PROCEDURA OBROTÓW FINANSOWYCH, W KTÓREJ PODMIOT CLEARINGOWY DZIAŁA JAKO POŚREDNIK I PRZYJMUJE NA SIEBIE ROLE KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO W DANEJ TRANSAKCJI W CELU ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIEŃ MIĘDZY DWIEMA STRONAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CLEARING to:

procedura obrotów finansowych, w której podmiot clearingowy działa jako pośrednik i przyjmuje na siebie role kupującego i sprzedającego w danej transakcji w celu zabezpieczenia zamówień między dwiema stronami (na 8 lit.)KLIRING to:

procedura obrotów finansowych, w której podmiot clearingowy działa jako pośrednik i przyjmuje na siebie role kupującego i sprzedającego w danej transakcji w celu zabezpieczenia zamówień między dwiema stronami (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCEDURA OBROTÓW FINANSOWYCH, W KTÓREJ PODMIOT CLEARINGOWY DZIAŁA JAKO POŚREDNIK I PRZYJMUJE NA SIEBIE ROLE KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO W DANEJ TRANSAKCJI W CELU ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIEŃ MIĘDZY DWIEMA STRONAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.282

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, OBRÓBKA CIEPLNA, KALUMNIA, BRAMKARKA, ZMARTWYCHWSTAŃCY, EFEKTYWNOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, SYMETRYCZNOŚĆ, RADA PROGRAMOWA, EKSDYWIZJA, SZEREG, PRZEDSZKOLE, RAPTULARZ, PUŁAPKA KREDYTOWA, CHOROBA KÖNIGA, OPAS, FORMACJA, PATENA, TYMOLOL, FRYSZERKA, HOLTER, START MASOWY, DRZEWO OWOCOWE, BOTNICKA, MASA KRYTYCZNA, CHORĄŻY, RANDKA ROZBIERANA, BOROWODOREK LITU, BEZPIEŃKA, POZYCJA RYGLOWA, KILLER, ZAŚLAZ, OBSKA, TRZY GROSZE, STOS, ŚLEDŹ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, POŚREDNICA, MIESZEK, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, OPŁUCNA ŚCIENNA, CECHA RELEWANTNA, ZBROJA PEŁNA, IRENISTA, WASALSTWO, SIODLARNIA, ŁAŹNIA PAROWA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PRAWO WEKSLOWE, KAPITAŁ SPOŁECZNY, STAW SKOKOWY, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRA LOSOWA, ROZPIĘTOŚĆ, BROŃ AUTOMATYCZNA, HOMO ERECTUS, REKRYSTALIZACJA, BAWEŁNA, INTERMEZZO, KMINEK INDYJSKI, WNĘTRZE, WYPRAWKA, ANTYNOMIA, MECENAS, OWCA WIELOROGA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, NARZĘDZIE, WPIERDOL, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, PAZIOWATE, ALKIN, IDIOBLAST, GODZINA MILICYJNA, GROMADA, INTERESARIUSZ, GNIAZDO NASIENNE, HORMON STEROIDOWY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BIEGUN ANIMALNY, SOCJALIZM UTOPIJNY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, ROSÓŁ, KONTYNGENCJA, MŁOT, EKWIPARTYCJA, WARNIA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TRANSLACJA, STOPIEŃ WODNY, JELITODYSZNE, SWAT, BOOROOLA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, LOGIKA FORMALNA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, AŁYCZA, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ZANĘTA, KARWEDILOL, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, JĘZYKI DARDYJSKIE, EWANIELIA, SZYNA, SONDA, EKOLOGIA, KUNINGAMIA CHIŃSKA, TYP TURAŃSKI, PAS, MONOLOG LIRYCZNY, AMORTYZACJA, DOBRO KONSUMPCYJNE, SZCZODRZENIEC, LAMPA KWARCOWA, MIEDZIORYT, PODCHWYT, WIETRZNIK, SEGREGACJA, PINCZER KARŁOWATY, AUDYTORIUM, NOŚNA, PRZEKRYCIE, RURA OGNIOWA, KOGNICJA, SAMOGŁOSKA NISKA, TECHNIKA OPERACYJNA, TAMARILLO, MAŁPA WĄSKONOSA, PROGRESYWIZM, CELOWOŚĆ, HERBATNICA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, ZYSK, KATEGORIA SEMANTYCZNA, KOLORYSTYKA, BŁONA LOTNA, KOŃ NA PATYKU, EKSTRADYCJA, ŻABA PURPUROWA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KONTRAFAŁ, ZEGAR WAHADŁOWY, EKSPERT, DOLINA LODOWCOWA, SŁUŻEBNOŚĆ, KESON, BOHEMISTYKA, SAŁATA, SPORT DRUŻYNOWY, LUŹNOŚĆ, MOST, PROTEID, EDYKUŁ, WOJNA DOMOWA, WOSKOWNIA, NEKROMANCJA, FORMA KWADRATOWA, ASTER NOWOBELGIJSKI, MAROKIN, UWERTURA, DRĘTWA, STRASZAKOWATE, KORWETA, OZDOBA, ZAKRES DYNAMIKI DŹWIĘKU, KONGRUENCJA, ŻYŁA MACICZNA, ŚCISŁOŚĆ, ANAKONDA ZIELONA, CZYSTOŚĆ, KANONIERKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, EKTOMIKORYZA, POLOWANIE, INTENSJONALNOŚĆ, HARPIA, HUBA, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, BINGO, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, TRASZKA Z HONGKONGU, HEADHUNTER, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, KONSYLIUM, BLISKOŚĆ, CALLANETICS, KLASTER, ODPOWIEDNIOŚĆ, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, HYGROPSAMMON, MULARSTWO, KASZTELANIA, ZAKŁADKA, NAUSZNIK, KREDYT KUPIECKI, MAPA WYOBRAŻENIOWA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, FIFKA, MIĘDZYWAŁ, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, LICZBA PIERWSZA, BEWIK, ELEGANTKA, SHIMMY, ANALIZA, POWRÓT, HAF, MATAMATOWATE, WORECZKOWY, TOKARKA KARUZELOWA, GAZ KOPALNIANY, TERIER W TYPIE BULL, MOLESTACJA, CONCEPT ART, KOALICYJKA, SERWER, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, TOPSEL, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, FUGU, MASWERK, KRYMINALISTYKA, KOSZT ALTERNATYWNY, SPOT, MYLORD, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, KAMUFLAŻ, SAMOGŁOSKA WYSOKA, KARTA KREDYTOWA, PEŁNIA, METATEKST, FABIJAŃSKI, OBERLUFT, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, WORKOWIEC, PAS ROZDZIELCZY, STYLIKOWCE, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, FASOLA ZŁOTA, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, PETOFI, TURBINA OSIOWA, MAPA MENTALNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KŁĄB PSZCZELI, DEKAPOLIS, MONOCHROMATYZM, NAJDUCH, HOHENZOLLERNOWIE, APARAT WYLĘGOWY, HERMA, TEST CIS-TRANS, ZLECENIE GIEŁDOWE, MOLALNOŚĆ, ROZBIERANKA, KRASNAL, KUPER, DWUKADŁUBOWIEC, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, ZŁAD, BOMBARDOWANIE, KURACJA UDERZENIOWA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, SPÓŁKA PARTNERSKA, LALKARSTWO, ŚRODEK MASY, HODOSKOP, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PALEOMAGNETYZM, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, GERRYMANDERING, TWIERDZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU LINIOWYM ZADANYM NA BAZIE, PRZETARG OFERTOWY, ANTYTETYCZNOŚĆ, PUŁAP PRAKTYCZNY, MAŁŻORACZEK, SCREENSHOT, KOJEC, POLITYKA PIENIĘŻNA, STWÓRCA, KIT PSZCZELI, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, PRAWO MAJĄTKOWE, MIKROGUMA, FAWORYT, DŻIHAD, OPOZYCJA, PODPINKA, GALERIA SŁAWY, INSTRUMENT DŁUŻNY, FRENOLOGIA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, LEGAT PAPIESKI, KAMUFLAŻ, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, WOLTAMPEROMETRIA, ?USŁUGA KONSUMPCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.282 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCEDURA OBROTÓW FINANSOWYCH, W KTÓREJ PODMIOT CLEARINGOWY DZIAŁA JAKO POŚREDNIK I PRZYJMUJE NA SIEBIE ROLE KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO W DANEJ TRANSAKCJI W CELU ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIEŃ MIĘDZY DWIEMA STRONAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROCEDURA OBROTÓW FINANSOWYCH, W KTÓREJ PODMIOT CLEARINGOWY DZIAŁA JAKO POŚREDNIK I PRZYJMUJE NA SIEBIE ROLE KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO W DANEJ TRANSAKCJI W CELU ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIEŃ MIĘDZY DWIEMA STRONAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CLEARING procedura obrotów finansowych, w której podmiot clearingowy działa jako pośrednik i przyjmuje na siebie role kupującego i sprzedającego w danej transakcji w celu zabezpieczenia zamówień między dwiema stronami (na 8 lit.)
KLIRING procedura obrotów finansowych, w której podmiot clearingowy działa jako pośrednik i przyjmuje na siebie role kupującego i sprzedającego w danej transakcji w celu zabezpieczenia zamówień między dwiema stronami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CLEARING
procedura obrotów finansowych, w której podmiot clearingowy działa jako pośrednik i przyjmuje na siebie role kupującego i sprzedającego w danej transakcji w celu zabezpieczenia zamówień między dwiema stronami (na 8 lit.).
KLIRING
procedura obrotów finansowych, w której podmiot clearingowy działa jako pośrednik i przyjmuje na siebie role kupującego i sprzedającego w danej transakcji w celu zabezpieczenia zamówień między dwiema stronami (na 7 lit.).

Oprócz PROCEDURA OBROTÓW FINANSOWYCH, W KTÓREJ PODMIOT CLEARINGOWY DZIAŁA JAKO POŚREDNIK I PRZYJMUJE NA SIEBIE ROLE KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO W DANEJ TRANSAKCJI W CELU ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIEŃ MIĘDZY DWIEMA STRONAMI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PROCEDURA OBROTÓW FINANSOWYCH, W KTÓREJ PODMIOT CLEARINGOWY DZIAŁA JAKO POŚREDNIK I PRZYJMUJE NA SIEBIE ROLE KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO W DANEJ TRANSAKCJI W CELU ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIEŃ MIĘDZY DWIEMA STRONAMI. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast