PORCELANOWA LUB FAJANSOWA CZARKA Z USZKIEM DO PICIA KAWY, HERBATY, CZEKOLADY I NIEKTÓRYCH ZUP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILIŻANKA to:

porcelanowa lub fajansowa czarka z uszkiem do picia kawy, herbaty, czekolady i niektórych zup (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FILIŻANKA

FILIŻANKA to:

niewielkie naczynie, czarka, najczęściej z uszkiem służąca do picia napojów takich jak kawa czy herbata (na 9 lit.)FILIŻANKA to:

tyle, ile się mieści w filiżance; zawartość filiżanki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCELANOWA LUB FAJANSOWA CZARKA Z USZKIEM DO PICIA KAWY, HERBATY, CZEKOLADY I NIEKTÓRYCH ZUP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.874

OKULIZACJA, FULAR, HOKEJ, FACHOWIEC, DAWCA NARZĄDÓW, ALMANACH, WŁOSIENICZNIK, WYSZUKIWARKA, KONTYNGENT CELNY, STYL, KURKA ŻÓŁTA, DYSZKANCIK, ANALITYKA MEDYCZNA, GENERACJA ROZPROSZONA, DYKTATURA, GLIKOLIPID, ZNAK, DYSPENSER, BAWEŁNA, PANORAMA, SAMOGON, SYLWETKA, KATEGORIA, WIBRYS, ŁASKAWCA, WIDMO OPTYCZNE, STOPA DOCHODU, LENIWIEC, LANDLORD, WARNIK, MIKROMETR, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ZAMEK, KAWIARKA, BYCZEK, KLUCZ, MEANDER, MAJDANIARZ, DZIEŁO, ZŁODZIEJKA, KONTAKCIK, ROŚLINA ZARODNIKOWA, OPASKA, ZATOKA, STREPTOKOK, SPRYCIULA, KLIN, ZAKWAS, WESTA, KRATER, SIEĆ ENERGETYCZNA, SIATECZKA, NAMIAR, ENAMINA, UPOWAŻNIENIE, SERCÓWKA, NARKOTYZER, DWUDZIESTY SZÓSTY, RYBA AMFIDROMICZNA, SEGMENT, MAKROKIERUNEK, PSEUDOMORFIZM, FUTURE SIMPLE, SUMA KONTROLNA, KRYTERIUM STEROWANIA, MARKIZA, ARKADA, KAPUŚNIAK, TEMPERATURA ZAPALENIA, KOROWAJ, MUR, WYKŁADOWCA, PRÓBA JĄDROWA, WIGOŃ, WĘGLIK SPIEKANY, MODRZELE, WCIERKA, SUBSYSTENCJA, WSPÓŁRZĄDCA, HAK, ŁEB, JEŻYNA, RUMPEL, PRAKTYCZNOŚĆ, MORENA CZOŁOWA, SEVILLA, PIĘĆDZIESIĄTKA, IGŁA, KARETKA, MANDAT, FAŁ, CHEMOATRAKTANT, MAJSTER, WRAK, DWORAK, WŁODARZ, FLACHA, ROZZIEW, KROSNO, POSKROMICIEL, BACYTRACYNA, PTASIE MLECZKO, INTRUZJA, PASJA, OPERATOR BITOWY, ARYBALLOS, UZDATNIACZ, KRAJE, OSAD DELUWIALNY, DOM, SUROWICA, PLANTACJA, KUPA, BROKER, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, LEADER, SCENARIUSZ, BATERIA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ZAJĘCZA WARGA, PODSTAWA, KONFIRMACJA, MANIERYZM, SZMUGIEL, KONFORMER, KLON, KUBECZEK, AFRYKANIZOWANIE, KNOT, JEZIORO DRUMLINOWE, REDINGOTE, AGENT, ISKRA ELEKTRYCZNA, STANOWISKO, SPIĘCIE, WOLE, ASYSTA GRAWITACYJNA, WIĄZKA, PAŃSTWO, PISMO URZĘDOWE, BOCZEK, OBWIĄZKA, STOŻEK WULKANICZNY, USTĘP, PŁOZA, ALERGEN POKARMOWY, KAWA BEZKOFEINOWA, DYSPEPSJA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BUTLA, WYROCZNIA, BERGENIA, KĄT ROZWARTY, TOM-TOM, PISAWA, ŻÓŁW MALOWANY, MIŚ, DOSADNOŚĆ, NABIODRNIK, ISKRA, OSTROGA, RADCA, LUNETA, HAPTOBENTOS, JAMES, PEPIK, SYSTEM, BENTO, NAZWA KODOWA, LALA, SONIFIKACJA, SESJA, PIJAŃSTWO, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PRZEPIS, KLAUZULA GENERALNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, BIURO TECHNICZNE, TOINA, PUNK, ANTENA YAGI-UDA, HENOTEIZM, BEZSENS, BRYTFANNA, FLIGELADIUTANT, NAZWA PATRONIMICZNA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, REJESTR, STANCJA, ENUMERACJA, MONK, BAT MICWA, RUNO, KARTEL, TYFTYK, ODWAGA, NASTAWA, ŁAŹNIA, MCHY WŁAŚCIWE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, SMAK, MASKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, REOFILE, WIDEO, ANALIZA FUNKCJONALNA, LEJ, MIKROSTRUKTURA, WÓZEK SZPITALNY, OŚCIEŻE, LINIA BRZEGOWA, PATYCZAK, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, OLIWA, OBRÓT PIERWOTNY, LITERATURA FAKTU, POMOC, CAR, SOPEL, ZNAK, CZEREŚNIA, DELUWIUM, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WARZYWO, SERW, LOG, LĘDŹWIE, ZAMSZ, WRZECIONO, DOKUMENT, PREMIERA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, DIADOCHIA, FAZA, CYGARNICA, HOLOWNIK, EMALIA, KOPUŁA, WYTRZESZCZ, SKANDYNAWSKOŚĆ, KINDŻAŁ, FAŁDA, NAZWA HANDLOWA, KARTAN, WIENIEC, PODATEK DOCHODOWY, KOPROFIL, STYGMAT, SPOIWO BUDOWLANE, KIELONEK, LIGATURA, HODOWCA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, AHISTORYZM, ASYSTA, BARWA DŹWIĘKU, ODTWÓRCA, PRĄD INDUKCYJNY, BAKTERIA, JEZIORO WYTOPISKOWE, EGZORTA, BILANS BRAMKOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DZIADEK DO ORZECHÓW, TĘSKLIWOŚĆ, PRZECZULICA SKÓRNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SAMOCHODZIARZ, KLASZTOR, WOSK MONTANOWY, WÓR, BALIA, PYTON KRÓTKOOGONOWY, KOŁOWRÓT, STAW, SOK, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, BRĄZ, MACHANIE RĘKĄ, WŁASNOŚĆ, WĄSONÓG, CHOCHOŁEK, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KAMIZELKA, KOCHAŚ, BARANEK, CHÓR, LITOBENTOS, MEDALION, SZTUKA DEKORACYJNA, HANKA, USŁUGODAWCA, DIABEŁ, RÓŻOWA LANDRYNKA, GRODZISZCZANKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, WĘZEŁ KOLEJOWY, MELON, KOMBINEZON, ?MIKSTURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.874 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCELANOWA LUB FAJANSOWA CZARKA Z USZKIEM DO PICIA KAWY, HERBATY, CZEKOLADY I NIEKTÓRYCH ZUP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCELANOWA LUB FAJANSOWA CZARKA Z USZKIEM DO PICIA KAWY, HERBATY, CZEKOLADY I NIEKTÓRYCH ZUP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILIŻANKA porcelanowa lub fajansowa czarka z uszkiem do picia kawy, herbaty, czekolady i niektórych zup (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILIŻANKA
porcelanowa lub fajansowa czarka z uszkiem do picia kawy, herbaty, czekolady i niektórych zup (na 9 lit.).

Oprócz PORCELANOWA LUB FAJANSOWA CZARKA Z USZKIEM DO PICIA KAWY, HERBATY, CZEKOLADY I NIEKTÓRYCH ZUP sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PORCELANOWA LUB FAJANSOWA CZARKA Z USZKIEM DO PICIA KAWY, HERBATY, CZEKOLADY I NIEKTÓRYCH ZUP. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast