RECEPTOROWY NARZĄD ZMYSŁU WZROKU. NAJPROSTSZE OKO MA TYLKO ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA PEWNEGO ZAKRESU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO; BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE JEST W STANIE DOSTARCZYĆ INFORMACJI O KIERUNKU PADANIA ŚWIATŁA, JEGO INTENSYWNOŚCI ORAZ KSZTAŁTACH OBIEKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKO to:

receptorowy narząd zmysłu wzroku. Najprostsze oko ma tylko zdolność wykrywania pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego; bardziej skomplikowane jest w stanie dostarczyć informacji o kierunku padania światła, jego intensywności oraz kształtach obiektów (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKO

OKO to:

narząd wzroku u ludzi i zwierząt, jego zewnętrzny wizerunek w twarzy, czasem także o oku i okolicach, np. powiekach (na 3 lit.)OKO to:

kropla tłuszczu na powierzchni innego płynu (na 3 lit.)OKO to:

zdolność widzenia (na 3 lit.)OKO to:

wzrok w chwili patrzenia, wyrażający emocje; występuje w liczbie mnogiej (na 3 lit.)OKO to:

to, co jest kształtem lub funkcją podobne do oka (na 3 lit.)OKO to:

fachowa nazwa dziury w serze (na 3 lit.)OKO to:

niedosłowna wypowiedź lub podobny komunikat (na 3 lit.)OKO to:

służba pełniona przez marynarzy na dziobie statku (na 3 lit.)OKO to:

jedno u cyklopa (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RECEPTOROWY NARZĄD ZMYSŁU WZROKU. NAJPROSTSZE OKO MA TYLKO ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA PEWNEGO ZAKRESU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO; BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE JEST W STANIE DOSTARCZYĆ INFORMACJI O KIERUNKU PADANIA ŚWIATŁA, JEGO INTENSYWNOŚCI ORAZ KSZTAŁTACH OBIEKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.350

MPA, TURBOSŁOWIANIN, SOLE MINERALNE, GORĄCZKA REUMATYCZNA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, LIST ZASTAWNY, GORZKOŚĆ, LAMPA OBRAZOWA, PRĄDOMIERZ, STRZELANINA, OIOM, OBRÓT SYNCHRONICZNY, MISKA, MINÓG STRUMIENIOWY, ŻYWA LEKCJA, OMIEG SERCOWATY, NIEOPANOWANIE, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, RESZTKA, PERSKIE OKO, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, OBŁOŚĆ, WIERNY, BRONIOZNAWSTWO, BONGOSY, GNIAZDO SIECIOWE, FIGLARNOŚĆ, KLAPA, MANAT AFRYKAŃSKI, UBOGOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, PORÓD RODZINNY, WIDZENIE SKOTOPOWE, PROKONSUL, ERYTROCYT, WYRZUT, MOKROŚĆ, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, DIMER, ABSOLUTORIUM, PODŁOŻE MALARSKIE, ULEPSZACZ, PROTOTYPOWOŚĆ, KOMPANIA HONOROWA, JĘZYK GALICYJSKI, STADION OLIMPIJSKI, JASNOŚĆ, OPRAWA, FILTR POLARYZACYJNY, NEBIWOLOL, KOSTIUM KĄPIELOWY, EKONOMIA ROZWOJU, OBLADER, PISMO NUTOWE, UNIONISTKA, IDEALISTKA, PERKOZ Z ALAOTRA, REGULATOR POKOJOWY, POLESIE, RELACJA SYMETRYCZNA, PRZYCZYNA MATERIALNA, ZACIĘTOŚĆ, ŻARÓWKA, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, KNORR, MASŁO, GOLEM, ANIMALIZM, JEDNOSTKA INFORMACJI, MOD, DELFIN HEKTORA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ELEKTRORECEPCJA, REWOLUCJONISTA, DZIÓB, DELFINOWATE, POLARYZACJA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, FALLUS, RUCH DROGOWY, SURF ROCK, RAVEL, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, BĄK, LICZBA, HISTORIA, PUBLIKATOR, TRANSPARENTNOŚĆ, PSOTA, KONTROLA PARZYSTOŚCI, TRAŁOWIEC, GORZOWIANIN, OZDOBA, MŁYNEK, KRYSZNAIZM, ADMINISTRACJA MORSKA, KRZYŻ ROBERTSA, ODNÓŻA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, FIGA Z MAKIEM, JĘZYK AFRYKANERSKI, ISTNOŚĆ, ABSOLUTYZM, SSAK ŁOŻYSKOWY, PRZEDROST, UZALEŻNIONY, TAKSÓWKARKA, LUNETA, ODPROMIENNIK, MĘTY SPOŁECZNE, KILOKALORIA, ZDROWAŚKA, KODEKS, PERFUZJA, BARWICA DREWNA, POWIEŚĆ GOTYCKA, LECYTYNA, NIEWYBUCH, KOMPARATOR BŁYSKOWY, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, PŁOZA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYWIAD SKARBOWY, TEOLOGIA BIBLIJNA, CZEP, NIELITOŚCIWOŚĆ, SAKIEWNIK, WYDOLNOŚĆ, DZIWOŻONA, KUC BASKIJSKI, KANAŁ LATERALNY, ELEKTROLIT, HELIOLATRIA, NASILENIE, ZACISZNOŚĆ, PŁEĆ, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, MŁYNOWY, LINA PORĘCZOWA, KLUCZ SZWEDZKI, GRADACJA, ZAKRES, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, PŁASKONOS, LORIA, BOCZEK, FONDUE, MEDYCYNA KOSMICZNA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, PREPROCESOR, KROPKA, UFNOŚĆ, REGIONALISTA, DRAŻLIWOŚĆ, LAKTOWEGETARIANIN, SŁOWO, BIOETYKA, PERKOZ OLBRZYMI, UTWÓR WKŁADOWY, ZMOWA, FAJERWERKI, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, KAZUISTA, PRZESIEWACZ, NEUROPROTEKCJA, JAŹŃ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, KRAINA NEOTROPIKALNA, CYPRYŚNIK MEKSYKAŃSKI, OPTYKA FALOWA, SENSUALIZM, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, HUTNICTWO, CERATA, PODSTAWA PROGRAMOWA, CHÓD, NAZWA JEDNOSTKOWA, MIGAWKA, PUNKT APTECZNY, DUALNOŚĆ, ANTIDOTUM, ŻÓŁW CHIŃSKI, FRAKCJONISTA, PAPEDA, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, ANTAGONISTA, SATANISTA, KOSTNOJĘZYKOWE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, CHOROBA BUSCHKEGO, BURAK, MONARCHIA PARLAMENTARNA, CZUPURNOŚĆ, ADIANTUM KLINOWATE, WESOŁOŚĆ, KREDYT HIPOTECZNY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, RODZINA NIEPEŁNA, OPOZYCJA, KANGUR OLBRZYMI, NIEGOSPODARNOŚĆ, IRRADIACJA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, MIĘKKOŚĆ, TERAPENA KAROLIŃSKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, NARZĄD ŁZOWY, ZWODNICZOŚĆ, SPOT, RANA OPARZENIOWA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, DOROSŁOŚĆ, PÓŁWARIAT, FUNKCJA OGRANICZONA, NIETOPERZE, PAPROTKA ZWYCZAJNA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, STANOWCZOŚĆ, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, ANDERSEN, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ŚWIATŁA DROGOWE, STAROISLANDZKI, NERD, MANIFA, DZIEWIĘTNASTKA, GE'EZ, CZUPURNOŚĆ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ENDOTERMIA, MEDIATEKA, TRANSPORTER, ODCZYN LATEKSOWY, SYRYJSKI, KRZYWA PROSTOWALNA, SUWERENNOŚĆ, WOJAK, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, TAJEMNICZOŚĆ, ONR-OWIEC, BI, WANGA BŁĘKITNA, TAŚMA IZOLACYJNA, DZIAD, MEZOMORFIA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, EFEKT ZATŁOCZENIA, CZUŁOŚĆ, BYLICA POLNA, PASZPORTYZACJA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, CZEŚNIKOSTWO, INTERMEZZO, MIEJSCE, BRZEMIĘ, RACJA, PĘCHERZ, NASOSZNIKOWATE, CIĄG GŁÓWNY, PRACOHOLIK, NADGORLIWOŚĆ, PARAMAGNETYK, LAKONIZM, TRIATLON, PODPORA, LEBERWURST, WKŁUCIE CENTRALNE, BETA TESTER, AFEKTYWNOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, OBURĘCZNOŚĆ, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, WELON, ROZPOREK, HISTA, TOŻSAMOŚĆ, NOCEK OSTROUSZNY, ARMEŃSKI, SPONDYLOSOMA, HIPOLOGIA, KWADRATNIKOWATE, LODOWIEC CYRKOWY, ŚNIEG, KRYL PÓŁNOCNY, ORMIAŃSKI, SŁUPICA, LUK, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, WARTOŚĆ, AEROFON, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, GRUZIŃSKI, ?FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RECEPTOROWY NARZĄD ZMYSŁU WZROKU. NAJPROSTSZE OKO MA TYLKO ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA PEWNEGO ZAKRESU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO; BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE JEST W STANIE DOSTARCZYĆ INFORMACJI O KIERUNKU PADANIA ŚWIATŁA, JEGO INTENSYWNOŚCI ORAZ KSZTAŁTACH OBIEKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RECEPTOROWY NARZĄD ZMYSŁU WZROKU. NAJPROSTSZE OKO MA TYLKO ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA PEWNEGO ZAKRESU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO; BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE JEST W STANIE DOSTARCZYĆ INFORMACJI O KIERUNKU PADANIA ŚWIATŁA, JEGO INTENSYWNOŚCI ORAZ KSZTAŁTACH OBIEKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKO receptorowy narząd zmysłu wzroku. Najprostsze oko ma tylko zdolność wykrywania pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego; bardziej skomplikowane jest w stanie dostarczyć informacji o kierunku padania światła, jego intensywności oraz kształtach obiektów (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKO
receptorowy narząd zmysłu wzroku. Najprostsze oko ma tylko zdolność wykrywania pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego; bardziej skomplikowane jest w stanie dostarczyć informacji o kierunku padania światła, jego intensywności oraz kształtach obiektów (na 3 lit.).

Oprócz RECEPTOROWY NARZĄD ZMYSŁU WZROKU. NAJPROSTSZE OKO MA TYLKO ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA PEWNEGO ZAKRESU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO; BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE JEST W STANIE DOSTARCZYĆ INFORMACJI O KIERUNKU PADANIA ŚWIATŁA, JEGO INTENSYWNOŚCI ORAZ KSZTAŁTACH OBIEKTÓW sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - RECEPTOROWY NARZĄD ZMYSŁU WZROKU. NAJPROSTSZE OKO MA TYLKO ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA PEWNEGO ZAKRESU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO; BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE JEST W STANIE DOSTARCZYĆ INFORMACJI O KIERUNKU PADANIA ŚWIATŁA, JEGO INTENSYWNOŚCI ORAZ KSZTAŁTACH OBIEKTÓW. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x