CHMURA WYSOKA, WYSTĘPUJĄCA NA WYSOKOŚCI OD 6000 DO 12 000 M, ZBUDOWANA JEST Z KRYSZTAŁKÓW LODU, NIE DAJE OPADÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA to:

chmura wysoka, występująca na wysokości od 6000 do 12 000 m, zbudowana jest z kryształków lodu, nie daje opadów (na 25 lit.)CIRROCUMULUS to:

chmura wysoka, występująca na wysokości od 6000 do 12 000 m, zbudowana jest z kryształków lodu, nie daje opadów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHMURA WYSOKA, WYSTĘPUJĄCA NA WYSOKOŚCI OD 6000 DO 12 000 M, ZBUDOWANA JEST Z KRYSZTAŁKÓW LODU, NIE DAJE OPADÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.951

SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, CIERNIOGŁOWY, INNA PARA KALOSZY, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ANIMALIZM, POSEŁ NIEZRZESZONY, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ATORWASTATYNA, KIFOZA, ŚLEPA PRÓBA, STAROINDYJSKI, MALINA OMSZONA, SIŁY POWIETRZNE, GLINIASTOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, BATON, HADAL, BEZLOTKI, NIEDELIKATNOŚĆ, GANOIDY KOSTNE, SZCZAWIK, WOLNOŚCIOWIEC, WYCIĄG TOWAROWY, URODNOŚĆ, MIEDNICZKA, KOLOSTRYNINA, SITO, NIEPRZYJEMNOŚĆ, KANAŁ, ZACHOWAWCA, KOMPARYCJA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, JAŁMUŻNIK, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ROSYJSKOŚĆ, WSPOMNIENIE, STŁUCZENIE, SŁUŻALCZOŚĆ, MIELNICA, POLIGAMIA, DOLOMIT, KLAWISZ FUNKCYJNY, WIEŻA SZYBOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, PRZYZNAWALNOŚĆ, SALONOWIEC, DZIECINNOŚĆ, UCHWYT, MONOCHORD, IZOPRENOID, HEAD-HUNTER, SYMULATOR, PIRYDOKSAL, SIEDLISKO, PIŻMÓWKI, DESZCZ, KOLACJA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, POWAŻNOŚĆ, RACJA, KICHA, DRAMAT SĄDOWY, WYŚCIG, CHOMIK EUROPEJSKI, ZAPISOBIORCA, NIEPIŚMIENNOŚĆ, ORTOCENTRUM, KUCHNIA MOLEKULARNA, KERMESYT, LANDARA, PAN, ANALIZA FRAZOWA, RACHUNEK BANKOWY, POKRZYWDZONA, WYPADEK PRZY PRACY, TWIERDZENIE HARTOGSA, MINIA, BEZLITOSNOŚĆ, RAMDYSK, MORZYSKO, IDIOMATYZM, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, MĘTNOŚĆ, SŁODKA BUŁKA, REGISTER, TEORIA, KLASOWOŚĆ, MAGIEL, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, BABA JAGA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, CZEREP, RELING, ŚMIECIARZ, DWUPRZODOZĘBOWCE, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, HÄNDEL, WYDERKA, MIKROTRON, PRUSKOŚĆ, KORAL MADREPOROWY, FILOZOFIA PRAWA, RUCH JAŁOWY, OSŁONOWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, OUTSIDER, FALA, NIEOCZYWISTOŚĆ, PIERWOMSZAKOWCE, ŚLĄSKOŚĆ, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, GRUBOŚĆ, AKORD NONOWY, CZERWONA KSIĘGA, START MASOWY, BARANEK, BEZPROGRAMOWOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, JAWNOGRZESZNICA, PERFUMA, MĘDREK, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ŻUBR NIZINNY, UKRZYWDZONY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ŻYŁKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, REFLEKTOR, DYSKONTYNUACJA, ROZPACZLIWOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, BEZDUSZNOŚĆ, IDIOFON, AMPUTACJA, RZEKA, FORMALISTA, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, KRAWĘŻNICA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, TŁUSTE LATA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ORGAN SPÓŁKI, BOLA, GARDZIEL, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PELENG, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, OLFAKTOMETRIA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PISTOLET, DOMINANTA, RAJD OBSERWOWANY, WŁÓCZĘGA, BIOSFERA, ZESTAW, INTERFEJS, NADWZROCZNOŚĆ, ROZSTRZYGALNOŚĆ, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, POMIDOR, GORĄCZKA DUM-DUM, RZĄDNOŚĆ, OWOC RZEKOMY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, INDYKATOR, CUKIER PUDER, IDEAŁ PIERWSZY, SEKSOWNOŚĆ, BATYPELAGIAL, ZBOŻE, SKOTYZM, WYNIOSŁOŚĆ, NIEZMIENNIK, MASYWNOŚĆ, POLEPSZACZ, TĘTNICA JAJNIKOWA, POPYT NIEELASTYCZNY, CHMURA KŁĘBIASTA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, TERMOLOKATOR, MUŁOWCOWATE, MERYTERIUM, ANOKSYBIOZA, NIECHLUJSTWO, NONSENSOWNOŚĆ, ZASIEK, REMAT, ZERÓWKA, MEDIUM, PŁATECZEK, JAŚMINOWIEC WONNY, DIORAMA, ANTYLOPA KROWIA, DING, NIEZGRABIASZ, SYMETRALNA, NIKCZEMNOŚĆ, ZARADNOŚĆ, FETYSZ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, PRZYSADKA, BRONCHIT, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, POGODNOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, BONGOSY, PUNO, WIATROWNICA, MIEDZIORYTNICTWO, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SENSACJA, DIAFTOREZA, SURFAKTANT, GORĄC, MASA, KRÓWKA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, NIEGODZIWOŚĆ, SPECJALIZANT, SŁOWA, OPERA, GNIDOSZ, GÓWNOZJADZTWO, NIETYPOWOŚĆ, SPORT WODNY, KOT, JON KARBONIOWY, ROŚLINA CIENIOLUBNA, NABŁONEK BARWNIKOWY, OLIMPIADA, KAUKAZ, FILOLOGIA SERBSKA, FORKASZTEL, WAHADŁO, POSUWISTOŚĆ, SPRAWDZIAN, BÓSTWO, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, SŁABEUSZ, ELEGANCIK, RZĄD KOALICYJNY, BOROWODOREK LITU, EMPIRYZM GENETYCZNY, UKŁAD NIELINIOWY, INTENCJONALIZM, POWIEŚĆ CYKLICZNA, RACJA, INSTRUMENT DREWNIANY, WIELORASOWOŚĆ, CIEMNOGRÓD, KIERUNEK, ZGNIŁOŚĆ, ŁUK KLASYCZNY, INFIKS, GALAKTOLIPID, CZERPARKA, PODRYWKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KLĘK PROSTY, AEDICULA, OBRZĘK GAZOWY, OBIEGNIK, NAMPULA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, ANTYRAKIETA, GOLONECZKA, CHORY NA GŁOWĘ, KSIĘGA AKCYJNA, CELOWOŚĆ, EDYCJA, GRUPA IMIENNA, ŁUG, ŻYWIZNA, DEIKSA, NAGANIACZ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, KONCERT, GRONINGER, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, DOBRA STRONA, TRÓJA, GÓRALKI, HALMA, SYSTEM, ZAGRYWKA, NIEZDARA, SPRAWNOŚĆ, CZEREŚNIAK, DZIEŃ POLARNY, WIGONIA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, NAZWA RZETELNA, RAK, LEGWAN PERUWIAŃSKI, ?DUSZA WOŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHMURA WYSOKA, WYSTĘPUJĄCA NA WYSOKOŚCI OD 6000 DO 12 000 M, ZBUDOWANA JEST Z KRYSZTAŁKÓW LODU, NIE DAJE OPADÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHMURA WYSOKA, WYSTĘPUJĄCA NA WYSOKOŚCI OD 6000 DO 12 000 M, ZBUDOWANA JEST Z KRYSZTAŁKÓW LODU, NIE DAJE OPADÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA chmura wysoka, występująca na wysokości od 6000 do 12 000 m, zbudowana jest z kryształków lodu, nie daje opadów (na 25 lit.)
CIRROCUMULUS chmura wysoka, występująca na wysokości od 6000 do 12 000 m, zbudowana jest z kryształków lodu, nie daje opadów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA
chmura wysoka, występująca na wysokości od 6000 do 12 000 m, zbudowana jest z kryształków lodu, nie daje opadów (na 25 lit.).
CIRROCUMULUS
chmura wysoka, występująca na wysokości od 6000 do 12 000 m, zbudowana jest z kryształków lodu, nie daje opadów (na 12 lit.).

Oprócz CHMURA WYSOKA, WYSTĘPUJĄCA NA WYSOKOŚCI OD 6000 DO 12 000 M, ZBUDOWANA JEST Z KRYSZTAŁKÓW LODU, NIE DAJE OPADÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CHMURA WYSOKA, WYSTĘPUJĄCA NA WYSOKOŚCI OD 6000 DO 12 000 M, ZBUDOWANA JEST Z KRYSZTAŁKÓW LODU, NIE DAJE OPADÓW. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast