŁAŚCIWE, CHAŁTURA, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, WIGOŃ, TRUDNOŚĆ, PRAWO PRYWATNE, STRZAŁKA, AUTOPARODIA, CRACK, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SKRZYDŁOSZPONY, LICZBA ALGEBRAICZNA, MACIERZ ZEROWA, KRIOKOMORA, KWAS HIALURONOWY, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, TEMAT, HIMALIA, SOFCIK, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, MANUFAKTURA, PIERWSZOROCZNY, FINISZ, KOKAINA, TRYBUN, PIENIĄDZE, NOŚNOŚĆ, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, ROZTWÓR KOLOIDALNY, CHAŁTURNIK, WAGNER, PIASECZNICA, NOSOROŻEC SUMATRZAŃSKI, DRZEWNICOWATE, PŁYTA DETONACYJNA, TRÓJPOLÓWKA, ATMOSFERA, JELITODYSZNE, ZIMMERMANN, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, DELTA WSTECZNA, ETIOPKA, POBUDKA, OKRĄG APOLONIUSZA, SKALAR, GLINOKRZEMIAN, PRZYLEPA, LEMIESZKA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, HAKATA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ROM, BLISTR, SZASZŁYKARNIA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, JĘZYK FLAMANDZKI, KAGU, GRA STRATEGICZNA, SAMOISTNOŚĆ, SKACZELE, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, PRZYWIDZENIE, BOGATKI, ZARZUTKA, KUREWSTWO, CIEPŁO, ŁADNOŚĆ, SIKSA, SAŁATA DŁUGOLISTNA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, GÓRAL, WANIENKA, ALTANNIK FIOLETOWY, POPRAWA, AGROFIZYKA, KROKODYLOWATE, KREWETKA ELEGANCKA, CZART, JANCZAR, SYMPATYCZNOŚĆ, INDYKATOR, STEK, GÓGLE, FEMINIZM, BŁONA LOTNA, DRZEWO, ?INTAGLIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPŁASZCZKOWATE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ PRZEDSTAWICIEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPŁASZCZKOWATE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ PRZEDSTAWICIEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE spłaszczkowate, Dermatemydidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, której cechą jest występowanie w miejscu połączenia karapaksu z plastronem kilku rzędów niewielkich tarczek; pod koniec mezozoiku była bardzo liczna na wszystkich kontynentach, współcześnie żyje tylko jeden jej przedstawiciel (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE
spłaszczkowate, Dermatemydidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, której cechą jest występowanie w miejscu połączenia karapaksu z plastronem kilku rzędów niewielkich tarczek; pod koniec mezozoiku była bardzo liczna na wszystkich kontynentach, współcześnie żyje tylko jeden jej przedstawiciel (na 17 lit.).

Oprócz SPŁASZCZKOWATE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ PRZEDSTAWICIEL sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SPŁASZCZKOWATE, DERMATEMYDIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, KTÓREJ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE W MIEJSCU POŁĄCZENIA KARAPAKSU Z PLASTRONEM KILKU RZĘDÓW NIEWIELKICH TARCZEK; POD KONIEC MEZOZOIKU BYŁA BARDZO LICZNA NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH, WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJE TYLKO JEDEN JEJ PRZEDSTAWICIEL. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast