ZWOJKÓWKA; DROBNY MOTYL NOCNY, SZKODNIK DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLIN UPRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWÓJKA to:

zwojkówka; drobny motyl nocny, szkodnik drzew, krzewów i roślin uprawnych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZWÓJKA

ZWÓJKA to:

motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWOJKÓWKA; DROBNY MOTYL NOCNY, SZKODNIK DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLIN UPRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.875

PŁĄCZYCA, PAKA, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, ULISTNIENIE, ŻÓŁTLICA, STRZYGA, PUSZEK, PSIZĄB KAUKASKI, TULIŁEZKOWATE, FLEBODIUM, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, CHOROBA GRZYBOWA, SOWA, WŁOSIENICZNIK, MODRASZEK ORION, MOTYLOWIEC, POMARAŃCZA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, MAHOŃ, LILIA VOODOO, MNEMOZYNA, PALISANDER, ASFODEL, ZASOBNOŚĆ GLEBY, PRZYMIOTNO OGRODOWE, PODSZYCIE, FENOLOGIA, CYTOKININA, NARCYZ NIEZRÓWNANY, ROŚLINY NACZYNIOWE, OSŁONKA, OLSZYNA, BRZEŻYCA, BRUDNICA, ZORZYNEK, MIĘDLARKA, TANINA, KWEBRACZO, CZARNUSZKA, SIEMIĘ, PLENNOŚĆ, PŁODY, LOBELIA PRZYLĄDKOWA, PĘDZLIK, KLUB GO-GO, SYNSEPAL, GRYKA, KUPRÓWKA RUDNICA, DEREŃ, LEPILEMUROWATE, PLENNOŚĆ, FITOHORMON, OCZERET KALMUSA, GAJ, TOPOLA, ROŚLINY OSIOWE, KAWA, PALCZATKOWE, JASION, ZIARNO, LIPKA, PĘDRAK, WZIĄTEK, ZNAMIONÓWKA, SIEDMIOPALECZNIK, MANNA, BAWEŁNA, OLIWKOWATE, ZIARENKO, PORĘBA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, UPRAWA LEŚNA, RUSAŁKA, BIAŁA RDZA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, SŁONECZNICA, LENIWCOWATE, ŚCINACZ, MIŁORZĄB, NAGONASIENNE WIELKOLISTNE, DWUPIENNOŚĆ, MANNA, PASZCZAK, FIRLETKA, DROBNY CIUŁACZ, DRAŻETKA, ASKOCHYTOZA, OCZENNICA, PLANTACJA NASIENNA, KOLENDRA, ALLELOPATIA, KRĘTAK, MAKADAMIA, KOMBAJN, RYZOIDY, WYŁAWIACZ, BARCIEL, CZUPRYNEK SZATANIEC, KOZIBRÓD WSCHODNI, GLOKSYNIA, KOSMATKA SUDECKA, LIMNOCHARYSOWATE, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, GUJAWA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, HYPOKSYDOWATE, CHOINÓWKA, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, DRWALNIK, KAPOK, FASOLA, BALSAM, KOLEC, STOLIK, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ADMIRAŁ, NIEPYLAK, KEBRACZO, MUCHOŁÓWKA, CYKLOP, BENETYT, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, RÓŻA, MSZYCE, JODŁA BORYSA, MISZPELNIK, CHEMOTROPIZM UJEMNY, RAPANA, KOŁATEK, ALBUMINA, WYRAK, KRZEW KAWOWY, ŻEGLARZ, MASŁOSZ, DĘBIK OŚMIOPŁATKOWY, ZIARNECZKO, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, SIT ALPEJSKI, TENREK, RZEŻUSZKA, RAFIA, BRUS, PRZEDROŚLE, DEZABIL, ZORZYNEK, PSIZĄB KALIFORNIJSKI, STYRAKS, MNEMOZYNA, KOTEWKA, PIEPRZ, DERENIOWCE, OLIWNIK, BIOGRUPA, PROTANDRIA, MELISA, ŻÓŁWIK, JESION, TASIK, KRAŚNIK WYKOWIEC, ZASIEK, RZĘSA, STROIGŁA, POPŁOCH, ŻNIWA, PAŹ, SEZAM, DREWNO, PŁOMYK, APARAT SZPARKOWY, BUŁAWNIK, NAMIOTNIK JABŁONIOWY, BÓR, TRÓJEDNIK POWABNY, SZYPUŁKA, MONETKA, SZATANKA, FLORYSTA, MIKOZA, LEPIARKOWATE, PALISANDER, PLAMISTOŚĆ, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, SMREKUN, SALANGANA, CYPRYS, GATUNEK ZAWLECZONY, SZAKŁAKOWATE, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, ŁUSZCZKA, STROFANTYNY, CYKAS, KUPKÓWKA ASCHERSONA, ELEMENT FLORYSTYCZNY, NIESZPUŁKA JADALNA, KOROWIEC, SUMAK, TAGUAN, DRZEWO LAUROWE, MIKROKRYSZTAŁ, AREKOWATE, NASIONO, KOMBAJN ROLNICZY, SZYBLAK, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, HURMA, SŁOMA, KOPROLIT, ŻERDZIOWINA, ZBOŻE, NIESTRZĘP, BRYZGUN, PARCIE KORZENIOWE, SZARKA, HETERANTERA PASKOWANA, BYLICA WERLOCKA, POLEWACZKA, SALANGANA, PALLA, SOSNA, OPUNCJA, GROSZEK, BADIAN, KORKOWIEC, ŻEGLAREK, ZNAMIĘ, KALINA, BARCIAK, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, KAMPANIA, ŚWIERK, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, ACENA, DRĄGOWINA, PSIZĄB HOWELLA, PIGWOWIEC, OKAPI, JUKKA, MKLIK, BŁYSZCZKA, LATOLISTEK CYTRYNEK, NASOSZNIK DROBNY, WZDĘTKA, ZATWAROWATE, KRAŚNIK RZĘŚNIOWIEC, MAKÓWKA, TYMOTKA MICHELA, ŁUSKWINA, SKUPISKO, HERBARIUM, PIŻAMA, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, MĄTWIK, KOSZYCZEK, FESTON, EGERIA, ŚLUZ, MALINOTRUSKAWKA, ZŁOTOKRET, CIECIERZYCA, WIROZA, APPEL, BENZOIN, JENTYS, ZŁOTODESZCZ, PISTACJA, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, SKRZYDLIK, SORGO, RDZA ZBOŻOWA, KARLIK DROBNY, WANILIA, FILOTAKSJA, ŚNIEŻYCA, PONCYRIA, NIESZPUŁKA, CIAŁKO ZIELENI, KUKURYDZA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PUCH KIELICHOWY, ŻYZNOŚĆ, KRAŚNIK KOMONICOWIEC, WAWRZYNEK, GWIAZDNICA BAGNOWA, KONOPIOWATE, RATTAN, KALANDRYNIA, OWOCÓWKA, SOLANKA, CYPRZYK, OSNUJA, SMREKUN, HEBAN, RDZA, RUMIAN PSI, KONEWKA, PODKŁADKA, ESENCJA, ?ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.875 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWOJKÓWKA; DROBNY MOTYL NOCNY, SZKODNIK DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLIN UPRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWOJKÓWKA; DROBNY MOTYL NOCNY, SZKODNIK DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLIN UPRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZWÓJKA zwojkówka; drobny motyl nocny, szkodnik drzew, krzewów i roślin uprawnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWÓJKA
zwojkówka; drobny motyl nocny, szkodnik drzew, krzewów i roślin uprawnych (na 6 lit.).

Oprócz ZWOJKÓWKA; DROBNY MOTYL NOCNY, SZKODNIK DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLIN UPRAWNYCH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZWOJKÓWKA; DROBNY MOTYL NOCNY, SZKODNIK DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLIN UPRAWNYCH. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x