WYNALEZIONA W XIX WIEKU PRZEZ CHEMIKA JOHANNA WOLFGANGA DÖBEREINERA ZAPALNICZKA, W KTÓREJ PŁOMIEŃ POWSTAJE NA SKUTEK SAMOZAPŁONU GAZOWEGO WODORU W KONTAKCIE Z POWIETRZEM I KATALIZATOREM PLATYNOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA DÖBEREINERA to:

wynaleziona w XIX wieku przez chemika Johanna Wolfganga Döbereinera zapalniczka, w której płomień powstaje na skutek samozapłonu gazowego wodoru w kontakcie z powietrzem i katalizatorem platynowym (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYNALEZIONA W XIX WIEKU PRZEZ CHEMIKA JOHANNA WOLFGANGA DÖBEREINERA ZAPALNICZKA, W KTÓREJ PŁOMIEŃ POWSTAJE NA SKUTEK SAMOZAPŁONU GAZOWEGO WODORU W KONTAKCIE Z POWIETRZEM I KATALIZATOREM PLATYNOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.345

OSTRY DYŻUR, ASYMPTOTA, LUFT, MILEW, KOŁO SEGNERA, STANDARDBRED, KLOPIDOGREL, TACHOGRAF, SIERMIĘGA, WIRTUALIZACJA, SZLAUCH, BINARYZM, MŁODA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, SZKARŁATNICA, FREEGANIN, ŻER, MIKROREPRODUKCJA, PALICA, PUŁAPKA INFLACYJNA, DEPESZA EMSKA, KARETA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, SUTANELA, ROBUR, PYŁEK, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, ŚMIESZKA, ZENIT, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, TRATWA, BUFET, WIDIKON, ROZCIEŃCZALNIK, EROZJA WIATROWA, OGNISKO, FOTOGRAFIA LOTNICZA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, POLONISTYKA, MEDIANA, DEKONSTRUKTYWIZM, KRĘCIEK, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ZBÓJNICKI, DZIEWIĘTNASTOLATKA, OCEANNIKI, ŁUT, UCZNIAK, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, DERYWACJA FLEKSYJNA, ZAPŁON, AGAR, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, ARMIA ZACIĘŻNA, KOSMOLOT, KONSERWA TYROLSKA, ANGLEZ, ROZPORZĄDZENIE, CYK, INTERMEZZO, KOMPENSACJA, RPG, KOLEJ LINOWA, PINZGAUER, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, CZYNNOŚĆ PRAWNA, NÓŻ RZEŹNICZY, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, POMAZANIEC BOŻY, REN, POLITYKA KURSOWA, MANTOLET, GMACHÓWKA, PAMPA, KASZA PERŁOWA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KALORMEN, PŁYTA, FORMACJA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ZAĆMA DOJRZAŁA, DELEGACJA, IKRZYSKO, ŻABY SESZELSKIE, GALEOTA, BATUTA, ROŚLINA DARNIOWA, TRANSPORT AKTYWNY, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, SŁUPOZĘBNE, TRÓJZĄB, HUROŃSKI, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, FAZA, PAMIĘĆ, KINKIET, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, KLEKOT, DIPLODOKI, SZYDEŁKO, RAY-BANY, RICHARD NIXON, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, ŚWIADCZENIE, BŁĘKIT THÉNARDA, JĘZOR OSUWISKOWY, METYL, CZUCHA, GRA W KARTY, INTERFERENCJA RNA, BUŁAT, SAMOLOT KOSMICZNY, TURBINA PROMIENIOWA, DALMATYKA, WORLD OF WARCRAFT, ALFONS, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, SERDUSZKA OKAZAŁA, EUROWIZJA, CZUWANIE MODLITEWNE, MIKROMER, PRASADAM, WILCZY BILET, MIKS, MUŁOWCOWATE, GONADOTROPINA, BRUNELLESCHI, SPIRILLOZA, KOMETKA, ETYMOLOGIA LUDOWA, MAKUMBA, CALLANETICS, NA JEŹDŹCA, CIĄG GEOMETRYCZNY, KONTRASTER, MARCHWIANE RĘCE, CELIAKIA, PŁÓCIENNICA, OFIARA CAŁOPALNA, KIT PSZCZELI, GIZARMA, FERRIMAGNETYK, ELF SZARY, RYNEK NIEFORMALNY, ZAWAŁ BLADY, METALMANIA, RZEŹ, SZLIF, WÓZ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, ZORZA PORANNA, KORDZIK, WYDALINA, BIODYNAMIKA, PLASTIK, DAEWOO, RESTRYKTAZA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, CZŁON PODRZĘDNY, CHARLES, FIKCJA LITERACKA, KRATKA ODPŁYWOWA, BUŃCZUK, BROSZKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, NORZYCA, ŁÓDŹ PILOTA, CHOROBA HISA-WERNERA, LAMPA DAVY'EGO, MAEWESTKA, TARADAJKA, KRYNOLINA, NACIEK JASKINIOWY, APERCEPCJA, PILOTÓWKA, NOWELIZACJA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, HYBRYDA, DUJKER ABBOTTA, KIESZEŃ, STAN WOJENNY, WOSK MONTANOWY, KOD OGRANICZONY, KOREKTA DRUKARSKA, FAJERWERKI, DISNEY, LAMPA WYŁADOWCZA, PROMOCJA, LAMPKA, AZYMUT, CRIOLLO, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, KOLUR, NIECZUCIE, TERMOLOKATOR, LINIA PODSTAWOWA, ŻELAZICA, SKUTEK PRAWNY, AGREGATOR, SPOŻYCIE, CHOROBA KUFSA, KONWIKT, ZBITEŃ, KOMPRESJA IMPULSÓW, PASSAMEZZO, TWIERDZENIE CEVY, POZYCJA TRENDELENBURGA, BIEL, OKTAW, FLUORESCENCJA, MACIERZ ZEROWA, ALLEL DOMINUJĄCY, MARKETING POLITYCZNY, MIEJSCE KULTU, KOMENDATARIUSZ, ZDANIE WZGLĘDNE, CZEŁKOWSKA, ZBIOREK, CHOROBA DÜHRINGA, PERTA, BROŃ, PUGET, KONTRAKT MENADŻERSKI, HARD CORE, ŚWISTEK, AMORY, POLOWANIE, WEKSEL CIĄGNIONY, OKCYDENTALIZM, CENA SPRZEDAŻY, STRZELNICA, REWIA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, SKRZYNIA BIEGÓW, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, KANCONETA, NAZAREJCZYK, OLDENBURGER, STANZA, TRWAŁOŚĆ, LAMPA NAFTOWA, GROMBELARD, LAWINA DESKOWA, BOM, RADA GABINETOWA, KONCERT, TARCICA, RAMIENICA OMSZONA, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, LABIRYNT, WYWRÓT, PIOTRUŚ, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, POŻAREK, KUPA, FILARIOZA, ZGORZELINA, HOMOFONIA, POKARM, GARYBALDCZYK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, FRYSZERKA, KWARCÓWKA, ULOT, GRANATOWA POLICJA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, GHISCARSKI, ŁÓW, BUŁAWA, WARZYWO KORZENIOWE, PODATEK, WCZASY POD GRUSZĄ, WIRUSY DSDNA-RT, KWAS CHLEBOWY, GOLF, LAMPA ELEKTRONOWA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, KATEGORIA OPEN, BRACTWO SZPITALNE, IGM, NARCIARSTWO DOWOLNE, EWANIELIA, ENAMINA, MAKRO, MIENSZEWIZM, KUKŁA, AUTONOMIA REGIONALNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PODSTACJA TRAKCYJNA, MIĘSIEŃ PIWNY, PREDESTYNACJA, ODKŁADNICA, LINIA WODORU 21 CM, ?ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.345 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYNALEZIONA W XIX WIEKU PRZEZ CHEMIKA JOHANNA WOLFGANGA DÖBEREINERA ZAPALNICZKA, W KTÓREJ PŁOMIEŃ POWSTAJE NA SKUTEK SAMOZAPŁONU GAZOWEGO WODORU W KONTAKCIE Z POWIETRZEM I KATALIZATOREM PLATYNOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYNALEZIONA W XIX WIEKU PRZEZ CHEMIKA JOHANNA WOLFGANGA DÖBEREINERA ZAPALNICZKA, W KTÓREJ PŁOMIEŃ POWSTAJE NA SKUTEK SAMOZAPŁONU GAZOWEGO WODORU W KONTAKCIE Z POWIETRZEM I KATALIZATOREM PLATYNOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA DÖBEREINERA wynaleziona w XIX wieku przez chemika Johanna Wolfganga Döbereinera zapalniczka, w której płomień powstaje na skutek samozapłonu gazowego wodoru w kontakcie z powietrzem i katalizatorem platynowym (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA DÖBEREINERA
wynaleziona w XIX wieku przez chemika Johanna Wolfganga Döbereinera zapalniczka, w której płomień powstaje na skutek samozapłonu gazowego wodoru w kontakcie z powietrzem i katalizatorem platynowym (na 16 lit.).

Oprócz WYNALEZIONA W XIX WIEKU PRZEZ CHEMIKA JOHANNA WOLFGANGA DÖBEREINERA ZAPALNICZKA, W KTÓREJ PŁOMIEŃ POWSTAJE NA SKUTEK SAMOZAPŁONU GAZOWEGO WODORU W KONTAKCIE Z POWIETRZEM I KATALIZATOREM PLATYNOWYM sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - WYNALEZIONA W XIX WIEKU PRZEZ CHEMIKA JOHANNA WOLFGANGA DÖBEREINERA ZAPALNICZKA, W KTÓREJ PŁOMIEŃ POWSTAJE NA SKUTEK SAMOZAPŁONU GAZOWEGO WODORU W KONTAKCIE Z POWIETRZEM I KATALIZATOREM PLATYNOWYM. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x