WŁAŚCIWOŚĆ ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO DZIEŁA LITERACKIEGO - JEST ON STWORZONY PRZEZ AUTORA, NIEDAJĄCY SIĘ ZWERYFIKOWAĆ POPRZEZ ODNIESIENIE DO RZECZYWISTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIKCJA LITERACKA to:

właściwość świata przedstawionego dzieła literackiego - jest on stworzony przez autora, niedający się zweryfikować poprzez odniesienie do rzeczywistości (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO DZIEŁA LITERACKIEGO - JEST ON STWORZONY PRZEZ AUTORA, NIEDAJĄCY SIĘ ZWERYFIKOWAĆ POPRZEZ ODNIESIENIE DO RZECZYWISTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.534

ZADYSZKA, KRYMINAŁKA, MARUDA, ARABESKA, MRÓWNIK, LAICKOŚĆ, RÓG, PANEK, PÓJDŹKA, PILOT, PAŁASZ, RYJEC, ŚMIGŁO, RYCERZ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KRYTERIUM SAVAGE'A, PRACOWNIK, KONSULAT, NIEDOWIERZANIE, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, KOLIDAR, SKWIR, TARCIE, SOLUBILIZACJA MICELARNA, PALLADIANIZM, FAZA, DŁAWIDUDA, BURDON, MALDINI, TEREN, ZARODNIKOWCE, KRUZENSZTERN, WIGILIA, KRAINA MITOLOGICZNA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PORA GODOWA, BLOKADA ALKOHOLOWA, KOŃ LUZYTAŃSKI, POLITYK, NIEMOŻEBNOŚĆ, DRABINIAK, AERAL, NIETRWAŁOŚĆ, OBRÓT PUBLICZNY, WRZÓD TRAWIENNY, ROBAK, MIENIE ZAMIENNE, ŁAD, GADACZ, LOGIKA MATEMATYCZNA, ARAB, AMFIBIJNOŚĆ, ROŚLINA EGZOTYCZNA, SUBRETKA, PŁOZA, TEATR CIENI, BEZCELOWOŚĆ, KRETOWISKO, ŻEREMIA, ENERGETYKA WIATROWA, KLASYKA, LINA RATUNKOWA, IDEALIZACJA, CZEREMCHA, SEKRECJA, ŁAŻENIE, RAFA, OMIEG SERCOWATY, KARCZOWISKO, BASEN, LIZOFORM, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, OENEROWIEC, FARBIARSTWO, EKSKRET, GNOJAK, TURANIEC, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, SUBWOOFER PASYWNY, SZTUCZNA INTELIGENCJA, BLISTR, LOGAN, EWANGELIZATOR, LAMUCKI, ASOCJACJA GWIAZDOWA, SZCZELINA DYLATACYJNA, GRUSZKA, SOMATOTOPAGNOZJA, KLUCZ PARTYJNY, PRZERABIACZ, OGONICE, GRUPA ACETYLOWA, ZIELONOŚĆ, LAUFER BIAŁOPOLOWY, HURTNICA PODOBNA, FLISAK, WIRTUOZERSTWO, SEGMENT, MUNDSZTUK, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KUTYKULA, WAŻNOŚĆ, LAKONICZNOŚĆ, NOTARIUSZ, KRĄŻENIE DUŻE, ŁOPATKA, MORENA POWIERZCHNIOWA, SUCHY PROWIANT, BEZŻUCHWOWCE, MRÓWKA ĆMAWA, MACIERZ SCHODKOWA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, WYBRANIEC, SALAMI, WIELORASOWOŚĆ, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, SPONTANICZNOŚĆ, TELEWIZJA KABLOWA, SORABISTYKA, TAM TAM, SUTANELA, LEMUR KARŁOWATY, PYLICA TALKOWA, MUSZLA, FUNKCJE AMPLITUDY, NIECZUŁOŚĆ, NARCIARSTWO KLASYCZNE, KLASA, MASA RELATYWISTYCZNA, AFRYKAŃSKI, KINO AKCJI, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, USKOK, NIESTANOWCZOŚĆ, CLERK, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, PIANOGAZOSTYLIKAT, TOMIZM, FIRMÓWKA, SZKLISTOŚĆ, BIEGUN, GRADIENT, JĘZYKI URALSKIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, ŁÓJ, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, MRAŹNICA, ANEKS, OTWARCIE RÉTIEGO, HOMO NOVUS, LORI, MAREMMANO, MASELNICZKA, PRZYBŁĘDA, DNI, DRĘTWA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, RÓWNIK NIEBIESKI, GŁOWICA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, JEDLICA SINA, MINI-ALBUM, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, KISZONKA, KARABON, LEK NASENNY, WYDZIELINA, KASZTAN, PRZYCZÓŁEK, KARMIDŁO, CIUPAGA, ESPERANTYDA, UCIECZKA, AMPEROGODZINA, OSIEDLENIEC, RYBA ŁAWICOWA, KAMERTON, ŚWIR, ŻAGIEW, RACJA, CELLULITIS, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, RASKOLNICY, SUMA WEKSLOWA, HAMULEC NAJAZDOWY, HINDEMITH, PŁACA MINIMALNA, WERTIKAL, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ZASYP, POCISK SMUGOWY, ŻÓŁTY KARZEŁ, HALOFIT, STREETWORKER, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, NAWALANKA, CEZAR, WAPIENNIK, NASOSZNIKOWATE, GŁOWNIA, WIĄZANIE PODWÓJNE, PALATALIZACJA, ŻAKARD, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, WIEK ROZRODCZY, STRAWNOŚĆ, ADWENTYZM, DORADCZYNI, KOKORNAK, CZARNY LUD, PASZPORT KONSULARNY, ŁASKAWCA, TURBINA CIEPLNA, INDYWIDUALIZM, ROMULAŃSKI, PIERŚCIEŃ, SUWNICA BRAMOWA, SIŁACZ, ORGANIZACJA, STEEL PAN, DŻEMPER, WYJĄTEK, GŁĘBIA OSTROŚCI, SAGUM, GAZ ELEKTRONOWY, JASKINIA LAWOWA, WIELKI SZLEM, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, OKRES AMAZOŃSKI, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, MORION, PING-PONG, SPRZECIW, OPOŃCZYKOWCE, PRZYBYTEK, BRZYDULA, KLAUSTROFOBIA, DRAMATURGIA, KALKA, GEOLOGIA, DYWESTYCJA, KANKA, TALMUDYSTKA, OGIEŃ, STADION OLIMPIJSKI, CZARNA WDOWA, NAKO, GAŁĘZATKA KULISTA, KATAKAUSTYKA, ROMANISTA, OBŻARCIUCH, BABA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, DIEREZA, SKÓRNIK, KARA, BOMBA ATOMOWA, JĘZYK KARYJSKI, SROKOSZ, LIMONKA KAFFIR, OKOWITA, SZARMACH, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PRZYZNAWALNOŚĆ, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, CEBER, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, MAGNES, GRAFA, WYLĘG, SŁUPOZĘBNE, AUTYZM DZIECIĘCY, FAŁSZYWY PROROK, BUKIET, WADERY, MARKER GENETYCZNY, MIMETYZM, INSTYNKTOWNOŚĆ, CIĘŻKI TYŁEK, DOJŚCIE, GORĄCZKA REUMATYCZNA, LEGHORN, NIETAKTOWNOŚĆ, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, LICZEBNIK ZBIOROWY, FRYZ, SPLOT SZYJNY, TEOLOGIA BIBLIJNA, TURBINA PAROWA, CZŁOWIEK PIÓRA, KIJEK, ?ACHEIROPOIETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.534 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO DZIEŁA LITERACKIEGO - JEST ON STWORZONY PRZEZ AUTORA, NIEDAJĄCY SIĘ ZWERYFIKOWAĆ POPRZEZ ODNIESIENIE DO RZECZYWISTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO DZIEŁA LITERACKIEGO - JEST ON STWORZONY PRZEZ AUTORA, NIEDAJĄCY SIĘ ZWERYFIKOWAĆ POPRZEZ ODNIESIENIE DO RZECZYWISTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIKCJA LITERACKA właściwość świata przedstawionego dzieła literackiego - jest on stworzony przez autora, niedający się zweryfikować poprzez odniesienie do rzeczywistości (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIKCJA LITERACKA
właściwość świata przedstawionego dzieła literackiego - jest on stworzony przez autora, niedający się zweryfikować poprzez odniesienie do rzeczywistości (na 15 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO DZIEŁA LITERACKIEGO - JEST ON STWORZONY PRZEZ AUTORA, NIEDAJĄCY SIĘ ZWERYFIKOWAĆ POPRZEZ ODNIESIENIE DO RZECZYWISTOŚCI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO DZIEŁA LITERACKIEGO - JEST ON STWORZONY PRZEZ AUTORA, NIEDAJĄCY SIĘ ZWERYFIKOWAĆ POPRZEZ ODNIESIENIE DO RZECZYWISTOŚCI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x