W NIEKTÓRYCH SZABLACH - OBOSIECZNA CZĘŚĆ GŁOWNI, NAJDALEJ OD RĘKOJEŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIÓRO to:

w niektórych szablach - obosieczna część głowni, najdalej od rękojeści (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIÓRO

PIÓRO to:

twór na ciele ptaków, stanowiący okrywę ich ciała i umożliwiający latanie (na 5 lit.)PIÓRO to:

przyrząd do pisania na papierze, w którym materiałem pisarskim jest atrament (w różnej formie) (na 5 lit.)PIÓRO to:

wykonany najczęściej ze stali sprężynowej element resoru (na 5 lit.)PIÓRO to:

element służący do łączenia desek (na 5 lit.)PIÓRO to:

chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu (na 5 lit.)PIÓRO to:

element niektórych urządzeń lub narzędzi, przypominający kształtem pióro, np. pióro wycieraczki samochodowej (na 5 lit.)PIÓRO to:

człowiek trudniący się pisaniem (na 5 lit.)PIÓRO to:

pisanie, zajęcie pisarza, także sposób wykonywania tego zajęcia (na 5 lit.)PIÓRO to:

szeroka część steru albo też wiosła (na 5 lit.)PIÓRO to:

wieczne - do pisania (na 5 lit.)PIÓRO to:

ptasie lub wieczne (na 5 lit.)PIÓRO to:

chińskie do pisania (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NIEKTÓRYCH SZABLACH - OBOSIECZNA CZĘŚĆ GŁOWNI, NAJDALEJ OD RĘKOJEŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.812

OKULAR, NOGAWICA, ZALĄŻNIA, PRANERCZE, FORTE, KAPSUŁA RATUNKOWA, GĄBKA, PUDŁO, PŁAT CIEMIENIOWY, PEYOTL, PLAFON, CZEP, GONDWANA, PANEWKA, SKRZYDEŁKO, TYKA, KNAGA, TOCZYSKO, KONIUSZEK SERCA, MIESZAK, MALATURA, GÓRKA, ZATOKA, TARANTAS, NALEPA, NADZIAŁ, MUNSZTUK, FASOLA SZPARAGOWA, BRODA, TEST PASKOWY, CYKL WEGETACYJNY, CZTERNASTKA, STOPA LĄDOLODU, TURKIESTAN, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, PODSEKTOR, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, TORBA, STARORZECZE, DWUNASTA CZĘŚĆ, TAMBUR, WIERZCHOŁEK, ANOLIT, RĘKAW, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, MISTRZ, ARYTMOMETR, MENISK, KARAFUŁKA, UJŚCIE GARDŁOWE, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, NAPIERŚNIK, PROEPIDEMICZKA, WACHTA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, PŁASZCZ, TUR, PONUR, PODOBÓZ, NIERUCHOMOŚĆ, PRZECIWSTOK, BULWA PĘDOWA, REJESTR, NAOS, SKŁADNIK, USHUAIA, KAPELUSZ, ESCHATOLOGIA, STAWKA AWANSOWA, UKŁAD LIMBICZNY, ANTYSZTUKA, CECHOWNIA, PLECÓWKA, MUR, POCZĄTEK, PRZYZIEM, JĄDRO, PIÓRO, LABIRYNT, STROGONOW, ABAKUS, ORGANIZATOR JĄDERKA, ELEKTROINSTALACJA, PARZYDEŁKA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ASTER GAWĘDKA, PRZEKŁADKA, ANALIZATOR, CHOLEWKA, PONTICELLO, PODGARDLE, BOROWIEC OLBRZYMI, METAMER, STROICZKOWATE, MROCZEK POZŁOCISTY, TASMAN, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, PLIK KONFIGURACYJNY, ŁUSKA, LAKOLIT, PUNKTACJA KANADYJSKA, PREZBITERIUM, SZYPLIN, KAFTANIK, JĘZYKI KAUKASKIE, TRABANT, KITA, MILIMETR SZEŚCIENNY, CIAŁKO NERKOWE, GETTO, ODPAD POUŻYTKOWY, PIĄTA CZĘŚĆ, PAPUA, BETONKA, WYROŚL, SZLARA, KRAJ, GZYMSIK, NADBUDOWA, PODSTRONA, DOMY, OKULARY, PRZÓD, POMORZE ŚRODKOWE, PRZYBUDOWA, IZBA DEPUTOWANYCH, PUPKA, WYSEPKA, SKRZYDŁO, KUBIZM ORFICZNY, PIENISTOŚĆ, FILC, SZYSZKA, ODDZIAŁ, BUDA, MASKA, KOŁOWROTEK, WOSKÓWKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, WKŁADKA, BŁONA PŁAWNA, OLINOWANIE, PRZEDNÓŻEK, MIKRONEZJA, DÓŁ PODKOLANOWY, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, BATERIA, LUDWINÓW, KIELICH, KORPUS, GRUNWALD, ODCINEK, SETECZKA, PÓŁGOLF, ZADEK, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, FASOLKA SZPARAGOWA, INTERFEJS, ANTENKA, TARCZKA OPACHOWA, REGLAN, PIĘTKA, PODKORA, PŁÓZ, IZONIAZYD, DYMNICOWATE, ZESZYT, PÓŁKULA MÓZGU, GÓRA, LUFA, BUDA, KOŚĆ KLINOWA, PODGARDLE, KLAPKA, WIEŚ, SUWAK, HENOTEIZM, CIELĘ, CZŁON SKRAJNY, CIERŃ, MLECZKO, REZONATOR, JASZMAK, NIĆ, KROWIA GĘBA, GÓRA, STAN WYJĄTKOWY, DYMNICA, RĘKA, NIEBO, KUKLIK, WIHAJSTER, BIEGUN WEGETATYWNY, KĄT WIELOŚCIENNY, IBIS BIAŁY, MASA, KADR, DROGI MOCZOWE, ŚWINKA MORSKA, SOŚNIK, UCINKA, WYOBLAK, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, SPÓD, JARZYNA, STROICZKOWE, CHOROBA FRIEDREICHA, WIERZCHOWINA, KOLBA, NACIĄG, ZRAZOWA, OKRĘŻNICA, LEJEK, SZCZENIĘ, OPRZĘD, KRZYŻ, KORMORAN ŻAŁOBNY, EFOD, OFERTORIUM, PIERŚCIEŃ, CZĘŚĆ MOWY, TIOMERSAL, REJON, FILANDER PRĘGOWANY, PIRAMIDA, ANTECEDENS, NAKOLANEK, GORSET, KRIS, KOMORA, SKLEPIENIE, CZEP, PRYSKAWKA, CEROWNIA, KIEŁZNO, CORO, OSIEDLE, PONCYRIA, NÓŻKA, LIMBUS, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, CHINY ZACHODNIE, DYSTANS, ALTERNAT, ŁUK, ZABUŻE, DORĘCZNA, FAZOWNIK, KORZEŃ, JASIENICA, STROFA, OLSZÓWKA, PRZYBUDÓWKA, JĄDRO ZIEMI, STOPKA, WIEŻA KOŚCIELNA, PSALTERION, MORA, KIL, GRYZ, REGESTR, NAWA, WIRUSY, GAŁKA OCZNA, LEGAWKA, OPONA PNEUMATYCZNA, SZTUKA, OBROŃCA, NAPIERŚNIK, PŁYTKA CZOŁOWA, LUSTRO FENICKIE, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, PRZESTRON, KASZTANOWCOWATE, PRZEISTOCZENIE, KOMPARYCJA, KWIATOWA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, ELEWON, BASENIK, MARZANA BARWIERSKA, KAUCJA GWARANCYJNA, DUANT, WKŁAD, BASKINKA, KROKODYLEK, KWAS, TEMAT, OGRÓDEK PIWNY, DĘTKA, PORCIĘTA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, TRZON, ANOLIS WODNY, ODGAŁĘZIACZ, PŁAT POTYLICZNY, ĆWIERĆTUSZA, OKRYCIE, ?SUWACZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.812 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NIEKTÓRYCH SZABLACH - OBOSIECZNA CZĘŚĆ GŁOWNI, NAJDALEJ OD RĘKOJEŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NIEKTÓRYCH SZABLACH - OBOSIECZNA CZĘŚĆ GŁOWNI, NAJDALEJ OD RĘKOJEŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIÓRO w niektórych szablach - obosieczna część głowni, najdalej od rękojeści (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIÓRO
w niektórych szablach - obosieczna część głowni, najdalej od rękojeści (na 5 lit.).

Oprócz W NIEKTÓRYCH SZABLACH - OBOSIECZNA CZĘŚĆ GŁOWNI, NAJDALEJ OD RĘKOJEŚCI sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - W NIEKTÓRYCH SZABLACH - OBOSIECZNA CZĘŚĆ GŁOWNI, NAJDALEJ OD RĘKOJEŚCI. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast