WYDZIELONY PORTFEL W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADAJĄCY ZA TO WŁASNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE, CEL INWESTYCYJNY, WYSOKOŚĆ OPŁAT, OSOBNO WYCENIANY (I WYNIKI PREZENTOWANE SĄ W OSOBNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYCH ‘JEDNOSTKOWYM’, STANOWIĄCYCM CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAŁEGO FUNDUSZU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBFUNDUSZ to:

wydzielony portfel w funduszu inwestycyjnym nieposiadający osobowości prawnej, posiadający za to własne ograniczenia inwestycyjne, cel inwestycyjny, wysokość opłat, osobno wyceniany (i wyniki prezentowane są w osobnym sprawozdaniu finansowych ‘jednostkowym’, stanowiącycm część sprawozdania finansowego całego funduszu) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONY PORTFEL W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADAJĄCY ZA TO WŁASNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE, CEL INWESTYCYJNY, WYSOKOŚĆ OPŁAT, OSOBNO WYCENIANY (I WYNIKI PREZENTOWANE SĄ W OSOBNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYCH ‘JEDNOSTKOWYM’, STANOWIĄCYCM CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAŁEGO FUNDUSZU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.057

ATOM, CEWKA MOCZOWA, TAKSA NOTARIALNA, TEZA, ŁOKIEĆ, IDEAŁ, NOCEK NATTERERA, RYZYKO KURSOWE, ŁUSKA, PÓŁSFERA, BERNIKLA BIAŁOLICA, MOSTEK, NAGOLENICA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, LOURDES, PRZESTRON, KAWAŁ, GANEK, TRZON MACICY, CZERWIOCH, NIEDOSTATEK, WIELOWIEŚ, PERKOZ RDZAWOSZYI, ODWAL, KORYTOZAUR, FINANSE, LAS DRĄGOWY, MURENA WSTĄŻKOWA, KONSEKRACJA, PUDŁO REZONANSOWE, ZAKOLE, PISZCZAŁKA, NIEMCY ZACHODNIE, OWOCNIK, CIEMNIA OPTYCZNA, UNIA PERSONALNA, FOLA, OBROTÓWKA, NADTWARDÓWKA, LICO, MYSZ DOMOWA, KATECHIZM, RUBRYKA, PORTFEL, KWARTAŁ, GRZBIET, POŁOWNIK, GORS, ANEKS, FLEGMA, MONOPOLISTA, GRZECHOTNIK, RAJA SIWA, TWARZ, KUPER, WARZYWNIAK, OBRAZ, DZIOBIEC, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KMIEĆ, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, MIESZAK, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, MANKIET, ZRAZÓWKA, FUNDUSZ AGRESYWNY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, DZIAŁ FILOZOFII, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, PALNIK GAZOWY, SPÓD, OBUDOWA, TEKSASET, PARAFIA, PAS, SKRZYDŁO, LIVERPOOLSKA, ŁUK NOCNY, BEZPROGRAMOWOŚĆ, ŁOPATA, PAWILON, PREDYKAT, LEJBIK, MARYNARKA, KOMPARYCJA, BIBLIA HEBRAJSKA, SUROWICA, CZANKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, BIUSTONOSZ, PUNKT, KAZARKA RDZAWA, ODWÓD, CZARA, SPODNIE, SKRZYDŁO, KAMPUS, CEL, WODZE, SYMPATYCZNOŚĆ, HACZYK, EKSPROPRIACJA, ROCK, INTERNACJONALIZM, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, ADVERBIUM, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, RAGLAN, KUFA, PRZĘSŁO, HEŁM OKULAROWY, ELEWACJA, KOMORA, ODCINEK, KORTYNA, DZIELNICA, MŁODZIEŻOWIEC, GENDER, BLIŹNIAK, GONDOLA, KRAJOBRAZ, PODRZĘDNIK, INWESTOR STRATEGICZNY, PRZEWRÓT, OKOLICZNIK CELU, ŻEBRO, PRZECIWSTOK, KRYZA, KANON, OSOBOWOŚĆ ANALNA, KORONA, WĘZEŁ, PŁOZ, JEDNOSTKA ALOKACJI, POLITYKA PIENIĘŻNA, PODWODZIE, PÓŁNOC, MIESZADŁO, WKŁAD, GNIAZDO WTYKOWE, ELEMENT GRZEJNY, SZTANDAR, TOTALIZATOR, NACZÓŁEK, CZŁON SKRAJNY, PIRAMIDA, PODSEKTOR, SIŁY POKOJOWE, PODATEK KATASTRALNY, GRUSZKA ŻAROWA, SKRZYDEŁKO, ŁUSKA, ROBIGROSZ, TĘTNICA SKRONIOWA, CZŁON, PUŚLISKO, FEDERACJA MIKRONEZJI, PĘTLA NEFRONU, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, KŁODNICA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, IBISOWATE, KOMORA NABOJOWA, IMPLEMENTACJA, MASKA, RAFA, LUSTRO FENICKIE, KWANTAZAUR, BOKS, SPAŁA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, DYSLOKOZAUR, DZIELNICA HISTORYCZNA, PRIORYTET, ŚLĄSKI, ROZBUDOWA, PUŁAP TEORETYCZNY, WRZÓD TRAWIENNY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, STOJAK, PIŻMOWÓŁ, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, FAJKA, BRODA, SEKWENCJA PRIBNOWA, KULA, DWUNASTA CZĘŚĆ, KLOCEK, SPAŁA, KOHORTA, AZOZWIĄZEK, PODNIEBIENIE TWARDE, APEREA, ROZETKA, KLAUZURA, ZASŁONA, PUSZKA MÓZGOWA, TARANTAS, DETAL, SZÓSTA CZĘŚĆ, PRZYSWOJENIE, AKT, TEOGONIA, BRODA, SZAFARZ, WIELKOROSJA, EUROPA, REZYDENT, KLEPISKO, KAPITAŁ REZERWOWY, PÓŁKULA MÓZGU, MINCERZ, PAS, PUSZKA MÓZGOWA, RDZEŃ KRĘGOWY, ŁAM, ORCZYCA, GAR, PRZYZIEMIE, KWATERA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, KOMUNIA, WĄTEK, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, PUPKA, TALERZ, WIBRATOR, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, UKŁAD KRWIONOŚNY, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, EKRAN, BILING, ROZWORA, KOLCZYK, ARCHIDIAKONAT, WIZJER, SKRZYDŁO, PATENT, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, OPASANIE, PÓŁCHÓR, BURZYKOWATE, ZESPÓŁ, PRZĄŚLICA, DUSZA, KONDYGNACJA, PŁAT SKRONIOWY, KOSMODROM, KARA PIENIĘŻNA, CEROWNIA, BATYMETRIA, AKUMULATOR, CELOWNIK, EUROPA, PLECÓWKA, STOPKA, SKRZYDEŁKO, KAPSUŁA, MAIL, BITNIA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, CZOŁO, DERYWAT, SERCE DZWONU, NORRLAND, PIANOLA, PASEK, CHLORAN(VII), JASNOWIDZ, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, PALLADIANIZM, POLITYKA MIESZKANIOWA, PLAMA BARWNA, TRÓJPOKŁADOWIEC, KAZARKA, OKOLICZNIK, GRZEBIEŃ, ULICA, SZYNA, OSET KĘDZIERZAWY, SKRZYDŁO, ANARCHIA, MOGIŁA, REKIN ŚLEDZIOWY, OFIARA, MASA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PRZEDPIERSIE, EKSTRAWERSJA, OSOBOWOŚĆ MNOGA, EPOKA, PÓŁGOLF, KINOTEATR, ZWIERCIADŁO, STEK, FILIERA, KOLEC, ?LARGHETTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.057 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONY PORTFEL W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADAJĄCY ZA TO WŁASNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE, CEL INWESTYCYJNY, WYSOKOŚĆ OPŁAT, OSOBNO WYCENIANY (I WYNIKI PREZENTOWANE SĄ W OSOBNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYCH ‘JEDNOSTKOWYM’, STANOWIĄCYCM CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAŁEGO FUNDUSZU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONY PORTFEL W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADAJĄCY ZA TO WŁASNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE, CEL INWESTYCYJNY, WYSOKOŚĆ OPŁAT, OSOBNO WYCENIANY (I WYNIKI PREZENTOWANE SĄ W OSOBNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYCH ‘JEDNOSTKOWYM’, STANOWIĄCYCM CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAŁEGO FUNDUSZU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBFUNDUSZ wydzielony portfel w funduszu inwestycyjnym nieposiadający osobowości prawnej, posiadający za to własne ograniczenia inwestycyjne, cel inwestycyjny, wysokość opłat, osobno wyceniany (i wyniki prezentowane są w osobnym sprawozdaniu finansowych ‘jednostkowym’, stanowiącycm część sprawozdania finansowego całego funduszu) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBFUNDUSZ
wydzielony portfel w funduszu inwestycyjnym nieposiadający osobowości prawnej, posiadający za to własne ograniczenia inwestycyjne, cel inwestycyjny, wysokość opłat, osobno wyceniany (i wyniki prezentowane są w osobnym sprawozdaniu finansowych ‘jednostkowym’, stanowiącycm część sprawozdania finansowego całego funduszu) (na 10 lit.).

Oprócz WYDZIELONY PORTFEL W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADAJĄCY ZA TO WŁASNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE, CEL INWESTYCYJNY, WYSOKOŚĆ OPŁAT, OSOBNO WYCENIANY (I WYNIKI PREZENTOWANE SĄ W OSOBNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYCH ‘JEDNOSTKOWYM’, STANOWIĄCYCM CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAŁEGO FUNDUSZU) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - WYDZIELONY PORTFEL W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, POSIADAJĄCY ZA TO WŁASNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE, CEL INWESTYCYJNY, WYSOKOŚĆ OPŁAT, OSOBNO WYCENIANY (I WYNIKI PREZENTOWANE SĄ W OSOBNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYCH ‘JEDNOSTKOWYM’, STANOWIĄCYCM CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAŁEGO FUNDUSZU). Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x