STAN ORGANIZMU, KTÓREGO TEMPERATURA JEST PODWYŻSZONA, POWYŻEJ NORMY; ZWYKLE TOWARZYSZY CHOROBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORĄCZKA to:

stan organizmu, którego temperatura jest podwyższona, powyżej normy; zwykle towarzyszy chorobie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GORĄCZKA

GORĄCZKA to:

przenośnie: stan napięcia emocjonalnego, doświadczenie intensywnych uczuć (na 8 lit.)GORĄCZKA to:

przenośnie: sytuacja (zespół okoliczności), w której jakieś działanie (lub zespół działań) wykonywane jest ze szczególną intensywnością, zaangażowaniem, zapałem, nawet przesadą przekraczającą granice rozsądku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN ORGANIZMU, KTÓREGO TEMPERATURA JEST PODWYŻSZONA, POWYŻEJ NORMY; ZWYKLE TOWARZYSZY CHOROBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.726

PROLETARIUSZ, FURUNKULOZA, KLER, INDYKATOR, FORTECA, READMISJA, MISIACZEK, ŚLĄSKOŚĆ, TRAKEN, MELODIA, NATARCZYWOŚĆ, OPASANIE, NIEPOKALANOŚĆ, GOGLE, AFTERPARTY, KOŃCOWOŚĆ, SPOT, WINO WZMACNIANE, SAMORODNOŚĆ, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, CHUDOŚĆ, REMINISCENCJA, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, ZWIĄZEK ORGANICZNY, SOWIZDRZALSTWO, TELEWIZJA, PIRAMIDA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, WZMACNIACZ OPERACYJNY, JĘZYK BERTA, KRWIOBIEG, SILNIK KWADRATOWY, CZEPIAKI, ANTYELEKTRON, SŁODYCZ, WIĄZANIE ATOMOWE, WARTOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, JĘZYK MARTWY, PRACOBIORCA, WELLINGTON, OPRAWA, SULFADIAZYNA, SUBSKRYBENT, JEDNOSTRONNOŚĆ, PODSTAWA, TEATR MUZYCZNY, USTĘPLIWOŚĆ, KURSOR, NADZÓR BANKOWY, MATEMATYKA STOSOWANA, SILNIK SYNCHRONICZNY, KAPISZON, ORTEZA, OBSZAR CELNY, TANCERKA, ODTLENIACZ, MOC, PERYMETR, DOBRODUSZNOŚĆ, JĄDRO, ORGANIZACJA, ŻAŁOSNOŚĆ, AEDICULA, FUNKCJA TOTALNA, CHWYTAK, GRUPA ALGEBRAICZNA, GŁUPKOWATOŚĆ, ŚLEPY NABÓJ, ORONGO, LITOŚCIWOŚĆ, TRIANGUŁ, PROSTOWNIK SELENOWY, ŻABKA, ELASTIK, ZAWODOWOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, AUTOMATYKA POGODOWA, FORMA, PRĘT STALOWY, OLDBOJ, OLEJARZ, ZAPASY, KLUSKI ŚLĄSKIE, ANIMALIZM, TRUFLA, SWOISTOŚĆ, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PARAIBA, EKSTREMALNOŚĆ, IDAHO, RAJD, MODYFIKACJA, OCEMBROWANIE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, SZKODNIK, SPOCZYNEK, SOSRĘB, WĄTŁOŚĆ, ALTERNATYWA, SILNIK ELEKTRYCZNY, KONAJĄCY, NIESKWAPLIWOŚĆ, PROSTA, HAKONOS, CHICHOT, ZWOLNIENIE, STAN NATURY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, WIMBLEDON, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, GWICHT, TAKTYKA, ŚMIGŁOWCOWIEC, ROZGRZEWKA, MEDYCYNA PRACY, ARCHEONY, REGULATOR POKOJOWY, LOKAJSTWO, ABRAKADABRA, ALBAŃSKOŚĆ, KOMPETENCJA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, MUSZLA, GAZIARZ, PROTEST SONG, KOZIOŁ EUROPEJSKI, PAPRYKARZ, NEGATYWIZM, AMFIBIJNOŚĆ, MODEL, NAKAZ, POLAROGRAFIA, ZASKOK, TRANSAKCJA WIĄZANA, MADREPORA, DEPORTOWANY, CZUBEK, IOWA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, OPRAWA, NIEBO, STANDARD, WIEŚNIAK, UPOŚLEDZONY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ELITARNOŚĆ, LOTKA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, PARASYMPATYKOLITYK, NĘDZA, FORTEPIAN KONCERTOWY, KODON NONSENSOWNY, NIECKA, MUNSZTUK, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, MECZ MISTRZOWSKI, ETANOLOAMINA, STANOWCZOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, NEGOCJACJA, GNOMON, WOLTAMPEROMETRIA, RODZINA KATYŃSKA, CZERWONA KSIĘGA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, BAGNET, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, PELENG, SKRZYNKA, WOLNOŚCIOWIEC, WYRAZISTOŚĆ, KAPUSTA GŁĄBIASTA, PAPROTNIKI, HISTORYZM, BIELINEK RUKIEWNIK, SAMARA, GARNUSZEK, SEKSTA, PREFIKS, SZKŁO ORGANICZNE, WARZĘCHA MAŁA, PRZEŚLADOWANIE, ZASTAW REJESTROWY, WYDERKA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MAKROMINERAŁ, POZŁOTKA, KĄT PEŁNY, DYSPLASTYK, TRANSGEN, POLE KARNE, GRYZETKA, STAN NIEUSTALONY, GŁOŚNIK OTWARTY, PRZYPADEK, BIODRA, TWINNING, PRAKTYCZNOŚĆ, SMOK WAWELSKI, DOMENA PUBLICZNA, METKA, WYDAJNOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, ŁOŻNIK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, HAJDUK, POGODNOŚĆ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, GRANATNIK, PUSTY DŹWIĘK, DOPING, OWCA CZTEROROGA, BEZKLASOWOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WYŁOM, POLKA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DZIELNA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, WZW D, SPŁASZCZKOWATE, ŚMIESZKA, KAPLIN, BONŻURKA, EGZEMPLARYZM, BUFOR, PIESZCZOTA, CERKIEWSZCZYZNA, ZAJĄC SZARAK, WZW A, FUNKCJA CELOWA, WSTĘŻNICE, LODOWIEC SIECIOWY, PIKIETA, ALASKA, MAŁY PODATNIK, OSTRIA, WELWET, MILICJA, ANTROPOLOGIZM, WEKTOR JEDNOSTKOWY, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, AWERSJA DO RYZYKA, NIEUWAŻNOŚĆ, SAMOOKREŚLENIE, CIELĘCINKA, STRATEGICZNOŚĆ, KSOBNOŚĆ, DZWONECZNIK WONNY, WESOŁOŚĆ, TRIAL, LOTNIK, AGATIS MOCNY, ŁOWCZY, CRACK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, CIRROCUMULUS, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, PASZCZUR, JUDAIZM, EMULGACJA, PREDELLA, WAGON PULMANOWSKI, ORATORIANIE, WIEK PRZEDEMERYTALNY, PIORUN KULISTY, NARZĄD ROZRODCZY, DOBRO, NASIADÓWKA, ZERÓWKA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, LEASING OPERACYJNY, TOALETA, PODSZEWKA, POKREWNA DUSZA, TRANSPARENT, CONCEPT ART, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, WILGOTNOŚĆ, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, WIELKOŚĆ, HETEROATOM, KRÓLEWICZĄTKO, AKORD NONOWY, NIEGODZIWOŚĆ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, REGUŁA TINBERGENA, MIEDNICZKA, MASYW GÓRSKI, KOSZYK, SOŚNINA, ?POTAJEMNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN ORGANIZMU, KTÓREGO TEMPERATURA JEST PODWYŻSZONA, POWYŻEJ NORMY; ZWYKLE TOWARZYSZY CHOROBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN ORGANIZMU, KTÓREGO TEMPERATURA JEST PODWYŻSZONA, POWYŻEJ NORMY; ZWYKLE TOWARZYSZY CHOROBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GORĄCZKA stan organizmu, którego temperatura jest podwyższona, powyżej normy; zwykle towarzyszy chorobie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORĄCZKA
stan organizmu, którego temperatura jest podwyższona, powyżej normy; zwykle towarzyszy chorobie (na 8 lit.).

Oprócz STAN ORGANIZMU, KTÓREGO TEMPERATURA JEST PODWYŻSZONA, POWYŻEJ NORMY; ZWYKLE TOWARZYSZY CHOROBIE sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - STAN ORGANIZMU, KTÓREGO TEMPERATURA JEST PODWYŻSZONA, POWYŻEJ NORMY; ZWYKLE TOWARZYSZY CHOROBIE. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x