RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY to:

rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu; występuje w niemal wszystkich samochodach, a także wielu innych pojazdach (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.621

TWARDZIEL, PŁETWA BALASTOWA, TORFOWIEC CZERWONAWY, JESIOTR ROSYJSKI, SERCÓWKA, LIPA, PRAPŁETWIEC, ADRES WYDAWNICZY, POMURNIK, PASCHA, STOJAK, KRAŚNIK WYKOWIEC, MEZOZAUR, KNYSZ, PASIERB, PRZYCIĄGARKA, UKŁAD NACZYNIOWY, PRZEDPŁATA, GROTBRAMREJA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, STERNICZKA MASKOWA, ARISTOZUCH, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, KMINEK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, TOLERASTIA, SPLASH, ŚWIADCZENIE, DZIADZIU, CIEG, POSTĘPEK, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, KROKIEWKA, PRĄTKI ATYPOWE, POKRYWA, RZĘSOREK MNIEJSZY, DISC JOCKEY, SZARADA, ŻELEŹCE, PELERYNA, KORONIARZ SERCATY, HOHENZOLLERNOWIE, PÓŁDYPLOM, WŁOŚNICA, CHRZAN, AZOTYN IZOAMYLU, ZWIERAK MIKROFALOWY, UCHYB, WIEŻA, FLUNITRAZEPAM, BÓL ŚWIATA, PRZECIWOBRAZ, KORBACZ, AL SECCO, WAWRZYN, CIS, WIRUSY DSDNA-RT, FILEMON BIAŁOSZYI, LAKTAM, WEŁNIANKA, MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY, PIĘCIORNIK ZŁOTY, MIKROSTRUKTURA, DŁAWIK, BEZSZPARKOWCE, LABOKANIA, TIOCYJANIAN, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, BEKON, BIELSZCZANIN, KREDENCJAŁ, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, ŚWIĘCONKA, TAMILSKI, OWOC RZEKOMY, INDYK, MARSZAŁEK POLNY, BRYNDZA, NADŚWIADOMOŚĆ, DZIÓB, BANAN, PĘCZYNA WODNA, ZWIERZĘ, EMBLEMAT, LUSTRO, BARBET, WARIANCJA FENOTYPOWA, PRZEŁĄCZKA, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, ALARM WIBRACYJNY, JAMRAJOKSZTAŁTNE, CHROMIAN DISODU, RUCH DROGOWY, PALECZNIK, OFENSYWA, ZŁOTODESZCZ, OKRĘŻNICA, DOŻYWOCIE, ZAJZAJER, NOŻYCOSTEREK, WIÓRKI KOKOSOWE, BŁĘKIT INDYGOWY, NANOHENR, KIT, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, HUZAR, KOMPANIA HONOROWA, PANCERZ KOLCZY, ENZYM PROTEOLITYCZNY, DEMON, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ARTYLERIA, MEWA ATLANTYCKA, MIKROWOLT, PROKSENOS, MICZURINIZM, MINIA, SERBO-CHORWACKI, SODÓWKA, KADET, MODENA, RUCH EKOLOGICZNY, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, MYMURAPELTA, GRZYB MODRZEWIOWY, SPARKING, FIBROMIALGIA, KRÓL, GRUPA INTERESU, TŁUSZCZ, ŁAŃCUSZEK, KOPUŁKA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, REWOLWING, DYPTAM, CHOMIK TYBETAŃSKI, MUNDANIA, DUSZA TOWARZYSTWA, SŁAWOJKA, UDANOCERATOPS, KRZEMIAN, SZCZĘKA, KRAINA MITOLOGICZNA, HALOGEN, HARMONIJKA, SZARAK, KOBIAŁKA, HOMOLOGACJA CIĘŻAROWA, JODŁA NORDMANNA, CZAPLA TRÓJBARWNA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ORLICA ZGASIEWKA, PISMO MUZYCZNE, ELEKTROWÓZ, BANKIET, KORYFEUSZ, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, ŁÓDŹ, FAMA, DZIĘCIELINA, SALAMI, JUDASZOWE SREBRNIKI, BAWEŁNA STRZELNICZA, SZOT, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, DYFTERYT, SZEWRON, CAPPUCCINO, ONAGER, OBRYWAK, MARKACZKA ZWYCZAJNA, JĘZYK PORTUGALSKI, KUKLIK GÓRSKI, PRZERWANIE, WIKTYMOLOGIA, WAPNIAKI, NOAZAUR, ORLICZKA, ADMINISTRACJA MORSKA, KRZYŻÓWKA, ŻUANWILIA, KRZYŻÓWKA, PEKAESY, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, CEFTAZYDYM, NIESZPUŁKA, ŻABA SZCZEKAJĄCA, ŁUSKOWIEC INDOCHIŃSKI, PRAWO WEWNĘTRZNE, KOMENDA, DOM, CZEPEK, BULLETIN BOARD SYSTEM, ŁUPEK MARGLISTY, REZERWA, BARANEK, KOMÓRKA KERRA, KOCZ, RYZYKO OPERACYJNE, SOSNA RELIKTOWA, CAP, DANDYSKI, UNKWILLOZAUR, SZAFRAN, SUPLES, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, MADŻONG, SZATANIZM, DŹWIGNIA FINANSOWA, WEŁNA, ROŻEK, WYDATKI INWESTYCYJNE, BŁONICA GARDŁA, ANTYBIOTYK, PROSTAGLANDYNA, MODUŁ, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, KUCH, AWOKADO, PALEC CYNKOWY, SEKSUOLOGIA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, LENIWIEC DWUPALCZASTY, CZEPIGA, ABORYGENEK LANCETOCZUBY, MEDALION, NUR BIAŁODZIOBY, MISZNA, IGLISZCZA, ŹRÓDŁO RADIOWE, PTASZNIK WIELOBARWNY, STEREOTAKSJA, POWŁOKA, ALETOPELTA, WYJEC CZARNY, TEREN, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, KRAKOWIAK, DRZEWICA KARAIBSKA, PŁYN STAWOWY, SZAROTA HOPPEGO, OKO, KANTAR, SZKLIWO WULKANICZNE, KAPUSTA KISZONA, SANITARIUSZ, NAUKI KOGNITYWNE, BIS(AZOTAN) STRONTU, WOJOWNIK OZDOBNY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, CYNAMOŃCZYKI, ALDIS, TEKTONIKA, SITAR, JUNKERS, TANTALIT, TRASZKA PAZURZASTA, MISIEK, TAEL, FALKON, MAZUREK, PUSTACZARKA, APEKS, ŁUK KLASYCZNY, KOSÓWKA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, MODRASZEK AGESTIS, PŁAZAKOWATE, ABSORPCJA KRAJOWA, OSNUWIK, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, KOMÓRKA, ŁUSKIEWNIK, PAWIAN GWINEJSKI, VIKING, EDISON, OSA SAKSOŃSKA, MADAN, PENTAPTYK, ASFALT SZTUCZNY, SPAMER, ROBERTIA, NUR PACYFICZNY, WIZUALIZACJA, KOD, SZLAFROK, ZABAWIACZ, SNOBISTYCZNOŚĆ, FILEMON CIEMNY, AJ-AJ, EMYDOPS, REDA, BARCZATKA GŁOGOWICA, FIRN, ?KAPELMISTRZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.621 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu; występuje w niemal wszystkich samochodach, a także wielu innych pojazdach (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY
rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu; występuje w niemal wszystkich samochodach, a także wielu innych pojazdach (na 26 lit.).

Oprócz RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x