W BUDOWNICTWIE, RZADZIEJ W INNYCH DZIEDZINACH TECHNICZNYCH: WPROWADZANIE SUBSTANCJI DO STRUKTURY ZA POMOCĄ WTŁACZANIA CIŚNIENIOWEGO LUB WTRYSKIWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INIEKCJA to:

w budownictwie, rzadziej w innych dziedzinach technicznych: wprowadzanie substancji do struktury za pomocą wtłaczania ciśnieniowego lub wtryskiwania (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INIEKCJA

INIEKCJA to:

wstrzyknięcie płynu (leku, narkotyku) do tkanki przy użyciu strzykawki i drożnej igły (na 8 lit.)INIEKCJA to:

funkcja różnowartościowa (na 8 lit.)INIEKCJA to:

zastrzyk, wstrzyknięcie (na 8 lit.)INIEKCJA to:

wstrzyknięcie leku; zastrzyk (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWNICTWIE, RZADZIEJ W INNYCH DZIEDZINACH TECHNICZNYCH: WPROWADZANIE SUBSTANCJI DO STRUKTURY ZA POMOCĄ WTŁACZANIA CIŚNIENIOWEGO LUB WTRYSKIWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.022

JADZICA, PIES UŻYTKOWY, DELUWIUM, BELWEDER, FIGURA GEOMETRYCZNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PAS DROGI GRANICZNEJ, UKŁAD ADAPTACYJNY, WZÓR, FRANCZYZA, KATASTROFA BUDOWLANA, WIZJA LOKALNA, JERZY, KONTUR MELODYCZNY, GALASÓWKA, JĘZYK WEHIKULARNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, POWSTANIE, BALET, MARKIZA, SZLAM, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GATUNEK PARASOLOWY, KLIKOWOŚĆ, HIPERWENTYLACJA, WĄŻ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SZYDLARZ, TONACJA, MISIACZEK, PĘCHERZ, BAGNO, RYPS, POKRĘTKA, AEROZOL LECZNICZY, SYMETRIA FIGURY, PROMIENIOLECZNICTWO, ZGINIĘCIE, ŻYWOTOPIS, AKANTOWATE, SZOPA, BLOCZEK, KATAR KISZEK, KALANDER, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, WAŁ MORENOWY, JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA, TEST PŁATKOWY, ZIMNY PRYSZNIC, KOCIE OKO, PRAKTYKA, EFEKT MAJĄTKOWY, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, PODBIERACZ POKOSÓW, SKAŁA ORGANOGENICZNA, CHARYZMA, KULISA, KLIMAKTERIUM, FIGURACJA MELODYCZNA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PŁYWACZ, BIERWIONO, ZAKONNICZKA, CARSTWO, PEIRESKIA, WĘGIERSKI, POZIOM, ZGRUBIENIE, DODATEK RODZINNY, ACETYLENEK MIEDZI, ODTRUTKA, BAT MICWA, ZJAWISKO KERRA, RYBY, KONGREGACJA, DEROGACJA, BÓR, KLERK, ŚNIEŻNIK, NUCZA, ROZŁOGI, AGREGATOR, ZAMIANA, TELEFOTOGRAFIA, MAJDAN, RUDA DARNIOWA, UWE, PRODUKT UBOCZNY, ADHEZJA, ŁADOWANIE, DUCH ŚWIĘTY, ARON, WIĆ, CIĘGNO KOTWICZNE, AKCJA, ULGA PODATKOWA, ROZDŹWIĘK, PLAKIETA, PRZYSZŁOŚĆ, PŁUCZKA WIERTNICZA, ANIMACJA, PORA, TROP, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, PÓŁKULA, ABLUCJA, ODCZYNNIK, KOLCZAKOWATE, FILM S-F, OPALENIZNA, KOB NILOWY, KOŁNIERZ, POWAŻNY WIEK, KASZA GRYCZANA, KAŁMUK, SPRAWNOŚĆ, WECK, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, FERMAN, RZECZNIK PATENTOWY, DRAPACZ, LINIA KOLEJOWA, SIÓDEMKA, UDAWACZKA, CZAS PÓŁTRWANIA, STABILIZATOR, IMPULS, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, KURT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, ŁAWKA REZERWOWYCH, ŁASZT, GŁOWA, SAMOREALIZACJA, GAJNIK LŚNIĄCY, RACJONALNA IGNORANCJA, PANICHIDIA, AŁYCZA, DYPTYCH, STOŻAR, PADAŁKA, GAŁKA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KITAJ, CHOROBA ALPERSA, MURARKA, ABSYDA, ŚLIWKA, MANTYLA, EPOKA LITERACKA, ROZCHÓD, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, KARAFECZKA, MOTORÓWKA, CUGANT, CIOS, REPOZYCJA, TEOGONIA, TIOMERSAL, EPOS, INDUKTOR, MARCIN, SERIAL TELEWIZYJNY, KAZAMATA, EMBARGO, KREDKA WOSKOWA, CZÓŁNO, SMS, SIEDEMDZIESIĄTKA, MIKSER, GWIAZDA PODWÓJNA, FARMA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, REFREN, RUCH, DUMPING, PAROWCZYK, FUNT-SIŁA, PREZYDENCJA, TIURMA, KAZACZOK, JEDENASTY, REZULTAT, ROZWÓJ WSTECZNY, KRATKI, FITKA KAZIMIERSKA, FILM OBYCZAJOWY, MONTOWNIA, PARATHA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, DROBNICOWIEC, FIŻON, ZBIOREK, POMPA POŻARNICZA, KATEDRA, PRZEWIDYWANIE, KONFESJA, NOTABL, GAL, KACOWE, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KISZKA ZIEMNIACZANA, ARMARIA, AMBONA, PLAMA WĄTROBOWA, DATOWNIK, ADRES FIZYCZNY, APOGEUM, BEKON, KOCZ, SAŁATA LOLLO, GOŁĘBIE SERCE, INFORMACJA, ZBROJNIK, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, DOMY, TORU, KAPISZON, OWICYD, ISTOTA FANTASTYCZNA, KIT, SEANS, ASYMILAT, JAMOCHŁON, MARTWE POLE, DZIENNIK URZĘDOWY, PRZYJEZDNY, PASZTETÓWKA, INDEKSACJA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, AMBASADORKA, PRZEDZIAŁ, CIĘŻKA DUPA, NOOB, GALÓWKA, KNEDLE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, CAŁKA PIERWSZA, OSTRUŻYNY, PRZEGUBOWIEC, CHOCHELKA, TELESKOP, KORONA, LORD PROTEKTOR, LANGUSTA, POSZEWKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, CZŁON NADRZĘDNY, TONAŻ, CECOLIT, KARP PO POLSKU, ODTWÓRCA, BIRET, HORMON TROPOWY, ARANŻACJA, MIESZAK, RYBA AMFIDROMICZNA, MANGANIAN, CIASNOŚĆ, KOK, WYŁADOWANIE ULOTOWE, DRAJREP, HYDRAULIKA SIŁOWA, MEMBRANA, PLEBEJUSZ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PRZODOWNIK, NIECKA BASENOWA, RYKSZA, CZĄSTKA DZIWNA, BURT, WARTOWNIA, PÓŁCIEŃ, RODNIK, TEATR, PRAWO ZATRZYMANIA, METODA ODCHYLEŃ, ŚRUBA POCIĄGOWA, ESENCJA, NIECKA WYPADOWA, PODWÓJNOŚĆ, DOROSŁOŚĆ, JEJMOŚĆ, NOSICIEL, TKANINA, NIĆ, ZATOR PŁUCNY, JARZENIÓWKA, SZUPINKA, ŻAGIEL REJOWY, MYDELNICZKA, SZLAFROK, OSTROKÓŁ, DZBANEK NA KWIATY, GŁOWACZ, ?BĄBELKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BUDOWNICTWIE, RZADZIEJ W INNYCH DZIEDZINACH TECHNICZNYCH: WPROWADZANIE SUBSTANCJI DO STRUKTURY ZA POMOCĄ WTŁACZANIA CIŚNIENIOWEGO LUB WTRYSKIWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWNICTWIE, RZADZIEJ W INNYCH DZIEDZINACH TECHNICZNYCH: WPROWADZANIE SUBSTANCJI DO STRUKTURY ZA POMOCĄ WTŁACZANIA CIŚNIENIOWEGO LUB WTRYSKIWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INIEKCJA w budownictwie, rzadziej w innych dziedzinach technicznych: wprowadzanie substancji do struktury za pomocą wtłaczania ciśnieniowego lub wtryskiwania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INIEKCJA
w budownictwie, rzadziej w innych dziedzinach technicznych: wprowadzanie substancji do struktury za pomocą wtłaczania ciśnieniowego lub wtryskiwania (na 8 lit.).

Oprócz W BUDOWNICTWIE, RZADZIEJ W INNYCH DZIEDZINACH TECHNICZNYCH: WPROWADZANIE SUBSTANCJI DO STRUKTURY ZA POMOCĄ WTŁACZANIA CIŚNIENIOWEGO LUB WTRYSKIWANIA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - W BUDOWNICTWIE, RZADZIEJ W INNYCH DZIEDZINACH TECHNICZNYCH: WPROWADZANIE SUBSTANCJI DO STRUKTURY ZA POMOCĄ WTŁACZANIA CIŚNIENIOWEGO LUB WTRYSKIWANIA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x