RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY to:

rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu; występuje w niemal wszystkich samochodach, a także wielu innych pojazdach (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.621

BARIERA ODŁAMKOWA, POWIDŁO, KUKIEŁKA, KASA FISKALNA, GROTA, BLASZKA, FAZA, WIEWIÓRKOWATE, STROIK, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, BYSTRZYK BARWNY, FALA ŚWIETLNA, DRAKOPELTA, BRĄZ, NICHROM, LODÓWKA, PTIFURY, PLAKODUS, ŻÓŁW PROMIENISTY, INWENTARYZACJA, ALBERTONYK, FTALAN, SZCZĘKA, CHOLINOLITYK, ROZKRUSZEK MĄCZNY, ŻARNOWIEC, DICYNODON, OBUDOWA, OŚMIOKROTNOŚĆ, ŁUSKOWIEC INDOCHIŃSKI, KARTACZ, CZAPLA MASKOWA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, OJSTRACH, LAKTOWEGETARIANIN, KRYTYKANT, DANAIDOWATE, KLUCZ UNIWERSALNY, PIASZCZYSTOŚĆ, TRACZ DŁUGODZIOBY, ZŁOŻE KOPALINY, GRUPA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, WŁADZA RODZICIELSKA, BUTELKA LEJDEJSKA, WYKRZYKNIK, TRANSPORTER, WIETLICA, TUSZ, ANTYPERTYT, SZKŁO OŁOWIANE, ARCHEODONTOZAUR, PODWÓJ WIELKI, BARSZCZ, INDEKS, URZĘDNICZKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, SALADA, BOGRACZ, BETA BLOKER, BARCZATKA MALINÓWKA, BYLICA PONTYJSKA, BALOTADA, TUŁÓW, ANALIZA WARIANCJI, DELIRIANT, REPUBLIKA MALI, FAŁD GŁOSOWY, PUSZKA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ZGŁOSKOWIEC, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, RYŻ, ZAJĄC TOLAJ, BLISTR, EUSTENOPTERON, SZUANGMIAOZAUR, KŁĘBCZAK, BIBLIOTEKA NAUKOWA, WĘGORZ EUROPEJSKI, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, BIELISTKA BLADA, HUBA, LIS POSPOLITY, STREFA PODMIEJSKA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, EWOLUCJA NARCIARSKA, SITNIK PŁYWAJĄCY, OCET, GORYCZAK, GÓGLE, FORMA PRZESTRZENNA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PTERORYNCH, SYGNATURKA, CZERNILEC, BREUIL, GUJAWA, FLASZKA, ELEUSIS, KUNINGAMIA, SZURPEK SŁOIKOWATY, MARYNATA, RZEZ, BRATKARTOFLE, DREPANOZAUR, TEST KOMETOWY, SITNIK, MADEJOWE ŁOŻE, WIEWIÓRKA ZIEMNA, MIDAS, ŻÓŁW JANGCY, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, CHOMIK MANDŻURSKI, MESZTY, NOCEK DUŻY, BROŃ MASZYNOWA, DRINKER, SYMARA, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, CHOROBA FABRY'EGO, CLIPART, NERECZNICA BORRERA, JAMAJSKI, PILATES, TABLICA STEROWNICZA, BIAŁKOMOCZ FIZJOLOGICZNY, SKRZYDŁOLIST, KOSZT RODZAJOWY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, SKIP, ŻÓŁTAK, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, KANIA, RACHATŁUKUM, TRIODA, SIŁA JONOWA, POWIEŚĆ FANTASY, ELASTON, OWEROL, KORAB, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, TWIST, GRAFIKA KOMPUTEROWA, SZEŚCIAN, KATALOG PRZEDMIOTOWY, EGALITARYZM, OGŁOWIE, GOSPODARKA RYNKOWA, WOJSKO SPECJALNE, OGNIWO STĘŻENIOWE, CZARNOKSIĘŻNIK, KOB NILOWY, ŚLONSK, IMIONNIK, GALLIMIM, KONCENTRAT, ŻAGIEW, NEUROLINGWISTYKA, ZESPÓŁ, CZARNY MAKAK CZUBATY, RYBITWA TROPIKALNA, AZOTAN(V), GATUNEK BLIŹNIACZY, MUZYKA, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, OSZCZĘDNOŚCI, SASAFRAN, TARTYNKA, KOMPRADOR, PISTON, ZADANIE, REKINEK PLAMISTY, KATOLIT, WIDDRINGTONIA, SOBIEPAŃSTWO, MINISTRANT ŚWIATŁA, LOT, KNEBEL, PASTOFORIUM, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, KARPLE, INKWIZYCYJNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA, GENERATYWIZM, BYCZKI, OBIEG SYNODYCZNY, KRĄGŁOLIST KROPKOWANY, NOZDRZAKI, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, FRONT CIEPŁY, ŻABA MOCZAROWA, FEDROLOZAUR, SORGO ZWYCZAJNE, HIPEROSTOZA KOROWA, BLOK KONTYNENTALNY, TYNKARKA, ANIMACJA, ZOOTECHNIKA, METRUM, TWIERDZENIE, TAGUAN, CZUB, KROKODYL AMERYKAŃSKI, REPETYTYWNOŚĆ, KARŁĄTKOWATE, PRZERWANIE, MOCZARNIK, PRZECHOWALNICTWO, WAPER, KOSZT WŁASNY, HAFT, PALUDAMENT, RZĄD, RAZSOLNIK, ELEKTRORADIOLOGIA, KAPTURNIK, BÓBR KANADYJSKI, PRZEGRYW, WILK AMERYKAŃSKI, TRZMIEL CIEMNOPASY, PIEPRZ, MESMER, TREL, PROTOZUCH, ŻABA MARMURKOWANA, GAPA, ANOLIT, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, SUPERNATANT, PIESTRÓWKA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, BEFKA, HOWARDYT, GESTIA TRANSPORTOWA, WRAŻLIWOŚĆ, SFENAKODON, RÓWNANIE TAFELA, KURENDA, KURTYNA POWIETRZNA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, INFLACJA INERCYJNA, CYKL GEOLOGICZNY, WACHLAREK, PROBÓWKA, REDINGOTE, SIARKOCYJANEK, NIEPYLAK, LUSITANOZAUR, KATIPO, ZASZCZEPICIEL, PIERŚCIEŃ, RADIOFARMECUTYK, TLENEK, PODWOZIE, POJEMNIK, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ŚWIECA DYMNA, SOPLENIEC, TRANSFUZJOLOGIA, HUGHES, KŁUSAK FRANCUSKI, GORGONA, WIETLICA ALPEJSKA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, GAŁĘZIAK, TRZECI, GŁOWIENKA, UKŁAD ADRENERGICZNY, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, PACHOŁEK, DOŁEK ŚRODKOWY, PULA GENOWA, TRĘDOWNIK, PREIMPLANTACJA, BOROWIK, DWUPRZODOZĘBOWCE, WOMBAT, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, LICZYDŁO, JUGS, KAWALERYJSKA FANTAZJA, MINÓG STRUMIENIOWY, SALWINIA, BRZOSTOWNICA, ÓSEMKA, ZŁOTOWŁOS, KOMÓRKA KUBKOWA, BROKATELA, NAKŁADKA ASFALTOWA, ELEKTRODA SZKLANA, BRUSCHETTA, MISIÓWKA GOŁOTKA, DMUCHAWA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, MILIAMPER, OKO, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, ?DINOCEFALE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.621 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu; występuje w niemal wszystkich samochodach, a także wielu innych pojazdach (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY
rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu; występuje w niemal wszystkich samochodach, a także wielu innych pojazdach (na 26 lit.).

Oprócz RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH sprawdź również:

zdolność widzenia dużych przedmiotów i obiektów w ruchu, co ułatwia poruszanie się w przestrzeni ,
cecha wynikająca z fizycznego bezruchu, np. zastałość nóg, kości ,
utwór muzyczny stylizowany na taniec bergamasca ,
pomieszczenie mieszkalne na statku ,
powszechna nazwa orzecha, drzewa orzechowego ,
chwytnik; część robocza koparki, czerparki, itp. służący do chwytania i przenoszenia materiałów ,
zestaw otwarć, które szachista gra najczęściej ,
cecha metody badawczej, w ktorej eliminuje się z badania czynniki i uwarunkowania o charakterze historycznym ,
naczynie szklane, które pozwala na dokładny pomiar masy cieczy przy ściśle określonej objętości ,
meksykański malarz i grafik (1883-1949) twórczość związana z tradycjami sztuki prekolumbijskiej i ludowej ,
rozpowszechniona w Polsce inna nazwa katolickiego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (często wyrażana w dopełniaczu), obchodzonego 15 sierpnia ,
każda ilustracja, coś, co jest narysowane, niesie informację poprzez graficzne przedstawienie; zazwyczaj: grafika, która koresponduje z treścią np. książki ,
narzędzie do przecedzania ,
drobne kontuzje ,
cecha czegoś, co robi się zaocznie, nie na miejscu ,
włoska nazwa dzwonków ,
jednostka administracyjna ,
w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach ,
cecha człowieka, który jest wesoły i często żartuje, czyli opowiada śmieszne rzeczy ,
wielkość wyrażająca ilość tlenu niezbędną do utlenienia substancji ,
astronom amerykański (1895-1976), zidentyfikował radioźródła z galaktykami i mgławicami ,
to, że coś ulega zmianom ,
w semantyce: opisywanie cech przedmiotu z użyciem predykatu, orzekanie o przedmiocie; przypisywanie przedmiotowi cech, własności ,
krakowski klub sportowy założony w 1906 r ,
nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia posiadająca jedną oś symetrii i dwie płaszczyzny symetrii ,
udziela kredytów ,
kompozytor ur. w 1925 r., profesor A.M. w Warszawie ,
instytucja zajmująca się konserwacją czegoś ,
spowodowanie zapalenie się czegoś, rozniecenie ognia ,
człowiek o niskim statusie społecznym, pogardliwie o człowieku

Komentarze - RODZAJ AKUMULATORA ELEKTRYCZNEGO, OPARTEGO NA OGNIWACH GALWANICZNYCH ZBUDOWANYCH Z ELEKTRODY OŁOWIOWEJ, ELEKTRODY Z TLENKU OŁOWIU(IV) (PBO2) ORAZ OK. 37% ROZTWORU WODNEGO KWASU SIARKOWEGO, SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ ELEKTROLITU; WYSTĘPUJE W NIEMAL WSZYSTKICH SAMOCHODACH, A TAKŻE WIELU INNYCH POJAZDACH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast