TO, ŻE COŚ JEST ZAWIERANE, DOKONYWANE PRZEZ DWIE STRONY, NP. UMOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUSTRONNOŚĆ to:

to, że coś jest zawierane, dokonywane przez dwie strony, np. umowa (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUSTRONNOŚĆ

DWUSTRONNOŚĆ to:

to, że coś ma dwie strony albo znajduje się po dwóch stronach czegoś, np. druku (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST ZAWIERANE, DOKONYWANE PRZEZ DWIE STRONY, NP. UMOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.361

NIENOWOCZESNOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, RADOSNOŚĆ, PROMIENNIK, NIEWYRAŹNOŚĆ, TRAWIENIE, NIEBACZNOŚĆ, MEMBRANA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, PRAWORZĄDNOŚĆ, SYJON, CZTEROKROTNOŚĆ, BETONOWE BUTY, ZAIMEK ZWROTNY, NATARCZYWOŚĆ, SZARY RYNEK, PLAGA EGIPSKA, HARCOWNIK, IMPAS, ANACHRONICZNOŚĆ, CYWILKI, KOSZYK, EFEKT, POKRZYWKA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, KETOZA, POMUCHLA, KREDYT HIPOTECZNY, PLACOWE, ZAPRZEDANIEC, IMMUNIZACJA CZYNNA, BOMBA KOBALTOWA, PARASYMPATYKOLITYK, GENEZA, COSTER, KULOODPORNOŚĆ, CNOTA, WRZÓD TRAWIENNY, SPORT KWALIFIKOWANY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, TEST, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MARYJNOŚĆ, ROLLS-ROYCE, PORTUGALSKI, ODŻYWCZOŚĆ, METAJĘZYKOWOŚĆ, NAZWA POZORNA, NIEDORZECZNOŚĆ, PRODUKCJA WTÓRNA, KARTA WIZYTOWA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, NIEZGRABA, ZDANIE WZGLĘDNE, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, MIĘSIEŃ WDECHOWY, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, PODŚCIELISKO, ZBAWICIELKA, SYMBOL, ZAPIS, CALYPSO, GRUPA TOPOLOGICZNA, SZPERACZ, KUPON, RDZA ZBOŻOWA, KWEZAL, WIŚNIÓWKA, WZGLĄD, UŁAMEK PROSTY, ODCHYŁ, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, GRAF PŁASKI, ŁAKOMY KĄSEK, TERMINARZ, SIATKA, KNEBEL, ASPIRYNA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, FORMULARZOWOŚĆ, DIODA PROSTOWNICZA, MISJOLOGIA, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, PYCHOTKA, BĄBEL, OSTRY DYŻUR, APEL, CHOROBA WODUNKOWA, MNICH, KONFISKATA, GRADACJA, ZADZIORNOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, REKOMENDACJA, PROLIFERACJA, KĄŚLIWOŚĆ, AIRBUS, PENTIMENTO, MIKROSOCZEWKA, KARTA PRZETARGOWA, EUROPEJSKOŚĆ, UMOWA BARTEROWA, NIECIEKAWOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, REGUŁA GLOGERA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, DALMIERZ OPTYCZNY, MURSZ, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PATROLOWIEC, ALLEGRETTO, TATUAŻ, KOŃCÓWKA, STANDING FINANSOWY, PROTEROZUCHIDY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TWARDOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, METAMORFIZM WSTECZNY, JARMUŁKA, PRASA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, PORZĄDNICKI, NIEGOTOWOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, GYROS, POKREWNA DUSZA, UKRZYWDZONY, ZIEMIA NICZYJA, BANDOLET, WNIEBOWZIĘCIE, ATU, TAŚMOWY, GŁOSICIEL, PUNIJCZYK, OBSERWATOR, WIELKOŚĆ, BADANY, BIURO LUSTRACYJNE, MUSZKIETON, OTOCZKA MIELINOWA, ZAKŁADKA, WIRUSY DSDNA-RT, CHWILÓWKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ANTYWESTERN, PODATEK URBARIALNY, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, AMH, OPISTORCHOZA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, ULUBIENIEC, ŚRUTA SOJOWA, ŁOKIEĆ TENISISTY, ILUZJONIZM, PŁEĆ, BAŁWOCHWALSTWO, PIEŃ TRZEWNY, KRAKÓW, SUPERPRZEBÓJ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, JĘZYK TAMILSKI, BEZECNOŚĆ, DELEGATURA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, WIELKOŚĆ, STOPA PROCENTOWA, LAGERPETON, MŁOT, HUCULSKI, MONITOR, PODATEK OBROTOWY, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, DIODA PRÓŻNIOWA, ANTYHITLEROWIEC, OMIEG SERCOWATY, ŁATEK, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, EKONOMIA POLITYCZNA, KMIOT, SIERAK, ZASOBY, TWARDY OŁÓWEK, PLEJADY, COPYPASTA, ZAWALIDROGA, PARANOJA, POLEMICZNOŚĆ, FUNDUSZ MIESZANY, CZTERDZIESTKA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, DOSTĘPNOŚĆ, DIZAJN, FILM SCIENCE-FICTION, BIEGŁOŚĆ, PAREO, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, MASA, SIŁA, IMPERIUM GHISCARI, PUSTY DŹWIĘK, SYSTEM, SUS, ANTENA FERRYTOWA, FIMBRIA, POCZĄTEK, STREFA PERYGLACJALNA, CUCHA, KAUCJA GWARANCYJNA, STOPIWO, MODRASZEK NAUSITOUS, ANTYMONARCHISTA, SARISA, DOKTOR HONORIS CAUSA, LOGARYTM NATURALNY, CHEDDAR, ABFARAD, OCIEPLENIE, DROBNIACZKOWCE, ANONIM, KRWIOBIEG PŁUCNY, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, SKOK, KOMÓRKA KERRA, OSJAN, NEK, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, KREOLKA, ASYMILAT, ORIJA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ESPRESSO, AMFIBIJNOŚĆ, RAJFURKA, MEGAPASKAL, KASZANKA, ŚMIESZKA, STROIK, KRUCJATA, LOGIKA KIERUNKOWA, WELUR, AUTOTELICZNOŚĆ, BYTOMKOWIEC, ALGORYTM EUKLIDESA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, BAZA MONETARNA, CZUBATY PAWIAN, WYRAZISTOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, DŹWIĘCZNIK, ZDATNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, DRAGONADA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, URAZ, SKUNKS, REZEDA, POWIATÓWKA, NEGOCJACJA, ZAGRANICZNOŚĆ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, CENTRUM URAZOWE, STENWANTA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, GAZETKA SZKOLNA, PULA, ANTYCYPACJA, KLIMAT STEPOWY, RETROGRADACJA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, AFERA KOPERKOWA, PRZYKRYWADŁO, LYGODIUM, INSTRUMENT STRUNOWY, DRAMAT MUZYCZNY, PATAFIAN, UMOWA PRZYRZECZONA, SEZON, CZEREP, SIATKÓWKA PLAŻOWA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KAMPYLOGNATOID, DUALNOŚĆ, DAWKA PROMIENIOWANIA, INFLACJA PIENIĘŻNA, JEDNOSTKA PRACY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ZBIÓR DYSKRETNY, PERKOZ OLBRZYMI, POWÓD, ALGIERSKI, PARAMETR, STAWKA AWANSOWA, ?FLUITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.361 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST ZAWIERANE, DOKONYWANE PRZEZ DWIE STRONY, NP. UMOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST ZAWIERANE, DOKONYWANE PRZEZ DWIE STRONY, NP. UMOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUSTRONNOŚĆ to, że coś jest zawierane, dokonywane przez dwie strony, np. umowa (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUSTRONNOŚĆ
to, że coś jest zawierane, dokonywane przez dwie strony, np. umowa (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST ZAWIERANE, DOKONYWANE PRZEZ DWIE STRONY, NP. UMOWA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST ZAWIERANE, DOKONYWANE PRZEZ DWIE STRONY, NP. UMOWA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x