ŻYD PORTUGALSKI LUB HISZPAŃSKI, KTÓRY W XIV-XV W. PRZESZEDŁ NA CHRZEŚCIJAŃSTWO, BY UNIKNĄĆ PRZEŚLADOWAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARAN to:

Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań (na 5 lit.)MARRAN to:

Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARAN

MARAN to:

Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań (na 5 lit.)MARAN to:

autor powieści 'Batuala' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻYD PORTUGALSKI LUB HISZPAŃSKI, KTÓRY W XIV-XV W. PRZESZEDŁ NA CHRZEŚCIJAŃSTWO, BY UNIKNĄĆ PRZEŚLADOWAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.592

GABINECIK, PIEPRZ MNISI, REWERSAŁ, ZAGRANIE, OSIEDLINY, PRZECZYSTOŚĆ, PACAN, BABCIA CIOTECZNA, TERMOS, DZIAŁ, ŻYCIE, HADŻI, POLARYZACJA JONOWA, WELUR, OSTROWIANIN, PÓŁSIOSTRA, FROTKA, LINIA ZABUDOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CYWILKI, SKRAJNIK DZIOBOWY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ORGANIZM, POCIĄG MARSZRUTOWY, VALYRIA, OSZOŁOM, MORENA KOŃCOWA, MIOTEŁKA, DELUWIUM, TURBINA GAZOWA, IZOLACJA, ZGĘSTEK, DOMINACJA, ROZKŁAD, OŁTARZYK, PALIUM, GĘSTE, BZYGI, SEKTA, PANGSZURA INDYJSKA, ODPŁYW, RESTRYKCJA, KAMERA, DZWONNICA, SUKNIA DEJANIRY, PODHARCMISTRZ, SKAŁA ALITOWA, KATASTROFISTA, BODMERIA, POPRAWA, GAZOLINA, KOZAK, ALBUMIK, FORMANT, ŻONISKO, UROBEK, SZADŹ, PEAN, INDOS, BOMBA LOTNICZA, NEPER, LAMPAS, FAKIR, ŁOBODA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, MONOPOL NATURALNY, LODOWIEC CYRKOWY, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRAWO, ELEWATOR ZBOŻOWY, PSALMOGRAF, PODATEK EKOLOGICZNY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KURATORIUM OŚWIATY, PISMO URZĘDOWE, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ALDOZA, KAKAO, KOPROFAGIA, POLE BITOWE, KAPITALISTKA, KETOKSYM, PRÓBA, LINIA SPEKTRALNA, CABRAL, WIECHA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ODKRYTY ATAK, KIEŁBACHA, OTWÓR, LANGUSTA POSPOLITA, CERES, WANGA MASKOWA, LAMINAT, BROKAT, FUTRO, LEJKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, COLA, GOSPODARZ DOMU, AFERA, MENILIT, PILATES, ATONIA, RYFT, GERONTOKRACJA, DZIEŃ DZISIEJSZY, DYFUZJA CHEMICZNA, SZCZOTECZKA, CZOŁDAR, APSYDA, SZNAPS, KOŁNIERZ, MAŁŻONEK, BINDA, AMUR, EMAKIMONO, OSSUARIUM, SNICKERS, PATYCZAK, CZĘŚĆ ZDANIA, LICZARKA BANKNOTÓW, WAGNER, MAMELUK, BIG BAND, PISIOR, TELESKOP, BRAZYLIANY, PARYTET, KLAUZULA GENERALNA, WŻER, ODPUST, PARYTET, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, STORYTELLING, KUDŁACZ, KAZACZOK, CYTRYNIAN, KEM, ŻUBR KARPACKI, LEKTYNA, WIRUS POLIO, GŁOWACZ, ORGAN, BŁONA LOTNA, KARTOFELEK, JAGLANKA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, LAMPKA MAŚLANA, PROWINCJA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, REKWIZYT MUZYCZNY, HIACYNT, ADWEKCJA, PREPERS, DOLARÓWKA, CHRZEST, WEŁNIAK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, RENESANSOWOŚĆ, MYSZ, SIEDZIBA, SPADKOBIERCA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, PISZCZAŁKA, TRAŁ, SKRAJNIK, STRZAŁECZKA, PRYMITYW, DUPEK ŻOŁĘDNY, RÓŻNOWICIOWCE, KLEKOTKA, GRYS, DEGRADACJA, STOŻEK WULKANICZNY, ALDEHYD, EPOKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, SCENKA RODZAJOWA, BOMBERKA, PAPRYKARZ, SĘDZIA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, LĄDZIENIE, ŁANIA, ISLANDZKOŚĆ, TRAŁ, BROŃ MASZYNOWA, KOSARZ, ETYKIETA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, URZĄD CENTRALNY, KRĄG, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PRAŻONKA, FARBA KLEJOWA, SEKRECJA, OJEDA, MIODOŻER ZIELONY, UBRANIE OCHRONNE, FILOLOGIA CHORWACKA, ABBA, OBSERWATOR STANU, POWTÓRZENIE, FROTTE, GAMBIT PRZYJĘTY, PAPIEROŚNICA, PŁYTA STOLARSKA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KROKIET WIOSENNY, GASTRO, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, MATECZNIK, POLIKRYSZTAŁ, WAGON POCZTOWY, BETON STRUNOWY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, TARCIE, CHARAKTERYSTYKA, DAMSKI KRAWIEC, ZESPÓŁ, GLIKOPEPTYD, DERYWAT MUTACYJNY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ITURBI, DOPŁYW, BÓR, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŚNIEŻNIK, SURFER, POMALOWANE, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, TRANSKRYPCJA, POCHWIAK OKAZAŁY, PRĘŻNOŚĆ, KOPUŁA GEODEZYJNA, TRUD, POKRYWA, WAWRZYN, NACISK, JOSE, PUCH KIELICHOWY, DRABKA, DEKRETACJA, TERAPSYDY, PRZECIWDOWÓD, BULIONÓWKA, GAZYFIKACJA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, OSZCZĘDNOŚĆ, PLUTON, INWOLUCJA, NARYS POLIGONALNY, ETERY, WINDA, ORANŻADA, KRZYŻYK, NIEŁUPKA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, PROFESOR ZWYCZAJNY, WISZER, SAMOUCZEK, GRZECH, RUCH, APLIKANT ADWOKACKI, RODODENDRON, KLUCZ, KUGLARZ, OPCJA WALUTOWA, KRZYŻÓWKA, MARIMBA, CZERWONOSKÓRY, PŁATKONOS OGNISTY, SZMATA, ADAPTACYJNOŚĆ, KONTROLKA, WYROBNIK, MUSZKA, DETAL, KOSZTORYS INWESTORSKI, MIKROKROPKA, CZASTUSZKA, WODNIAK, CZĄSTECZKA, GRZYB ZŁOTAWY, FREATOKSEN, AZOLLA PAPROTKOWA, WĄŻ, ALT, SER PARMEŃSKI, NIEDYSPONOWANIE, OSTOJA, WIEŻA SZYBOWA, RESPONDENTKA, OMFALOMANCJA, MARUDA, ?ALTERNATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻYD PORTUGALSKI LUB HISZPAŃSKI, KTÓRY W XIV-XV W. PRZESZEDŁ NA CHRZEŚCIJAŃSTWO, BY UNIKNĄĆ PRZEŚLADOWAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŻYD PORTUGALSKI LUB HISZPAŃSKI, KTÓRY W XIV-XV W. PRZESZEDŁ NA CHRZEŚCIJAŃSTWO, BY UNIKNĄĆ PRZEŚLADOWAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARAN Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań (na 5 lit.)
MARRAN Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARAN
Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań (na 5 lit.).
MARRAN
Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań (na 6 lit.).

Oprócz ŻYD PORTUGALSKI LUB HISZPAŃSKI, KTÓRY W XIV-XV W. PRZESZEDŁ NA CHRZEŚCIJAŃSTWO, BY UNIKNĄĆ PRZEŚLADOWAŃ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ŻYD PORTUGALSKI LUB HISZPAŃSKI, KTÓRY W XIV-XV W. PRZESZEDŁ NA CHRZEŚCIJAŃSTWO, BY UNIKNĄĆ PRZEŚLADOWAŃ. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast