VINCA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY TOINOWATYCH (APOCYNACEAE); NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EURAZJI I KRAJACH PODZWROTNIKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARWINEK to:

Vinca - rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae); należy do niego 5 gatunków występujących w Eurazji i krajach podzwrotnikowych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARWINEK

BARWINEK to:

krzewinka o zimotrwałych, skórzastych liściach i niebieskich kwiatach oraz ścielących się pędach (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VINCA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY TOINOWATYCH (APOCYNACEAE); NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EURAZJI I KRAJACH PODZWROTNIKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.167

KIWI, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, SARDELA JAPOŃSKA, ARENGA CUKROWA, ANIOŁ STRÓŻ, PACIORKOWIEC, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, KRAKWA, CZUPRYNEK SZATANIEC, CHLEB PSZCZELI, BILBIL ZŁOTOLICY, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, TUSZ, MŁYNEK, RYBY KOŚCISTE, KUSACZ PLAMISTY, KOSMATEK, PODRÓŻNICZEK, KOLOKWINTA, CZAPLA BIAŁOSKRZYDŁA, KORALICOWIEC KOSMATY, TUJOWIEC SZEROKOLISTNY, SHERGOTTYT, SZARŁAT, CZYŻ ZWYCZAJNY, BUSZÓWKA MYSIA, HERBOWOŚĆ, TORFOWIEC PIERZASTY, ZALOTKA, LAUBZEGA, IRGA POMARSZCZONA, PUCHAR, ROGATNIK BIAŁOGARDŁY, AŁYCZA, KANGNAZAUR, FAŁDOWNIK NASTROSZONY, SUBLIMAT, TERATOGEN, TRASZKA PORTUGALSKA, MAKROPLATA, KLEJNOCIK POŁUDNIOWY, MAŁPA OGONIASTA, TAMARINY, GWOŹDZIAK KUTNEROWATY, KRWIŚCIĄG ALPEJSKI, KANGUR CZERWONY, MATKA POLKA, BIELIK, EMPORA, TARCZA, JĘZYK BEMBA, CZAJ, TYMOTKA HALNA, ANOLIS OLBRZYMI, ŚWIERK KOREAŃSKI, PORNOGRAFIA TWARDA, MANNICA ODSTAJĄCA, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, BEKLESPINAKS, DIARIUSZ SĄDOWY, GORZELNIA ROLNICZA, ZŁOTOKAP, BYSTRZYK CZERWONOPLAMY, BUŁKA FRANCUSKA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, TURNICA, CEDRZYNIEC, ORLICZKA WRAŻLIWA, WIATRAKOWIEC, SEKWENCJA, DEKIEL, BRYK, AUSTRALODOK, PĘDZLIK POGIĘTY, WIZAWA, CZERNILEC, DYDELF, PĘDZLAK, OWCA NIEBIESKA, PANDRAK, ŁABĘDŹ NIEMY, POSZYCIE KLINKIEROWE, WIERZCHENEK, RAJA ARKTYCZNA, AMHARSKI, JĘZYK CHORWACKI, BIEGACZ, SKRĘTNICZEK KĘDZIERZAWY, DRAMA, BIGBIT, KABLOBETON, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, AZYL, KANGUR SKALNY, BOLITA POŁUDNIOWA, PETRELEC WIELKI, GRZYB ZIARNISTY, ALBATROS CIEMNOLICY, WSPORNICA, CYRK, BRZEGOWIEC, GŁOGOWNIK FRASERA, KARIAMA CZARNONOGA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ŚMIGNA ROTANG, SZCZUPIEŃCZYK NIEBIESKI, METODA SCENARIUSZOWA, WĘŻÓWKA AUSTRALIJSKA, GAZ ZIEMNY, PODATEK CEDULARNY, CHOTOJ, RÓŻOWCE, WILGA ZIELONOGŁOWA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, PŁAKSA, ARNIKA GÓRSKA, MIŁKA MEKSYKAŃSKA, LENIWIEC PSTRY, WANGA STALOWA, SPÓJNICOWATE, DELFIN GARBATY, ANTYTETYCZNOŚĆ, POPIELICA, KURKUMA WONNA, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, KĄT ŚRODKOWY, GEKON PIASKOWY, ZŁOTOUCH NAMORZYNOWY, ŻARARAKA ŻÓŁTOPLAMA, DZIÓBEK SCHLEICHERA, NESTOR SKALNY, PALATYNKA, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, BAMBUS, TABAKIERKA, SZYPUŁKA, MLECZNIK, MIĘKISZ GĄBCZASTY, WIEWIÓRKA RUDA, FIGA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, HELIOTROP, ROSA, AMBROZJA BYLICOLISTNA, TUREK, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, BARIONYKS, SINUSONAZ, BRZANKA, KOPCIUSZEK, SIEŃ, PAŁĘŻYNOWATE, PODRZEŃ, CISOWATE, DZIWOOK KORALOWY, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, PROCYNOZUCH, OGOŃCZYK, ŚWIERGOTEK, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ROMB, PŁASKONOS PRZYLĄDKOWY, BRUS, MALINÓWKA, JĘZYK SANSKRYCKI, KOLOKOLO, FREGATA MAŁA, SZKARŁATKA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, KRUCZYNA MASKOWA, PYTON SKALNY, GRA CASUAL, ZĘBORÓG, KOZIUŁEK, KONITRUT, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, MIRISZJA, TRERON CYNAMONOWY, BARWIENIEC CZARNY, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, SAPODILLA, WĘŻOGŁÓWKA ARGENTYŃSKA, GEREZA RUDA, ZMIERACZEK, OGOŃCZA JAPOŃSKA, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, DZIKIE WINO, SOŚNIAK, OŻWIOWATE, NICK, TORFOWIEC CZERWONAWY, KOSARZE, ŁYSOŃ SIWOGŁOWY, JODŁA ARNOLDA, SERAJ, SALAMANDRA CZERWONOPOLICZKOWA, KEIRIN, KANTATA, DZIERZYK DWUBARWNY, KOCIUBA, ALKANNA BARWIERSKA, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, SKAŁÓWKA, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, FILEMON UBOGI, SERDUSZKO, KAMELEON OWENA, MATAMATA, STEWIA, BONOBO, LIOPELMA, PAS KOALICYJNY, PŁATKONÓG, GRYKA, BABAKOTO, GRZECHOTNIK BANANOWY, GRZYB SŁUPOWY, KOPETONA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, ŻYWORODKA, WIETLICA, MUSKAT, NITECZNIK DELIKATNY, BOROWIK SINIEJĄCY, PIERÓG KARELSKI, GAJÓWKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, PRZEZIERNIK KOMAROWIEC, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, LOCO, OBELISK, NIKANDRA, KONGIJSKI, KORMORAN NIELOTNY, POMROWICOWATE, DWUROŻEK, PALNIK BUNSENOWSKI, PIERWOMRÓWKA, NOŻYCE CEN, OCEANNIK BIAŁOSKRZYDŁY, PRĄTNIK ZBITY, PSI GRZYB, WIELKA BESTIA, KANIUK ZWYCZAJNY, KUZYNKA, BAŁAMUTKA, ŁOWIEC, MATE, IBIS PLAMISTY, NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY, NIEMIECKI, SŁOMA, JODŁA HISZPAŃSKA, VSNJV, SEKWOJA, CHOMIK TYBETAŃSKI, GRUSZA BRZOZOLISTNA, BILBIL OKULAROWY, CYRANECZKA BAJKALSKA, KRĄŻAŁEK, MIECZNIK, SARDYNY, BOCZNOTRZONIEC SKUPIONY, PISTOZAUR, EPISKOPALIZM, OPSONINA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, KONSTYTUCJA, KRASPEDODON, RZODKIEWNIK POSPOLITY, KAJMAN ŻAKARE, SKRZYDŁOLIST KOLUMBIJSKI, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BAŁAŁAJKA, COACHING, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, KRWAWNIK ZIELENIEJĄCY, JUMPER, CYNAMONOWIEC WONNY, KOBUZ, MARSYLIOWATE, CHOLIJAMB, GACEK BRUNATNY, KACZKA MADAGASKARSKA, BANIAN, ZWIESINIEC, ŚCIANA DZIAŁOWA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, DUJKER MODRY, KOPEINA, ŻYCICA SZTYWNA, NIEMIECKOŚĆ, WODZIREJ, DIUSZESA, DYNAMO, GRUSZE ZACHODNIE, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, BOLIMUSZKA JESIENNA, JANCZAR, ?JELEŃ PAMPASOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

VINCA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY TOINOWATYCH (APOCYNACEAE); NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EURAZJI I KRAJACH PODZWROTNIKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: VINCA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY TOINOWATYCH (APOCYNACEAE); NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EURAZJI I KRAJACH PODZWROTNIKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARWINEK Vinca - rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae); należy do niego 5 gatunków występujących w Eurazji i krajach podzwrotnikowych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARWINEK
Vinca - rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae); należy do niego 5 gatunków występujących w Eurazji i krajach podzwrotnikowych (na 8 lit.).

Oprócz VINCA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY TOINOWATYCH (APOCYNACEAE); NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EURAZJI I KRAJACH PODZWROTNIKOWYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - VINCA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY TOINOWATYCH (APOCYNACEAE); NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W EURAZJI I KRAJACH PODZWROTNIKOWYCH. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x