CYPERUS PAPYRUS - GATUNEK ROŚLINY BAGIENNEJ Z RODZINY CIBOROWATYCH, KTÓRĄ W STAROŻYTNOŚCI UPRAWIANO W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA UŻYWANEGO DO WYROBU MATERIAŁU PISARSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPIRUS to:

Cyperus papyrus - gatunek rośliny bagiennej z rodziny ciborowatych, którą w starożytności uprawiano w celu pozyskania włókna używanego do wyrobu materiału pisarskiego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAPIRUS

PAPIRUS to:

zwój zapisanego materiału piśmienniczego o tej samej nazwie (na 7 lit.)PAPIRUS to:

materiał pisarski wytwarzany z włókien cibory papirusowej (na 7 lit.)PAPIRUS to:

'papier' staroż. Egipcjan (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYPERUS PAPYRUS - GATUNEK ROŚLINY BAGIENNEJ Z RODZINY CIBOROWATYCH, KTÓRĄ W STAROŻYTNOŚCI UPRAWIANO W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA UŻYWANEGO DO WYROBU MATERIAŁU PISARSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.183

MASKOWIK PRĘGOLICY, SZYPUŁKA, MEGALODON, WORKOLOT KARŁOWATY, AZDARCHOIDY, BORZEŚLAD CIELISTY, PŁETWONÓG WORKOWATY, MOTYLOWIEC, STRZECHEWKA DARNIOWA, DZIEŃ ŚWIETLNY, KOSTRZEWA SITOWATA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, IBIS ŻAŁOBNY, NASIENNICTWO, SZELINIAK, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, KWILAJA, CYPRYSIK NUTKAJSKI, TRZMIEL STEPOWY, PALMICZKA, FILEMON CZARNOLICY, MAŚLAK CZERWONY, KAZARKA NADOBNA, ANTROPOLOG KULTURY, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, CHORĄGIEW, PUSTOKRĘŻNIK, TYSIĄCZNIK, GŁODEK, NOGOLOTKA JAWAJSKA, GOŁĄBEK, PIŻMIK BRZYTWOGRZBIETY, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, AUTOTEMATYZM, TRĘDOWNIK, DRZEWO SAGOWE, PINGWIN BIAŁOOKI, GRYBOGLÓW, KUSACZ POPIELATY, PRĘGOWIEC AMERYKAŃSKI, PANTOFELNIK, WIELKOSZCZUR, SÓWKA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, ŚWIERZBOWIEC USZNY KRÓLIKÓW, NAGRODA RZECZOWA, NERECZNICA, MODRASZEK TELEJUS, NUŻENIEC KRÓLICZY, POZYCJA, AMBYSTOMA, PUCH KIELICHOWY, DAKTYL, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, HUBA ŚCIĄGAJĄCA, GORYL NIZINNY, DALIA, PTASZNIK PIĘKNY, NERECZNICA VILLARA, KRUCZYNA MOLUCKA, CZŁOWIEKOWATE, SZURPEK NIERÓWNY, PODATEK EKOLOGICZNY, KARMNIK, PIELĘGNICA CUTTERA, QUETZAL, KRĘPNIK CIEMNOGŁOWY, LEGA APOSTOLSKI, ROPUCHA ZŁOTA, AMORFA KRZEWIASTA, ŻEBRO, SALCEFIA, KORUPCJA, BABKA, TAPIR KORDYLERYJSKI, SAGOWCE, PŁASKODZIUR TRÓJKĄTNY, RAJGRAS NIEMIECKI, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, RAJA BRUZDOWANA, MAŚLANKA, CHOMIK RUMUŃSKI, UŻYŹNIACZ, CZUJNIK REZYSTOROWY, FREZJA POGIĘTA, BARCIAK, JEŻ INDYJSKI, ORLICZKA WRAŻLIWA, SALAMANDRA ŹRÓDLANA, FREZJA ARMSTRONGA, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, KUKUŁKA, PSTROMIODZIK, BÓBR ZWYCZAJNY, CHANSON, KACZKA EDREDONOWA, SZKARŁATKA KRÓLEWSKA, PUDEŁECZNIK LISTWOWY, NAUCZANIE, PAPROĆ, OBSIEW, FENKUŁ WŁOSKI, MODRORZYTKA, WŁÓKNA PURKINIEGO, GALASÓWKA DĘBIANKA, FRUSTRACJA, WĘŻYNKA, PŁASKORUPIEC MALAJSKI, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, ŁABĘDŹ BEWICKA, GRECKI, FLASZOWIEC PURPUROWY, EGILOPS ORKISZOWATY, HARMONIKA, BOJOWNIK PASIASTY, KRZEW HENNOWY, SKAFANDER, KONOPIE WŁÓKNISTE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, NAWAŁNIK OBROŻNY, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, KWASOWĘGLÓWKA, BENGALIK, DEKONWOLUCJA, LŚNIŚ ŻÓŁTONOGI, POMIDOR, MOA, BILBIL OLIWKOWY, EUCHARYSTIA, CYPRYS WŁOSKI, NEFROLEPIS WYSOKI, GOSPODARZ, ŚMIERDZIEL, ROTACZNICA, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, LEWIZUCH, KUSACZ KAPTUROWY, DELFIN PACYFICZNY, AKANT, TORFOWIEC ODGIĘTY, LANGUSTA EUROPEJSKA, RZEŻUCHA WODNA, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, ONAGER, DREWNIAK CIEMNY, NAZWISKO ZNACZĄCE, TARPAN, LEJEK, BONTEBOK, MORZYK ŻAŁOBNY, SELER ZWYCZAJNY, POCHLEBSTWO, CHASZCZAK MADAGASKARSKI, PUDŁO, BAŻANT, KARANKSY, WARZĘCHA ZWYCZAJNA, PUMA, TAGUAN, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MUCHOMOR MGLEJARKA, NIGERZAUR, KABARET, RZUT OSZCZEPEM, ANAKONDA POŁUDNIOWA, ARASARI, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, TARCZOWIEC RYJĄCY, RĄCZAK DWUOBROŻNY, HOLTER, PIECZARKA ZIELONA, ŻARARAKA WYSPOWA, MOA OLBRZYMI, MODRZEW GRIFFITHA, ARARAUNA, ALPINIA ZWYCZAJNA, FAŁDÓWKA MOKRZYCA, IBIS SZAROGŁOWY, NEPOTYZM, KAPUCYNKI, PARNIK WSPANIAŁY, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, PĘPOWNIK, ZĘBORÓG PURPUROWY, DROBNOUSTEK PASIASTY, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, WYSŁANIEC, DZIWOOK OZDOBNY, ANOLIS WODNY, WIWERA MALAJSKA, KĄCIAK, DZIERZYK DWUBARWNY, PODWOIK MNIEJSZY, STRZEL KANONIER, KOKIETNIK, CZAPLA ZIELONA, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, OREOPITEK, PILARKA RAMOWA, MAGDALENKI, NADPRZEWODNICTWO, SASAFRAN, TUJOWIEC WŁOSKOLISTNY, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, RAMIENICA BAŁTYCKA, WRÓBEL KASZTANOWATY, GATUNEK MIESZANY, SEPIA, CYLINDROWIEC, GATUNEK ZAWLECZONY, FICROJA CYPRYSOWATA, BURGUND, CHANGCHENGOPTERUS, SITNICZKA SZCZECINOWATA, DRZEWICA BIAŁOLICA, KRZYŻÓWKA HAWAJSKA, SZCZECINIEC, KREWETKA BAŁTYCKA, JĘZYK SAMOJEDZKI, REKIN KOLCZASTY, STUDZIENKA, MARAKUJA, PINGWIN HUMBOLDTA, OLIWNIK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, SKORPION CESARSKI, KRĘPNIK UWIEŃCZONY, BERGAMOTKA, MINÓG MORSKI, GATUNEK HOLOCYKLICZNY, SZEŚCIOSZPAR SZARY, GLADIOLA, PSZENICA, DELFIN ZWYCZAJNY, BARCZATKA DĘBOLISTNA, FULMAR ZWYCZAJNY, MAZAMA KARŁOWATA, ŻABOZĄB AŁATAUSKI, PETRA, WYSMUKLICA TARCZOWA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, LONGAN, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, JUKA, CASTING, SKALNICZEK WEŁNISTY, KĄTNIK DOMOWY MNIEJSZY, JEŻYNA, TAPIR MALAJSKI, GĘGAWA, PONURNIK, MOROSZKA, TURZYCA FILCOWATA, CZEPOTA GAMBIR, ORLICZKA, MIODOJADEK OLIWKOWY, POMIDOR, SIŁA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KAJMANY, LEMING ŚNIEŻNY, RYDZ, CZERWOŃCZYK PŁOMIENIEC, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, BRODACZ ŻÓŁTOGARDŁY, SIDLISZ PIWNICZNY, UHLA PSTRODZIOBA, LODIGEZIA, KAZARKA RAJSKA, PIOŁUN, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, ALBATROS BRUNATNY, ŚWINIA BRODAWKOWATA, SIWIEC, DZIEŃ OTWARTY, PAROZĄB SZORSTKOLISTNY, MRÓWKA FARAONA, MEWA, HOLTER EKG, CZARA GŁOSOWA, REKIN BRĄZOWY, ORLON, GRZYBIEŃ BIAŁY, AUSTRALIJKI KROKODYL SŁODKOWODNY, DRIAKIEW, TURZYCA NAJEŻONA, TAJSKI, SŁONKA, WTOP, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, LINIA OJCZYSTA, OBROSTKA MURÓWKA, FPS, ZNAMIONÓWKA, RAMIENICA KOLCZASTA, PAZUROGON JEDWABISTY, GEKON PIASKOWY, ROZKRUSZEK DROBNY, ?TUKOTUKO MAGELLANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.183 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYPERUS PAPYRUS - GATUNEK ROŚLINY BAGIENNEJ Z RODZINY CIBOROWATYCH, KTÓRĄ W STAROŻYTNOŚCI UPRAWIANO W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA UŻYWANEGO DO WYROBU MATERIAŁU PISARSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYPERUS PAPYRUS - GATUNEK ROŚLINY BAGIENNEJ Z RODZINY CIBOROWATYCH, KTÓRĄ W STAROŻYTNOŚCI UPRAWIANO W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA UŻYWANEGO DO WYROBU MATERIAŁU PISARSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPIRUS Cyperus papyrus - gatunek rośliny bagiennej z rodziny ciborowatych, którą w starożytności uprawiano w celu pozyskania włókna używanego do wyrobu materiału pisarskiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPIRUS
Cyperus papyrus - gatunek rośliny bagiennej z rodziny ciborowatych, którą w starożytności uprawiano w celu pozyskania włókna używanego do wyrobu materiału pisarskiego (na 7 lit.).

Oprócz CYPERUS PAPYRUS - GATUNEK ROŚLINY BAGIENNEJ Z RODZINY CIBOROWATYCH, KTÓRĄ W STAROŻYTNOŚCI UPRAWIANO W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA UŻYWANEGO DO WYROBU MATERIAŁU PISARSKIEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CYPERUS PAPYRUS - GATUNEK ROŚLINY BAGIENNEJ Z RODZINY CIBOROWATYCH, KTÓRĄ W STAROŻYTNOŚCI UPRAWIANO W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA UŻYWANEGO DO WYROBU MATERIAŁU PISARSKIEGO. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast