COŚ, CO JEST TYPOWE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁAŚCIWOŚĆ to:

coś, co jest typowe dla kogoś lub czegoś (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ to:

kompetencja organu wszczynającego postępowanie (na 10 lit.)WŁAŚCIWOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest dopasowane do jakiegoś celu, jest (wydaje się) odpowiednie, spełnia określone warunki, jest dobre (na 10 lit.)WŁAŚCIWOŚĆ to:

stosowność, to, że coś wydaje się odpowiednie, stosowne, jest dobrze oceniane np. pod względem moralnym lub pod względem grzeczności (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO JEST TYPOWE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.968

NADPROŻE, INSYNUATOR, MAPA FIZYCZNA, MENZURKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, NAKIEROWANIE SIĘ, MIKROKULTURA, PIECZARKOWA, POBLISKOŚĆ, LOKUM, REWERENCJA, MELASA, SŁODYCZ, HADŻ, PARTYKUŁA, KOMANDOR, KOPROWINA, PASCHA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, REAKCJA, ALOZA NIEBIESKA, SAMOGONKA, KONIUSZEK, INTERNACJONALIZM, PRAGMATYCZNOŚĆ, PRZYKŁAD, UKŁAD OPTYCZNY, FARMAKOEKONOMIKA, WĄTŁOŚĆ, MINI-ALBUM, SZYFON, ŁAŃCUSZEK, WYNAGRODZENIE, KONIECZNOŚĆ, AUTSAJDER, RADIOECHO, LUCERNA, POŻYWIENIE, WIERNOŚĆ, PRZECHOWANIE, LINIA CZYSTA, PEDERASTKA, ZAMIENIALNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, TRIAL ROWEROWY, PASSA, SPŁONKA, BATERIA, POTRÓJNOŚĆ, FASOLA, PIĄTA CZĘŚĆ, BUTLA, COB, DŻOLER, CYNKOGRAFIA, ROZJAZD, POSZLAKA, HASŁO, OKRĄGŁOŚĆ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, STREAMING, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, BACYTRACYNA, GLORIA, ŚWIADCZENIE, CZÓŁNO, RAMA, LOKUCJA, SKOPEK, FUTERKO, MOHRG, KOMITET, SIODŁO, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SUCHY PROWIANT, NASTĘPSTWO, SKALISKO, OKNO, DZIADOWINA, NIEAKTUALNOŚĆ, APARTAMENT, INWEKTYWA, KONTO DEPOZYTOWE, FAKTOR, VALYRIA, AKCJONARIUSZ, SYMETRIA, ALFABET MIGANY, AUTENTYCZNOŚĆ, KREDYT PAŃSTWOWY, ZARZĄDZENIE, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, BICIE CZOŁEM, RAZ, ARABESKA, ANTECEDENCJA, PLAC, KAMPYLOGNATOID, PULARES, JĘZYK HAUSA, OBRAZA, ZGODNOŚĆ, ŻÓŁTY ALARM, PULPA, LITERATURA FAKTU, FUNKCJONALIZM, PODAŻ NIEELASTYCZNA, DZIURA, KONSULTANT, WYCIERACZKA, NASTAWA OŁTARZOWA, PODATEK TONAŻOWY, MYSZ, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, OBOSIECZNOŚĆ, AZJATA, TELEKONWERTER, KUKIEŁKA, LICZKO, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, KŁĘBCZAK, BAGIENNIK OBŁY, ŁACINNICZKA, STUKNIĘCIE, OBROK, MĄŻ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ŻEBRO, SKUTECZNOŚĆ, BIEDRZENIEC, PETRYFIKACJA, ANTYCHOLINERGIK, KACERSTWO, PRZERYWACZ, STAROŚĆ, METROPOLIZACJA, HOSTEL, THAULOW, MARCHWIANE RĘCE, ŻÓŁW MALOWANY, KOEGZYSTENCJA, INKLINACJA, ÓSEMKA, TEKSTOWOŚĆ, HELLEŃSKOŚĆ, POSYŁKA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, NIEPODLEGŁOŚĆ, KIRPAN, JĘZYK WEWNĘTRZNY, GAZ PIEPRZOWY, LIPA, OKNO, MEANDER, TANDEM, SAMOURZECZYWISTNIANIE, URYNA, MANIPULACYJNOŚĆ, POLSKOŚĆ, POŁAĆ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, DNI OTWARTE, INTERPRETATOR, DZIEŁO, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, AKTUALNOŚĆ, BÓL, ZAWŁOKI, DRAMAT SĄDOWY, NIEODZOWNOŚĆ, KRYSTALIZACJA, SPANDAU, USZAK, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, PIŁA CZOPOWA, WÓZ KEMPINGOWY, BIEGUN, GRIECZANINOW, KARRUKA, KERN, KURACJA UDERZENIOWA, KODEKS, KALIBER, SUSZ, NEUROTRANSMITER, FORTALICJA, OBRAZ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, BULAJ, TWIERDZENIE SINUSÓW, WIEK PRODUKCYJNY, SZLIFIERKA KĄTOWA, MŁODZI, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, KOMISJA REWIZYJNA, ROZBIÓR, ZAPYTANIE OFERTOWE, GŁUCHOŚĆ, NADAWCA SPOŁECZNY, PLĄS, TOUROPERATOR, EKSPARTNER, POPRAWA, TRYBUNAŁ, KOLOSTOMIA, PASSACAGLIA, KORKOWIEC, ENERGOELEKTRYK, KSIĄŻĄTKO, ŚWIADOMOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, RUMOWISKO, HUMANISTYKA, NIEUDOLNOŚĆ, ALOES, RZEKA EPIZODYCZNA, ZGROMADZENIE CZYNNE, PSIKUS, MARGINES, PLAKAT, PODBIERACZ, CHINE, SZUPINKA, KOLEGA PO FACHU, CIĄGNIK SIODŁOWY, POSEŁ, KANAŁ TEMATYCZNY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, SZCZYT, BEZPODSTAWNOŚĆ, DRAJREP, BOGUMIŁ, NIEMĘSKOŚĆ, GLORIETA, NIEWYDAJNOŚĆ, STAN WZBUDZONY, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, DURNOŚĆ, KARDIGAN, KARIN, KOBIETON, SROMOTNIK WOALKOWY, FACHOWIEC, ZWIJARKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, SALCESON, PASJONISTA, WIROSZYBOWIEC, TEOGONIA, TOPOLOGIA SZYNOWA, KLAUZULA DUALNA, UNIONISTKA, KOŚĆ, OBRÓŻKA, NEUTRALIZACJA, ILORAZ RODZINNY, MASZYNOWNIA, ILOCZAS, DRZEWO, GRZYB PIASKOWY, USTANOWICIEL, GŁOS, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, SIEWNIK RZUTOWY, MKLIK, LASECZKA, KOSA, ODGŁOS, KARPLE, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, WYBIJACZ, STRZAŁECZKA, REFLEKSYWNOŚĆ, INSTRUMENT STRUNOWY, PLAN SYTUACYJNY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, MARKETING INWAZYJNY, MAKI ZŁOTY, DIABEŁEK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DWUNASTKA, OŚLE UCHO, ZATOKA, POLEPA, KABANOS, PERSEKUCJA, MAGNETYCZNOŚĆ, DYPODIA, ALIT, NEBULIZACJA, MODRASZEK ADONIS, FUTER, WYROŚLE, DRYL, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, CZERPARKA, KLIN, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, ?POLE ELEKTRYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.968 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO JEST TYPOWE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO JEST TYPOWE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁAŚCIWOŚĆ coś, co jest typowe dla kogoś lub czegoś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁAŚCIWOŚĆ
coś, co jest typowe dla kogoś lub czegoś (na 10 lit.).

Oprócz COŚ, CO JEST TYPOWE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - COŚ, CO JEST TYPOWE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x