Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

2-AMINOETANOL to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 13 lit.)ETANOLOAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 12 lit.)KOLAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 8 lit.)MEA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 3 lit.)MONOETANOLOAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.828

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, RONDELA, ZIEGLER, EUKARIOT, GALLIMIM, ŻOŁĄDEK, FENYLOETYLOAMINA, STAROŚĆ, MIAŁ, CHŁOPEK ROZTROPEK, GŁOWICA MAGNETOFONOWA, KRON, SKORUPIAKI, DUALNOŚĆ, PLOTER SOLWENTOWY, OBIEKT LINIOWY, BEFKA, SINGIEL, GAWOT, PIOŁUN, STRAŻ, WALGETTOZUCH, DŹWIGNIA FINANSOWA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, ELEKTROLIZA, METAFIZYKA KLASYCZNA, KOMPLETNOŚĆ, MODRASZEK BAGNICZEK, ZASADA KOMPOZYCYJNA, SZABAS, SOLIPSYZM, CYGARO, OKRĘT ARTYLERYJSKI, MOLOS, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, KWAS OCTOWY, SEPARACJONIZM, NIECIEKAWOŚĆ, MIEJSCE, LOCH, NERW UDOWO-GOLENIOWY, JAGODA, BEZDENNOŚĆ, WZW G, GĘŚ EGIPSKA, POMPA TŁOKOWA, PŁANIETA, SPŁACALNOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, SUBTELNOŚĆ, CHROMIK, AZJATYCKOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KOORDYNACJA, DIMETYLOETANOLAMINA, ASYMILACJA, ZASTAW HIPOTETYCZNY, KRATA PODGRUP, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, OCHRONA REZERWATOWA, OCZOJEBKA, ARMEŃSKI, SER PODPUSZCZKOWY, LASONOGI, TIOALKOHOL, FILM, DSS, WALEŃ, GRAFIKA KOMPUTEROWA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, WAFEL, ANTYWIRUS, GRAF SKIEROWANY, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, ORLICZKA PIŁKOWANA, AMIODARON, GARROS, ATOMISTYKA, WEŁNIARZ, ATAWIZM, KONDYCJONER, BOMBA WULKANICZNA, SPANIEL, CHŁOPIEC DO BICIA, EGIPSKI, WOJSKO, POMYSŁOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, SZOSTKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ODŚWIEŻACZ, NIEDOMÓWIENIE, KRZYWUŁA, METODA, MIKROKLIMAT, UWERTURA, SŁUŻALCZOŚĆ, SYNGIEL, UMOCNIENIE, WZORZEC, CHRONOMETR OKRĘTOWY, AFIRMACJA, ROZTROPEK, OBRONA NARODOWA, KALKA KREŚLARSKA, POMORSKI, ZAPLECZE SOCJALNE, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, BRUS, SPYCHACZ, PROFIL LIPIDOWY, PANIKA BANKOWA, MERKUROCHROM, CYNKOTYPIA, EKSPRES KOLBOWY, SZYMPANS, ZGRZYBIAŁOŚĆ, GRAFIK, TĘTNICA WĄTROBOWA, MYKWA, ZWIERCIADŁO, FOSFORAN PIRYDOKSALU, SMARKULA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PUNKT DYMIENIA, MATERIALIZM, PRZODOMÓŻDŻE, ZDRADZIECTWO, KURCZĘ, PLURALIZM, MEDYCYNA, KONOTACJA, SZEREG NEPTUNOWY, FRANK GWINEJSKI, TRAGAKANTA, WYCISKANIE, GRAF PRZEDZIAŁOWY, DREWNO LETNIE, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, HEKTOPASKAL, GLIKOL ETYLENOWY, BIAŁKO, ŚLUNSK, METAMORFIZM REGIONALNY, STEP, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, CIĄG DOKŁADNY, GUJOT, GWAŁTOWNOŚĆ, DELIRKA, MASZT, CYKLAMINAN, INICJATYWA PRYWATNA, DUPRE, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PAMIĘĆ, RONNE, GALERNIK, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, UŁAMEK PROSTY, SZKLIWO WULKANICZNE, HULK, GRA NA ZWŁOKĘ, MYSZ ZAROŚLOWA, PAPA MOBILE, NADNATURALNOŚĆ, KOSZT ZARZĄDU, RZEKA, LUGER, OSTROŚĆ, WISKOZA, PRAWO PODATKOWE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, WSKAŹNIK SIMPSONA, WIESZAK, COŚ NIECOŚ, PRAWO KONSTYTUCYJNE, PUNKROCK, MASOWOŚĆ, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, DRAKON, DZIEŃ DZISIEJSZY, KYNOTERAPIA, DECENTRALIZACJA, ANTYCHOLINERGIK, MAKROKIERUNEK, PRZYMIOTNIK, RYBA, POZYTYWNOŚĆ, MAPA PIKSELI, GRZYB ZAJĘCZY, LOTNY FINISZ, SŁONOROŚLE, PERKOZ BIAŁOCZUBY, TRAWA PASTEWNA, KRET EUROPEJSKI, STAN WZBUDZONY, MIESZEK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, GRUBOŚĆ, REKINY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, LAKTAM, NADJAŹŃ, FONDUE, OBROŻA, MINESTRONE, OSIOŁ DOMOWY, DESPOTYZM, KAMIONKA, GAZ ŁZAWIĄCY, IDEALIZM OBIEKTYWNY, BIEDNIAK, GALICKI, NIEPRAWOŚĆ, ANGIOLOGIA, ARABSKI GREYHOUND, KAZASKI, PODTLENEK AZOTU, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, BYK Z BRĄZU, KOZA, BONANZA, TRASZKA SYBERYJSKA, BLOK KONTYNENTALNY, IRONICZNOŚĆ, WIELKOŚĆ, NIETRWAŁOŚĆ, PROGRAMOWALNOŚĆ, DZIECINNA IGRASZKA, ZANOKCICA CIEMNA, MONOMER, EKONOMISTA, PEBA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ZAKWAS, KOCHANEK, MIKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, CIS POŚREDNI, SPORTÓWKA, PIENIĄDZ TOWAROWY, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, PAWANA, ZWIĄZEK CHELATOWY, KLATKA, BIPOLARNOŚĆ, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, DWUKOLOROWOŚĆ, RACHATŁUKUM, MAPA WYOBRAŻENIOWA, IDIOTYCZNOŚĆ, OPRAWA, DIABLOTKA, TAKSÓWKARKA, POLE BEZWIROWE, GADACZ, BRACHYPODOZAUR, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, OSZCZĘDNOŚĆ, KREWETKA NAKRAPIANA, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, KATALOŃSKI, SZCZUR WĘDROWNY, PREZYDENCJALIZM, NORMANDZKI, DESMIDIE, GAZOZAUR, KOLEJ, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, AKTOR, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, SILAN, TORFOWISKO NISKIE, POEMAT OPISOWY, TUŁÓW, DIEN, KARUK, BISZKOPT, SZACHY TRZYOSOBOWE, RYJOSKOCZKI, BROWARNIA, ZACHYLNIK, LISTEK, GRAMATYKA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, EP, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, BŁĘKITNA KREW, GLIKOKORTYKOSTEROID, SILNIK DOLNOZAWOROWY, JUNKIERSTWO, FUNDUSZ ZASOBOWY, ROZMARYN, OPERAT EWIDENCYJNY, ŚRODEK KARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMINOALKOHOLI; STOSOWANA JEST JAKO ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, EMULGUJĄCY, DO OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW PIORĄCYCH ORAZ W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PLASTYFIKATOR to:
Hasło Opis krzyżówkowy
2-aminoetanol, organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 13 lit.)
etanoloamina, organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 12 lit.)
kolamina, organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 8 lit.)
MEA, organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 3 lit.)
monoetanoloamina, organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

2-AMINOETANOL
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 13 lit.).
ETANOLOAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 12 lit.).
KOLAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 8 lit.).
MEA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 3 lit.).
MONOETANOLOAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x