ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

2-AMINOETANOL to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 13 lit.)ETANOLOAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 12 lit.)KOLAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 8 lit.)MEA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 3 lit.)MONOETANOLOAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.904

SEDNO, PODŁUŻNOŚĆ, NANSUK, TOMIZM, DOBUDÓWKA, KUTER, URANOWIEC, EMETYK, DUPECZKA, DROŻDŻARNIA, CHÓR, NUMER, AZOTOWIEC, POGOTOWIE RATUNKOWE, MIKSER, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, DWUMECZ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, FANON, MOSAD, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, OBROŃCA, BROŃ, GRYLAŻ, SZCZAWIÓWKA, CEREMONIA ZAPACHOWA, KOŃ DOMOWY, WYDATKI MAJĄTKOWE, PRINSEPIA CHIŃSKA, TATARKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, AMFIBIA, LEGENDA, EDDINGTON, DYSK ELASTYCZNY, POSZYCIE, SIODŁO, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, KULTURA MUSTIERSKA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, MILBRANA, RÓWNOŚĆ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, MIECHUNKA, SATELITA SZPIEGOWSKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, BIURO, HAJDUK, HENNA, KOŃ, PULA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TWARDY OŁÓWEK, PASKUDNIK, ANTECEDENCJA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, BENZOES, GLUSAN BIZMUTU, PIERDU-PIERDU, INDEN, NIJAKOŚĆ, FRAKCJA, PŁETWA, NIEUSTANNOŚĆ, ORDYNARNOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, MRÓWKA ĆMAWA, GOLAS, RZEPINSKI, GALERIA, WÓDKA GATUNKOWA, BURGER, NARWAL, SEPARACJONIZM, HURTNICA PODOBNA, SZAŁWIA OMSZONA, GALLIMIM, KONZI, FILM WOJENNY, POKOLENIE, ASOCJACJA VATER, STRZAŁKA MAŁA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, CYNKOTYPIA, BETAKSOLOL, ROŚLINY NACZYNIOWE, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, HAMULEC CIĘGNOWY, FLEBODIUM ZŁOCISTE, WYBUCHOWA ATMOSFERA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, BRONCHOGRAFIA, TIOL, ORKA NAJMNIEJSZA, KWASEK CYTRYNOWY, ASTROGRAFIA, REKOLEKTA, KOŃ SZWAJCARSKI, DEGAZATOR, AZOT AMONOWY, BEZAN, KIRK, GĘSTOŚĆ PLANCKA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, GESTALTYZM, NASOSZNIK TRZĘŚ, KORMORAN BIAŁOLICY, PODGRUPA, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, CHORAŁ, LIRA KORBOWA, EPITLENEK, PARAFIA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, CERATA, DUŻY EKRAN, BEZPŁCIOWIEC, FALANDYZACJA, HABIT, ŁĄCZE, GLON, METEORYT HED, SUPERWAJZOR, FILEMON SĘPIOGŁOWY, GRANULOMA, GEN HIPOSTATYCZNY, ŚLĄSKI, KATECHEZA, CZARCIE NASIENIE, CIERNIOGŁOWY, ELEKTROLIZA, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, URAN, USTRÓJ RODOWY, PASZA, BLANK, ŚLIMAK, ASTROCHEMIA, HOMOGENIZATOR, SIATKÓWKA, ZAKON RYCERSKI, GŁUPKOWATOŚĆ, PAY-AS-YOU-GO, ZOOLATRIA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, MYSZ ZIELNA, PIGUŁKA WIEDZY, DOKUMENT, ROZMARYN, CENTRUM URAZOWE, DATARIA, RADIACJA ADAPTATYWNA, PŁASZCZKA NAGA, ALDEHYD GLICEROLOWY, USTONOGI, BOASZKOWATE, KOLEŻEŃSKOŚĆ, IRONIA ROMANTYCZNA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, UTYLITARNOŚĆ, POTRZEBA, SAKIEWNIK, ANOMIA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, KWAS GIBERELINOWY, NAWIGACJA SATELITARNA, WNĘTRZNOŚCI, TAUKA, PSYCHOTEST, PAROWANIEC, MAK NIEBIESKI, BAŁKAŃSKOŚĆ, FUNDUSZ MIESZANY, BROŃ MASZYNOWA, ARKANZAUR, PRZEKLEŃSTWO, PERMINWAR, HIPIS, REAKCJA WYPROSTNA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, OWCA CZTEROROGA, ZEIST, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, CHOLESTEROL, ROJALISTA, WOREK, TRENING AUTOGENICZNY, NUMER DOSTĘPOWY, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, KLEKOTKA, PLUS UJEMNY, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, NOSTRYFIKACJA, ELEMENT ODSTAJĄCY, PRACOHOLICZKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SUBLIMAT, MITSUBISHI, DYSTANS, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, CIĄG ARYTMETYCZNY, PODDIALEKT, ANALIZA RYZYKA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, AFRYKANERSKI, SŁODYCZ, CIĄG NIESKOŃCZONY, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, MAPA FIZYCZNA, KÓŁKO, OZÓR, RECYKLIZACJA, ANGARIA, SUPERRAKIETA, GABLOTA, RAK KRAWIEC, MANIFA, RÓW, KRYZA, PLAŻÓWKA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, WĘZEŁ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, LINGWISTYKA STOSOWANA, PAŃSTWO MŁODZI, INSIMBI, LEKKOMYŚLNOŚĆ, AMBER GOLD, HUBA BIAŁAWA, CZYN NIERZĄDNY, OTWARTOŚĆ, GERBERA, ANTAGONISTA, ANTENA HELIKALNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CECHA PODZIELNOŚCI, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, CZARCIE NASIENIE, AFGAN, KOLOKACJA, MIŁORZĄB, ELEKTROMAGNES, ECHIDNA OGNIWOWA, AFERA ROZPORKOWA, WAJGELIA, GRAFIKA, AZALIA, KRATA ROZDZIELNA, PROSIĘ, NAPRĘŻACZ, MASAJSKI, SZKAPLERZ, GYYZ, LUDZIK, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, BIS(AZOTAN) STRONTU, SAGGATY, TYKA, METROPOLIA, KISZKA KASZANA, SAKSOŃSKI, NIEWYRAŹNOŚĆ, IDEAŁ MAKSYMALNY, KRAKOWIACZEK, WSZECHMOC, JĘZYK SANSKRYCKI, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, SZKARADNOŚĆ, LATYN, WARZĘCHA MAŁA, TWÓR, WIMPERGA, GRUPETTO, UTWÓR WKŁADOWY, ZAGADKA, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, PODSZEWKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GAZ OBOJĘTNY, MIĘKKI ENTER, CYJANOHYDRYNA, UPRZEDMIOTOWIENIE, ANALIZA LITERACKA, ZASTAW HIPOTETYCZNY, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, APTEKA, CYRANECZKA BAJKALSKA, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, EDYKUŁ, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, BILARD FRANCUSKI, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, DMUCHAWKA, ?BRONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.904 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
2-AMINOETANOL organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 13 lit.)
ETANOLOAMINA organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 12 lit.)
KOLAMINA organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 8 lit.)
MEA organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 3 lit.)
MONOETANOLOAMINA organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

2-AMINOETANOL
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 13 lit.).
ETANOLOAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 12 lit.).
KOLAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 8 lit.).
MEA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 3 lit.).
MONOETANOLOAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 16 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast