RODZAJ ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ĆWICZENIA to:

rodzaj zajęć uniwersyteckich (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ĆWICZENIA

ĆWICZENIA to:

podręcznik lub suplement do podręcznika, który zawiera zadania, ćwiczenia (na 9 lit.)ĆWICZENIA to:

gimnastyka (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.142

MIKROSKOP SKANINGOWY, ROBERTIA, MOLTON, PRÓBA TUBERKULINOWA, GĄSKA, KLASMODOZAUR, WATONGIA, DEREŃ, ROLNICA, RZEMLIK, ATLAZAUR, BAŁAMUTKA, HONGSZANOZAUR, SAKWA, ANALIZA SPEKTRALNA, POBUDKA, OWICYD, DIAFON, DEDUKCJA, ALMIKI, ROZWAR, PRÓBÓWKA, KORNET, KOLANO, LIMUZYNA, CIĘGNO, KOLBA, MARTWICA, HARMONIA WOKALICZNA, GROCH CUKROWY, ESÓWKA, RYNEK FORMALNY, SERDAK, SKÓRZAK, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, NEBULIZACJA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, STRZAŁKA, KOZIOOK, POPŁOCH, PALCZATKA, LINOCHÓD, OSINA, HANTEL, PORTFEL ELEKTRONICZNY, POKRZYWA, FORMA PRZESTRZENNA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, LORA, GACIE, ZWIERAK MIKROFALOWY, DASZANPUZAUR, RUCH ODRZUTOWY, PĘPOWNIK, WSPÓŁĆWICZĄCA, WSPÓLNOTA, BAWEŁNA STRZELNICZA, ARBUZ, STEREOTYPIA RUCHOWA, HOWARDYT, SERWOLATKA, CZARA, CYKADA WIELOLETNIA, KOSMATKA BLADA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, KLAWIATURA EKRANOWA, BARKA, CECOLIT, GNOZA, BITKI, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, DYKTANDO, TYLOCEFAL, PALUKSIZAUR, MARAKAS, KRZYŻ MALTAŃSKI, LIZESKA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, ŻARNOWIEC, KOMPSOZUCH, ROZTWÓR RINGERA, KRZEMIAN WSTĘGOWY, KRYSTALOCHEMIA, OWOCNICA, AGREGAT POMPOWY, OSCYLATOR, ZARODZIEC, UNIWERSYTET, JEZIORO RYNNOWE, WOLANT, SNAPSHOT, INTEGRACJA HORYZONTALNA, SAMBAR, YAKUZA, ALT, PĘDZLIK, PIEZOMETR, BARANEK, ŻABIENIEC, WIETLICA, ZAKŁADZINY, STROFOIDA, PRYSIUDY, KONIETLICA ALPEJSKA, NADLOTKA, ĆWICZENIA, TRYL, ZIARNIAK, SŁOIK, TABAKIERKA, BAURIA, ATLASKOPKOZAUR, SZPATUŁKA, LIOPELMA, KAPELUSZ STOSOWANY, PELHAM, ARIZONAZAUR, PIEPRZNIK, PACIORKOWIEC, KUKURYDZA, BROŃ BIAŁA, ALAMOZAUR, PRZYZWYCZAJENIE, MAZUREK, WIZAWA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, POSZYCIE KLINKIEROWE, RZEPY, MARSZ, ŻURAWIEC, KRATA ROZDZIELNA, NABÓJ BOJOWY, SZUM, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ŻYŁKA, NANJANGOZAUR, PIESTRÓWKA, ŚRUBA OKRĘTOWA, FABROZAUR, UKULELE, SIATKOWIEC, GUAWA, MARZANA, ANTENA YAGI, ZADŁAWIENIE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, PIELMIENI, ŁÓDŹ LATAJĄCA, RYBOTERAPIA, NOSZE, KURS, PARMA, AGATIS, OŁTARZ, UŁANKA, BANDONEON, WIETLICOWATE, CYWILIZACJA, LUSITANOZAUR, DRYPTOZAUROID, ZARZUCAJKA, MONITOR ODSŁUCHOWY, SZWOLEŻER, PĘTLA, KRAMNICA, KRZEW HENNOWY, PLEŚNIAK, PUCHAREK, GYMEL, KARANKSY, NERECZNICA, TYTANOFON, KREDYT REWOLWINGOWY, AKCELERATOR LINIOWY, CEBULKA PRZYBYSZOWA, OSOKA, SCENOPISARSTWO, PRZYŁBICA, BIOTA, ZACIĘCIE, KREDKA WOSKOWA, OGNIK, BATTLEDRESS, SZEFELIN, ROZMARYN, PRZYCIĄGARKA, GRYKA, MISJE, TICINOZUCH, ATALIA, AWOKADO, FLUWIOGLACJAŁ, IRGA, SONDAŻ, HEAD-HUNTER, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, PARASOLNIK, EDYKUŁ, PŁETWAL, KORTLAND, KWASZONKA, CZUBRICA, ANTENA MIKROPASKOWA, TWARDZIEL, SIERŚĆ, KWASOWĘGLÓWKA, PODOKARP, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, OMIEG, WŁOSÓWKA, PŁASKOSZ, BANKIET, SKAT, OBLAT, OSTRONOGI, DEKADENT, RODZAJ LITERACKI, NIEDŹWIEDZIÓWKA, TREL, BOŻNICA, WIEWIÓRECZNIK, MARKER, PIASKOWNICA, BUŁAT, SIAD RÓWNOWAŻNY, KARBINADEL, PIĄTKA, PISMO OKÓLNE, RUDBEKIA, MOTYLEK, PASTERSTWO, BANDŻO, GALLIMIM, OKOLNICA, DZIKIE WINO, SARADELA, ROZROŻKA, NOTOZAUR, ENDERBIT, KASTRAT, WYMYK, GIGANTOFON, MAK OPIUMOWY, MIĘTA, ĆWIEK, BOCZNIK, CYLINDER, ZATRZASK, MASKARADA, MĄTEWKA, PODWOIK, MYSZ WERTYKALNA, NALEŚNIK, JESION, DŻUNGLA, GLAZURA, PUSZKA, KURS, WENATIKOZUCH, ANTYPERTYT, ODPRYSK, IMELMAN, MELISA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, JUMPER, ANYŻ GWIAŹDZISTY, AKSAMITEK, STRZAŁECZKA, ZOL, EPACHTOZAUR, KISZKA, DREWNO WTÓRNE, RAKET FJUEL, ASTRODONT, BRODAWKA, KAFTANIK, BABKA MARMURKOWA, WYKOLEJENIE, KRZYŻ KOMANDORSKI, MSZAŁ, KLAOZAUR, DYSTROFEZ, ZASKARŻENIE, KABAT, GAZELE, KNEL, GOŁKA, ULIK, SILNIK RAKIETOWY, TEST, RZODKIEWNIK, BŁONA, GAZÓWKA, KHAAN, SILNIK PIERŚCIENIOWY, CALLANETICS, TEHUELCZEZAUR, PÓŁDYPLOM, OKULARY SŁONECZNE, ?TĘCZANKA NIEBIESKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ĆWICZENIA rodzaj zajęć uniwersyteckich (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ĆWICZENIA
rodzaj zajęć uniwersyteckich (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x