KAWA PRZYGOTOWANA W SPECJALNYM EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM, KTÓREJ PIJE SIĘ MAŁO, JEST GĘSTA I CZĘSTO MA NATURALNĄ PIANKĘ, PARZONA JEST Z MIESZANEK RÓŻNYCH GATUNKÓW KAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ESPRESSO to:

kawa przygotowana w specjalnym ekspresie ciśnieniowym, której pije się mało, jest gęsta i często ma naturalną piankę, parzona jest z mieszanek różnych gatunków kawy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWA PRZYGOTOWANA W SPECJALNYM EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM, KTÓREJ PIJE SIĘ MAŁO, JEST GĘSTA I CZĘSTO MA NATURALNĄ PIANKĘ, PARZONA JEST Z MIESZANEK RÓŻNYCH GATUNKÓW KAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.845

HEAVY METAL, INKA, IMMUNOFLUORESCENCJA, BIEGUN POTYLICZNY, TYFUS PLAMISTY, KOPIA, RDZEŃ, PARANOIK, REAGINA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, ADRES PAMIĘCI, ŻOŁĘDNICA, SKRZYNKA, AFGAŃSKI, SZPULA, REAKCJA, ASTROLOG, NIESTATECZNOŚĆ, KĄT OSTRY, KREDKA WOSKOWA, KLIRING, HAK, INTERWIZJA, PIĘCIORNIK SIWY, DZIENNIKARZ, STYGOKSEN, GWIAZDA WIELOKROTNA, ROCZNIK, RUCHOMOŚĆ, IRGA POZIOMA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, ZEGAREK KIESZONKOWY, ORTOPTYCZKA, KARALNOŚĆ, RZEŹBA, KLUCZ, POTRZEBA, ŚWIATŁO ZIELONE, PROCES NIEODWRACALNY, DERYWATYWA, INTERLINGWISTYKA, GRADACJA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, CZUJNIK GENERACYJNY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MASA, CHIROPTEROLOGIA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ZAGADKA, KONFESJA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PRZEWODZIK, ODROŚL, FRASZKA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, CHWILA, ODŻYWCZOŚĆ, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, CZUŁOŚĆ, WIELOBÓJ, CUKRZYCA, KADZIELNICZKA, HAMULEC LUZOWANY, FORMA, POSADZKA, WZW A, SYRENY, TOPIALNIA, ODPŁYW, WOŁEK, ZYGOTARIANIN, WOSKOWATOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, GAZ WULKANICZNY, LEMNID, BOĆWINA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, CYKL GRANICZNY, TRASZKA PIRENEJSKA, WIĄZANIE JONOWE, MISIEK, IMMUNOPATOLOGIA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, ALEGORYZM, AUTYZM, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KASETKA, JASZCZURKA SARGANTANA, KWARCÓWKA, NOWOZACIĘŻNY, KURATOR SZTUKI, PRAWOZNAWCA, POTĘGA, RODZICIELSKOŚĆ, RANA SZARPANA, WINOGRODNIK, WARCHOŁ, SREBRNA PAPROĆ, BIOFILNOŚĆ, WIKIPEDYSTKA, RUMUN, PYLICA TALKOWA, ASTRONAWIGACJA, HISTORIA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, POWIEŚĆ SENSACYJNA, KOMEDIA KRYMINALNA, KUPER, WŁAŚCIWOŚĆ, RUCH PRECESYJNY, AWANGARDA, ABORCJONISTKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, SZEREG HOMOLOGICZNY, DYSPOZYTYWNOŚĆ, JĘZYK KENTUM, JESIOTRY, OGRANICZENIE, CYGARNICA, TEORBAN, PARA MINIMALNA, WYROK, WACHLARZ, TAŚMA MAGNETYCZNA, RZEŹNIA, MILICJANT, LATAWIEC, FORNALKA, KARBONATYT, FRYWOLNOŚĆ, ZAPUSTY, SYNTETYK, SYNDROM WILKOŁAKA, SYSTEMOWOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, FIKOLOGIA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, CHMURA KŁĘBIASTA, PARAFRAZA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, PEŁNOROŻCE, ŁOWCZY, MAKABRA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, GATUNEK AGAMICZNY, BANK GENÓW, SZTUCZNE ŻYCIE, DAWKA DOPUSZCZALNA, SIAD TURECKI, KAMBIUM WASKULARNE, KLUCZ KODOWY, STRZĘPIEL, MODYFIKACJA, REAKCJA SPRAWCZA, MAK NIEBIESKI, CEREBROZYD, SPEKULACJA, DRES, GATUNEK AMFITERMICZNY, ZAJOB, WÓZEK INWALIDZKI, POLIMAT, INSTRUMENT DREWNIANY, KONKLAWE, SZPICAK, ŚMIETANKA, ROZMIAR KĄTOWY, PASTISZ, TELEKOMUTACJA, RADIOBIOLOGIA, TANYSTROF, MAGAZYN, CHWILÓWKA, ETER, GRUBOŚĆ, DRAŻLIWOŚĆ, OBŻARTUCH, FAVELA, CYBORIUM, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KASZUBSKOŚĆ, TARCZKA, HURTNICA WSTYDLIWA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, PIERWORYS MAPY, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, POWAGA, PŁETWA TŁUSZCZOWA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, DUSZPASTERSTWO, TAMARYND, PODKOLANIE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ORGANOLOGIA, SIATKA, NAKIEROWANIE SIĘ, KRĄGLIK, HISTORYZM MASKI, SPADOCHRONIARKA, TERAPENA KAROLIŃSKA, RÓWNIA POCHYŁA, CHOROBOWE, SŁODKA BUŁKA, SKÓRZAK, RESPONSORIUM, BIEDACZKA, POLEWA, SKRZYWDZONY, ULM, POETESSA, GRAFITYZACJA, KIESZENIÓWKA, WSZY, LAMBADA, PRAWO RYNKÓW, WANIENECZKA, PODDIALEKT, RAMFORYNCHUSY, BIELINEK BYTOMKOWIEC, REAKCJA ORIENTACYJNA, COB IRLANDZKI, AUDIOTEKST, SOLUCJA, MADZIARSKI, KOMPLEKS ŻYTNI, ROK JUBILEUSZOWY, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, REGULACJA KASKADOWA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, MÓWNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, NAWÓJ, MATERIAŁ, GÓWIENKO, PERFUMA, DRZEWO, OPRYSZCZKA, MERYSTEM, KOLCZAKOWATE, WIDZOWNIA, POJAZD SILNIKOWY, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, NIESAMOISTNOŚĆ, ZASIADKA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, OKRUTNOŚĆ, KATAFALK, CUMULONIMBUS, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, BAŃKA SPEKULACYJNA, FAZA OŻYWIENIA, ZUŻYCIE, POPIELICA, APERIODYCZNOŚĆ, PEDOFIL, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, METEOR, ACYDURIA MEWALONIANOWA, SOŚNIAK, CIEMNOBLASZEK, NIMBUS, CIENIAS, KOMISANT, POKŁAD DOLNY, ŚLUZAK, WIKARYZM EKOLOGICZNY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GIL, OSTOJA, PRĄD TĘTNIĄCY, TACZANKA, KOMUNALKA, KOMORA, GOTYCYZM, JEDNOSTRONNOŚĆ, PROCESOWICZ, PLEŚNIAK, NAGOŚĆ, EGZEKUTOR, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, WEDGE, WAPER, KONCHIOLINA, DUSZA, WYCINEK, OKRUSZYNKA, ANODA, SEKCJA, MATERIALNIA, KRATKA, DRENAŻ KIESZENI, DECENTRALIZACJA, DEKIEL, SIEWKI, DEGRENGOLADA, KRUSZYNA, ?WIELKOŚĆ SKALARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.845 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWA PRZYGOTOWANA W SPECJALNYM EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM, KTÓREJ PIJE SIĘ MAŁO, JEST GĘSTA I CZĘSTO MA NATURALNĄ PIANKĘ, PARZONA JEST Z MIESZANEK RÓŻNYCH GATUNKÓW KAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWA PRZYGOTOWANA W SPECJALNYM EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM, KTÓREJ PIJE SIĘ MAŁO, JEST GĘSTA I CZĘSTO MA NATURALNĄ PIANKĘ, PARZONA JEST Z MIESZANEK RÓŻNYCH GATUNKÓW KAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ESPRESSO kawa przygotowana w specjalnym ekspresie ciśnieniowym, której pije się mało, jest gęsta i często ma naturalną piankę, parzona jest z mieszanek różnych gatunków kawy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ESPRESSO
kawa przygotowana w specjalnym ekspresie ciśnieniowym, której pije się mało, jest gęsta i często ma naturalną piankę, parzona jest z mieszanek różnych gatunków kawy (na 8 lit.).

Oprócz KAWA PRZYGOTOWANA W SPECJALNYM EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM, KTÓREJ PIJE SIĘ MAŁO, JEST GĘSTA I CZĘSTO MA NATURALNĄ PIANKĘ, PARZONA JEST Z MIESZANEK RÓŻNYCH GATUNKÓW KAWY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KAWA PRZYGOTOWANA W SPECJALNYM EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM, KTÓREJ PIJE SIĘ MAŁO, JEST GĘSTA I CZĘSTO MA NATURALNĄ PIANKĘ, PARZONA JEST Z MIESZANEK RÓŻNYCH GATUNKÓW KAWY. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast