DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UKOŃCZENIE OKREŚLONEGO STOPNIA NAUCZANIA BĄDŹ UKOŃCZENIA DANEJ KLASY (PRZEWAŻNIE WYSTAWIANE JEST ZA DANY ROK SZKOLNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIADECTWO SZKOLNE to:

dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania bądź ukończenia danej klasy (przeważnie wystawiane jest za dany rok szkolny) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UKOŃCZENIE OKREŚLONEGO STOPNIA NAUCZANIA BĄDŹ UKOŃCZENIA DANEJ KLASY (PRZEWAŻNIE WYSTAWIANE JEST ZA DANY ROK SZKOLNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.089

PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SEKUNDA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, MADZIARSKI, DZIAD, SEKUNDA, NIEPRAWOŚĆ, KOGUT, CZARNA WDOWA, CHALKOGRAFIA, POZWOLENIE EMISYJNE, POKAZOWOŚĆ, KOMANDOR, TRAKTONIUM, PATRON, KATASTROFALNOŚĆ, SUFIKS, POŻYCZKA LOMBARDOWA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, POLICJA SĄDOWA, ADHORTACJA APOSTOLSKA, MODYFIKACJA, MASZYNA TŁOKOWA, ROK PRZESTĘPNY, EUROLAND, SŁOWO MASZYNOWE, OWAL CASSINIEGO, IZOTROPOWOŚĆ, DOPING, NATARCZYWOŚĆ, ROZKŁADOWOŚĆ, MEMUAR, PÓŁCZŁOWIEK, KLONOWATE, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, DOWÓD REJESTRACYJNY, BELL, POPYT NIEELASTYCZNY, CZAS FIZYCZNY, LUJ, DAWNOŚĆ, DEWALUACJA, PROPAGANDA, KETEN, PROSTOŚĆ, PLEŚNIAK, REPUBLIKA BANANOWA, KARBINADEL, KOLORYT, KLEJÓWKA, STREFA PERYGLACJALNA, ŚLEPY STRZAŁ, TEMPERATURA KRYTYCZNA, LANCER, KOLEGIUM, PEŁNIA, PLACEK PO WĘGIERSKU, NIEJADALNOŚĆ, FOKA, DIABEŁ WCIELONY, JĘZYK PORTUGALSKI, KORALE KAMIENNE, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, CAMRY, FESTIWAL, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KULT PRZODKÓW, BIUROKRACJA, KARTA ZAWODNICZA, BURGER, BIEG, FORTALICJA, TRZYKROTKA Z RIO DE JANEIRO, REOFIL, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, JASKINIA LODOWA, MORFOGENEZA, ARABSKI, SZWEDZKOŚĆ, PRADZIAD, UROSTOMIA, PROCES POLITROPOWY, NIENOWOCZESNOŚĆ, PARTIA, ARHANT, KOSMOGONIA, BEZLITOSNOŚĆ, WRÓBEL POŁUDNIOWY, MOC, TANK, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, PROSIĘ, SZKODNIK, GIDIA, STAN STACJONARNY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ATUT, FAJNOŚĆ, KRUCHOŚĆ, CENTRALNE OGRZEWANIE, MILANEZ, WARIAT, KOMPLETNOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, TANCERKA, LANOS, MUZA, KOMPETENTNOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, PASZTET, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, SILNIK KWADRATOWY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, AGNOSTYCYZM, HIEROGAMIA, OGNIWO MOKRE, MGŁAWICOWOŚĆ, BIOGEN, ANONIMAT, MODULARNOŚĆ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, ORDYNUS, ORLICA, NEK, CYPRYSIK GROSZKOWY, ZBIÓR BERNSTEINA, GORĄCZKA DUM-DUM, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, FRAMUGA, WYDRA, GŁOS, ARCHIDIAKON, LUDZIK, PLEJADY, KODYFIKATOR, POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY, SZKOŁA ZAWODOWA, GEOLOKALIZACJA, WĘGLÓWKA, KOGNITYWIZM, WYJĄTEK, FIZYKA, HILDENBRANDIOWATE, DZIURA, HARMONIKA SZKLANA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, BAŁKAŃSKOŚĆ, KOMPETENCJA, PSIARKA, MONUMENT, PIJAK, GŁUPEK, METAL NIEŻELAZNY, HARMONIA, PODIUM, JEDNOSTRONNOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, NOŚNIK, WZNIOS, TON, ZNAK, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, KOSZATKA, CHRZAN, KREDYT RATALNY, INWESTYCJA, PĘTLA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, NIEDOSTATECZNY, HACJENDER, KĘDZIERZAWKA, UNIWERSYTECKOŚĆ, LINKOMYCYNA, SUPRAPORTA, SPEKTROMETRIA MAS, LEMAT ZASSENHAUSA, WARZYWO, GANGRENA, PIÓRO, GENIALNOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, TRUFLA, LÓD, MINOGOWATE, JAPOŃSKI, EPAKA, NEOKATECHUMENAT, GALAKTOLIPID, METRYKA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, NIEUCZCIWOŚĆ, CHRZEST, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, SEJMIK GENERALNY, PRACOHOLIK, KAŁKAN, CZERWONKA, DOBRO RZADKIE, SZABOTA, CIEPŁO, UTRAKWIZM, HARDTOP, AKTYWNOŚĆ, PRZEWÓD, MIEJSCE, TŁUSTE LATA, JĄDRO, ALTERNAT, ROMBOEDR, GERMAŃSKOŚĆ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PRZESTRZEŃ, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, LEKSYKOSTATYSTYKA, CZĄSTKOWOŚĆ, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, PAPA MOBILE, MENEDŻER, OGNIWO SREBROWE, WIELOFAZOWOŚĆ, UNDEAD, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, HARMONIA, HUSYTKA, BIAŁA HERBATA, WICEHRABIA, SABATARIANIZM, KONSTYTUCJA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, PARTYKUŁA, NIECIEKAWOŚĆ, KACZKA CZERNICA, PAŹDZIOR, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, MIEDZIOWIEC, BUŁKA Z MASŁEM, ROZPACZLIWOŚĆ, ZAJĄC SZARAK, POCHWALSKI, MIKROFON CEWKOWY, REAKTOR GAZOWY, PLANISFERA, KIERAT, SZEREG ROZBIEŻNY, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, WYCZUWALNOŚĆ, ŻAGIEL SKOŚNY, MANAGER, CYJANOŻELAZIAN(II), ŁOPATA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, DOM PRZYSŁUPOWY, NUMERACJA PORZĄDKOWA, JEDNOLATEK, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, AFIRMACJA, LICZBA DOSKONAŁA, DRASTYCZNOŚĆ, INDIAŃSKI, NIEUPRZEJMOŚĆ, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, WĘZEŁ, DYSKRYMINACJA CENOWA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, UŁAMEK WŁAŚCIWY, MODRASZEK ORION, MUSZLA KLOZETOWA, MAŚLAK, PIGMENT, KOŁO, KREMOGEN, POROSTNICA, LEGALIZM, OTTER, NERWOWOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, ANIOŁEK, KOLCZAK, FIRCYK, WYPRAWKA, ENANCJOMER, PROSZEK DO PIECZENIA, MĄŻ, LITERATURA FAKTU, HABIT, WYBRANIEC, WYROŚLE, KOZA PIERWOTNA, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, ZUCHWAŁOŚĆ, SPECJALISTA, TRIANGULACJA, ZWIERCIADŁO, ?PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.089 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UKOŃCZENIE OKREŚLONEGO STOPNIA NAUCZANIA BĄDŹ UKOŃCZENIA DANEJ KLASY (PRZEWAŻNIE WYSTAWIANE JEST ZA DANY ROK SZKOLNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UKOŃCZENIE OKREŚLONEGO STOPNIA NAUCZANIA BĄDŹ UKOŃCZENIA DANEJ KLASY (PRZEWAŻNIE WYSTAWIANE JEST ZA DANY ROK SZKOLNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIADECTWO SZKOLNE dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania bądź ukończenia danej klasy (przeważnie wystawiane jest za dany rok szkolny) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIADECTWO SZKOLNE
dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania bądź ukończenia danej klasy (przeważnie wystawiane jest za dany rok szkolny) (na 17 lit.).

Oprócz DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UKOŃCZENIE OKREŚLONEGO STOPNIA NAUCZANIA BĄDŹ UKOŃCZENIA DANEJ KLASY (PRZEWAŻNIE WYSTAWIANE JEST ZA DANY ROK SZKOLNY) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UKOŃCZENIE OKREŚLONEGO STOPNIA NAUCZANIA BĄDŹ UKOŃCZENIA DANEJ KLASY (PRZEWAŻNIE WYSTAWIANE JEST ZA DANY ROK SZKOLNY). Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x