CZĘŚĆ OBSZARU PORTU WODNEGO; MIEJSCE POSTOJU STATKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN to:

część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASEN

BASEN to:

naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.)BASEN to:

wielkie obniżenie w skorupie ziemskiej (na 5 lit.)BASEN to:

wielki zbiornik wodny (zwykle morze) i przyległe miejsca, wybrzeże, wyspy, przyległe kraje itp (na 5 lit.)BASEN to:

akwen na terenie portu (morskiego lub rzecznego) przeznaczony do manewrowania i cumowania statków (na 5 lit.)BASEN to:

zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych (na 5 lit.)BASEN to:

drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.)BASEN to:

zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.)BASEN to:

zagłębienie dna oceanicznego ograniczone progami lub wałami a niekiedy i wyspami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OBSZARU PORTU WODNEGO; MIEJSCE POSTOJU STATKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.601

CZUB, GŁĄBIK, BLOK KONTYNENTALNY, AKROBACJA POWIETRZNA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, DEKANAT, PATELNICA, MEWA KAMCZACKA, SATO-KAGURA, KORMORAN ZWYCZAJNY, KĄT, SEKTOR, WIZJER, SMENTARZ, PAŁANKA WĘDROWNA, SZARPANINA, CIEMNIK, BRYNÓW, BILET POWROTNY, KORPUS, POŁĄCZENIE, OBŁO, PION ŻYROSKOPOWY, PŁOZ, KORPUS, NADKŁAD, NIEBIOSA, OBRZĘK, KORPUS, MIRT, PIŻMÓWKA MALAJSKA, WIEŻA KOŚCIELNA, JĘZYK, CUDOKACZKA, NAKŁADKA, PLATFORMA WIDOKOWA, ŁOWISKO, WIEK, KORPUS, SYNKOPA, UDO, IMPLEMENTACJA, STUŁA, EJEKTOR, PELIKAN SIWY, RIKSZA, KOMORA, ZAKRĘT CZOŁOWY, FLEGMA, KREWETKA ZMIENNA, PŁOCHACZ, NAJEM, PARAGRAF, TARCZA, KESON, WIDZOWNIA, GĘSIEC, WIETNICA, NARZĄD KOPULACYJNY, PŁATOWIEC, KORONKA, SEROWNIA, TUMBA, HALA, STOJAK, ŚMIETNIK, BUCHTA, AFERA ROZPORKOWA, HUCKEL, KRAN, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TARLISKO, ZASTAW REJESTROWY, NUROGĘŚ, ZATYŁ, STOPKA, FILIERA, ŚWIĄTYNIA, ZIEMIA, RUBRYKA, SERCE, TOPIELICA, SEKWENCJA PRIBNOWA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PÓŁWYSEP, AFLASTON, SKARPETKA, ŹRÓDŁO, PASOŻYTKA, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, KOMPLEKS GLEBOWY, CZASZA, SEZON, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, CZŁONECZEK, WYROSTEK RZĘSKOWY, LÓD, INTERMEZZO, PŁATEK USZNY, KORPUS NAWOWY, MANAT RZECZNY, KONIEC ŚWIATA, BASKINKA, DZATAKI, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, PROCES JEDNOSTKOWY, DESZCZOWNICA, POLANA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, WIESZCZBIARNIA, TRZECIA CZĘŚĆ, FAZOWNIK, BĘBEN, PRAWOSKRĘT, AKROPOL, MAGICZNA GÓRKA, OPUSZKA, OGNISKO MAGMOWE, TWIERDZA, KABATY, SERCE, ESKIMOSEK, STOPA, PODWALE, GRUNCIK, MUSTEL GWIAŹDZISTY, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, ARCHIWIZACJA, WĘZINA, KOŃCZYNA, TERCJA, ŁAWA DZIAŁOWA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, GŁADŹ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, ZAŁOŻENIE, POŁUDNIE, POPULACJA, TOPIALNIA, SEKTOR PUBLICZNY, PIERWSZY PLAN, RUDA PABIANICKA, PRZEDŻOŁĄDEK, OLINOWANIE, DZIAŁKA, LEWOSKRĘT, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, PENS, PŁATEK, NACZYNIE LIMFATYCZNE, LEŻE, SKŁAD CELNY, SPRYCHA, DISNEY, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, KRUPON, PRÓBA REPREZENTATYWNA, BERNIKLA RDZAWOSZYJA, PRYZMA, BASEN PORTOWY, CZWARTA CZĘŚĆ, SKRZYDEŁKO, WELON, MIEJSCE PRACY, LAKOLIT, KAMPYLOGNATOID, NAWA, ORZECZENIE, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, DOK, DOPŁYW, OGNISKO, SPAW, NARAMIENNICA, CZEP, ZGLISZCZA, LEGAWKA, PLAN, WYGNANIEC, EGZEKWIE, KAFTAN, AFIKS, DAMAN, GĘŚ GĘGAWA, PUDŁO REZONANSOWE, ROJSTONA KRÓLEWSKA, CALGARY, JĄDRO, ZESTAW PRZECIWLOTNICZY, KARCZOWISKO, RAJ, ŁONO, KIEŁZNO, TACIERZYŃSKI, PĘD, AKROBACJA LOTNICZA, ZAOLZIE, GNIAZDKO, PRZYBUDÓWKA, WIERZCHOŁEK, SUBREGION, ZRAZ, BABINIEC, DACH, PĘTLA JELITOWA, ZATOCZKA, CZĘŚĆ MOWY, JĘZYK POZYCYJNY, BLOK, WSTĘP, OBSZAR, GORSET, UDO, PROSTNICA, NAPIĘTNIK, MEWA SIWA, JĘZOR LODOWCOWY, NATRYSK, ZLEW, PRZEJŚCIE, TYTULATURA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, UZDA, KLUCZ, COKÓŁ, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, NADSUBSKRYPCJA, PALUSZEK, KINOTEATR, EMPIREUM, RDZEŃ, NARAMIENNIK, SALON KOSMETYCZNY, WYRĘBA, TRANSLOKACJA, ALLEGRO, WEWNĘTRZNY, GŁUSZA, KROKODYLEK, SKRZYDŁO, PRZYŁĄCZE, MINIMUM PROGRAMOWE, AKT, DZIELNICA, SUPERINTENDENT, DRZEWCE, POLE SKALARNE, PRZEKŁADKA, NACIEK JASKINIOWY, BINARKA, ZRAZÓWKA, OFICYNA, URZĄD, AKCIK, SZAŁAS, KŁOCHTUN, TYGIEL, KNEDLE, FIGOWIEC, LICO, PUSTELNIA, CENTRUM HANDLOWE, ŁATA, RYNEK TERMINOWY, TERMINATOR, RYNEK CENTRALNY, ANTROPOSFERA, WYROŚL, ZSYP, KORMORAN MAŁY, SIEDLISKO, OSADA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, ZMIANA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, GEM, GRÓDŹ, KAPITANAT PORTU, SPĘD, MAGAZYNEK, KAFEJKA INTERNETOWA, PILOTEK, PLAC, TABLICA OGŁOSZENIOWA, MAJEUTYKA, WARZYWNIK, OWOCNIK, SKAŁA OSADOWA, PĘTELKA, RDZEŃ, RATY, LUZ, SZCZYT, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, OFIARNISKO, MIKRONEZJA, SKORUPA ZIEMSKA, STATEK TOWARZYSZĄCY, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ?ZLEWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OBSZARU PORTU WODNEGO; MIEJSCE POSTOJU STATKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OBSZARU PORTU WODNEGO; MIEJSCE POSTOJU STATKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BASEN część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN
część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OBSZARU PORTU WODNEGO; MIEJSCE POSTOJU STATKÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CZĘŚĆ OBSZARU PORTU WODNEGO; MIEJSCE POSTOJU STATKÓW. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast