CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA DUŻO AMBICJI, LUBI WYZWANIA, JEST WYMAGAJĄCY WZGLĘDEM SIEBIE I INNYCH, ZDETERMINOWANY, TAKI, KTÓRY STAWIA SOBIE WYSOKIE CELE I JEST SAMODZIELNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMBITNOŚĆ to:

cecha człowieka, który ma dużo ambicji, lubi wyzwania, jest wymagający względem siebie i innych, zdeterminowany, taki, który stawia sobie wysokie cele i jest samodzielny (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMBITNOŚĆ

AMBITNOŚĆ to:

to, że coś jest ambitne pod względem artystycznym; ma dużą wartość, przekazuje ważne treści, jest dopracowane formalnie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA DUŻO AMBICJI, LUBI WYZWANIA, JEST WYMAGAJĄCY WZGLĘDEM SIEBIE I INNYCH, ZDETERMINOWANY, TAKI, KTÓRY STAWIA SOBIE WYSOKIE CELE I JEST SAMODZIELNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.879

LAMPA METALOHALOGENKOWA, SINGEL, KULCZYBA WRONIE OKO, DUCH, OBŻARCIUCH, PRZEWIERT, KONGRUENCJA, ANDROGINIA, POLISA LOKACYJNA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KRYSZNAIZM, RUTYNISTA, NAPASTLIWOŚĆ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, WOLNA AMERYKANKA, GLINIAN, OSŁABIACZ PODRZUTU, ONR-OWIEC, MINÓG RZECZNY, WARIACJE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, MANIERZYSTA, STREETWORKER, PISTOLET, JASKRAWOFIOLETOWOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, SUPERSNAJPER, MIOTEŁKA, REEDUKATOR, KAPUSTA KISZONA, ROZPRUWACZ, PITEKANTROP, BOURBON, PRZESIEKA, BĄBEL, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PRZODOWNIK, MASZYNA INFORMACYJNA, RĘKAW CUKIERNICZY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, PONCZ, GĄBKA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, BAKTERIE METANOGENICZNE, OMIEG KOZŁOWIEC, NAFTOWNICTWO, KOLEJKA, EUROCENT, GOSPODARZ, BODZIEC PROGOWY, MONTAŻYSTA, LEŚNY DZIADEK, URLOP OJCOWSKI, UZNAWALNOŚĆ, LAMINAT, RAK SZWEDZKI, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, HARMONIKA SZKLANA, WYŚCIG, NIEUWAŻNOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KOHEZJA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, NAJDA, KOSMATOŚĆ, KLAWISZ FUNKCYJNY, WYROBNIK, SKÓROSKRZYDŁE, HELIOFIZYKA, KWADRAT MAGICZNY, DYSGRAFIK, DYWETYNA, AFRYKAŃSKI, POIMEK, CHARYZMA, MENTOR, NIKOLAITA, NIECIĄGŁOŚĆ, HIPOTEKA, ELBAIT, OKNO KROSNOWE, PROSTOWNIK SELENOWY, SALWINIOWCE, KILOKALORIA, DOGMAT, ZEŚWIECCZENIE, WYGA, NIEPOPULARNOŚĆ, WAŁECZEK, TAPIR ZE WZGÓRZ, RAFA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, EMBLEMAT, POLE WIROWE, KONWIKCJA, MIGLANC, TANDEM, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, TRASZKA GÓRSKA, BURZAN, BRODAWKA SUTKOWA, WIELKOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BUKOWIANIN, POLE DRUMLINOWE, JADALNOŚĆ, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, INTEGRACJA PIONOWA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, SOLANKA, SYKATYWA, NEURON CZUCIOWY, STREFA RELAKSACYJNA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, CZARCIE NASIENIE, KACZKARZ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, ORBITA, GAZ PRZEWODOWY, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, LEJBIK, BEZSENS, GRAF, BŁYSKOTLIWOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, GŁOWNIA, GOLEM, NAMIAR, ASOCJACJA ROŚLINNA, PRACOHOLIK, SZÓSTY ZMYSŁ, GARDZIEL, DWUPRZODOZĘBOWCE, ZAPRZĘG, KLON, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, DEFENSYWNOŚĆ, SZTYLPY, DEBUGGER, WYROSTEK RZĘSKOWY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PILA, EFFIGIA, EFEKT DOPPLERA, KATALIZA, JAJA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, ZAKRĘTKA, ABLACJA, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, TWARDOŚĆ, CELIBATARIUSZ, ZASADA REAFERENCJI, KPINKARZ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SUCHAR, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, NOGA, CZEREŚNIAK, ŻYWY POMNIK, PĘCHERZYCA, BANALNOŚĆ, LIMONKA KAFFIR, GOALKEEPER, METODA DELFICKA, STRAGANIARZ, GWAŁTOWNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, PATRON, DOBRA STRONA, ŻYCZENIE SOBIE, KWASOTA, IZOTERMICZNOŚĆ, DZIERGACZKA, ZGRAJA, WĘDROWNIK, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, TATA, KONTRABANDZISTA, KATALOŃCZYK, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, WOAL, SPOTKANIE WARSZTATOWE, MHOR, TEKTONIKA, RADIOECHO, DOBOSZKA, CISOWCE, FOTOREALIZM, NIECZUCIE, ZAKAMIENIAŁOŚĆ, MISTRZ, SINOLOGIA, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, KOMUNIA, PIEG, POTRZEBA, ZORBA, DŁUG SPADKOWY, POWAŻNOŚĆ, GEKON PAZURZASTY, OBSZAR METROPOLITALNY, GRUBOSKÓRNOŚĆ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ALARM, WIROPŁAT, ŚMIERDZIEL, TAJNOŚĆ, PISUM, PERFIDNOŚĆ, HIPOSTAZA, POLAROID, ADAPTER, ROZDZIAŁ, SZPALER, KOŁO FORTUNY, OSIOŁ, UWERTURA, PUNKT PRZYZIEMNY, GRUBIANIN, BOSKA CZĄSTKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, AUTOKRACJA, PUNKT, SPIKER, BRAMKARKA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, GETER, ODTWÓRCA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, CHRUPKOŚĆ, WOLA BOŻA, ZBROJENIE, PRĘDKOŚĆ, WYGRA, ANALIZA KONKURENCJI, PLUSKWA, DOPŁYW, MISKA SOCZEWICY, UBOGI, SERCE, ZACNOŚĆ, NAWRÓCICIEL, PRUSKOŚĆ, OKNO, HYDROŻEL, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, FOTOGRAM, NARRACYJNOŚĆ, FRAJERSTWO, PORÓD FIZJOLOGICZNY, WYZYSK, TCHÓRZOSTWO, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, GOŁOGŁOWY, NIEPOBOŻNOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, POPRZEDNIK, DOZOROWIEC POGRANICZA, ZERO BEZWZGLĘDNE, CUDACZNOŚĆ, KOŚĆ GUZICZNA, TRAMP, DŁUGONOGOŚĆ, ARKEBUZER, PENDŻABSKI, SZCZĘKOT, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PRZYRODNI BRAT, PATAFIAN, KULFON, ZDARZENIOWOŚĆ, OFIARNIK, PRINSEPIA CHIŃSKA, UBAW, PASJONAT, CECHA FIZYCZNA, ALTOCUMULUS, GRAF PÓŁEULEROWSKI, PRALUDZIE, KORONA CIERNIOWA, EKSPRESOWOŚĆ, WIELKI STEP, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, EKSPLOZJA, MINBAR, CUDZOŁOŻNOŚĆ, STOPA PROCENTOWA, CZUPURNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, POEMAT OPISOWY, KARABIN PRZECIWPANCERNY, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, KOMÓRKA SOMATYCZNA, OLFAKTOMETRIA, ?POCZUCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.879 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA DUŻO AMBICJI, LUBI WYZWANIA, JEST WYMAGAJĄCY WZGLĘDEM SIEBIE I INNYCH, ZDETERMINOWANY, TAKI, KTÓRY STAWIA SOBIE WYSOKIE CELE I JEST SAMODZIELNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA DUŻO AMBICJI, LUBI WYZWANIA, JEST WYMAGAJĄCY WZGLĘDEM SIEBIE I INNYCH, ZDETERMINOWANY, TAKI, KTÓRY STAWIA SOBIE WYSOKIE CELE I JEST SAMODZIELNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMBITNOŚĆ cecha człowieka, który ma dużo ambicji, lubi wyzwania, jest wymagający względem siebie i innych, zdeterminowany, taki, który stawia sobie wysokie cele i jest samodzielny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMBITNOŚĆ
cecha człowieka, który ma dużo ambicji, lubi wyzwania, jest wymagający względem siebie i innych, zdeterminowany, taki, który stawia sobie wysokie cele i jest samodzielny (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA DUŻO AMBICJI, LUBI WYZWANIA, JEST WYMAGAJĄCY WZGLĘDEM SIEBIE I INNYCH, ZDETERMINOWANY, TAKI, KTÓRY STAWIA SOBIE WYSOKIE CELE I JEST SAMODZIELNY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA DUŻO AMBICJI, LUBI WYZWANIA, JEST WYMAGAJĄCY WZGLĘDEM SIEBIE I INNYCH, ZDETERMINOWANY, TAKI, KTÓRY STAWIA SOBIE WYSOKIE CELE I JEST SAMODZIELNY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x