ATYAEPHYRA DESMARESTI - GATUNEK KREWETKI SŁODKO- I SŁONAWOWODNEJ, ZAMIESZKUJĄCY PIERWOTNIE REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI (POŁUDNIOWA EUROPA I PÓŁNOCNA AFRYKA); CIAŁO KREWETKI NAKRAPIANEJ JEST PRZEZROCZYSTE Z PEWNĄ LICZBĄ CIEMNOBRĄZOWYCH PLAMEK, DŁUGOŚCI DO 3,5 CM U SAMIC I 2,3 CM U SAMCÓW (NAJMNIEJSZA KREWETKA, WYSTĘPUJĄCA W POLSCE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREWETKA NAKRAPIANA to:

Atyaephyra desmaresti - gatunek krewetki słodko- i słonawowodnej, zamieszkujący pierwotnie region śródziemnomorski (południowa Europa i północna Afryka); ciało krewetki nakrapianej jest przezroczyste z pewną liczbą ciemnobrązowych plamek, długości do 3,5 cm u samic i 2,3 cm u samców (najmniejsza krewetka, występująca w Polsce) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ATYAEPHYRA DESMARESTI - GATUNEK KREWETKI SŁODKO- I SŁONAWOWODNEJ, ZAMIESZKUJĄCY PIERWOTNIE REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI (POŁUDNIOWA EUROPA I PÓŁNOCNA AFRYKA); CIAŁO KREWETKI NAKRAPIANEJ JEST PRZEZROCZYSTE Z PEWNĄ LICZBĄ CIEMNOBRĄZOWYCH PLAMEK, DŁUGOŚCI DO 3,5 CM U SAMIC I 2,3 CM U SAMCÓW (NAJMNIEJSZA KREWETKA, WYSTĘPUJĄCA W POLSCE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.407

PLEJADY, NAKTUZ, ŻABA POŁUDNIOWOBRAZYLIJSKA, POZYTON, FELSUMA PRĘGOWANA, WRÓBEL SIWOGŁOWY, MIODNIK PLAMOBRZUCHY, RYBOŁÓW, KOCZKODAN TALAPOIN, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, LIRYKA CHÓRALNA, TOKAMAK, MELODIA, LIGROINA, GĄSIENICZNIKI, TORFOWIEC TĘPOLISTNY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, GOŁYSZEK CHIŃSKI, KURURO, SZURPEK KOSMATY, UKOŚNIKOWATE, PISCHINGER, BARCZEWO, ANAKONDA POŁUDNIOWA, DZIERZYK ANGOLSKI, ŻURAW, ŁAŃCUCH MIERNICZY, ABSURD, SZPONDER, AGUTI, KRZYŻÓWKA, MIKROTRON, UMIEJSCOWIENIE, BILBIL JEDNOBARWNY, SZARA MYSZ, GOALKEEPER, SZKOCKI, TRAWA MORSKA, DZIERZBIK GÓRSKI, MILCZĄCA ZGODA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KRĘPOWNIK WYSPOWY, MARYSIN, GOŹDZIANKA, ŻYCICA WESTERWOLDZKA, WŁOŚNICA SINA, JELARANG, MIODOJADEK SZAROUCHY, WIGONIA, MAH JONG, TORFOWIEC WARNSTORFA, DZIWACZKA ARLEKIN, ANON, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, JĘZYK EZOPOWY, CHROMATYNA PŁCIOWA, JUDAIZM, ORZEŁ, KSOBNOŚĆ, RAJA GŁĘBINOWA, KAKAO, DZIERZYK DWUBARWNY, KWARC MLECZNY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, FORTEPIAN KONCERTOWY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, CAP, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, WIECHLINA RÓWNOPLEWA, ISKRZYK PROMIENNY, ASTEROIDA, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, TRÓJLIST VASEY'A, NOŻYCOSTEREK, REKIN OWSONA, MENHADEN BRAZYLIJSKI, NOCEK RUDY, PSIZĄB TAYLORA, KOŃ TRAKEŃSKI, NAZWA RZETELNA, PRYSZNIC, ŻÓŁW KANCIASTY, CZUBEK, KIEŁŻ DROBNY, PATRONKA, ORLOSĘP, OSZAST, EDREDON OKULAROWY, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, NIEDRZWICA DUŻA, PRĄŻEK, AGROFIZYKA, RZĄDNOŚĆ, PSIZĄB AMERYKAŃSKI, MIODÓWKA SZARA, DIABEŁ MORSKI, ZASADA D'ALEMBERTA, DEBILNOŚĆ, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, MIODOJAD ZŁOTOLICY, NASTROSZEK REHMANA, USŁUGI SPOŁECZNE, CZERWIEC POLSKI, GOŹDZIEŃCZYK WYPRĘŻONY, DRZEWICA BIAŁOLICA, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, HIROLA, PODKŁADKA, BOBREK, TRÓJEDNIK BIAŁY, CHŁOPIEC, OPOLE, DZIKA RÓŻA, SKROBAK ROZŁUPANY, ROPUSZKA TYRREŃSKA, PTASZNIK OGNISTY, RONT, ARESZT TYMCZASOWY, KONSTYTUCJA, PATAFIAN, ŻYWIZNA, PAPROĆ DRZEWIASTA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, PSIZĄB KAUKASKI, NALEŹLINA POSPOLITA, OENEROWIEC, SALAMANDRA CZARNA, CZYŻ ZWYCZAJNY, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, GNIEWOSZ, KOSMATEK, OPTYMIST, OBSESYJNOŚĆ, WARZĘCHA MAŁA, CHOMIK TYBETAŃSKI, NIECZYNNOŚĆ, CENCYLIA, SONATA, ŻÓŁW STEPOWY, OHAR, DRZEWICA WĘDROWNA, OKRA, GŁĘBOCK, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, ZGORZKNIAŁOŚĆ, POPIELICA, FEEDBACK, MLECZAJ LEPKI, WALGINA RDESTNIAK, WRÓBEL ZWYCZAJNY, ŻYRAFA KENIJSKA, JABŁOŃ SCHEIDECKERA, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, LISIURKA, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, RELING, JASZCZURKA RUINOWA, AJ-AJ, KAPUSTA KISZONA, REPREZENTACYJNOŚĆ, BRODEK UCIĘTY, BEZCHMURNOŚĆ, LOK AGNESI, MINOGOWATE, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, PSZCZELNIK, KRZAKÓWKA SZAROGŁOWA, BASEN MODELOWY, BYLICA WEŁNISTA, KOMPAKTOWOŚĆ, BYSZEWO, TRZPIENNIK SOSNOWIEC, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, JĘZYK AJNOSKI, PINGWIN GRZEBIENIASTY, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, PYZA, PRZEMYŚLNOŚĆ, 2-AMINOETANOL, BILARD FRANCUSKI, TKANIEC, PŁETWIANKA DORII, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNIK, CHOINA ZACHODNIA, POŻYTECZNOŚĆ, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PIGWOWIEC KATAJSKI, PRYNCYPAŁ, ŻOŁNA BRODATA, STOKŁOSA KOSTRZEBA, GEOCENTRYZM, ANGIOLOGIA, WYDRA, SUSÓWKA RDESTOWA, STAROPOLSZCZYZNA, STULIK PASIASTY, SUSEŁ PÓŁNOCNY, MLECZ, BYSTRZYK CZARNOPRĘGI, ZARODZIEC PASMOWY, PLEBEJUSZ, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, SARDYNELA EBA, ŻAGIEL SKOŚNY, SZEWRON, MODRORZYTKA, MIODOŻER ZIELONY, OKRES PRZEDRZYMSKI, BĄKÓW, TYTANOZAUR, LUBLIN, SARISA, ŚWIATŁO DZIENNE, WYRÓB, BIRCZA, CYRANECZKA MADAGASKARSKA, SPORT EKSTREMALNY, GRZESZNOŚĆ, FUNKCJA TOTALNA, BARANÓW, WIOSKA TEMATYCZNA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PODEJŹRZON LANCETOWATY, MIECHERA WYSMUKŁA, LODÓWKA, NIECIĄGŁOŚĆ, BREST, ANALIZA LITERACKA, KRZYWOSZYJ KORZENIOWY, BUJOWISKO, SUPERKONTO, KETEN, NOCEK ORZĘSIONY, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, IRGA KUTNEROWATA, ZEUS, MIODOJAD SMUGOWANY, CHERA AUSTRALIJSKA, STONÓG SZORSTKI, ADIANTUM KLINOWATE, NERECZNICA WALIJSKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, BERESTECZKO, HALIBUT NIEBIESKI, TORFOWIEC WĄSKOLISTNY, KOB ŻÓŁTY, BOŻA RĘKA, IKEBANA, JAŁOWIEC GRUBOKORY, FACHOWOŚĆ, ASTER SOLNY, ZANOKCICA SKALNA, WDÓWKA, BARANÓW, POETKA, PINIOLA, HULMAN SZARY, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, SPRAWNOŚĆ, KORMORAN BIAŁOSZYI, MYSZ PANCERNA, BOŻEK, BIEG DYSTANSOWY, CENTRALNE OGRZEWANIE, PRZEDWIOŚNIE, KRZAKÓWKA WYSPOWA, SKALNIAK KARŁOWATY, PROGRESYWIZM, INIEKCYJNOŚĆ, KOLUGO, LASÓWKA ZŁOTAWA, PĘPOWNIK, NAZWA POZORNA, REGUŁA TINBERGENA, WALABIA PARRY’EGO, KARGULENA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PRZEZIERNIKOWATE, MIECHERA SPŁASZCZONA, WYDRA, MISIÓWKA KASTA, WYJEC PŁASZCZOWY, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, KRETOSZCZUR, KOSTRZEWA DŁUGOLISTNA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, TARANTULA APULIJSKA, MUMIA, PIT, ŚLEPOWRON, KRWIOPIJCA, TRASZKA PORTUGALSKA, MIKROSKOP OPTYCZNY, DĄBRÓWKA, BILBIL KRESKOUCHY, ALZACKI, ZACHYLNIK BŁOTNY, ?TUNIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ATYAEPHYRA DESMARESTI - GATUNEK KREWETKI SŁODKO- I SŁONAWOWODNEJ, ZAMIESZKUJĄCY PIERWOTNIE REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI (POŁUDNIOWA EUROPA I PÓŁNOCNA AFRYKA); CIAŁO KREWETKI NAKRAPIANEJ JEST PRZEZROCZYSTE Z PEWNĄ LICZBĄ CIEMNOBRĄZOWYCH PLAMEK, DŁUGOŚCI DO 3,5 CM U SAMIC I 2,3 CM U SAMCÓW (NAJMNIEJSZA KREWETKA, WYSTĘPUJĄCA W POLSCE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ATYAEPHYRA DESMARESTI - GATUNEK KREWETKI SŁODKO- I SŁONAWOWODNEJ, ZAMIESZKUJĄCY PIERWOTNIE REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI (POŁUDNIOWA EUROPA I PÓŁNOCNA AFRYKA); CIAŁO KREWETKI NAKRAPIANEJ JEST PRZEZROCZYSTE Z PEWNĄ LICZBĄ CIEMNOBRĄZOWYCH PLAMEK, DŁUGOŚCI DO 3,5 CM U SAMIC I 2,3 CM U SAMCÓW (NAJMNIEJSZA KREWETKA, WYSTĘPUJĄCA W POLSCE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREWETKA NAKRAPIANA Atyaephyra desmaresti - gatunek krewetki słodko- i słonawowodnej, zamieszkujący pierwotnie region śródziemnomorski (południowa Europa i północna Afryka); ciało krewetki nakrapianej jest przezroczyste z pewną liczbą ciemnobrązowych plamek, długości do 3,5 cm u samic i 2,3 cm u samców (najmniejsza krewetka, występująca w Polsce) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREWETKA NAKRAPIANA
Atyaephyra desmaresti - gatunek krewetki słodko- i słonawowodnej, zamieszkujący pierwotnie region śródziemnomorski (południowa Europa i północna Afryka); ciało krewetki nakrapianej jest przezroczyste z pewną liczbą ciemnobrązowych plamek, długości do 3,5 cm u samic i 2,3 cm u samców (najmniejsza krewetka, występująca w Polsce) (na 18 lit.).

Oprócz ATYAEPHYRA DESMARESTI - GATUNEK KREWETKI SŁODKO- I SŁONAWOWODNEJ, ZAMIESZKUJĄCY PIERWOTNIE REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI (POŁUDNIOWA EUROPA I PÓŁNOCNA AFRYKA); CIAŁO KREWETKI NAKRAPIANEJ JEST PRZEZROCZYSTE Z PEWNĄ LICZBĄ CIEMNOBRĄZOWYCH PLAMEK, DŁUGOŚCI DO 3,5 CM U SAMIC I 2,3 CM U SAMCÓW (NAJMNIEJSZA KREWETKA, WYSTĘPUJĄCA W POLSCE) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ATYAEPHYRA DESMARESTI - GATUNEK KREWETKI SŁODKO- I SŁONAWOWODNEJ, ZAMIESZKUJĄCY PIERWOTNIE REGION ŚRÓDZIEMNOMORSKI (POŁUDNIOWA EUROPA I PÓŁNOCNA AFRYKA); CIAŁO KREWETKI NAKRAPIANEJ JEST PRZEZROCZYSTE Z PEWNĄ LICZBĄ CIEMNOBRĄZOWYCH PLAMEK, DŁUGOŚCI DO 3,5 CM U SAMIC I 2,3 CM U SAMCÓW (NAJMNIEJSZA KREWETKA, WYSTĘPUJĄCA W POLSCE). Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x