NIEWIELKA PRACA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYJAŚNIENIE OGÓLNIEJSZEJ KWESTII, CZĘŚCIOWE BĄDŹ WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE PEWNEGO ZAGADNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYCZYNEK to:

niewielka praca, której zadaniem jest wyjaśnienie ogólniejszej kwestii, częściowe bądź wstępne przedstawienie pewnego zagadnienia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYCZYNEK

PRZYCZYNEK to:

wypowiedź, która jest zapowiedzią wydarzenia albo innej wypowiedzi (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA PRACA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYJAŚNIENIE OGÓLNIEJSZEJ KWESTII, CZĘŚCIOWE BĄDŹ WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE PEWNEGO ZAGADNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.007

FILOZOFIA PRAKTYCZNA, PLUS, SPRAWNOŚĆ, FUTERKO, KNAGA, PRINCESSA, CIĄG GEOMETRYCZNY, MASZYNA CIEPLNA, ŁYKOWATOŚĆ, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, ASPIRYNA, KRATOWNICA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PROCES POLITROPOWY, PASZA, NERWICA WEGETATYWNA, SASZETKA, POZWANY, FACET, ORIJA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ARCYDZIELNOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, OMIEG SERCOWATY, PRZODOMÓŻDŻE, SKANDYNAWSKOŚĆ, PORZĄDEK CIĄGŁY, CAP, KRUCHOŚĆ, ASYMPTOTA, TĘTNICA NERKOWA, OGNISKO, ADWOKAT DIABŁA, BREAKDANCE, OSŁONOWOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, CHOROBA KAHLERA, MORALNOŚĆ, IZOLACJA, ANTYELEKTRON, DONOŚNIK, CHŁODNIK LITEWSKI, PODEJŹRZON, KLECANKA RDZAWOROŻNA, GOŹDZIENIEC, MACIERZ NIEOSOBLIWA, PRZYZWOITOŚĆ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, FIRMA KRZAK, AEDICULA, SZKLARZ, GRAFIKA, SAMURAJ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, STATYSTYKA, EKONOMIA DOBROBYTU, OSCYLATOR, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ARTERIOGRAFIA, TWIERDZENIE REESA, KOLIDAR, MARYJNOŚĆ, CHEMEX, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, MAPA BITOWA, ALBAŃSKOŚĆ, WARSTWA EUFOTYCZNA, DIODA PROSTOWNICZA, KATEGORIA URZĘDNICZA, ASYSTA, KADŹ ZALEWNA, FURIERYZM, TURBINA CIEPLNA, ZDANIE WZGLĘDNE, GONADA, PŁYWAK, PREPARAT CHEMICZNY, TRZYDZIESTKA, STAROŚWIECKOŚĆ, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, FRANCA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, ZAKON, LEWICOWOŚĆ, APROBACJA, MANIERZYSTA, KAPUSTA PASTEWNA, OPOŁEK, FOSFOREK, KOMPENSATOR, MATERIALNOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, MAŁPKA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, WYRAŻENIE, WIECZORÓWKA, REPETYTYWNOŚĆ, OBROTNICA, GNUŚNOŚĆ, BIAŁA STOPA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ROMANS GOTYCKI, PANEWKA, ROZBRATEL, CIASTO, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, LABIRYNT, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, MINÓG STRUMIENIOWY, ŻYWIZNA, SIARCZEK, TWIERDZENIE SINUSÓW, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, FUNDUSZ MIESZANY, ANTYFONA, SUBSYSTENCJA, DUSZA TOWARZYSTWA, FRAZA CZASOWNIKOWA, MODULARNOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, SUTENERSTWO, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, WADA, OHYDZTWO, GELDERLÄNDER, OGNIWO STĘŻENIOWE, PRZEJEŻDŻAJĄCA, UBOGOŚĆ, MASKA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, WODA POZAKLASOWA, TURBINA PROMIENIOWA, PODSYP, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, OBUSTRONNOŚĆ, WYSZYWANKA, SFORMUŁOWANIE, ABISAL, FAJANS, OSNUJKA, PRZENIKLIWOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, PISZCZAŁKA, PRAGMATYCZNOŚĆ, ORONGO, DZIESIĄTKA, MORDKA, FAKTYCZNOŚĆ, NAFCIARSTWO, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, MACIERZ ZESPOLONA, KRWINKA, KACZKA, UKOŚNIKOWATE, WIMPERGA, EGZOSZKIELET, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, ZARODZIEC SIERPOWY, NAJEM OKAZJONALNY, ZŁORZECZENIE, CZASOWNIK FRAZALNY, ZASIADKA, PUŁAPKA KREDYTOWA, KROKODYLOWATE, ATLANTYDA, NIEGUSTOWNOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, PROJEKCYJNOŚĆ, ŚWIĘTA KSIĘGA, PERKOZ OLBRZYMI, ASYSTA, REAKTOR GAZOWY, WĘGORZOWATE, KANAŁ, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, KASA POŻYCZKOWA, RELA, ZAPYCHACZ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ZAKRĘT, PRAZYNOFITY, DIARIUSZ, MORDOBICIE, GRAFIKA WEKTOROWA, ŁYŻECZKOWANIE, HETAJRA, IRONICZNOŚĆ, SPACHACZ ZIELONAWY, RZEKA AUTOCHTONICZNA, BIAŁKO, SKRZYNKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BARCZATKA, TRÓJCA, SZORSTKOŚĆ, STOPIEŃ CELSJUSZA, KIERAT, HYPOTYPOZA, KREDYT KONSUMPCYJNY, PROBLEMATYZACJA, ARENGA PIERZASTA, TEATR, NOWICJUSZKA, PALINKA, ROBOTA, BRUDNA ROBOTA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, NADSUBSKRYPCJA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, TAKTYCZNOŚĆ, GIĘCIE, HIPERPRZESTRZEŃ, JIG, JEDNOSTRONNOŚĆ, DOM PRZYSŁUPOWY, ORKA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, GRZBIETORODOWATE, PIROGA, PIEPRZ GWINEJSKI, MIEJSCOWA, KABINA, CENA DETALICZNA, CYRK, KOŁO, ŚCISŁOŚĆ, MODRASZEK NAUSITOUS, MOZAZAUR, AUTSAJDER, SKŁADNIK ODŻYWCZY, AGRESYWNOŚĆ, SUPERKLIENT, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, APOKRYFICZNOŚĆ, ZĘBNICA, ZAINTERESOWANY, SŁABEUSZ, BIOMETRYKA, KARZEŁ, FUTRO, TEMPERATURA KELVINA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, DESKA, USYTUOWANIE, KRYL PÓŁNOCNY, PRZENOSKA, CEPELIADA, KLASYCZKA, OFFSET, KOMUNIA, RETORYCZNOŚĆ, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, EROZJA WIATROWA, NAGRANIE WIDEO, TEMPERATURA KRYTYCZNA, ŁAŃCUSZEK, SZYMPANS, DELFIN BIAŁOBOKI, CZERWOŃCZYK UROCZEK, SYMULACJONIZM, CYNKOTYPIA, ADWEKCJA, SPÓJNOŚĆ, MUTACJA GENOWA, BYTOMKOWIEC, WOLNY OBSZAR CELNY, WOLANIE, PARAPETÓWA, PRZEMYŚLNOŚĆ, PARGAMIN, SPŁYWNIK, POWIEŚĆ MIŁOSNA, WEWNĘTRZNY, POPĘDLIWOŚĆ, LOKATA DYNAMICZNA, LAMPA BENZYNOWA, WYTWÓRCZOŚĆ, PODRZĘDNIK, KARŁOWATOŚĆ, RYSUNEK, BAWET, LEMUR KARŁOWATY, SUBSTYTUCJA, PIERWSZOŚĆ, DYSCYPLINA PARTYJNA, FILTR BESSELA, AEDICULA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MUMIA, PAPROTKA, CZYN NIERZĄDNY, ?RAMDYSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.007 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA PRACA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYJAŚNIENIE OGÓLNIEJSZEJ KWESTII, CZĘŚCIOWE BĄDŹ WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE PEWNEGO ZAGADNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA PRACA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYJAŚNIENIE OGÓLNIEJSZEJ KWESTII, CZĘŚCIOWE BĄDŹ WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE PEWNEGO ZAGADNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYCZYNEK niewielka praca, której zadaniem jest wyjaśnienie ogólniejszej kwestii, częściowe bądź wstępne przedstawienie pewnego zagadnienia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYCZYNEK
niewielka praca, której zadaniem jest wyjaśnienie ogólniejszej kwestii, częściowe bądź wstępne przedstawienie pewnego zagadnienia (na 10 lit.).

Oprócz NIEWIELKA PRACA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYJAŚNIENIE OGÓLNIEJSZEJ KWESTII, CZĘŚCIOWE BĄDŹ WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE PEWNEGO ZAGADNIENIA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - NIEWIELKA PRACA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYJAŚNIENIE OGÓLNIEJSZEJ KWESTII, CZĘŚCIOWE BĄDŹ WSTĘPNE PRZEDSTAWIENIE PEWNEGO ZAGADNIENIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x